Hur ska man se på ekologisk mat?

Där håller jag helt med. Bättre biologisk mångfald och mindre problem med övergöding i närområdet. Men det är lokala miljöproblem. Det är en svår balansgång att ge föda åt 8 miljarder människor, stoppa klimatförändringarna och samtidigt värna om närmiljön. Jag tror på ekologisk odling generellt, jag ser bara inte att det går att genomföra i stor skala överallt.

Därför tror jag som @Ballongpinne att anse GMO = ej ekologiskt som riktigt hål i huvudet. Om det är någonting som skulle kunna lösa många av problemen samtidigt så är det GMO-växter.

Från Our World in Data (sponsrat av Gates Foundation bl.a):

This leads us to three key conclusions in the organic-conventional farming debate:

  • The common perception that organic food is by default better, or is an ideal way to reduce environmental impact is a clear misconception. Across several metrics, organic agriculture actually proves to be more harmful for the world’s environment than conventional agriculture.

  • The debate between organic and intensive agriculture advocates is often needlessly polarized. There are scenarios where one system proves better than the other, and vice versa. If I were to advise on where and when to choose one or the other, I’d advise trying to choose organic pulses and fruits, but sticking with non-organic for all other food products (cereals, vegetables, dairy and eggs, and meat).

  • The organic-conventional debate often detracts from other aspects of dietary choices which have greater impact. If looking to reduce the environmental impact of your diet, what you eat can be much more influential than how it is produced. The relative difference in land use and greenhouse gas impacts between organic and conventional systems is typically less than a multiple of two. Compare this to the relative differences in impacts between food types where, as shown in the charts below, the difference in land use and greenhouse gas emissions per unit protein between high-impact meats and low-impact crop types can be more than 100-fold. If your primary concern is whether the potato accompanying your steak is conventionally or organically produced, then your focus is arguably misplaced from the decisions which could have the greatest impact.

Längst ner (A note on health and food safety with regards to organic and conventional produce):

Evidence suggests that residue standards and limits are strongly enforced. A US-based study investigated the ten most frequently identified pesticide residues across twelve commodity groups from the United States Department of Agriculture (USDA) Pesticide Data Program (PDP) database.19 The authors searched USDA database results for nationwide residue assessments from 2000 to 2008. All pesticide exposure estimates were found to be well below the defined ‘chronic reference doses’ (RfDs). Only one product had a residue level greater than 1% of the RfDs (and only just, measured in at 2% of RfDs). The majority (75 percent) of commodities measured below 0.01 percent of RfD limits. For context, this means residue levels were one million times lower than the threshold for which there are observable effects to exposure.

5 gillningar

Hela ämnet och benämningen “ekologisk” är missvisande.

“Ekologisk” betyder inte en sak. Det är en samling idéer och tekniker.
En del baserade på vetenskapliga evidens till fördel för miljö och biologisk mångfald.
En del baserade på det naturalistiska felslutet.
En del baserade på närmast religiösa new age-idéer.

Ytterligare komplikation tillkommer dessutom om man blandar ihop “organic” (som ju bara betyder kolbaserad) med “ekologisk”. Det är inte samma sak, och orden innefattar olika parametrar. Därtill är definitionen statsberoende. Varje lands livsmedelsverk sätter sin egen definition: Man kan därför aldrig använda en studie från ett annat land än Sverige, såvida de inte studerar en specifik teknik.

Som helhet kommer man alltså aldrig kunna visa att ekologiskt är bättre. Man skulle dock kunna plocka ut enskilda tekniker och tillvägagångssätt och jämföra för- och nackdelar.

2 gillningar

Haha ja vi har odlat en hel del i år, potatis, sallad, lök, spenat etc. Nästan allt är uppätet av sniglar och löss. Funderat på att bespruta det för ekologisk odling funkar inte för mig iaf. :sweat_smile:

1 gillning

Jupp det finns många grödor som tas fram som klarar högre temperaturer/torka bättre, kräver mindre vatten, mindre gödning och mindre bekämpningsmedel etc. Men absolut ska man gå fram med försiktighet, kan vara farligt att introducera nya arter, förändringar som inte alltid går att återkalla och rubbar ekosystem. Men det gör vi ju redan ändå med t ex koldioxid och annat. :crossed_fingers:

"Nature always finds a way":joy:

1 gillning

Vad jag har förstått så fungerar det så att ett ämne är tillåtet att använda så länge det inte bevisats vara skadligt. Det åligger alltså inte den som vill stoppa det i exempelvis mat att bevisa att det INTE är farligt, utan förbjuds först om någon bevisar att det faktiskt är är det. Den processen kan ju ta ett tag, vilket innebär att många farliga ämnen används under lång tid innan de tas bort eller gränsvärden införs. Jag tänker därför att vi verkligen inte kan lita på att allt vi stoppar i oss är ok.

6 gillningar

Bra skrivet! Att ha en tvärsäker åsikt i ämnet är att göra det lite väl enkelt för sig. Verkligheten är, som vanligt, lite mer komplicerad. Ju mer man vet desto mer komplicerad.

2 gillningar

Problemet med det resonemanget är att det inte är nån större skillnad alls (tom det omvända i vissa varor) sett mängd av olika ämnen du finner i ekologiska varor vs vetenskapligt baserade.

Alltså du får i dig i princip samma mängder av olika ämnen oavsett om du köper ekologiskt eller inte. Många ämnen lakas naturligt ur jorden, andra produceras i växter och djur.

Koeffein är ett dödligt gift som produceras natruligt i många växter. Det har inte heller brukats speciellt många generationer i form av kaffe sett till evolutionen.

Forskningen har visat att man inte har några generella hälsofördelar av att äta ekologiska produkter. Samtidigt som en del ekologiska produkter är sämre sett till resursutnyttjande.

