Involvera partner i ekonomin | Hur mycket skulle din partner avvika i sin gissning på värdet på sparandet?

Hur pass mycket involverar du din partner i din ekonomi? Pratar ni om det hemma?

Antag att du vid nästa frukost skulle fråga din partner hur mycket kapital du sammanlagt har på börs, bankkonto och eventuella alternativa investeringar. Hur mycket tror du att dennes svar skulle skilja sig från verkliga värdet?

  • 0…50 000 kr
  • 50 000…200 000 kr
  • 200 000…500 000 kr
  • 0,5…1 miljon kr
  • Mer än 1 miljon
  • Lever ensam

0 röster

Följdfråga: Hur pass noga följer du själv dina investeringar?

Vi är gifta med gemensam ekonomi. Vi sammanställer ekonomin två gånger om året tillsammans och håller koll på utgifter/inkomster månadsvis, så jag tror att vi har bättre koll än snittet men det finns säkert många likasinnade på det här forumet :slight_smile:

3 gillningar

Jag och sambon har aldrig pratat speciellt mycket om varandras investeringar. Det var först när vi tog gemensamt bolån som vi verkligen visade våra tillgångar och skulder för varandra. Därefter har vi faktiskt inte pratat några belopp. Vi har väl inget riktigt behov av att göra det eftersom vi har byggt upp en stabil gemensam ekonomi i övrigt.

Varje månad sätter vi in våra löner på ett gemensamt konto och därefter för var och en över lika stort belopp till sitt Avanza. Jag har hjälpt sambon sätta upp en vettig långsiktig portfölj som hon månadssparar i, men hon har inte samma nöje som jag i att summera sina innehav. Jag njuter av att göra en sammanställning varje månad över mina investeringar och kan säga hur mycket jag har, med någon procents felmarginal beroende på kurs. Vilket jag antar inte är helt unikt på det här forumet. :smiley:

4 gillningar

Jag bor ensam men har en pojkvän på två år. Jag föredrar starkt att vi båda håller vår ekonomi åtskilda, men jag mår bra med att prata om dem. Vi pratar inte om hur mycket pengar vi har totalt, men om han frågade hade jag inga problem att säga hur mycket jag sparar till exempel varje månad. Vi pratar om hur vi väljer att spara och så och vår filosofi om pengar. Vi har pratat om våra månatliga utgifter tidigare.

Det var en ung partner. :wink:

2 gillningar

Hahaha Jag måste använda Google Translate för min svenska så kanske det förrådde mig :smiley:

3 gillningar

Tack för ett gott skratt! :joy:

Tack också för en kul fråga @Bjornen. Sedan ska jag villigt tillstå att eftersom @carolinebolmeson inte är jätteintresserad så skulle vi förmodligen hamna på en diff på en miljon eller mer, särskilt om vi räknat i företagen… :man_facepalming: Lite pinsamt men sant…

1 gillning

Men frågan är hur bra koll din partner har? Skulle hen svara rätt? :slightly_smiling_face:

1 gillning

Vi kan försöka hjälpas åt med grammatiken där om du vill.

Jag bor ensam men har en pojkvän på två år. I live alone but I have a two year old boyfriend. :dizzy_face:

Jag bor ensam men har en pojkvän sedan två år. I live alone but I have a boyfriend for two years. (I hope that is correct? Or would you say I have a boyfriend since two years?)

1 gillning

Personligen så tror jag att ekonomi är en av hörnstenarna i ett förhållande. Så vi har alltid pratat om ekonomi. Dock har jag hållit det mesta för mig själv. Det hon vet är att vi klarar av ett par år utan att jobba utan problem. Bara att det skulle vara rätt tråkigt.

1 gillning

Tack! Det är vettigt och jag uppskattar definitivt hjälpen. På engelska är det vanligt att säga: “my boyfriend of two years” eller “his job of two years”, etc, att säga att du hade något sedan en viss tid. Jag antar att det inte översätts bra! Jag börjar förstå att nyanserna är olika på svenska :smiley:

1 gillning

Prepositioner är svårt till och med för dem som har svenska som modersmål. “På” har blivit en universalpreposition som kan användas i väldigt många fall, förutom i fallet med den tvåårige pojkvännen ;-). När jag växte upp var språkbruket mer varierat än det är idag vad gäller prepositioner.

2 gillningar