Hur ska man se på ekologisk mat?

Har nu sett i flertalet trådar att många verkar snöat in på ekologisk mat. Kan någon förklara varför? Är det känslan av att dyrare = bättre/högre kvalite?

1 gillning

Jag undrar också detta, då jag är rätt tveksam till ekologisk mat som en sorts magisk lösning på allahanda problem. Det enda som är garanterat är att det är dyrare :grinning_face_with_smiling_eyes:.

  1. Påskyndar den globala uppvärmningen - eftersom man inte får använda bekämpningsmedel eller konstgödsel för att odla ekologisk så blir skördarna mindre, vilket gör att man behöver mer mark för samma mängd mat = mycket högre koldioxidutsläpp för samma mängd mat.
  2. Oklara hälsomässiga fördelar. Mindre bekämpningsmedel och “gifter” är såklart alltid bra, men det finns inga studier som visar ett tydligt samband mellan bekämpningsmedel och hälsoeffekter hos människor.

Satsa på att äta mindre kött och köpa närproducerat istället, där har du något som både är billigare, hälsosammare och minskar koldioxidutsläppen.

(Tydligen så har vissa flaggat detta inlägget utan att ange skäl. Om man inte håller med så får man gärna besvara argumenten istället)

8 gillningar

Ja det är märkligt. Eko/KRAV-regelverket bygger inte heller på någon forskning utan är bara godtyckligt uppsatt. Många som går på bluffen om det ”naturliga” (vad det nu är) måste vara bra. För övrigt används bekämpningsmedel även för EKO.

Tror folk på riktigt att de mikroskopiska nivåerna av dessa är skadliga, finns ju kontroller och gränsvärden.

3 gillningar

Jag undviker aktivt ekologiska varor.

  1. Regelverket stammar inte från vetenskap.

  2. Krävs (i snitt) mer brukad areal per producerad mångd vara. Vilket leder till mer utsläpp av växthusgaser per producerad mängd vara för en hel del varor.

  3. Saknas hälsofördelar. Trots att detta i alla fall isinueras i mycket reklam. Ekologiskt och närodlat – är det hälsosammare?

9 gillningar

Jag gissar att du inte är så insatt i ämnet? Forskare har konstaterat om och om igen att gifthalterna i icke-ekologiska frukt och grönsaker ofta överstiger gränsvärdena. Detta ger också upphov till okända cocktail-effekter eftersom gränsvärden baserar sig på separat intag av respektive gift.

Att t.ex. dricka icke-ekologiskt grönt te är bara dumt om man bryr sig om sin kropp.

13 gillningar

Jasså, nedan är från livsmedelsverket:

”Gränsvärdena är också så lågt satta att det baserat på dagens kunskap inte innebär någon långsiktig risk om man utsätts för flera bekämpningsmedel samtidigt, den så kallade cocktaileffekten.”

Du kan läsa igenom hela länken men tldr;

”Det går alltså inte att säga att ekologisk mat är bättre för hälsan än konventionell mat. Det viktigaste för din hälsa är att äta mycket frukt och grönsaker, oavsett hur de är odlade.”

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel#Är_det_farligt_att_äta_vanligt_odlade_frukter,_bär_eller_grönsaker

3 gillningar

Men även ekologiska produkter innehåller lika mycket skit. Mycket helt naturligt bara från jorden och växterna själva. Så gränsvärdena överskrids inte bara av konventionellt (vetenskapligt) odlade produkter.

Ekologiska produkter är inte giftfria och inte mer hälsosamma än vetenskapligt baserat jordbruk.

3 gillningar

Ekomat handlar inte bara om vad jag stoppar i mig här och nu utan om hela kedjan från frö till butikshyllan. Att producera och hantera bekämpningsmedel och konstgödning är inte riskfritt och definitivt inte gynnsamt för den biologiska mångfalden.

