När kan överutdelning vara ett alternativ till 5:25 regeln om att ta ut pengar via träda?

Tack för ett bra FikaTillsammans om företagande häromdagen på Patreon.

Jag är lite nyfiken på när överutdelning kan vara ett alternativ till 5:25-regeln. Det talades om en brytgräns kring 20 miljoner kronor. Som nämndes så beskattas överutdelning som inkomst av tjänst upp till 90 inkomstbasbelopp (ca 6.1 Mkr).

Utdelning ovanför det beskattas som inkomst av kapital men… skattesatsen är nu 30 % istället för 20 % om jag förstått det rätt? Är det så borde det alltid vara bättre att ta ut kapitalet enligt 5:25-regeln oavsett belopp (förutsatt att man avser att lägga ned bolaget)?

1 gillning

@Skogstomten - har du koll på det här? :thinking:

Som jag har förstått så använder man 5:25 när man likviderar ABt och betalar då 25% skatt.
3:12 reglerna används ju i ett aktivt bolag (kvalificerade aktier) + plus fem karensår då bolaget slutligen blir inaktivt.
Det är ju bättre att ta ut enligt 3:12 till 20% skatt än 5:25 till 25% skatt.
Jag är inte bombsäker på att jag har rätt.
Ser nu att du skriver ‘överutdelning’. Menar du utdelning utöver det man får ta till 20%?
Då blir nog svaret annorlunda.

Ja, precis. Scenariot på Patreon handlade om att lyfta hela kapitalet ur bolaget. Då är utdelning enligt huvudregeln inte ett alternativ. Åtminstone förutsatt att bolaget tillgångar för många miljoner.

Förlåt! Jag la mig i det jag kunde alldeles för lite om.

Det finns lite olika varianter:

3:12 förenklingsregeln - Funkar alltid, enligt schablon, men begränsad belopp.

3:12 huvudregeln - Där gäller lägre skatt upp till ett gränsvärde som är baserat på företagets löneunderlag (förutsatt att du själv tagit ut tillräckligt mycket lön).

Här gäller:

  • Upp till ditt gränsvärde: 20% skatt
  • Från ditt gränsvärde upp till 90 IBB (ca 6M): Skatt som inkomst av tjänst (mellan ca 32% - 57%)
  • Allt över 90IBB: 30% skatt

5:25 verkar du ha koll på.

Utgångspunkt: Något förenklat: Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %. Därefter beskattas 90 IBB (2021 6 138 000) i tjänst, dvs så som lön. Utdelning utöver gränsbelopp + 90 IBB beskattas i kapital, dvs med skattesatsen 30%.

Man kanske kan tänka så här:
Säg att man tar lön upp till brytpunkt 537 200kr. Då får man enligt huvudregeln dela ut 1/2 lönesumman lågbeskattat. 268 200kr till 20% beskattning. Säg att vi sen tar några olika exempel på sammanlagd utdelning och ser skatteeffekterna:

10 000 000kr utdelning
Utdelning de första 268 200kr, skatt 20% =53 729kr
Utdelning (90IBB) 6 138 000kr, skatt 53% (Värnskatt +5% slopad 2020) =3 253 140kr
Arbetsgivaravgift på de 90 IBB, dvs 1 928 560 kr företagspengar. Vi kanske kan tänka det här som en marginalkostnad på den här nivån eftersom vid annars hade kunnat haft ännu mer att dela ut om de inte skulle betalas in som arbetsgivaravgift. Då kan man tänka att beskattningen är 30%. Då kan det sägas motsvara en extra skatt på = 578 568 kr
Utdelning däröver säg 3 593 800kr, skatt 30% = 1 078 140 kr
(53 729+ 3253140+578568+1078140)/10000000= 0,496
Summa beskattning = 49,6%

Andra exempel:
7 000 000kr utdelning
Summa beskattning = 58,0%

15 000 000kr utdelning
Summa beskattning = 43,1%

20 000 000kr utdelning
Summa beskattning = 39,8%

25 000 000kr utdelning
Summa beskattning = 37,9%

30 000 000kr utdelning
Summa beskattning = 36,5%

50 000 000kr utdelning
Summa beskattning = 34,4%

Skillnaden här är ju att det skattas fram “direkt” istället för att enligt 5:25 vänta i 5 kalenderår och sen ta ut det till 25% beskattning. Man kan ju naturligtvis nuvärdesberäkna det med någon slags avkastningskrav för att få fram en teoretisk brytpunkt.

Samtidigt kan såväl 3:12 som 5:25 reglerna komma att ändra framöver.

5:25 och vad som räknas som “träda” är som jag förstått det inte heller en glasklar utskriven “regel” utan mer en bedömning där det finns prejudikat och rättsfall som är det som egentligen definierar vad som gäller.

Jag tror att många som har de här typen av värden (EK i bolaget) att skatta fram värdesätter att kunna få ut de tidigare hyfsat högt. Samtidigt har kanske många andra tillgångar/intäkter också så man kanske kan vänta ut de 5 åren också för att få lägre skatt.

4 gillningar

Snyggt framräknat. Då hänger jag också med varifrån tumregeln “20 miljoner” kom ifrån. Här blir det ju ungefär samma som att ta ut “vanlig utdelning” som ryms i K10. Där blir ju skatten också ungefär 40 procent. Det vill säga same same. :+1:

Nja jag skulle tro att de 40% du kanske kopplar ihop det med är utdelning inklusive bolagsskatten 0,794x0,8=0,635 =36,5% skatt.

”Skatten” ovan jag räknat fram är ju utifrån att det är befintligt EK som man vill få ut. Dvs då är redan bolagsskatten betalt innan dess utöver %-satserna ovan. Så vill man jämföra så ska de i så fall jämföras med 20% skatt.

Så skulle säga att OM mitt tänk ovan stämmer så är det ganska långt ifrån same & same.

Sen det finns säkert något jag missat så det kanske stämmer med 20 miljoner ändå. :wink:

Så här, jag tror mer på dig i det här än på mig själv. Men jag kan kolla med Kristina min Redovisninsguru. Återkommer!

2 gillningar