Överlapp Handelsbanken Global Småbolag och Länsförsäkringar Global Indexnära

Jag har försökt hitta information om hur mycket Handelsbanken Global Småbolag och Länsförsäkringar Global Indexnära överlappar varandra. Men tyvärr lyckas jag inte ta reda på detta, är det någon som kan hjälpa mig?

testa portföljhanteraren på morningstar. där är ett visst överlapp men de kompletterar varandra ganska bra