Nordnet Indexfond Sverige blir ESG?

Loggade in i Nordnet och ser att de lagt till ESG i namnet på Nordnet indexfond Sverige.

Någon som vet vad detta innebär, betyder det att fonden tar bort “oetiska” aktier i innehaven?

Verkar vara en förändring som startade igår, så helt färskt. Gissar att det kommer ett blogginlägg från Nordnet eller Öhman snart.

Nordnet Indexfond Sverige ESG är en indexfond med inriktning på den svenska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index (OMXSBESG) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

Fonden ska placera i sådana instrument som ingår i OMXSBESG. Fonden kan också investera i sådana instrument som nära följer OMXSBES eller en del av detta index. OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index (OMXSESG) är ett kapitalviktat index som uppfyller specifika hållbarhetskriterier på Stockholmsbörsen NasdaqOMX. Indexets syfte är att spegla utvecklingen för de i indexet ingående aktierna.

Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index (OMX Stockholm Benchmark Gross Index t.o.m. 2022-05-31)

Från Öhmans informationsbroschyr 2022-06-01.

1 gillning

Om nya indexet är http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=SE0017082928&name=OMX%20Stockholm%20Benchmark%20ESG%20Responsible%20Index, och om gamla indexet är http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=SE0000744211&name=OMX%20Stockholm%20Benchmark_GI (hittade från internet archive), så går man från 102 innehav till 95 innehav. Och de som exkluderas är

  • Kindred Group
  • Swedish Match
  • Lundin Energy
  • Evolution
  • Africa Oil
  • OX2
  • International Petroleum Corp.

Detta är bara från en snabb Excel pivot tabell, hoppas allt blev rätt. Kindred och Evolution är gaming. Swedish Match är tobak. Lundin Energy, Africa Oil, och International Petroleum Corp låter som smutsig energi. OX2 får gärna någon rätta mig om dock, för Avanzas beskrivning lyder:

OX2 är verksamma inom energisektorn och utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Bolaget har specialiserat sig inom utveckling av land- och havsbaserad vindkraft, solkraft, nätanslutningar, energilagring och förvaltning av egenutvecklade projekt.

4 gillningar

Det verkar ju helt galet att OX2 kommer exkluderas. Där vill jag verkligen ha mer information från Öhman eller OMX som skapat upp det nya indexet.

1 gillning

Kanske är för nytt för att tagits in i indexet?

Varför ska de hålla på och pilla för…
En del av innehaven i de nu exkluderade har jag undivkit att ha enskilda aktier i eftersom jag redan ägde de i den här fonden…

3 gillningar

@Esko Skapar du ett eget bredare index?

Förstår inte riktigt frågan?

Jag är intresserad av att ha en liten del av min portfölj investerad specifikt i Sverige, ännu mer specifikt vissa företag. Fonden i fråga uppfyllde dessa kraven, nu när de tar bort vissa av de företagen jag var intresserad att vara investerad i är det en sämre produkt än den var innan för mig.

Mest nyfiken vilket scenario det gör reell skillnad.
Exampel; Om aktien är 1% av fonden , jag har 50% av mitt innehav i fonden, och 10% i aktien direkt så blir det 10.5% vilket är ok utan att jag tycker jag behöver balansera om.

Säger väl inte så mycket egentligen men hur har det gått på 1 år och 3 år det man säljer ut

Grön: sthml all cap
Röd/orange: olja
Lila: spel och dobbel

Kan vara både bra eller dåligt att man inte får åka med på dessa längre, det återstår att se…

Aktier som Swedish Match och Lundin Energy är vinnare på börsen i år till skillnad från det stora flertalet andra aktier på Stockholmsbörsen.

5 gillningar

Om du ville att aktien skulle vara 0.5% av din totala portfölj då?

Såg också detta idag. Tyckte att Nordnet var bra att de kunde ge ett index på ~100 bolag utan kostnad. Betydligt bättre än bara de 30 största som Avanza. Ser det som en klar försämring av Nordnet. Undrar hur det ska hantera Norges motsvarande indexfond, den är ju 30% energi.

