Kan Beken-modellen vara räddningen mot höga elpriser?

Jag är ingen specialist i området. Men för mig var det en nyhet att det är marknadspriset på kontinenten som driver det höga priset på el i södra Sverige. Efterfrågan har skenat nu efter Ukraina kriget, och det driver priset.

Tydligen så har vi en fossilfri och robust elproduktion i Sverige, som är fullt tillräckligt för vårt behov i Sverige. Som betalats av våra skattepengar. Men den är inte dimensionerad för det behov vi ser i Europa när Putin stryper kranen.

Att använda el ska inte vara en lyx, skriver Bengt Ekenstierna | SvD Debatt

Men är det såhär lätt? Vilka fler partier arbetar för denna modell?

4 gillningar

Om jag förstår rätt så löser BEKAN-modellen inte allt, t ex att timupphandlingen prissätts efter den dyraste kWh som krävs för att möta efterfrågan.

Felen som måste bort omgående är:

  • Timupphandlingen prissätts efter den dyraste kWh som krävs för att möta efterfrågan
  • 85-90% av svenskproducerad el säljs till Nord pool där ovan nämnda (fel)prissättning sker i konkurrens med bl a Tyskland som förstört sin energiförsörjning med huvudlös politik
  • 70% av nationella överföringskapaciteten måste vara tillgänglig på Nord pool (jag har ännu inte greppat denna aspekt fullt ut och de följder den kan få)
  • Prisskillnaden mellan elområdena

Ett annat fel är att politikerna, även nu inför valet, inte fattar ovanstående, och istället valfläskar om ut- och nybyggnad som tar många år att genomföra, och den tiden har vi inte nu! Borde bara ta nån vecka med stenhårda förhandlingar att lösa upp denna sjuka felprissättningsmekanism.

Dessutom är prissättningsmodellen enbart baserad på rörliga kostnader, vilket kan leda till fel helhetsbeslut.

1 gillning

Problemet med produktionsunderskott i södra sverige, samt begränsad överföringskapacitet mellan norr och söder kvarstår och därmed finns fortfarande ett importbehov i söder till högt pris.
Tänk vindstilla kalla vinterdagar med få soltimmar.

Nja. Vi nettoexporterar. Och vi lånar ut överföringskapacitet till bl a Norge. I nuläget är det prissättningsmekanismen som är största boven.

Vi svenska elkonsumenter har betalt investeringarna via elräkningar och skatter, och vi ska åtnjuta fördelar av det. Blir det nåt över kan vi exportera och låna ut just överskottet.

Jag ser inte hur särskilt mycket löses med en sådan lösning (med beaktande att modellen är ganska fattigt beskriven, låter mest som en servettplan). Om det finns ett exporttryck som skapar pristryck så kommer ju ingen lägga låga bud och då riskera hamna i potten som säljer lokalt, om kapacitetsmöjligheten finns för export. Eftersom man dessutom vet att produktion i Sverige sannolikt kommer säljas till lägre pris än i närområde (för det är ju syfte med konstruktionen) så sänks ju incitamenten för att bygga ny produktion i landet om man har möjlighet att välja.

2 gillningar

Ja men det tänker jag med. Moderaterna tjatar om kärnkraftverk och utbyggnationer som tar flera år.

Men att vi ser över vårt hus före export, är en snabb lösning som är rimlig och hållbar.

2 gillningar

Jag förstår inte. Varför skulle inte metoden på servetten fungera?

Det handlar ju om att mätta Sveriges behov först. Det som blir över får säljas över gränsen.

Jag håller inte med. Europeiska behov först.

Det är ju väldigt givmilt. Om vi bekostat ett elsystem, så ska vi se över andras behov före vårt eget.
Visst. det kan man tycka.

Med all respekt, men där jag är uppväxt, blev såna som du utnyttjade ned till grunden.

4 gillningar

Du kanske har rätt, det kan vara naivt. Vad jag menar är att (ren!) energi är ett komplext problem, som i framtiden bör lösas på europeisk nivå. EU kommer sannolikt att ingripa snart…

Som en motpol kan du sätta solpaneler på ditt tak nu eftersom tyska skattebetalare gjorde det möjligt för 10 år sedan.

2 gillningar

Sveriges välstånd är till stor del beroende av frihandel och i synnerhet handel med EU/ESS.
Nationell protektionism är inte vägen framåt ur ett ekonomiskt perspektiv.

5 gillningar

Låter som en bortförklaring från sittande regering :slight_smile:

Att vi nettoexporterar är helt irrelevant. Vi har inte el på de platser vi behöver, när vi behöver den, och det är det som gör att vi behöver importera. Att vi, på helårsbasis, sett till hela landet, har ett överskott inkluderar ju nödlösningarna i södra sverige när vi eldar olja för att klara oss. Och import därtill. De som bor i södra sverige är inte hjälpta av att norra sverige en annan tid på året exporterat, vi behöver ha en kontinuerlig effektbalans, om vi vill kunna ha gatulyktor på natten när solen är nere eller kunna ha sjukhusen igång när det inte blåser.

