Räntefonder Finland/EUR

@TunderTarFyr Jag faktiskt skrev en tråd om just detta hur man borde matcha löptiden och sparhorisonten, men det inte blev mycket diskussion… Har fortfarande mycket å säga om räntorna men har haft väldigt lite tid på sistone. :grinning:

2 gillningar

du kan ju fundera på en viss allokation i denna (beroende på beskattningsregler ifall den ska vara utdeland eller ej):

eller en af de andra Vanguard Lifestrategy med annan fördelning

1 gillning

Jag håller helt med om att detta är något som fler borde beakta innan man köper en lång räntefond. Dock är regeln med dubbel sparhorisont som artikeln framför främst om man vill vara säker, i de flesta fall räcker det gott med en enkel sparhorisont. Dessutom är det inte heller så att man alltid förlorar pengar annars, utan bara att avkastningen kanske inte når upp till den yield-to-maturity man förväntade sig från början.

Resonemanget gäller inte för riskparitetsportföljer såsom RikaTillsammans-portföljen eller min allvädersportfölj, eftersom syftet med de långa räntorna i dessa portföljer är att utnyttja den snabba prisstegringen som sker vid minskande inflation och sjunkande räntor för ombalansering. Tanken är alltså inte att erhålla säker avkastning, det är skillnaden.

Håller med både dig och @JayR! :slight_smile:

1 gillning

Läste sammanfattningen i den länkade pdf-en från Lozada och det börjar sjunka in.
Det är alltså inte bara jag som tyckt räntefonder är spekulativa, spekulation i att räntor ska sjunka.

Forskningen visar att det ofta tar årtionden att få lika bra avkastning på en räntefond som att äga bankkonto eller en obligation till slutdatum.

Räntefondernas prissättningsmodell är verkligen ett allvarligt “straff”, jämfört med obligationer och sparkonto, om man inte investerar med tidsperspektiv på decennier.

2 gillningar

Precis. Jag har haft ”intressanta” diskussioner här på forumet tex ett år sen när jag tyckte att det inte är möjligt att tjäna pengar (annars än som ren kortsiktig spekulation) om räntefondens ränta - avgifter - fondskatt = noll (eller under noll).

Sparkontoräntorna stiger när basräntan stiger. Sparkontot tappar inte sitt värde när bas- eller marknadsräntan stiger. Man fick 3% från sparkontot tio år sen, idag får man nästan 2%. Långa räntorna har avkastat typ 10% under samma period. Got the point?

Bond bull market (1980-2021) har förvirrat oss. Räntorna är inga riskfria kortsiktiga investeringar. Och är faktiskt mera känsliga när det gäller tajming än aktierna.

1 gillning

“Räntorna”! Generalisera inte så överdrivet.
Räntefonder är inga riskfria placeringar, det är det du menar.

Sparkonto förlorar du inte pengar på, ibland får du även ok ränta.

Köper du en obligation och behåller till slutdatum förlorar du inga pengar, utan får den ränta du köpt obligationen för och du får tillbaka satsat kapital.

Jättehög avkastning är inte motivet för att äga sparkonto, obligation eller för okunniga köpare räntefond. Motivet är att få positiv avkastning utan att pengarna sjunker i värde.
Men, räntefond lever inte upp till syftet.

För pengar man ska använda inom 5-7 år är bäst att ha dem i obligation eller sparkonto, inte i räntefond som är en helt annan mer riskabel produkt.

2 gillningar

Du har rätt. Minst i Finland menar man just obligationer och obligationsfonder när man pratar om ränteplaceringar. Men det är ju otydligt, absolut.

Jo, tar man mycket risk med sin aktieexponering dvs har över 70% i aktieplaceringar bör man ha så trygg räntedel som möjligt.

Kan dock förstå att nån vill använda tex korta företagsobligationsfonder men det är inga problem för dom att sjunka 10% i värdet. Skulle säga att de är kortsiktiga placeringar för dom som vet vad dom gör.

Det gäller inte bara företagsobligationer, att de svänger 10%.

Räntefonder som inte är korta, med obligationer längre än ett år, de har oxå svängningar runt 10%, vilket är jobbigt när räntorna stiger.

Många räntefonder med säkra stadsobligationer har kraftiga svängningar, på grund av att de ofta har valutaexponering i dollar eller euro. När kronan stärks är det jobbigt.

En av Sveriges mest lovordade räntefonder är Spiltan Räntefond Sverige, med en treårig standardavvikelse på 2,8%.
Statistisk innebär det att långsiktiga investerare i den väldigt bra räntefonden kommer få räkna med att skillnaden mellan djupaste botten och högsta toppen är med 95% sannolikhet (2 standardavvikelser upp eller ner) hela 11,2%.

Sparkonto/bankkonto har inte alls sådana brutala svängningar-
Köpa en obligation med ränta och behålla till expiration har inte alls samma brutala svängningar.