Savelend - hur har det gått?

Man köper aktier i Savelend på exempelvis ISK eller AF hos exempelvis Nordnet eller Avanza. Savelend får automatiskt uppgift om vilka som äger aktier i bolaget, och med viss fördröjning aktiveras rabatten automatiskt och dras från serviceavgiften.

Observera att det inte funkar att äga Savelend på ett KF eftersom det där inte är du som är registrerad på aktierna utan försäkringsbolaget.

Som kuriosa kan man ju grubbla på vad som händer om man köper Savelend på ISK hos Degiro. Jag tror att aktierna, trots att det är ISK, är registrerade på något annat sätt där än hos Nordnet och Avanza.

I Savelends månadsbrev som kom i dag framgår att de börjat med att i ett tidigt skede sälja av fordringar som gått till inkasso.

Savelend strävar efter att alla ska ungefär lika hög utlåningsprocent. De har haft ett stort inflöde av investerare på plattformen vilket gjort att utlåningen inte hängt med. Privatinvesterarna har i snitt haft 81,63 % utlånat senaste kvartalet. “Vår förhoppning är att den ska bli bättre under september!”, står det i månadsbrevet.

Då satsar jag en liten summa och ser hur det går. Har också 10 aktier i företaget. Men de har ju inte haft nån skjuts där riktigt än.

Har inte lika lång historik som er ovanför men bestämde mig i våras för att börja sätta av lite pengar här. Folk verkade i allmänhet mycket nöjda och ett track record på nånstans kring 10% årligen kändes stabilt med tanke på en högt värderad börs. Men precis som ovan ser det inte alls särskilt kul ut.

Konstant ligger ca 20-25% oinvesterat. Lustigt nog har kreditförluster börjat dyka upp direkt efter börsintroduktionen. Är det en slump eller har man sett till att hålla siffrorna snygga för att locka investerare? Äger själv aktier i bolaget för att få investeringsrabatten men är verkligen inte imponerad så här långt, vare sig av aktieutvecklingen eller låneavkastningen.

image

Hej Robin,

Har du provar att ta ut vinsten också?

Skulle du rekommendera Savelend till andra personer också?

Tack för dina svar.

Tycker det fungerar jättebra som en diversifiering, eftersom det är helt passivt och finns en fungerande andrahandsmarknad om man vill få ut pengar.
Uppskattar den omarbetning av hemsidan de gjort nyligen, eftersom det har blivit lättare och tydligare att följa utvecklingen. Tycker det har presterat över förväntan.

Att kreditförlusterna börjat dyka upp under 2021 borde väl kunna förklaras med Coronaepidemin vilken kanske inte drabbat totala ekonomin jättehårt, men drabbat enskilda personer/företag desto hårdare.

I månadsbrevet förklaras de ökade kreditförlusterna med att konsumentkrediter numera säljs istället för att ligga kvar och bearbetas igenom inkasso och kronofogden i flera år när löptiden gått ut utan återbetalning

Kan man tolka det som att de nu tar flera års ackumulerade kreditförluster och att när de betat av dessa kommer siffrorna att återgå till mera normala värden?

Helt förväntat utseende på avkastningen.

Vad gäller krediters avkastning kan man inte bara titta på en enskild månad och dra slutsatser, utan man måste förstå det dynamska systemet och de effekter man får. Den stora kreditförlusten i juli måste sättas i relation till intäkterna mars-juli när man har en portfölj som inte nått jämviktsläge.

Dynamiken i din graf
Om man tittar på grafen så ser man att du gjorde din första investering i februari. Du har således initialt enbart lån från februarikohorten. En stor del av dessa kommer vara konsumtionslån med kort löptid hög ränta och motsvarande hög andel fallisemang (det ligger i hela affärsmodellen med små korta konsumptionslån, a.k.a smslån)

Lån börjar betalas först i mars, och du kommer ha en galen överavkastning eftersom de som faktiskt betalar sina korta lån betalar 38% i ränta (de långa betalar 10%, men har långt lägre andel fallisemang). Detta ger en enorm överavkastning initialt. Pengar som kommer in återinvesteras, många i korta lån, och nästa månad får du än mer. Med tiden börjar dock en del falla av sina betalplaner, och efter 3 missade månader säljs lånet till inkasso så du ser förlusten på de från februari som missat alla betalningar först månad 4. Precis vad du har. Faktumet att du har rejält större förlust juli än juni tolkar jag som att du stoppade in mer pengar i mars, eller började sent i februari så att merparten investerades först i mars. Alternativt så har du en liten portfölj vilket gör att slumpmässiga effekter ökar. Det skulle även kunna vara att många i februarikohorten lyckades med första betalningen men sedan ställde in i april, men så brukar det inte se ut. Ytterligare ett alternativ är att marskohorten är våldsamt mycket sämre än februarikohorten, men det har jag inte sett i mina analyser (tvärtom snarare)

