Min personliga Livsplan - ett exempel

Jag tänkte dela med mig av lite historia och delar av min personliga livsplan som jag har tagit fram (länk till dokument längre ned). Hoppas det kan komma till nytta på något sätt för någon!

Inledning: Varför skapade jag min livsplan?

Efter många års investerande hittade jag fram till en investeringsstrategi för några år sen som jag fortfarande känner mig nöjd och trygg med. Fram till dess var investerandet faktiskt mest av en hobby för mig, utan något specifikt mål.

Men allt eftersom insikten av att “jag kommer faktiskt kunna bli mångmiljonär!” började sätta sig så växte mitt intresse mer och mer för andra frågor:

  • Vad ska vi egentligen ha pengarna till?
  • Hur mycket pengar är tillräckligt?

Jag började därför arbeta fram en målbild över finansiella mål. Den gick igenom väldigt många revisioner innan jag började känna mig nöjd. Varje mål tidsatte och räknade jag på för att se om min investeringsstrategi möjliggör de mål och scenarion jag satt upp för mig själv.

Men jag tyckte hela tiden att något saknades. Detta något var kopplingen mellan mina finansiella mål och mitt liv i övrigt.

Jag påbörjade därför ett arbete kring en större livsplan. De finansiella målen följde med in i den nya livsplanen. Men det stora arbetet lade jag ner på att utvärdera andra områden i livet. Som en följd av det fick jag också möjlighet att omvärdera mina finansiella mål igen från nya perspektiv. Jag vet inte hur många gånger jag tagit bort eller förändrat finansiella mål, helt enkelt på grund av att jag insett att det här målet är ju helt oviktigt för mig!

Stor fokus hamnade på det som jag märkt har störst påverkan på hur jag mår och känner mig:

  • Vad ägnar jag min tillgängliga tid åt att göra?
  • Känner jag mig nöjd med min situation i allmänhet?
  • När känner jag att jag mår bra? Vilka aktiviteter ger mer energi än de tar?
  • Vilka hinder och möjliggörare finns för att jag ska må ännu bättre över tid?

Min Livsplan

Jag tänkte dela delar av min Livsplan här med er. Framför allt den övergripande livskarta som jag byggt upp. Innehållet är helt klart väldigt personligt och kommer nog inte gå att använda av någon annan rakt av. Kanske är den också svår att förstå för andra än jag själv?

Min Livsplan: Länk till dokumentet på Google Docs

Dokumentet som jag delat inleds med ett exempel på hur jag arbetat kring området “fritidsaktiviteter”, följt av själva livskartan.

Resten av mitt arbete har jag inte delat ut. Men varje område, mål och resultat som syns i livskartan har jag definierat och arbetat med separat.

De finansiella målen ser ut att vara en väldigt liten del av livskartan. Men bakom varje mål (t.ex. “Guldkant på livet”) döljer sig ofta ett stort antal uträkningar baserat på olika tidssatta scenarion eller processmål.
Delområdet “Trygghet i Livet” visade sig vara ett av de mest komplexa finansiella övergripande målen på livskartan. Mycket på grund av alla olika scenarion som kan uppstå i kombination med alla försäkringar och stödinsatser som kan spela in och får väldigt olika effekt i olika scenarion.

Jag kan avslutningsvis passa på att betona att den stora nyttan jag har haft av livsplanen inte kommer från livsplanen i sig. Snarare kommer nyttan från arbetet som jag lade ner på att ta fram min personliga livsplan över ett års tid. Allt jag lärde mig om mig själv, om vad jag tycker är viktigt och om psykologi kopplat till den här typen av arbete var helt avgörande!

17 gillningar

Koolt. Jag tror det är en riktigt bra övning för (1) de som precis börjat sin “hussle” och (2) de som tappat gnistan med sitt sparande/investeringar.

2 gillningar

Håller du liv i det genom att arbeta vidare, eller på andra vis påminna dig om din livsplan regelbundet över året eller?

Hej
Väldigt inspirerande. Tack så jättemycket för att du delar med dig av det här.

Som sagt följer du upp det här på något vis?

Tack och kul att det kan inspirera!

Jag har gjort årsuppföljningar av livsplanen några gånger så här långt. Där har jag mest tittat på dom finansiella delarna av livsplanen, dvs hur jag ligger till jämfört med de finansiella mål jag har satt upp. Jag har då också tittat på och gått igenom de försäkringar jag tecknat och kontrollräknat hur jag påverkas vid olika oförutsedda händelser. Ett år gjorde jag några förändringar gällande sjukdomsförsäkring, då jag insåg att flera försäkringar jag hade var beroende av försäkringskassans bedömning (som skulle kunna vara ofördelaktig).

En annan sak jag gjort är att försöka hitta vägar för att mäta hur väl jag lyckas med mina upplevelsebaserade mål. Det vill säga om jag mår bra, känner mig lycklig och hur väl jag lyckats hitta balansen mellan jobb/fritid samt olika typer av aktiviteter. Där tog jag till slut hjälp av en psykolog som hjälpte mig hitta fram till det så kallade Välmåendeformuläret. Det är en av de få kliniskt testade metoder som mäter och utgår från upplevt välmående, snarare än ohälsa:
Välmåendeformuläret - en ny självskattningsskala

Än har jag dock inte riktigt lyckats använda självskattningarna till något värdefullt. Det känns som att behovet jag hade för självskattning av välmående försvann i samband med att jag arbetade fram livsplanen. Det jag var intresserad av att försöka mäta var inte längre så intressant efter att jag redan kände att jag uppnått målet med mätningarna :slight_smile:

2 gillningar

Gällande Välmåendeformuläret:
Här finns en bättre hemsida som är lite mer lättillgänglig än den forskningsrapport som jag publicerade i föregående inlägg
Välmåendeskalans hemsida