Hur mycket ska man löneväxla/sätta in extra på pensionen?

Precis, det är möjligt att vägra men i praktiken så har det aldrig vara några konstigheter. Det brukar räcka med HR för signering men dom kan ju teoretiskt ha haft fullmakt att företräda bolaget.

Det var ingen på ekonomi avdelningen som ville hjälpa mig och sedan hänvisade de mig till rådgivaren. Jag ska ta upp allt detta med honom för att veta säkert.

Kolla annars med @KollisKollberg & Enqvist, han har koll. :+1:

2 gillningar

ITP1 är kollektivavtalat. Arbetsgivaren skall kompensera för de 30% som uteblir.

Löneväxla inte så mycket att du uppnår statlig skattenivå på din framtida pension.

1 gillning

Jaså man har det också? Då kanske det är bättre att spara privat med ISK ändå till en viss gräns.

Det finns säkert flera olika idéer om vad som är rätt att göra.

Min rational till löneväxling är att beloppet räknas upp med 6% som jag annars inte hade fått och sedan är min ambition att använda kapitalet innan jag går i formell pension, d.v.s. göra det möjligt att skatta under den statliga skattenivån. På så sätt ökar jag sparandet med 6% idag och 20% pp lägre skatt när det är dags för pension.

1 gillning

Låter som ett gyllene tillfälle att löneväxla. Ang. belopp så går det ju att ändra om du vill växla mer eller mindre framöver. Precis som @Freddan så kommer jag att använda min löneväxling till att gå tidigare. Så även om skatt på pension som tas ut före 66 är högre än om man tar ut den senare så kan jag hålla mig under gränsen för statlig skatt. Så det är lönsamt ändå (i alla fall för mig).

1 gillning

Hade mötet precis. Tydligen är det så att det inte är en löneväxling utan att en separat pensionsförsäkring som startas där som bekostas genom bufferten, så det dras inte från lönen. Så jag körde på 2500kr/mån till att börja med.

Rolig felskrivning :rofl:
Passar i alla fall in på bankernas dito.

Kanske inte aktuellt i just detta fallet men bra att känna till att där finns ett tak på hur mycket man får löneväxla (inkl “normala tjänstepensionen”) på 35% av lönen alternativt max 10 PBB (det lägsta av dessa 2).
[Huvudregeln | Rättslig vägledning | Skatteverket] Huvudregeln | Rättslig vägledning | Skatteverket

Många brukar anse att man inte ska sikta på att komma över brytpunkten för statlig skatt på pensionen men tjänstepensionen kan även vara extra skattemässigt fördelaktig vid flytt utomlands (exempelvis vid flytt till Portugal), samt vid bodelning (kan dock i vissa fall tas upp i bodelning).
Kan även villkoras vilket borde kunna användas som styrmedel av arv (dock osäker på hur ett dödsbo skulle kunna påverka detta).

En annan anledning till att löneväxla “för mycket” kan vara för att fylla på tjänstepensionen så fort som möjligt ifall man senare i livet inte har möjlighet/vill pensionsspara lika mycket (långtidssjukdom, arbetslöshet, ha råd att kunna gå ner i arbetstid mm).

Hur vet man hur mycket man får ut i pension av att skatteväxla? Jag har skatteväxlat 2000/månad i några år. På minpension.se står det då här:

"Det är inte alltid uppgifterna om löneväxling levereras till minPension.

  • Om löneväxling görs i en separat pensionsförsäkring kommer uppgifterna att tas med i prognosen.
  • Om löneväxling görs med en högre premie i kollektivavtalad tjänstepension så är inte uppgifterna inräknade i din pensionsprognos, men är medräknade i ditt pensionskapital"

Betyder det att jag som regionanställd inte får med skatteväxlingen i prognosen men ser det i intjänat pensionskapital?

Den räknar inte att du kommer löneväxla samma belopp framöver utan bara det du betalat in hittills.
Så det du redan betalat är med i prognosen som ränta på ränta, men inte som en fortsättning på nuvarande månadsinsättning

Tack snälla för förklaringen!! :slight_smile:

1 gillning

Hej Anna
Jag har inga kunskaper hur just du som regionsanställd har med din växling och hur den fungerar där.

Men jag skulle råda dig till att logga in på minpension.se och se om ditt kapital finns med i sammanställningen och om där står att du har en pågående månatlig växling.

Gå in under “Intjänad pension-Tjänstepension” och titta under det institut din skatteväxling går till för att se om den finns med som en separat post eller inte. Om den finns med, kolla då under inbetalning om där står att du har ett månatligt sparande motsvarande den summan du betalar in (+ de c:a 6 % som motsvarar den uteblivna arbetsgivaravgiften som arbetsgivaren slipper betala). Om kapitalet finns med separat och där står en månatlig summa så skall din växling finnas med i uträkningen (även kommande inbetalningar).

Så här ser löneväxlingen ut i min sammanställning, där man ser att växling är pågående med 9321 kr/mån

Är det så att ditt kapital kommer med men det inte står något om de månatliga insättningarna, så kan du tillfälligt simulera dina framtida insättningar genom att lägga in en post under “privat pensionssparande” och där ange din månatliga insättning för växlingen (inkluderat de 6% extra), men inte då kapitalet (eftersom kapitalet ju kommer med på annan post).

Typ så här:

Då får du iallafall en hum om hur din framtida växling kommer att slå på din pension.

2 gillningar

Observera att på min pension så räknar dom med att löneväxlingen fortsätter med samma belopp fram till pensionen, så man kan bli lite lurad där. I alla fall blir det så för jag.

Vad händer om du ändrar din månadslön på minPension.se till 0 (eller 1 krona)?

Jag var nog lite trött när jag skrev senast, mitt svar gäller om den undre punkten är sann.
Om den övre istället är sann så gäller svaren ovan.

Tack snälla! Tyvärr finns ingen separat post för dessa inbetalningar när jag loggar in. Under tjänstepensionen syns bara en förmånsbestämd och en avgiftsbestämd post. Syns ingenstans att jag skatteväxlar. Men jag är ingen stjärna på att tolka alla siffror. Får testa lite med att lägga in eget sparande och se vad som händer :slight_smile:

Är det så? Det är precis tvärt emot vad “Saf” skriver ovan… ?