Investeringsstrategier med momentum för fonder

Medhåll. Jag tycker alltid Jan kallar de med alias alla möjliga konstiga grejer. Det har nästan blivit en feature. Jag räknade med en riktig slakt av mitt konstiga nick och blev inte besviken. :rofl:

Poängen är ju vad det är för fråga. Om man råkar kallas “pannan” istället för “pennan” är inte hela världen.

För mig är Pellepennan en figur i en saga jag hörde som liten. Därför sitter det limmat. Precis som Suddagumman hör ihop med honom. För de i kulturskymning (eller bara födda senare än jag) finns det lite finkultur på SVTplay:

4 gillningar

Lite som när fru C.bolmesson i ett poddavsnitt kallade mitt nick för “fireb” med engelsk uttal. Hutlöst!

@janbolmeson räddade dock situationen med ett korrekt uttal, dagen var räddad :grinning_face_with_smiling_eyes:

2 gillningar

“FIRE B”, det låter som alternativlösningen om 4%-regeln inte funkar. Är det pantburksplockning i parken som är B-alternativet? :rofl:

12 gillningar

Kanske: Financial Independence Retire (with) Early Bankruptcy

När man köper krypto med hävstång för livsbesparingarna och sen lever på soc resten av livet :grinning_face_with_smiling_eyes:

8 gillningar

Jag kollade in mitt SAVR konto precis (där jag har alla mina hög risk fonder) och kom fram till att jag avkastat +78.48% på ca 1.5 år (kontot öppnades 8:e maj 2020):

Jag känner mig rätt nöjd, bara att följa min buy and hold strategi med högrisk fonder med låga avgifter? Har ju funkat i 1.5 år med närmare 50% avkastning hittills…

Allt som räknas är väl resultatet eller?

6 gillningar

Grattis, låter inte orimligt med tanke på börsutvecklingen.

Då verkar buy and hold fungera precis lika bra som fondhoppning a la @Pellepennan

Vad har du för fonder i din högriskportfölj om man får fråga? :slight_smile:

1 gillning

Främst svenska småbolag (AMF Aktiefond Småbolag, PLUS Småbolag). Hade en kort stund även Swedbank Robur Ny Teknik och LF Fastighetsfond.

Nu har jag bara PLUS Mikrobolag och PLUS Småbolag. Jag har med ren tur lyckats pricka bottnar och toppen när jag ombalanserat och bytt fonder. Notera även att det här bara är en delmängd av min portfölj.

Poängen var att på ren flyt har jag alltså fått en extrem avkastning och att det går lätt att cherrypicka datat för att det ska se bättre ut än vad det är…

3 gillningar

Nej, det som räknas ytterst är huruvida man är bekväm med de val som gjorts (statisk ‘buy and hold’) eller de val ens strategi gör. Utan det spelar enskilda fina år ingen större roll då fondsparandet är ett maraton, inte en sprint.

Därför får Pellepannan :slight_smile: lite minus då han konsekvent är luddig så fort någon frågar om hans strategi. Ens strategi, om man nu har någon mer ‘konplicerad’ sådan, skall sitta i ryggmärgen alla tider på dygnet.

3 gillningar

Jag ser det hellre som ett antal sprintar efter varandra, agilt tänkande överfört till fondmarknaden i mitt fall. En lång serie av i snitt lyckade sprintar ger också bra resultat i ett maraton då det inte är en uthållighetssport utan bara ett intellektuellt arbete som ska utföras repetitivt.

Det finns inget luddigt alls i min strategi (jag har flera olika om man ska vara noga). Men i det praktiska exekverandet ingår det att man gör löpande bedömningar och där krävs också erfarenhet. För att bedöma trender, för att bedöma lämplig grad av diversifiering givet marknadsläge/oro, för att undvika erfarenhetsmässigt extra svårtajmade marknader/fonder etc.

Det finns inget som helst komplicerat i det faktiskt men erfarenhetsdelen för bedömningarna kan man bara få på ett sätt - genom att träna på det. För den som är van vid icke-val typ att ligga i Såfa eller bred indexfond låter detta förstås mycket komplicerat men för mig är det helt trivialt och sitter ryggmärgen. Sen kan jag inte styra marknaden utan bara försöka anpassa mig till den. Det varierar förstås hur bra jag lyckas beroende på förutsättningarna.

1 gillning

@Pellepennan vill bara säga att det är positivt med andra (dina) perspektiv.

Lycka till med dina fortsatta investeringar!

5 gillningar

Bedömningarna?

Du får det att låta som att du använder någon typ av strategi och sedan kryddar detta med subjektiva bedömningar.

Beskriv hur din strategin, utan subjektiva bedömningar, kan appliceras.