Den största boven är, och har varit, att vi lagt ner väl fungerande lokal produktion i södra sverige, utan att först ha byggt ut ledningsnätet så att vi kan överföra elen från norr (där överskott finns, ibland) till söder.

Prissättningen tycker jag faktiskt är rimlig, det finns flera skäl till att priset sätts på det sätt det gör. Grundproblemet är brist på stabilt utbud av el, inte att priset går upp vid effektbrist.

3 gillningar

Problemet som lyftes av SVT i deras utfrågning av V för någon dag sedan är ju att det skulle bryta mot ett antal EU regler.

Är det verkligen en fight man ska ta, nu när det är viktigare än nånsin att Europa står enat mot Putin?

Att Vänstern inte verkar bry sig om det är inte så förvånande, de ville inte heller fördöma Rysslands attack och de har försökt förstöra vår Nato ansökan genom att stötta terroristorganisationer.

Vissa grejer fattar jag inte.

Varför måste all el kosta det pris som den sista producerade kWh:en? Känns ju rimligt att priset blev ett genomsnitt för vad all el kostar att producera. Är det verkligen vettigt att elproducenterna sak kunna producera el till samma pris som dom alltid gjort och sälja den för hundratals eller tusentals procent högre pris som bara blir ren vinst.

Varför säljer överför man el från Nordnorge via Sverige till Sydnorge när det inte finns tillräcklig överföringskapacitet i Sverige?

Vad hjälper det att öka produktionen i södra Sverige eller förbättra överföringskapaciteten från norr när behovet i Europa är i princip omättligt? Priset kommer ändå inte gå ner.

1 gillning

Hur hjälper det eu om svenska kunder också får dyr el?

Jo då. Hur kommer det sig att priset är 100 gånger högre i södra sverige än i norra, om nu det finns ett omättligt behov i europa? Med ditt argument så skulle ju priset vara lika högt överallt i hela EU eftersom det är sådant behov. Ändå är det 1% av priset i norra sverige. Så visst kan en stor egen kapacitet/överskott sänka priset alltid.

Det är ju inte en naturlag, så nej, det måste ju inte vara så. Man kan alltid bestämma sig för en annan modell. Men om man vänder på det; ett företag kan producera el billigt, varför ska de då tvingas sälja det billigt och under marknadspris? Det är ju som att kräva att företag som har mindre kostnader för sina produkter skulle tvingas hålla ett lägre pris. Det är ju mycket enklare om det är samma pris, eftersom de sitter ihop med samma ledningar. Effekten som du får ur sladden hemma kommer ju av en blandning av diverse ställen. Det är inte spårbart varifrån just din kWh kommer ifrån. Det skulle bli praktiskt komplicerat om du ska betala ett genomsnitt och så ska de fördelas ut efter hur dyrt det faktiskt var att producera för respektive producent.

1 gillning

Det är kanske en dum liknelse. Men om vi jämför el produktionen med vattenproduktionen.

Säg att vi har fina vattenverk som försöjer folket med vatten. Men nu med denna värmebölja över södra europa, så ska vi exportera all vatten. Plötsligt kostar vårt vattan 10 kr/litern i kranen. Är det också rimligt?

Vatten och el är exempel på livsnödvändiga medel som vi behöver för att överleva och bör styras av staten. Där Sverige byggt upp dessa verk och bör prioritera Sveriges behov först, och därefter såklart hjälpa andra.

Men vatten och el är kanske som att jämföra päron med äpplen.

Du tänker på de hela 15 GwH vi har importerat hitills i år? I jämförelse har vi exporterat ca 2600 GwH i snitt per månad i år…

3 gillningar

Därför att i en situation där man vet att man sannolikt kommer bli tilldelad ett block (finns stort exporttryck) och exportpriset är högt så finns det ett incitament i prismodellen att lägga ett ganska högt bud så att man slipper hamna i gruppen av lägre bud som ska täcka behovet lokalt. Det finns en race-to-the-top problematik i auktionsförfarandet fortfarande. Det tas upp av dom, men de viftar bara lite med händerna och säger att det får man lösa. Det finns en anledning till att det finns ett stort fält inom matematiken som kallas auction theory, och det är att det finns så mycket knäppt som kan inträffa i diverse auktion- och budgivningsstrategier som man måste kompromissa med och ha koll på. Jag vill se hur de tänker lösa det, innan man gjort det så är det bara en servettskiss.

Jag är inte emot förslaget som sådant, tycker bara att de kunde ge en mer underbyggd analys. Vore härligt om det kom ett förslag där cirkeln slöts och både VP och högern ställde sig bakom samtidigt.

2 gillningar

Lågt pris i Sverige leder till mer energianvändning i Sverige leder till mindre exporterad el vilket leder till mindre el och högre priser i EU.

För att inte tala om de problem som en planekonomi innebär, t.ex. att om Sverige börjar göra det här, så snart kommer alla andra exportländer göra det och vips så är några länder helt jävla rökta. Vilket i sin tur leder till spänningar inom EU, att stödet för Ukraina minskar och att vissa länder rent av börjar stödja Ryssland för att få den gas de behöver…

2 gillningar