Lantarbetare står nästan alltid längst ner i hierarkin och har en svag röst.

8 gillningar

Vad menar du skulle vara bättre med Ekologiska alternativ för detta?

Ekologiska varor produceras även de med bekämpningsmedel.

Ekologiska produkter kräver mer brukad mark och därmed mer påverkan per producerad vara i genomsnitt.

Vilket även gäller de bekämpningsmedel som används inom det ekologiska jordbruket.

Jag ser väl på det ungefär som på halal och alla andra sådana där märkningar: fånigt men mestadels oförargligt.

Ekologiska kor får vara utomhus mer, oftast. Jag gillar kor, både att äta och titta på. Gällande gifter och hälsa och sånt, så tänkter jag att även små skillnader kan ge stort utslag över en livstid, och till och med på livstid.

:heart: :cow2:

4 gillningar

Detta är varför jag inte köper ekologiskt mat.

Samma sak med de som inte vill äta GMO. Vi behöver mer GMO, inte mindre.

—> Norman Borlaug – Wikipedia

Sen finns ju den där märkingen på fisk där det inte finns något kontrollorgan och tillverkarna bedömer själva om de uppfyller kraven vilket är helt bisarrt. :face_with_symbols_over_mouth:

Nej satsa på lokalt eller svensk mat så vet man att den är hyfsat tillverkad. Fast med det sagt så köpte jag en bit bacon från scan häromdagen: :woozy_face:

2 gillningar

Har du många erfarenheter från halal-slakterier? Eller anser du det oförargligt för att du inte behöver se det med egna ögon?

2 gillningar

Att bli packad i Polen är ju ändå ganska svenskt :wink:.

Skämt åsido, jag stör mig också på sånt, mat som åker fram och tillbaka över hela världen. Känns inte fräscht heller. Jag prioriterar svenskt framför ekologiskt, men ofta får man ju både och.

Och sen undrar man var dom saltat och rökt baconet? Finns så mycket lustiga regler så hade inte blivit förvånad om dom fick skicka det till Kina för att det ändamålet utan att deklarera det.

God eftermiddag.

3 gillningar

Jag tänker att det nog blir bättre om vi skippar just den diskussionen och låtsas att jag exemplifierade med någon märkning som du håller med är fånig men mestadels oförarglig. :slight_smile:

Kan inte låta bli att berätta vad min numera bortgågna svärfar berättade. Han hade frågat en bekant varför han slutat odla sina grödor ekologiskt och fick bondens sarkastiska svar: “Jag blev trött på att sköta besprutningen nattetid!” :rofl:
Jag köper en del ekologiska grönsaker själv då jag tycker de har bättre smak (=smakar mer liksom) men det med smaknyans gäller långt ifrån alla eko-produkter! Vi går mest enligt “fräschör och smak” i vår familj. Med tanke på barnen så vill man gärna tro att man gör en insats för deras hälsa och lite för miljön också men visst är vi realister också… :thinking:

1 gillning

Visst :slight_smile:

Dock är det ett farligt argument att kategorisera pseudovetenskap som “oförargligt”. Det innebär nästan alltid “det har inte direkt negativ inverkan på mig personligen”.

Har kollat lite snabbt hur forskningsläget ser ut, främst genom de mest citerade metastudierna, och det verkar inte riktigt vara så enkelt som att vanligt jordbruk självklart är bättre. Finns många olika för- och nackdelar med båda metoder, och det verkar som att en hybridmetod skulle ge bäst resultat, samt att man tillämpar olika metoder i olika områden.

Det bästa exemplet på hur ekologiskt kan vara bättre verkar vara att det inte påverkar den biologiska mångfalden i samma utsträckning.

2 gillningar

Jag köper i princip bara ekologisk mat. Inte för att det är dyrare, inte för att det är bättre för miljön / klimatet, inte för att det är trendigt, utan av hälsoskäl.

