Ny smocka för hushållen – risk för dyrare fjärrvärme

Nu kommer nästa smocka enligt SVD (texten tagen från Aftonbladet): För flera miljoner hushåll väntar betydligt högre kostnader för fjärrvärme framöver.

Efter att ha ökat i beskedlig takt med någon procent per år räknar flera aktörer med höjningar på 5-10 procent eller mer, skriver Svenska Dagbladet.

Just nu pågår en dialog där 50 av landets 200 fjärrvärmeföretag diskuterar prisutvecklingen.

Stor aktörer väntas emellertid höja priset försiktigare, enligt Daniel Lundqvist från branschorganisationen Energiföretagen.

– Det här är inte en bransch för snabba klipp. De privatägda fjärrvärmeföretagen har ofta långsiktiga pensionsbolag som delägare. Och de kommunägda kan ha is i magen, säger han till SvD.

Det framgår ju inte vad som skulle vara kostnadsdrivande? Det är ju mycket energi från avfallsförbränning, egenodlad energiskog, spillvärme från industrier etc.

Mitt bolag har tidigare hänvisat till att deras prissättning baseras på vad andra energityper kostar. Vilket jag alltid tolkat som att de höjer så mycket de kan utan att tappa kunder som byter till andra system.

2 gillningar

Allt under 8,5% vore ju i och för sig en real sänkning :man_shrugging: :sweat_smile:

Måste säga att fjärrvärme fortfarande vore riktigt attraktivt även efter en 10%-ig höjning. I alla fall här i Östergötland. Har förstått att priserna skiljer sig mycket i landet.

5 gillningar

Så har jag också förstått det. Vattenfall skriver i sin Prispolicy att deras fjärrvärmepris ska ligga i samma härad som andra uppvärmningssystem sett över hela livscykeln.

Det finns också särskild lagstiftning, men jag har inte orkat sätta mig in i den.

Kostnader för fjärrvärme är speciell, se rapport från energiinspektionen längre ner. Kostnadsstrukturen på fjärrvärmen styr inte priserna utan det som styr priset är lönsamheten med att byta till bergvärme.

Nu ökar elpriserna som medför att bergvärme blir mer olönsamt som medför att fjärrvärmebolagen kan höja sina priser. Frågan är bara hur mycket bolagen kan höja priset utan att förlora för många kunder till bergvärme.

Gällande vilka faktorer som ligger bakom prisbildningen på fjärrvärmemarknaden noteras först att skillnader i kostnadsstruktur (dvs. styckkostnader) inte förklarar skillnader i prissättning mellan olika fjärrvärmeprisområden. Detta är intressant då det innebär att prissättning generellt har frikopplats från de prismodeller som gällde innan avregleringen av marknaden. Oredovisad analys indikerar vidare att styckkostnader inte har någon signifikant effekt även om analysen görs separat för de olika ägartyperna (kommunala, privata, samägda/statliga eller medlemsägda) eller om modellerna skattas separat för varje år.

Gällande relationen till priser på andra uppvärmningsalternativ (elpriset och installationskostnaden för bergvärmepumpar) indikeras framförallt en signifikant positiv relation mellan fjärrvärmepriser och installationskostnaden för bergvärmepumpar. Detta kan tolkas antingen som en efterfrågeeffekt eller som en strategisk reaktion från fjärrvärmebolagen. Tolkat som en efterfrågeeffekt innebär detta att en relativt högre kostnad för installation av bergvärmepumpar, allt annat lika, ger en ökad efterfrågan på fjärrvärme (substitut) och därmed en ökning i priset på fjärrvärme. Den positiva korrelationen mellan fjärrvärmepriser och installationskostnaden för bergvärme kan dock även tolkas som att när fjärrvärmebolag observerar ett högre pris/kostnad på en alternativ uppvärmningsform så ökar utrymmet för prisökningar på fjärrvärme utan att efterfrågan på fjärrvärme förloras. Utrymmet för att nyttja sin monopolsituation blir alltså större då konkurrerande uppvärmningsalternativ blir dyrare. Att volymen såld värme förändras relativt lite under perioden 2009–2019 (se Figur 2) talar för den senare förklaringen.

1 gillning

Finns inget kring prissättning i lagen men är mer att bolagen vill ta ut maximalt i vinst.

Däremot finns det begränsningar kring hur ofta de kan uppdatera priserna samt man har 3 månaders uppsägningstid. Detta bör iaf skydda oss mot de värsta prissmällen då det är lite gambling även för fjärrvärmebolagen kring elprisena.

