Schablonbeskattning sänkte skatteintaget med 72 miljarder under 2021

Intressant rapport från regeringen om hur skatteförmåligt schablonbeskattning har varit under 2020-2021 men ser ut som regeringen räknar med att den förmånliga tiden försvinner från 2022.

1 gillning

Hallå det är väl intäkterna som är 72 miljarder?

Rubriken säger att det “sänker”

Redovisar skatteutgiften dvs sänkningen av skatteinkomst jämnfört med normal kapitalbeskattning.

“I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatte-
intäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för
prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten.”

C.11 Schablonmässigt underlag för skatt på kapitalinkomster (på investeringssparkonto)
Underlaget för kapitalinkomstskatt på investeringssparkonto utgörs enligt 42 kap. 36– 41 §§ IL av ett kapitalunderlag som multipliceras med statslåneräntan den 30 novem- ber året före beskattningsåret ökad med en procentenhet. Schablonintäkten ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Om den faktiska avkastningen över- eller understiger den schablonmässigt framräknade avkastningen, uppstår en skatteutgift respektive en skattesanktion avseende skatt på inkomst av kapital.

Hur är det beräknat då? Var kommer siffran från?

Står i inlägget över din fråga.

Det är väl jämfört vad dom skulle vilja ha. Alltså helt godtyckligt. Men kommer väl i debatten läggas fram som fakta.

Nej, den beskriver bara hur ISK skatten funkar. Inte antagandena kring hur 72 miljarder ploppar upp?

Står även i rapporten följande,

Skatteutgiften C11 Schablonmässigt underlag för skatt på kapitalinkomster (på investerings- sparkonto) har reviderats för samtliga år. Skatteutgiften korrelerar i hög grad med den förväntade utvecklingen på aktiemarknaden. Eftersom skattebasen är stor kan även förhållandevis små förändrade förväntningar på utvecklingen på aktiemarknaden innebära stora beloppsmässiga skillnader i storleken på skatteutgiften.

Suck… Man skulle ju kunna prova med att höja räntan istället för att ha nollränta och förstöra valutan och förvrida marknaden. Och sluta slå på oss som vill spara och leva inom våra tillgångar. Men som Rick Rule säger: Democracy is a war of spenders on savers. Spenders are numerous and savers are scarce.
(Om någon får för sig att jag är emot demokrati så: nej.)

4 gillningar

Nja, om siffran i tabellen sänks beror det på att schablonräntan harmoniserar den reella avkastningen; antingen genom höjd schablon ELLER lägre avkastning.

Skulle tro att regeringen räknar med högre ränta samt sämre börsutvecklingen från 2022, inte nya skatter…

1 gillning

Hittade i 2018 års upplaga att man börjat redovisa dessa skatte"utgifter" enligt rekommendation från en Riksrevision på ISK gjord det året. Så jag letade och hittade den här. Jag antar att i princip samma metod (som beskrivs i kapitel 5) används för att beräkna skatteutgifterna fortfarande.

1 gillning

Fast det blir ju fel att räkna att alla realiserar sin vinst varje år med AF konto.

I verkligheten gör folk inte det så pengarna kommer in mycket senare. Då de är värda mindre i dagens penkngsvärde.

1 gillning

Fast det gör de inte, de räknar med att 40% i aktier realiseras och 20% i fonder. Om jag inte missförstod rapporten jag länkade ovan:

I grundberäkningen antas att 40 procent av aktierna och 20 procent av
fondandelarna skulle ha omsatts varje år.

Vilket tydligen även var antagandet man gjorde inför ISK skulle införas.

1 gillning

Ahh, där är den beräkning man använt.

Låter som väldigt hög omsättning men jag har ingen aning om vad som är normalt.
Blir ju lurigt att redovisa så korta tider då börsen rusat. Klart det blir högt då.

2 gillningar

Hmm… Riksbanken har snarare talat tröstande om att man kan sänka räntan ännu mer om det skulle behövas (under noll). Och så regeringens prat om tak ISK på det (mer skatt). Om inflationen går upp mer så kan jag tro att räntan hänger på en liten bit men fortfarande inte så att den blir högre än inflationen.

Jepp, om regeringen inte räknar med högre ränta eller högre skatt under 2022-23, vad finns kvar som kan har räknat med?

Börjar med dålig och slutar med börsutveckling.

Ja, man får väl hoppas att det är någorlunda rimligt jämfört med omsättningen man såg innan. Kombinationen med väldigt låg ränta och hög avkastning har ju varit sämsta scenariot ur skattesynpunkt för Sverige. Förväntningarna som de nämner i rapporten på räntan var 3-5% istället för utfallet som max varit 2.1% och ofta nära 0%. Ganska imponerande hur explosionsartat kapitalet på ISK har växt, undrar vad det är idag :thinking:

Ja, jag tror att börsen kan fortsätta upp ett tag till med hjälp av all likviditet som skvalpar runt i systemet men på sikt ser det inte helt ljust ut med börsutvecklingen. Det är å andra sidan den återställning vi behöver för att komma tillbaka till en sundare ekonomi.

Är det någon som förstår varföre Sverige har nollränta när vi har betydligt bättre siffror än USA som har positiv (nominell) ränta?