Sanningen om guld som investering

Plus att det är en begränsad mängd som går att komma åt direkt med bank-ID. Allt som finns i fonder och liknande tar för lång tid att sälja för att kunna själa. Det enda man kommer åt är i princip lönekontot där det finns en väldigt begränsad summa pengar.

1 gillning

Faktiskt inte, med en god tilläggsförsäkring kan du ge upp dit guld utan tortyr, och få dina pengar tillbaka.

1 gillning

Utmärkt fråga!
Jag gjorde inte det tidigare men i och med Covidkrisen kommer jag att inkludera även den risken.
Man tänker sällan på risker man inte varit med om eller kanske till och med aldrig hört talas om.

1 gillning

Jag har inte fysiskt guld.
Däremot har jag:

 • sommartorp långt från horder av plundrande zombies
 • flera hagelbössor och jaktgevär
 • ammunition för en livstid
 • vedförråd som räcker till mina barn pensionerar sig
 • egen brunn
 • egen odling av potatis och grönsaker

Om ryssen kommer tror jag eventuella guldmynt är föga värda.

13 gillningar

Lite för konspiratoriskt för min del… Inget av det som presenteras är falskt (har bara kollat halvvägs), men dom presenterar det ett väldigt löjligt sätt, som om det skulle vara en stor konspiration. Det är ingen hemlighet att fiat-valutor endast backas upp av förtroendet för staten/samhället, finns mycket annat som gör det som du inte ifrågasätter varje dag, t.ex. rättsväsendet. Varför diversifierar du dig inte ifrån det svenska rättssamhället? Kanske kan vara bra att ha dubbelt medborgarskap eller äga egendom i en annan jurisdiktion än Sverige?

Sen backas guld i slutändan också bara upp av en “common delusion”, även om den kanske är mer allmänmänsklig och biologisk (“guld är vackert och blänker fint”) istället för ett förtroende för en gemensam stat.

Här har vi diversifiering på riktigt utan motpartsrisk!

1 gillning

Det finns också ett bra argument till varför guld och silver kommer bevara värde. Dessa två metaller är de som kommer ta slut snabbast av alla metaller som behövs för den nya generationens energiproduktion (bilar, kraftverk, drivlinor, elektronik, med mera). Om 17 år kommer silvret vara slut. Guldet följer strax därefter. Spännande kunskap man får på museum :slight_smile:

4 gillningar

Har en kompis som är “Prepper” med 300 Ha jaktmarker, 500 kg silver i källaren och hela huset fullt av skjutvapen. Han jobbar och lever som vanligt i väntan på den stora härdsmältan.

2 gillningar

Jag är tveksam till om det kommer att påverka värdet speciellt mycket, jag tror framförallt värdet på guld inte är speciellt starkt kopplat till dess efterfrågan inom industrin, utan just på dess attraktivitet som valuta.

Sen har jag väldigt svårt för “X kommer ta slut” påståenden, där X är olja, guld, eller silver etc… :smiley:

Vad menar man med “tar slut”? Är det allt silver i nu kända och lättillgängliga fyndigheter? För silvret i jordskorpan är ju definitivt inte slut på långa vägar. Om silverpriset fördubblas, hur många nu olönsamma fyndigheter/gruvor/prospekteringar blir plötsligt lönsamma? Samma sak med olja, priset sätts på marginalen, du kommer alltid att kunna köpa en tunna olja om du är villig att betala säg $1000 istället $90 som är det nuvarande priset.

1 gillning

Uträkningen att dessa metaller tar slut om X år bygger på att de används i samma omfattning som idag och att jordens kända tillgångar uttöms. Det kan mycket väl vara att det hittas nya platser där det finns massor av guld och silver. Det är inte med i beräkningen.

Givet detta behöver vi således framöver återvinna mer av våra metaller, minska antalet metall som behövs för att producera det vi behöver och fortsätta leta efter mer metaller.

Hittas inga mer vener med guld eller silver kommer säkerligen priset gå upp, i takt med att behovet ökar och tillgången minskar. Som du skriver :slight_smile: .

1 gillning

För mig är det dock lite oklart vad man exakt menar med kända tillgångar. Tänker att det finns massor med platser där man misstänker att det finns fyndigheter men som ingen velat finansiera prospektering av än. Jag ska nog läsa på lite :smiley:

Lite intressant fakta om guld:

 • Guldets smältpunkt är 1.063 C.

 • Guldhalten mäts i karat eller i finhet. Rent guld = 24 karat eller 1.000 fin.

 • Guld är en ädel metall, den oxiderar därför inte i luft och påverkas minimalt av vanliga syror.

 • Medelhalten av guld här på Jorden är 3,5 milligram per ton.

 • För närvarande är cirka 100.000 ton guld i omlopp. Detta är “allt” som hittills brutits och vaskats fram. Det motsvarar en guldkub med 17 meters sidor. (17 X 17 X 17 m.)

 • Internationellt så vägs guld i troy ounce och prissätts i US dollar / troy ounce.
  Ett troy ounce är 31,1 gram.

 • Guldets smidbarhet är störst av alla metaller. Ett gram guld kan dras ut till en 3 kilometer lång tråd med en diameter på blott 0,00012 mm.

 • Guld kan valsas ut till en tunn plåt, så kallat bladguld, med en tjocklek av bara 0,0001 mm.
  Bladguld är så tunt att till och med ljus kan tränga igenom.

 • Guld är nästan dubbelt så tungt som bly. Om man skulle fylla en 2-liters mjölkförpackning med guld så skulle den väga nästan 40 kg.

 • Guld kan legeras (smältas ihop) med andra metaller, som till exempel silver eller koppar.
  Om legeringen innehåller 75% guld, så blir guldhalten 18 karat eller 750 fin.

 • För vanliga ändamål, så är 24 karats rent guld mjukt och opraktiskt. Därför legeras guld ofta med silver och koppar så att legeringen blir mera hård och slitstark.

 • Guld, som är naturligt legerat med minst 20% silver, kallas för elektrum.

 • Ingen annan metall kan helt ersätta guld!

12 gillningar

Tack för ett intressant och informativt inlägg

1 gillning

Jag har rotat vidare lite i Xetra- Gold ETC och beskriver nedan hur den är strukturerad och eventuella risker. Om det är en lämplig och säker investering får andra avgöra. Det är i alla fall ingenting för mig.

Som investerare äger man inget guld utan istället obligationer (skuldbrev) men kan begära ut fysiskt guld där en obligation = ett gram guld. Obligationslånet backas upp av 95% fysiskt guld förvarat i ett valv hos tredje part samt 5% pappersguld. Det fysiska guldet måste anses vara ”unallocated” eftersom investeraren endast kan göra anspråk på ett gram guld i utbyte mot en obligation, inte en specifik och identifierad guldenhet. Anledningen till att 5% är pappersguld är fullt normalt eftersom ETC:n inte gärna kan köpa fysiskt guld varje gång en investerare köper en obligation.

Processen i Xetra-Gold fungerar ungefär så här:

 1. Företaget Deutsche Börse Commodities GmbH ställer ut skuldbrev i form av obligationslån.
 2. Lånet tas över av Umicore AG & Co. KG i syfte att köpa in fysiskt guld.
 3. Allteftersom investerare köper skuldbreven köper Umicore AG & Co. KG guld.
 4. Det fysiska guldet förvaras i ett valv hos Clearstream Banking AG som är ett helägt dotterbolag
  till Deutsche Börs AG , vilka också är delägare i Deutsche Börse Commodities GmbH .
 5. Observera att det fysiska guldet i valvet står som säkerhet för obligationslånet.

Eventuella risker:

 • Priset, som obligationerna erbjuds till, är ett resultat av utbud och efterfrågan på själva
  obligationerna och inte p g a relationen mellan utbud och efterfrågan på guld.

 • Kostnaderna för leverans av fysiskt guld till en obligationsägare kan utgöra en väsentlig andel av värdet på guldet som levereras eller till och med överstiga det.

 • Om en obligationsägare vill göra anspråk på leverans av fysiskt guld och anger ett leveransställe utanför Tyskland så måste obligationsägaren betala alla eventuella tullar, skatter och andra avgifter.

 • Deutsche Börse Commodities GmbH förbehåller sig rätten att i vissa fall tvångsinlösa obligationerna.

 • Deutsche Börse Commodities GmbH förbehåller sig rätten att i vissa fall ersätta obligationsinnehavaren i kontanta medel (Euro) istället för guld.

 • Obligationerna har samma rang som alla andra osäkra och icke underordnade förpliktelser från Deutsche Börse Commodities GmbH.

 • Något av de tre direkt inblandade företagen skulle kunna få ekonomiska problem eller rent av gå i konkurs. I värsta fall kan hela det investerade kapitalet gå förlorat.

 • Att samarbetet mellan de olika inblandade företagen inte fungerar eller sägs upp skulle kunna störa den interna processen och förorsaka förluster för obligationsinnehavare.

