Löneväxling till utländsk tjänstepension eller ej..?

Hej!

Jag arbetar (lite mindre nu mitt under brinnande pandemi) som pilot och är anställd i Köpenhamn, men boende på den svenska sidan sundet. Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas jag endast i den avtalsslutande stat där jag som förvärvar arbetsinkomsten har hemvist, dvs i Sverige. Jag omfattas dock av dansk socialförsäkring och ingen av min förvärvsinkomst klassas som pensionsgrundande.

Det betyder således att jag får en mycket liten del av min allmänna pension utbetald från Sverige, den dagen jag går i pension. Den danska motsvarigheten till svensk allmän pension är förhållandevis liten, i jämförelse med den svenska varianten.

I försök att skapa en dräglig tillvaro som pensionär i framtiden, ur ett rent ekonomiskt perspektiv, funderar jag på att löneväxla och avsätta en stor del av min danska bruttolön till en dansk motsvarighet till tjänstepension.

Jag räknar på lite olika scenarier och kommer fram till att det, efter en lekmans beräkningar, förefaller ekonomiskt lönsamt att göra på detta sätt, i jämförelse med ett privat pensionssparande hos Lysa.

Mitt problem är dock att jag inte vet vad det är jag inte vet… Är det något uppenbart jag inte tänker på…?

Finns det risker i att spara i en annan valuta än den valuta jag med största säkerhet kommer att använde vid uttag av pensionen? Kan man förvänta sig ändrade skatteregler mellan de nordiska länderna? Finns det fördelar/nackdelar med att ha sitt sparande disponibelt i ett privat sparande respektive låst i en tjänstepension. Och så vidare…

Jag är sedan ett tag tillbaka övertygad passiv global indexsinvesterare. Jag tycker mig förstå att Lysas produkt uppfyller de flesta av de kriterier som ställs på en produkt för att kunna likställas med en sådan investeringsform, frånsett en viktning mot den svenska marknaden.

Den tjänstepension som jag eventuellt skulle lägga en betydligt större del av mitt sparande i hävdar också sig tillhöra denna kategori. Jag har jämfört dess avkastning mot diverse index, men vet ej hur representativ datan är och jag har heller ej kompetens nog att göra en tillförlitlig analys av resultatet.

Finns det någon här med egen erfarenhet av ovanstående…?

Tacksam för svar!

Hej och välkommen till forumet!

När jag var i din situation sparade jag så mycket jag fick till min Danska tjänstepension. Det är inte alla bolag i Danmark som har det, och när de har det varierar ju hur mycket de betalar in till din pension. Utöver det kan du själv betala in upp till 20% av din månadslön om jag minns rätt (not 1). Du har ju koll på dansk pension, som är x / 40 * pensionsbeloppet. Där x är hur många år du jobbat på dansk arbetsmarknad och pensionsbeloppet det månadsbelopp danska staten har på pensioner för tillfället.

Eftersom du är svensk och bor i Sverige, kan du här dra fördel av de bestämmelser som finns mellan Danmark och Sverige. En av dem är att du kan betala in till pension direkt från din bruttolön. Dvs helt skattefritt sparande till pensionen. Kolla med din rådgivare hos de som sköter tjänstepensionen så att de kan aktivera denna bestämmelse. Jag minns tyvärr inte vad den heter, men den är guld värd :slight_smile: . Genom att göra det här sänker du din inkomstskatt och sen är det en annan skatt på 15% som du får undantag från. Så ditt pensionssparande blir 15% större med samma peng än utan undantaget.

Det är många tiotusentals som har liknande situation som du. Jag ser det inte som en risk att reglerna skall förändras till det värre i framtiden för pengar man redan satt av till pension.

De som erbjuder tjänstepension har ju olika alternativ, men de alla borde ha ett billigt aktieindex-alternativ likt Lysa eller en bra globalfonder. Det bolaget mina pengar ligger hos har sex olika steg i fördelning aktier/räntor t.ex där aktierna är placerade i globalfonder.

Not 1: Gränsen är innan de kräver en fullständig hälsoundersökning av en läkare som intygar att du är kärnfrisk. Får du det kan du spara mer än 20% av din lön till tjänstepensionen.

Hej!

Tack för Ditt svar!

Du nämner att det högst går att sätta in 20% av bruttolönen till dansk tjänstepension. Jag har ingen sådan information från tjänstepensionsförmedlaren. Du pratar också om en läkarundersökning för att kunna betala in mer än dessa 20%. Detta känner jag inte helt igen.

Har du lite mer information kring just detta, vore jag tacksam! :slightly_smiling_face:

Givet att ett pensionssparande är till för att användas vid pensionsåldern och inte innan dess: Hur tänker du kring att ”låsa” besparingarna i en tjänstepension mot att ha pengarna disponibla i en tjänst liknandes Lysa?

Att reducera den beskattningsbara förvärvsinkomsten, genom att göra avdrag på bruttolönen för att sätta in i en tjänstepension (löneväxling), ger såklart initialt en mindre summa att betala i inkomstskatt.

Framgent dock, när tjänstepension tas ut, blir uttaget beskattat enligt den skattesats som är giltig vid givet tillfälle för uttag. Förhoppningsvis (?) når summan av uttaget inte upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt och sådan behöver inte betalas.

Detta leder således till att man betalar mindre inkomstskatt totalt, givet att man nått upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt innan man sänkt sin beskattningsbara förvärvsinkomst genom att inbetala till en tjänstepension. Eller missar jag något?

Om Du har tid och möjlighet att utveckla Ditt resonemang kring det Du nämner om skattesatsen på 15% vore jag tacksam! :slightly_smiling_face:

Tack för Din tid. Det är uppskattat!

Ha en fin kväll!

Av alla ställen på internet hittade jag till sist var det hette, här på forumet så klart :slight_smile: .

Skatten heter PAL i Danmark och det är den som när jag jobbade där var på 15%. I övrigt svarar det länkade inlägget på dina frågor. Kan du komma ned under Topskat vore det grymt bra ur skattehänsyn för dig. Läs det länkade inlägget!

Det är en handfull år sedan jag slutade jobba i Danmark. Kolla med de som sköter din tjänstepension, de har svar på alla frågor. Det var också deras kundvårdare som frågade om jag ville få undantaget på plats, så jag kunde spara mer pengar. Klart jag ville!

Eftersom man ger upp svensk pension under tiden i Danmark ville jag ha så mycket pension som möjligt från de åren. Dessutom valde jag offensiv mix av aktier/räntor så jag har fått riktigt bra avkastning också. Hade jag sparat pengarna på Lysa eller liknande är jag övertygad om att jag hade pillat och haft mig så att avkastningen blivit lägre och samtidigt hade det ju kostat mig massor i extra skatt varje månad. Jag har inga problem att binda upp 20% av min lön på pension när jag vet att jag täcker upp för förlorad pension från Sverige. Att nå statlig inkomstskatt i Danmark från tjänstepension verkar riktigt svårt, det kräver ju över 46000 DKK i månaden just nu. Då har du det ganska bra ställt :rofl:.

1 gillning

Stort tack för all information och tips! :slightly_smiling_face: