Om man jobbar utomlands, hur mycket ska man pensionsspara?

Om man antar att man jobbar utomlands och har noll pensionssparande på den inkomsten. Vilken % andel ska man spara av sin utländska lön för att spara samma mängd som typiskt sätts undan åt dig inom den svenska arbetsmarknaden på en svensk bruttolön?

Med andra ord, skulle ni kunna ställa upp ett tydligt exempel hur mycket av en svensk bruttolön på säg 50 000 går till pension och då vilken typ av pensionsinstrument och vilken avkastningapotential dessa komponenter har? Tycker det är så svårt att få insikt i hur pensionsrätter/premiepension/tjänstepension funkar etc.

Meddelande från moderatorn
Bryter ut ett antal frågor från vår frågetråd till @Kollis eftersom första delen i intervjun nu är publicerad. Så här tänker jag att vi även kan ha diskussion på det specifika ämnet. :+1: //Jan

2 gillningar

Vi pratade om den här frågan, minns dock tyvärr inte om det är veckans eller nästa veckas avsnitt.

Dock resonerade vi så här:

  • Till inkomstpensionen sätts det av ca 16,5 %
  • Till premiepensionen sätts det av ca 2 %
  • Till tjänstepension sätts det av ca 4.5 %

Så om du inte har någon pensionslösning i det andra landet, så är det inte orimligt att sätta av i storleksordningen 20 - 25 %. Notera dock att ovanstående är av bruttolönen och kommer skattas vid uttag. Så det behöver man ta höjd för.

@jolle och Jan, det är mer än så i tjänstepension beroende på lön.

Inkomst över 7.5 inkomstbasbelopp (ca 510 kkr/år) så är ITP 1 avsättningen 30% på beloppet över 510 kkr/år. Under det är det 4.5%. Se länk nedan.

Så TP har en klar kicker över 510 kkr/år :slight_smile:

Så vid 50 papp i månaden, 600 kkr/år blir det
Statlig 18.5% upp till 510 kkr = ca 95 kkr
TP upp till 7.5 IBB = 4.5% * 510 kkr = 23 kkr
TP över 7.5 IBB = 30% (600-510) = 27 kkr
TOT = 145 kkr dvs 24%

Ökar lönen därefter med 10 kkr så får man addera 3 kkr i TP. Så det ökar asymptotiskt mot 30%.

Avkastningspotential: hm
16% inkomstpension räkna med typ BNP, 2%
2.5% PPM som du vill med fonder
TP som du vill om du sätter i fonder

Så typ 25-30 procent blir facit till frågan? :raised_hands::+1:

1 gillning

Precis! :slight_smile:

Och om man blir stationerad utomlands med svensk pension är tipset att ändå ha kolla på faktiska avsättningen så den är i paritet med det man skulle haft i Sverige.

Hänt mer än mig att ”det blivit fel” fast det konstiga är att felet är uteslutande till ens nackdel :slight_smile:

2 gillningar

Om det är en fråga om verkligt arbete inom EU eller västvärlden så tycker jag att jag oftast fått mer pension avsatt i andra länder där jag jobbat jämfört med i Sverige. Jag har dock försökt kolla upp allmänpensionsdelen jag ska få från andra EU länder och det verkar väldigt svårt. Det EU land där du pensionerar dig ska sköta all koordinering och sammanställa när det väl är dags, men den svenska pensionsmyndigheten är inte så hjälpsam om man frågar i förtid. Tjänstepensioner har jag alltid fått full koll på dock direkt från förvaltare i landet i fråga.

Notera dock att tex ITP2 i Sverige (som är rätt vanligt) har väldigt höga förmånsvärden över vissa belopp, först ett band på 65% sen 32.5% upp till ett par miljoner. Jag skulle definitivt rekommendera att sätta av högre belopp om du tjänar lite mer, då den svenska allmänna pensionen fungerar så att det blir i princip samma för alla (tak på injänande samt politiska utjämnande åtgärder/bidrag/tillägg) och gapet blir väldigt stort vid högre lön.