 • Det fysiska guldet är endast försäkrat till 9% av aktuellt guldvärde.

 • Valutarisk då guld prissätts i USD men Xetra-Guld i Euro. Ingen hedge sker.

 • Delar av det fysiska guldet kan eventuellt vara uthyrt periodvis till hedgefonder och andra trots att det ligger kvar i valvet, främst med tanke på att Deutsche Börse Commodities GmbH är ett vinstdrivande företag men även p g a att Deutsche bank AG är delägare i företaget och de är sannolikt inte främmande för den typen av tillfälliga transaktioner.

9 gillningar

På vilket sätt är detta en valutarisk? Det finns inga stora arbitragemöjligheter mellan USD/EUR, och tillgången är guldet, som inte bryr sig om vilken valuta det prissätts i.

2 gillningar

Allt som inte prissätts i din egen valuta innebär en valutarisk.

2 gillningar

Det låter ju ganska tokigt.

Nu är allt pappersguld likviderat, men jag gillar GZUR - 0,15% avgift.

Ja, valutorna ger svängningar som inte är beroende av guldets svängningar.
Men det är en risk som jag ser som en möjlighet.

Stora valutor (usd och euro) brukar stiga i oroliga tider, när kronan sjunker.
Det är ju något som gör placeringen till ett bättre skydd mot förlust.

1 gillning

Det kan naturligtvis slå åt båda håll men bör alltid betraktas som en risk.

1 gillning

Igår hände något märkligt.

Jag fick två telefonsamtal. Det första var från en amerikan som jag har jobbat ihop med tidigare. Han hade bestämt sig för att köpa guld och ville ha tips om vad som bäst uppfyllde hans krav, det skulle nämligen vara rent guld, enkelt att både köpa och sälja och naturligtvis amerikanskt. När jag undrade varför han inte frågade någon där, i USA är det inte svårt att finna någon som kan guld. Han svarade att han inte ville att någon skulle veta om hans planer. Mitt svar blev då direkt ”en ounce American Buffalo gold coin” och frågade sedan varför han helt plötsligt skulle köpa guld, han som aldrig gillat guld tidigare. Han svarade kort att det kommer att gå åt h-e med Biden, Pelosi, Ryssland, Taiwan, huspriser, inflation, dollarn och all annan skit. Droppen som fickbägaren att rinna över var tydligen att Biden & Co nu lättvindigt ska spendera ytterligare 750 miljarder dollar, pengar de inte har. Vidare berättade han att han först skulle testköpa för 10.000 dollar och gick det bra skulle han köpa mer, betydligt mer. När jag frågade om han hade någonstans att förvara guldet svarade han kort ”hemma där ingen kan hitta det”. (Hemma är ett ”drömhus” i Texas på 350 m2 där han och hans hustru bor ensamma).

Det andra samtalet var från en snubbe jag känt länge och som driver en byggfirma. Han jobbar 7 dagar i vecka och gör allt från att bygga drömhus och lyxrenovera till att sanera och tömma septic tankar. Han har tidigare sagt att han helst tar jobb som ingen annan vill ha, ”Ju farligare och skitigare desto mer kan man tjäna”, brukade han säga och han åker gärna ut och rensar stop i avlopp under en storhelg då han debiterar 3 gånger normaltaxan. Han ringde för att han ville ha min åsikt om sin senaste idé, att ge krediter för husrenoveringar till de som redan har maxat sina bolån, mot att han utförde renoveringen förstås. Jag svarade att jag definitivt inte är rätt person att uttala mig i frågan men innan han la på så nämnde han att han precis hade köpt små guldtackor för 400.000 kronor och när jag frågade varför svarade han bara ”Magkänslan, allt kommer att gå åt h-e en vacker dag”.

Det märkliga är inte att jag fick två telefonsamtal på en och samma dag utan att de kom från två olika personer i två olika länder och som inte känner varandra, där ingen av dem tidigare har handlat med guld i någon form men helt plötsligt ska båda köpa fysiskt guld och på frågan varför? så svarar båda samma sak: ”Allt kommer att gå åt h-e”.

2 gillningar

Köpte guldmynt för 9000 för några år sedan, samma mynt säljs idag för 18000. Trots att vi har haft ”rekordlåg inflation senaste åren”. 100% upp och guldet sägs nu vara relativt billigt… hmm… hursom tänker att guld är en försäkring i det osannolika händelsen av hyperinflation, händer det så är du i ett gyllene guldläge med guld… att guld skulle bli värdelöst just under min levnadstid efter alla dessa tusen år som valuta känns osannolikt… men vem vet….

3 gillningar