Installerat batteri för elförbrukningen

Låter ju toppen! Kan du även sälja till nätet från batteriet på valda timmar?
Exempel: Huset drar 1kwh, solcellerna ger 6kWh batteriet är fulladdat 5 Kwh. Kan du vid högt elpris sälja 10kWh för att ladda upp batteriet timmen efter eller när elpriset är billigt. Eller håller sej batteriet fullt, och du säljer 5kwh?

Hoppas du fattar vad jag menar. Normalt säljer man ju endast solelsöverskottet efter att huset och batteriet fått sitt.
Det är ju om man kan sälja ut dyrt och köpa billigt, som batterier börjar bli riktigt roliga att ha.

1 gillning

Exact så vore en nice setup

1 gillning

Det går att bestämma vilken timme man vill sälja, dock ej ändra dynamiskt från dag till dag - vad jag vet- det måste man göra manuellt i så fall, vilket jag inte gör. Jag är nöjd med ett fast schema. De man gör är att lägga ett schema där man exempelvis bestämmer att batteriet skall laddas upp mellan 00.00 och 02.00 och laddas ur exempelvis 07.00 - 10.00. Urladdningeffekten är oftast inte lika stor som laddningseffekten varför man får ta det över några timmar. När min förbrukning (kW) understiger solenergiproduktionen (kW) + batteri-“produktionen” (kW) så säljs det till nätet på en h-taxa som är förhoppningsvis är högre än h-taxan för att ladda.

1 gillning

Ahh, då fattar jag. Då fungerar det typ som Fronius system. Har du ö-funktion?
Hur mycket el gör du av med? Känner du att batterikapaciteten är tillräcklig? (Beroende på vad syftet med batteriet är)

Jag har räknat med att ha ett batteri på 16Kwh för att klara lite längre strömavbrott eller lite längre perioder med högt elpris.
Kommer förbruka ca 7-8tusen Kwh/år och producerar ca 11tusen Kwh/år.

Svar på dina frågor:
Ö-drift finns inte i systemet. Ferroamp påstår att det är under utveckling men vill inte ge några besked om när. För att säkra upp det har jag köpt en generator som jag skall kunna koppla in med 3 fas (6,5 kW) för att driva huset med värme och lite prioriterade konsumtionskällor typ kyl/frys när det blir längre strömavbrott, vilket jag tror att det kan bli vintertid med dagens elnät.
Årskonsumtionen ligger på ca 23 000 kWh (tror att 3 000 kWh kan hänföras till laddhybrid-bil)
Batterikapaciteten är definitivt för liten - köpte den mest för att tillfredsställa Ingenjörsådran. Kommer att beställa ett 10 kW batteri (ev ett större beror lite på priset)i längre fram för energi transport enligt ovan. Tanken från början vara att ha batteriet som toppkapare men det visade sig att det i EH finns en funktion för att jämnast strömmen i de tre faserna, vilket i sig nästan blir som en toppkapare.

Min solenergi produktion över ett år är låg för ca 3 500 kWh. Väntar på att det skall komma ut ny solceller som baseras på Pervoskit och Kisel som är 25 - 30% bättre än dagens solceller, då tänkte jag fördubbla antalet solceller

1 gillning

Enligt min källa får man inte installera inverter med “ö-drift” om man har en fastighet ansluten till det fasta nätet.
Orsaken lär vara att om det ska utföras arbeten på servisledningen och de då har brutit strömmen från ställverket så kan invertern mata ut el “baklänges” eller försöka sälja överskottet.
Det lär inte bli populärt bland epilektrikerna…

Det är inga problem. Ö-driften frånkopplar elnätet vid strömavbrott per automatik, det är ju det som är själva ö-driften.
Vanliga solcellsanläggningar kopplas också bort just på grund av bakström, därav fungerar inte anläggningen vid strömavbrott om du inte har Ö-funktionen.

Även om du är en “amatör” verkar du ha mycket bättre koll än många av oss andra :grinning:

Jag tycker att det är jättesvårt att hitta bra info om hur man ska tänka med om man ska eller inte ska investera i ett batteri…

Har letat runt på nätet och frågat men inte fått något bra svar (inte den smartaste på planten heller) så jag undrar om du eller någon annan vänlig skäl kan dela info om hur man kan räkna ut ifall det är eller inte är lönsamt med att investera i ett batteri…

1 gillning

Jag har solceller och elbil. Säljer när det är dyrt och laddar bil på natten. Är Tibber-kund.

Är det någon som installerat batteri så ni kan ladda på natten för att kunna använda den när det är dyrt? Ibland kan ju priset samma dygn vara några få ören på natten och flera kronor på dagen.

Tibber har ju smartladdning av bilen men inte sett någonting smart kring just batteri.

Har någon redan fixat detta? Dela gärna era erfarenheter.