Den forskning som finns (och som till viss del ligger bakom de gränsvärden som finns) har man forskat på enskilda gifter / bekämpningsmedel. Man har inte forskat på den totala mängden och cocktailen av alla kända och okända bekämpningsmedel. Främst för att det i princip är omöjligt att göra en sådan forskning på ett tillförlitligt och kontrollerat sätt.

De gränser som finns idag är även mer pragmatiskt framtagna, då vissa bekämpningsmedel och tungmetaller osv redan är utsläppt i sådan hög grad (exempelvis i hav) att det inte är realistiskt (=ekonomiskt försvarbart) att i efterhand rena haven. Gränsen är alltså inte alltid nödvändigtvis satt efter vad som är bäst för individen ur hälsosynpunkt.

Många ämnen ackumuleras i kroppen och även små doser får stor effekt med tiden. Vissa ämnen bakas in i vävnaden, främst fettvävnaden, och frigörs t.ex. om man går ner i vikt. Det är bland annat därför gravida ombeds att inte gå ned i vikt under graviditeten då det frigörs och istället binds i barnets fettvävnad.

Gång på gång på gång kommer miljöskandaler och/eller att man i efterhand kan konstatera att det man trodde var ofarligt plötsligt visade sig inte vara det. Här har vi många bekämpningsmedel som varit godkända för icke-ekologisk mat.

Jag använder heller inte plastmatlådor, som gång på gång visats släppa ut hormonstörande ämnen vid upphettning. Allt jag har som rör mat är antingen rostfritt, keramik, glas eller hederligt trä som är inoljat i (ekologisk) matolja.

Att man inte forskat på den hela cocktailen av diverse kemikalier och bekämpningsmedel / plaster som kan innehålla hormonstörande ämnen är att det i princip inte går. Har ni aldrig hört talas om försiktighetsprincipen? Om man inte vet så bör man INTE utgå från att allt är helt riskfritt. Avsaknaden av forskning är alltså inte ett grönt trafikljus.

Vad man däremot har forskat på, men inte hittat en entydig orsak till, är att många saker som påverkas av just hormoner och gifter som t.ex. (men ej begränsat till) fortplantning (exempelvis mäns kvalité på spermier; både antalet och livskraften i dem) har dalat kraftigt enda sedan industrialiseringen. Om det beror på att folk är mer stillasittande, äter annorlunda, får i sig mer gifter, etc. vet man alltså inte med säkerhet.

Jag skulle vilja vända på det:

Tror folk på riktigt att ovan inte alls skulle kunna ha att göra med alla de gifter och kemikalier vi släpper ut och/eller får i oss via maten?
Om svaret är nej så fram med vad som skulle vara en troligare förklaring.

Mina fem cent till diskussionen är alltså försiktighetsprincipen; och att hålla sig till material vi använt i många generationer och empiriskt uppenbarligen klarat oss bra med. Jag försöker inte övertala någon och andra för göra som de vill, men ibland undrar jag som sagt hur de resonerar. Om det inte finns ett ekologiskt alternativ i affärer tar jag den icke-ekologiska, så det är inte fråga om att vara fanatisk eller militant eko-aktivist.

13 gillningar

Ekologisk produktion är ett ganska luddigt begrepp men för att bli certifierad ställs vissa krav, lite beroende på vilken organisation som står bakom. Gemensamt är att det finns en ambition att minimera användningen av naturfrämmande substanser och att stimulera naturliga lokala kretslopp.

Biologisk bekämpning och alternativa odlingsmetoder utvecklas ständigt och utan efterfrågan på ekologiska produkter hade det aldrig skett.

Sverige har ganska strikt lagstiftning och i valet mellan importerade ekoprodukter och lokalt konventionellt odlade väljer jag helst lokala.

Att tro att det inte är någon skillnad på konventionell och ekologisk odling signalerar okunnighet. Under förutsättning att uppsatta regler följs såklart.

2 gillningar