Jag “kryddar” inte. Strategin har naturliga moment med bedömningar, det är inget konstigt alls. Jag tror inte att det går att hitta en “helt maskinell” variant som skulle fungera bättre. Det är ett antal bedöminingar och beslut kring ändringar av innehav som behöver göras löpande.

Indata är historisk utveckling i en kortare närtid för enskilda fonder men även sambedömning mellan ägda fonder och alternativa val bland resten av fonderna, liksom bedömning av om kursrörelser är isolerade till något i fondens marknad eller fonden själv, eller om det härrör från makrohändelser som vad FED hittar på exempelvis. Ju mer man vet, desto bättre. Jag har en varierande nivå av diversifiering och då behövs även bedömning kring vilka marknader/fonder jag vill investera i för tillfället, hur många fonder jag ska ha, om jag ska gå helt eller delvis likvid etc.

Kan/vill man inte göra bedömningar är mina strategier givetvis inte intressanta men för mig är det helt naturligt och fungerar mycket väl.

Grundstrategin är busenkel - äg fonder som just nu har bästa trenden, med hänsyn till diversifiering och undvikande av onödiga byten (givet plattformens egenskaper med dagar utanför marknaden etc.). Men då det man ser i fonders kurser (tabeller och grafer) inte går lätt att isolera till fonden själv, är sambedömning grafiskt mellan fonder en nyckel för att landa i vilka fonder man vill äga just nu. Därför tror jag inte att TA skulle ge ett bättre resulat än mina bedömningar. Det skulle i så falla vara någon slags TA som väger samman och isolerar samvariation mellan fonder för att isolera ut “äkta” rörelser i en fond men det finns inte vad jag vet. För mig fungerar “fondtabeller” (basurval) och grafisk jämförelse mellan fonder (slutligt val) tillräckligt bra.

Exempel. Efter att ha studerat ett antal alternativa val i PPM är man nere på 6 fonder, en ska bort. Viiken? Se i figuren nedan med 5 fonder med graf på 2 veckor, där den gula är OMXS30 som jämförelse. Vilken ska bort? Jag tar bort den ljusblå längst ner, den ser ut att ha sämre trend än de andra. Håller du med?

Så det gick alltså inte definiera reglerna och dess olika värden så att det går att replikera.

Du skriver konsekvent saker som ej är definierade av typen “äg fonder som just nu har bästa trenden”. Det är inte ett definitivt värde. Bäst trend sett till när, vilket intervall?

Och sedan vidare saker som “med hänsyn till diversifiering”; vilket mått finns för detta? … osv… osv… osv.

Som sagt – det du skriver är luddigt då du konsekvent utelämnar definitioner av olika saker.

Om ej vore det trots allt enkelt att skriva ned reglerna varpå någon annan enkelt kan replikera det hela och dessutom testa det bakåt.

Det är inte ett dugg luddigt men kan man inte göra bedömningar och val efter detta så slipper man!

Jag vet många som kör liknande strategier men gör lite olika val:

  • Vilken/vilka tidsperioder av historik man premierar
  • Bytesfrekvens
  • Antal fonder och övriga val för diversifiering
  • Om man bara tittar i tabeller eller grafiskt, kanske TA (jag kallar inte min metod för TA då jag inte använder några indikatorer som EMA, RSI, MACD etc. Jag klarar mig bättre utan dessa med min metod.)
  • Vilka marknader/fonder man ev. undviker pga att dessa är svårbedömda, extra volatila eller har långa bytestider

Du vill ha exakta regler. Du får inga sådana av mig. Men om du är genuint intresserad får du helt enkelt sätta upp dina egna regler. Jag vet de som gör så delvis men jag klarar mig utan.

Angående “testa det bakåt”. Eftersom det finns rätt mycket bedömningar i metoden så lämpar sig det inte för backtest. Jag skippar detta, har aldrig sett behovet. Att jag får +60% sedan årsskiftet på PPM imorgon (enligt preliminära beräkningar) duger för mig.

Angående luddighet så fungerar människor olika. Jag har diskuterat dessa principer med många andra de senaste åren. På nätet och IRL. Flertalet (utanför Rikatillsammans forum) förstår precis vad man menar och sätter igång och funderar ut sina egna kriterier, skarpa eller luddiga. Det fungerar!

Du verkar behöva EXAKTA regler. Då får du definiera dessa själv. Jag tror att jag lyckas bättre utan exakta regler. Jag följer vissa grundprinciper men allt handlar ändå om bedömningar. Jag trivs med det!

