Inflation - Agerar era företag genom höjda löner?

Hörde ett rykte om att vissa företag skjuter till extra pengar till löneökningar för alla anställda för att kompensera för den höga inflationen. Typ sätter 4% löneutrymme nu istället för 2% som var planen.

Har företaget du jobbar på gjort det? Eller nåt företag du känner till?

Vad jag vet har företaget jag jobbar inte gjort det. Tom så att det nämndes under min löneförhandling att man inte tar hänsyn till förhöjd inflation. Inte ens jag som tog upp det.

1 gillning

Nej! Är dock arbetsgivare själv. Inflationen är inget som styr lönenivåerna hos oss.

1 gillning

Tack! Av nyfikenhet, vad styr lönerna hos er? Förra årets resultat eller?

Jobbar statligt och märket är satt på 1,8%. Så kommer inte ske något där.

Frågan man bör ställa till sin chef är dock, i händelse av en reallönesänkning, varför ens insats i år bedöms vara mindre värd än förra året.

1 gillning

Nej, Jag har hör det resonemanget faktiskt. Då brukar jag kontra med att det skulle vara helt ok, men då gäller det även om vi skulle gå back och då brukar det inte vara så kul…
Lite olika på år men vi är ca 12st heltidsanställda. Vi försöker hålla en lön lika våra konkurrenter med lite extra för nyckelpersoner.
Då lönerna är över det fackförbunden förhandlat fram, så brukar det inte det vara så mycket gnäll om lönen. Brukar bli en lite större höjning någon gång vart 4-5år om vi halkat efter andra. Det är för att hålla kvar stommen i bolaget.

Men svar på din fråga:

Årsvis följer vi det facken förhandlat fram och lönen justeras lika för alla.

2 gillningar

Vår vd dkickar ut ett månatligt nyhetsbrev och i flregående brev (innan förhandlingarna) nämndes den häga inflationen samt att det är en faktor vid förhandlingen.

Dock är bolaget jag jobbar på inte riktigt som alla andra, dom anställdas välmående går före vinst.

2 gillningar

En fråga. Är högre lön lika med välmående?

Det kan vara en komponent men det är givetvis inte allt.

Företaget gör en lång rad av saker för att dom anställda skall må bra och trivas, vilket även inkluderar att se till att reallönen inte sänks på årsbasis.

Blir ju bara ännu högre inflation av det.

Nej min arbetsgivare kompenserar inte för inflationen. Tror att ganska få gör det. De flesta skulle väl inte vilja ha lägre lön t.ex om det är låg inflation.

1 gillning

Absolut! Jag håller med dej till viss del. Alla ska ha rätt till en schysst lön, och det kan för vissa vara viktigt att dom känner sej rätt kompenserade för sina insatser.

Nej, och de stora avtalen löper ut först nästa år så på aggregerad nivå lär inte nuvarande inflation få någon större påverkan på lönerna 2022.

Exakt! Tids nog kommer lönen ifatt. Men att elda på allas löner skulle inte gå så bra.
Det skulle leda till både arbetslöshet, konkurser och späda på det redan kassa läget som råder.

1 gillning

Jag är också arbetsgivare och vi följer kollektivavtalet på 1,8%, dvs ingen hänsyn till inflation. Vi räknar dock med högre löneökningar i nytt kollektivavtal 2023, vilket i vanlig ordning sköts genom centrala förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

2 gillningar

Hur rimmar detta med det du skriver högre upp i tråden, att ni följer det ”facken förhandlat fram” och att lönen justeras lika för alla?

Jag skrev också där att alla har bättre grundlön än facket förhandlat fram., just för att behålla personal. Jag syftade på årliga lönerevisionen, där kör vi lika.

Inte ens indirekt? Jag tänker att inflationen gör att lönekraven ökar (rättfärdigat eller ej) vilket gör att folk är mer villiga att göra det där jobbytet som de funderat på i några år som skulle ge 20% i löneökning.

Vilket medför att företagen kontrar med lite bättre löneökningar än vanligt för att behålla folk. Man kan ju säga att inflationen inte styr lönenivån då, men i praktiken så gör den det.

Ok. Det innebär alltså att en anställd som presterat över förväntan för samma justering som en anställd som lågpresterat.

I sak har du säkert rätt. Dock så köper jag aldrig över personal från konkurrenter eller köper anställda för att behålla dom.
Vet konkurrenter som resonerar lika.
Jag hoppas dom jobbar kvar för att dom trivs och har bra förmåner och lön.
Det har fungera bra hittills.