Jag har investerat i krediter på savelend i 5 år och analyserar min portfölj nördigt ingående med onödigt djuplodande statistisk analys. Vad jag ser så ser det mesta ganska stabilt ut, men många har fel ingångsvärden i jämförelse med tidigare år då de inte tagit de lån som ligger på långtidsinkasso med i beräkningar. Förväntad återbetalning (hela förväntade kassaflödet, både när och hur mycket) påverkar när man ska uttala sig om vad avkastningen var på 2020-kohorten. Dvs, man kan inte baserat på data från 2020 direkt säga vad avkastningen var på lån tagna 2020.

Asymptotisk effekt korta vs långa löptider
En annan effekt som många missar när de tycker de lånekvaliten/avkastning sjunker är att de inte tar effekter av korta vs långa löptider i portföljen i beaktande. Om du har en del korta högräntelån A med löptid X månader, och en typ B med löptid 5X månader, och det kommer ett flöde av lika många lån till din portfölj, så kommer din portfölj inte innehålla lika mycket av varje typ asymptotiskt, utan du kommer ha en större andel av typ B med tiden, vilket gör att du initialt har en högre avkastning än vad du kan förvänta dig asymptotiskt. Detta har förstärkts sedan förra året då nya långa blancolån växt relativt de korta.

Långsiktig investering
Otroligt viktigt är dock att man måste förstå att detta är en långsiktig investering. På de långa konsumtionslånen så kommer förluster som ofta kommer tidigt kompenseras av de som betalar och behåller lånen länge. Således bör man ha en investeringshorisont som vida överstiger lånelängd. På korta lån är dynamiken annorlunda, där kommer inkomsterna direkt och förlusten ca 4-6 månader senare, men trots det så är det viktigt att här kommer en god långsiktig avkastning av att man återinvesterar från de som faktiskt betalar tillbaka den mastiga räntan. Matematiken kring detta blir ganska så intressant pga de extremt höga räntorna och fallisemangen.

9 gillningar

Jag tolkar det som att det enbart är nya förfallna krediter som säljs.

Exakta formuleringen från månadsbrevet:

Under Q1 i år ändrade vi hur konsumentkrediter från SBL Finans hanterades i de fall de förföll till inkasso. Denna ändringen innebar att en investerare till en förfallen konsumentkredit fick tillbaka majoriteten av sitt kapital direkt (med en tillhörande kreditförlust), istället för att invänta en potentiellt flerårig inkassosprocess.

Nej, i februari i år trädde nya modellen i kraft och inbegrep även tidigare lån, t.ex oktoberlån från 2020 som missat alla betalningar.

Ännu tidigare lån som redan lagts på inkasso internt såldes dock inte av (ganska naturligt, det finns ju en anledning till att de lånen inte gick att sälja till den tidigare inkassopartnern i den gamla modellen…)

Bra läsning. Tack!

Första gången man ser 100% investerat på insätta belopp. I snitt ligger det på 88% enligt statistiken.

Yes, 100% investerat nu. Ska jag bli glad och tänka att nu jobbar mina pengar, eller ska jag bli orolig för att det inte finns tillräckligt med pengar i företaget? :grimacing:

Blanda inte ihop företagets likviditet med kapital från investerare för utlåning. Om pengar att låna ut blir tight betyder det bara att de måste låna ut mindre än de kanske skulle kunna (och sålunda neka fler låntagare vilket betyder att de kan skärpa kraven på låntagare). Det är en balansgång att ha stor utlåning så att kapital investeras vs att hålla tillräckligt hög kvalite på de lån som godtas (dvs hellre 70% utlånat till 10% förväntad avkastning än 100% utlånat till 6% förväntad avkastning)

Hej. Ngn som vet om andel utlånat kapital kommer vara lägre om jag tex valt att inte acceptera konsumentkrediter?

Finns risk för det, det är inte så stora volymer på de andra sorterna vad jag har märkt.

Jag har tilldelats huvudsakligen konsumentkrediter, men när jag tittar i Q2-rapporten 2021 ser jag att plattformens totala exponering skiljer sig väldigt mycket från min egen exponering.

Intressant, detta kan nog tolkas som att det nu för tiden sällan skapas nya företagskrediter med fastighet som säkerhet och att det finns gamla sådana som fortfarande har löptid kvar.