Visst är det befriande att man kan lyckas utan skarpa kriterier? Som PPM-hajen vars metod har hånats rätt mycket i detta forum. Hans metod har en del brister men under bra förutsättningar kan den vara mycket lyckosam, vilket han ju själv har erfarit. Förstår man inte hur detta fungerar kan man se det som Casino. Jag ser mer indexfonder som Casino då man inte kan styra något själv. Jag föredrar att använda min hjärna för att styra mina investeringsval löpande än att passivt hoppas på att indexfonder ska ge likvärdigt eller bättre resultat.

2 gillningar

Det finns gott om strategier med definierade regler. Det hela är inte särskilt svårt och det är inte som att det inte har gjorts tidigare.

Utan att kunna definiera reglerna är det knappast att betrakta som strategi utan faller snarare in under att bara råka ha tur då ingen statistisk signifikans finns då något underlag ej kan tas fram.

Att du kan hitta någon som det gått bra för är inte så imponerande, det finns gott om dessa. Än fler finns dock som det ej gått bra för, dessa skrivs det sällan om. Survivorship bias är inte så intressant, det som är intressant är det som man kan påvisa fungerat över tid.

Det festliga är att du menar på att din metod är bra samtidigt som du inte klarar av att definiera hur denna metod fungerar. Kul, men inget vidare underlag för diskussion.

5 gillningar

Låt oss kanske enas om att vi inte är överens här. Man gör många saker i livet utan exakta kriterier. Man väljer utbildning, bostad, arbetsgivare, partner, mycket stora beslut alltså som bygger på olika typer av sammanvägda bedömningar och utan statistisk signifikans.

För mig är strategin mycket tydlig men det är för att jag kan arbeta på en högre nivå av abstraktion än vad du tycks kunna jobba på. Dessutom är det så att du kräver statistisk signifikans, det kräver inte jag. Dock har jag ju ändå gjort vissa statistiska analyser av bl.a. metoden för val på PPM. Att jag trots nästan dubbla avkastningen mot AP7 aktiefond har lägre standardavvikelse i avkastningen per vecka.

Vad gäller att metoden fungerar över tid. Det är inte viktigt för mig. Det viktiga är att den metod eller de metoder jag använder ger bra resultat, dvs bra avkastning. Jag räknar hela tiden med att man kan behöva justera metoden eftersom förutsättningarna inte är samma på börsen över tid.

Jag vet att JB har pratat om att en metod är lyckad även om den ger ett dåligt resultat, om den levererade enligt förutsättningarna. Jag ser det inte alls så. Får jag ett dåligt resultat har jag allt för länge hållit kvar vid en dålig metod. Jag borde ha skruvat på befintlig metod eller bytt till någon annan. Jag ser inget egenvärde i att göra på samma sätt i år efter år utan att ta hänsyn till utfallet.

Det klarar jag visst, problemet här är att du inte tycks vara mottaglig för andra definitioner än exakta kriterier. Andra är mottagliga. Är du inte mottaglig och kan ta emot en strategidefinition som ligger på en högre abstraktionsnivå så ligger väl “problemet” på din sida som jag ser det. Det är ju ett fritt val du gör, jag har inte försökt pracka på dig något. Det var f.ö. inte jag som startade denna tråd, det gjorde JB när han inte ville ha kritik mot argumentationen i “Ekonomibyrån - Fondblåsningen”.

1 gillning

Det jag tror @dr_kalkyl är inne på är att strategin antagligen fungerar på grund av att du valt en viss uppsättning regler som är framgångsrika (kanske av en slump), inte på grund av grundprinciperna. Detta är ju inget problem för stunden - funkar det så funkar det, men skulle det sluta fungera så är det svårt att återskapa om man inte förstår exakt varför strategin fungerar.

Statistisk signifikans är bara ett annat sätt att säga att strategin fungerar och inte bara beror på tur, så det hoppas jag alla vill att en strategi ska ha.

2 gillningar

Jag skulle nog säga att det finns fler strategier utan definierade regler än tvärtom. En strategi är bara en plan med ett antal taktiska initiativ för att förhoppningsvis uppnå ett visst resultat.

Min strategi är tex att köpa globala indexfonder med låga avgifter vilket kan antas vara ett sätt med lägre risk att uppnå en utveckling i linje med förhoppningsvis marknaden i stort. Min strategi har inga exakta regler för hur många bolag en indexfond måste investera i för att min strategi ska fungera och jag har inte heller någon regel för hur mycket en fond får avvika från sitt index innan den säljs. Jag har inte heller någon regel för när jag ska ombalansera portföljen utan ändrar när en fond blir för stor i förhållande till den initiala fördelningen.

Jag skulle anta att ovan stämmer rätt väl överens med majoritetens strategi här på forumet.

1 gillning

Varför hålla på och skriva dag ut och dag in om sin ”strategi” som inte går att replikera? Kan du inte återkomma när du har något som kan testas och användas av andra?

2 gillningar