1 gillning

Jag är försiktig med att dra långtgående slutsatser av forskningen. Den är inte entydig och ständigt dyker reviderade slutsatser upp. Jorden är inte platt, det är inte farligt att äta ägg eller fett, man måste inte dricka två liter vatten om dagen osv. Man får väga in sitt eget omdöme också.

Sen tror inte jag heller att det finns märkbara hälsovinster med ekomat, i alla fall om den är svensk, men det kan finnas ett värde i att den förhoppningsvis har producerats på ett hållbarare sätt och under bättre förhållanden för lantarbetaren. Det för utvecklingen framåt i rätt riktning, enligt min mening.

Att många vill slå mynt av detta är självklart. Jag drack just ett veganskt vin. Vad är det egentligen? Är inte allt vin vegansk? Luktar försäljningsargument.

Det finns bara miljömässigt värde om den har producerats på ett hållbarare eller under bättre förhållanden för lantarbetaren.

Problemet är att generellt sett har inte ekologiska varor producerats varken bättre på varken det ena eller det andra sättet. Tom är det så att ekologisk odling generellt sett ger sämre resursutnyttjande (kräver mer brukad mark). Det gör att på vissa sätt är en del ekologiska varor mindre hållbara.

Känns mest som en gimmick. Med tanke på hur extremt mycket skit vi brukade släppa ut i naturen (blyad bensin, PCB, kvicksilver för att nämna några exempel) som kommer fortsätta påverka oss i generationer så upplever jag det som att sila mygg och svälja kameler.

Se till att allt jordbruk är så optimalt som möjligt ur både miljö- och resurshänseende istället.

1 gillning

Det där tror jag inte alls på. Ekologiska produkter har inneburit avsevärda förbättringar för arbetaren och närmiljön. Som alltid finns det undantag, sådana som missköter sig, men i stort blir det bättre.

4 gillningar

Kan du redovisa några exempel ur regelverk för ekologisk odling som innebär detta?
Eller andra exempel?

Vet på vilka grunder regelverken för ekologisk odling är framtagna?

Det finns mängder med exempel. Googla och du ska finna. Uppriktigt förvånad över att du har missat detta. Jag har god insyn i branschen och vet vad jag talar om men jag avstår från långdragna debatter i ämnet. Du får tro mina ord, eller inte.

3 gillningar

Nej, jag tror inte ett smack på dig. Antingen kan du presentera något eller så finns det inte. Jag tänker inte googla.

Antingen redovisar du källor, exempel/liknande. Eller så gäller det inte. Det är upp till dig.

5 gillningar

Ett problem med GMO är där stora leverantörers modifierade variant sprider sig till närliggande odlares mark och därmed tvingar dem att betala dyra licenser till tillverkaren.

Det är en gammal myt.

https://www.npr.org/sections/thesalt/2012/10/18/163034053/top-five-myths-of-genetically-modified-seeds-busted?t=1627029087070

3 gillningar

Intressant. Frukt och baljväxter men inte övriga grönsaker?

Här är en studie som påvisar vissa fördelar:

Fördelar med ekologisk mat:

  • Lägre andel Kadmium i maten.
  • Djuren på ekologiska gårdar mår bättre, betydligt större ytor att röra sig på.
  • Högre andel Omega3.
  • Mindre antibiotika används till djuren = mindre risk för resistens.
  • Ekologisk mat innehåller lägre andel bekämpningsmedel även om icke-ekologisk mat också ligger en bra bit under gränsvärdet.
  • För vissa varor, speciellt frukter (vindruvor/bananer) och vissa grönsaker (baljväxter ovan verkar vara ett exempel), så innehåller oekologisk mat bekämpningsmedel.

Finns det någon forskning som tyder på att ekologisk mat INTE har några fördelar för hälsan eller är det så att man helt enkelt inte lyckats påvisa någon skillnad?

2 gillningar

Hur relevant är detta ur ett svenskt perspektiv, dvs. om jag köper icke-ekologiskt men svenskt kött? Mig veterligen är vi väldigt restriktiva med antibiotika även vid icke-ekologisk uppfödning.

Detta sätter ju även fingret på problemet med detta… ska man verkligen kunna producera mat under skitförhållanden som ger antibiotikaresistens oavsett? Enda långsiktiga lösningen är som sagt en balans mellan väl nyttjad jordbruksmark och hälsosam mat oavsett om det märks som ”ekologiskt” eller inte.

Jag tycker frågan om ekologiskt är väldigt svår. Jag har mer eller mindre alltid handlat ekologiskt, så mycket jag kan, har en bakgrund som vegetarian och tycker det är viktigt vad vi äter och hur vi producerar. Men under senare tid har jag sett mer och mer information om att ekologiskt vs konventionellt är en komplex fråga som är allt annat än svart eller vit.

Det som komplicerar saken ganska ordentligt för mig är att det numer dels finns så starka marknadsintressen bakom ekologiskt/klimatvänligt, dels att det också finns starka ideologiska intressen bakom detsamma. Effekten blir att för mig som konsument blir det ofta omöjligt att veta om jag verkligen gör något bra för miljön/klimatet när jag väljer ekologiskt. Vad jag mer eller mindre landat i är svaret - ibland och ibland inte. Problemet är att arbetet som krävs för att veta exakt vad när det är bogus, när effekten är överdriven eller rent av felaktig och när det verkligen är bättre med ekologiskt är för tidskrävande för mig som konsument.

Jag fokuserar därför mer på närproducerat, återbruk och att helt enkelt försöka konsumera mindre.

Den här bonden på Timbro bråkade ganska rejält med min syn på ekologiskt konsumtion.

4 gillningar