Rätt att ändra fjärrvärmepriser

Fjärrvärmeföretaget har rätt att ändra gällande prisvillkor. Det får dock inte ske oftare än en gång per år, om inte annat har avtalats. Prisändringar får inte ske retroaktivt. Fjärrvärmeföretaget får genomföra prisändringar utan att först underrätta dig som kund, om det sker på grund av att skatter ändras eller att staten har beslutat om nya avgifter. Om det sker prisändring till din fördel får ändringen införas utan föregående information.

https://www.energimarknadsbyran.se/fjarrvarme/fjarrvarmeavtal-och-kostnader/fjarrvarme-pris-och-kostnad/andrade-fjarrvarmepriser/

Skulle man höja till den grad att bergvärme blir lönsamt att installera är ju den kunden förlorad för evigt egentligen. Finns ju också en miljöaspekt i det hela så länge vi måste toppa upp vårt elbehov på vintern från Polens etc, särskilt nu i vinter när det pratas om brown outs i söder och skyhöga elpriset i det korta perspektivet pga gasbrist.

Vi har precis fått aviserat en höjning på strax under 10%. Vi betalar också en fast avgift på 500 kr i månaden.

Men höjningen blir inte så kännbar för oss jämfört med annat som stiger. Dryga tusenlappen om året.

Skulle nog säga att matkostnaderna har stigit med en tusenlapp i månaden senaste året.

Mitt fjärvärmebolag ägs av rikskapitalister så jag har inte jätte stort förtroende kring deras bedömning av miljönyttan.

Samtidigt är de ju ett slags monopol, så det kan börja knorras från politiskt håll, särskilt om det blir dyrare än i grannkommunen där bolaget är kommunalt.

38% skillnad för fjärrväme inom ett län är normalt. Kommunala bolagen billiga och privata bolag dyrare :man_shrugging:.

Men det kan ju (precis som det står i din egen länk) bero på naturliga förutsättningar på orten. Men om prisändringstakten börjar skilja är det en annan historia. Som tur är verkar förhandlingar om prisförändringar skötas via intresseorganisationer, finns även en fjärrvärmenämnd som kan medla - känns det igen? :stuck_out_tongue:

Nu bor jag i det området och vet ett exempel där priserna var ungefär lika för 25 år sedan när det var kommunalt ägande som gällde för två kommuner. Sen sålde ena kommunen och den andra behöll ägandet och nu är det 30% skillnad i fjärrvärmepris mellan kommunerna :thinking:

Länkade även rapport tidigare från energiinspektionen samt citerade fetade delen att kostnadsstrukturen för fjärrvärme förklarar inte prisskillnaden mellan olika kommuner.

Gällande vilka faktorer som ligger bakom prisbildningen på fjärrvärmemarknaden noteras först att skillnader i kostnadsstruktur (dvs. styckkostnader) inte förklarar skillnader i prissättning mellan olika fjärrvärmeprisområden. Detta är intressant då det innebär att prissättning generellt har frikopplats från de prismodeller som gällde innan avregleringen av marknaden. Oredovisad analys indikerar vidare att styckkostnader inte har någon signifikant effekt även om analysen görs separat för de olika ägartyperna (kommunala, privata, samägda/statliga eller medlemsägda) eller om modellerna skattas separat för varje år.

Tror det skulle bli protester om man inte kan motivera det bra. Gör man “sympatihöjningar” så tror jag att folk skulle protestera, bara elen lär bli en rejäl smäll för många i vinter. Snarare att man kan göra sänkningar för att lindra för hushållen, men det kommer inte att ske.

Man har ju redan gjort några smyghöjningar genom att föra in sommar/vinter-taxa och höjt den rörliga delen med motivering att det är bra för klimatet (att det är dyrt…). Energin kommer fortfarande från sopor. En viss ökning kan motiveras av att det är dyrare att köra sopbilarna möjligen men det är nog på marginalen och i så fall borde det gå via sophämtningsavgiften.

Nu smäller det till rejält i Malmö/Burlöv med upp till 20% i ökning för fjärrvärmen…

Eon chockhöjer priset på fjärrvärme – sågas av kunderna | SVT Nyheter

Oklart om det gäller Skåne, men E.on uppger 99 öre per kWh för fjärrvärmen på sin webb. Betalar 67 öre där jag bor, långt därifrån.

Om du har ett bundet avtal så kan kostnaden höjas kopplat till olika index, dock med ursprungspriset som utgångspunkt. Nu handlar det sannolikt om att höja ursprungspriset på nya avtal mer ordentligt, utöver indexjusteringarna.

Jag har dragit igång min fjärrvärme igen då den är betydligt stabilare i pris.
Mitt fjärrvärmebolag sänkte avgiften nu till 2022 och gäller året ut.
Förmodligen kommer höjning 2023, men allt går ju upp nu oavsett hur man värmer sitt hus.
Nätavgifterna och elöverföringen kommer ju också öka verkar det som.

Jag har på fjärrvärme 35:-/mån i fast avgift samt 0,94:-/ kWh på förbrukningen.
Ändå glad att bara ha hushållsel att betala i vinter.

Fortfarande billigt dock? Elen har ju gått upp 900% på 2 år typ.(50 öre till 500 öre)