3 gillningar

Nordnets globala indexfond är en ESG fond, så det var väl väntat att även Sverige varianten skulle samma väg?

Absolut, det kommer finnas tillfällen när icke-ESG går bättre än ESG, och tillfällen när ESG går bättre än icke-ESG. Jag vet inte heller vad som kommer gå bäst framgent.

Nu finns blogg-inlägg ute Nordnets egna fonder byter till hållbarhetsanpassade index | Nordnet

—————————————————

Nordnets egna fonder byter till hållbarhetsanpassade index

Nu byter vår svenska indexfond Nordnet Indexfond Sverige underliggande index. Senare under juni följer vår finska och danska indexfond efter. Förändringarna motiveras av att vi vill att våra egna fonder i så stor utsträckning som möjligt ska vara hållbara.

Nordnet är en av Nordens största marknadsplatser för fonder. Vi distribuerar ett stort urval av externa fonder, men har också ett sortiment av egna produkter. När det gäller ESG är vår ambition är att vara Nordens ledande plattform för hållbart sparande. Med det menar vi att tillhandahålla det största utbudet av hållbara investeringsalternativ, tillsammans med kvalificerade verktyg som gör det möjligt för spararna att göra informerade val. Ambitionen innefattar dock inte att av ESG-skäl exkludera vissa produkter, det vill säga investeringar som kan anses vara icke-hållbara, utan målet är ett brett utbud för alla typer av sparare.

När det gäller våra egna fonder vill vi att de ska vara hållbara i så stor utsträckning som möjligt. Med hållbar i det här avseendet menar vi att fonderna minst ska uppfylla kriterierna för artikel 8 i enlighet med EU:s definition av hållbara investeringar, vilket betyder att fonden främjar miljö och/eller sociala egenskaper. Förra året bytte vi underliggande index på våra globala indexfonder och nu tar vi nästa steg och byter index på våra nordiska fonder till hållbarhetsanpassade index. Fonderna kommer därmed också att justera sina namn, och få tillägget ”ESG”. Anledningen till bytet är att vi tror att hållbara investeringar har bättre förutsättningar att ge högre avkastning på sikt. Vi vill också genom våra placeringar bidra till en mer hållbar värld, och därför styra fondens investeringar dit de inte har negativ påverkan på miljö och samhälle.

Hållbarhetsanpassade index kan utformas på många olika sätt, men vi har valt att följa Nasdaqs index och deras definition av hållbarhet vilket innebär att vissa branscher såsom tobak, alkohol och fossila bränslen som kan ha negativ påverkan på miljö och samhälle, exkluderas.

Bytet av index kommer ske succesivt under juni månad enligt nedan. I samband med bytet kommer även fonderna att byta namn – för att på så sätt återspegla att vi följer ett hållbarhetsanpassat index. Prissättningen av fonderna kommer inte att ändras.

Datum för byte av index Fond Nytt namn Nytt index
1 juni Nordnet Indexfond Sverige Nordnet Indexfond Sverige ESG OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index
10 juni Nordnet Indeksirahasto Suomi Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG OMX Helsinki 25 ESG Responsible Gross Index
20 juni Nordnet Indeksfond Danmark Nordnet Indeksfond Danmark ESG A OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Gross Index
3 gillningar

ESG har lägre förväntad avkastning än icke-ESG.

Ju fler som investerar i ESG-bolag, ju mer drivs prisen upp och ESG-bolagen blir övervärderade och får lägre förväntad framtida avkastning.
Ju färre som investerar i icke-ESG, ju mer drivs prisen ner och icke-ESG blir undervärderat
och får högre förväntad framtida avkastning.

5 gillningar

Ja då är det väl relevant! Hur många innehav har du viktat?

Kom ihåg att den videon är 2 år gammal. Allting jag läst som är publicerat under 2021 och 2022 i det ämnet visar på motsatsen. Min ståndpunkt är att ingen kan förutse framtiden. Därför får vi alla göra de val vi är trygga med. :slight_smile:

1 gillning

Tur att det finns PLUS Allabolag Sverige för den skaran som inte vill ha ESG-fonder :+1:

8 gillningar