Du skriver att du själv tittar på priser och sedan styr batteriet.

Tibber har ju en smart laddning av elbilen. Finns motsvarande för batteri?

Jättesvårt att hitta info. Det jag hittat är att batterier är relativt dyra, så rent ekonomiskt är det ingen plusaffär så länge 60öringen betalas ut på försäljningen. Det kan ju dock ändras eftersom det händer så mycket på elmarknaden och priserna skjutit i höjden.
Håller dessa priser i sej kan man nog räkna hem ett batteri, men ingen vet ju!
Faller priserna tillbaka är det knappast lönt med batteri. Jag vet dock vad jag personligen tror, och det är att vi kommer ha en orolig elmarknad en lång tid framöver.

Jag har ö-läge på min växelriktare, har intresse för tekniken osv, då kan man ju investera på grund av andra orsaker.
I mitt fall vill jag kunna drifta huset under strömavbrott, samt framtidssäkra fastigheten för eventuella ändrade debiteringsmodeller (effekttariff) samt skenande elpriser skatteändringar osv.

1 gillning

Lite frågor:
Vad kostade batteriinstallationen?
Hur många kWh kan du använda från batteriet?
Hur många laddcykler beräknas det hålla?

Om du syftar på mej, så har inte jag några batterier ännu. Men kommer att beställa under hösten.
Det blir förmodligen ett 16 kWh batteri. Tippar på en kostnad efter skattereduktion på ca 80000:-.

Nä min fråga var till trådskaparen, men tack ändå. Vet du hur många laddcykler batteriet tål?

2 gillningar

Ok, nej inte exakt.

Svaret har jag förstått är generellt det “beror på”.

Så här har jag förstått det. Det beror t ex på:

  • Typen av batteri
  • Kylning/värme
  • Hur mycket av totala kapaciteten som används. (buffert och liknande)
  • Var i lagringsnivå den cyklas. Skillnad använda 20% på 80-100% jämför med 40-60%
  • Hur hårt/snabbt de töms/belastas.
  • Hur cykeltestet definieras är utformat. (som ofta anges som en siffra, t ex 1500 cykler) Ofta är det utformat som ett “jämförande kapacitets/kvalitetstest” snarare än ett "livslängdstest. T ex med en viss belastning (C), töms/återladdas 100-0-100% x antal ggr tills de därigenom tappat 20% av sin ursprungliga kapacitet.

Det som ofta finns är den siffran på antal upprepade kompletta tömningscykler (enligt ett visst testförfarande) från tillverkaren när själva cellerna till slut tappat 20% i kapacitet. Där belastningen är 1C. Dvs hela batteriet töms på en timme om jag minns rätt. (Ganska hård belastning vill säga)

Generellt sett innebär det här oftast att i praktiskt bruk kommer cellerna att klara avsevärt fler cykler innan de är slut än vad tillverkarnas datablad anger “enligt testnorm”. Särskilt om batteristyrningen/mjukvaran/driftsförhållandena gör att batteriet jobbar betydligt snällare än under “testproceduren”.

2 gillningar

Låt säga att batteriet klarar 5000 cykler, vilket är vanligt om man använder området 10-90% av kapaciteten. Då blir kostnaden per kwh 80000/5000=16kr per cykel och 16/(16*0,8)=1,25kr/kwh

Elpriset måste variera mycket över dygnet i flera år (13,7år, en cykel per dygn) för att betala ett batteri.

1 gillning

Sen kan nog ett helt slut batteri trots allt ha ett visst restvärde tack vare de material/ämnen de innehåller. Dock lär det inte påverka matematiken i någon större grad.

Det du kommer fram till är ungefär vad många “insatta” sagt under tidigare år utifrån de förhållanden som varit. Dvs att batteri tidigare inte varit lönsamt utan mer en “skön känsla/kul grej” för den som är intresserad.

Nu med dagens snabbt växlande priser på timbasis tror jag dock att det ser betydligt bättre ut än tidigare i alla fall. Sen om det då gör att det nu snabbt är lönsamt är jag osäker på.

Satt senast igår och pratade om det med flera insatt inom solceller och batterier och ingen var helt övertygad om att det är lönsamt ens idag även med stöd för batteriinstallation.

2 gillningar

Solceller i all ära, men finns det inte en lösning för detta scenario?:

Man köper ett stort hemmabatteri, laddar upp det på nätterna och säljer tillbaka elen på dagarna. Samma sak varje natt, ladda de billiga timmarna och sälj de dyra. Strunta i solceller.

Vilka erbjuder denna lösning?

1 gillning

Supertack för svar och japps det är inte det lättaste ämnet…

Såg att någon körde en kalkyl här lite längre ner i tråden men hängde inte riktigt med om någon orkar eller vet vart man kan hitta en guide över ett batterikalkyl “for dummies” så dela gärna!

1 gillning