Silicon Valley Bank - starten på nästa bankkris?

Det rapporteras om bankrun och att denna banks missöde kan spridas till andra banker globalt om inte räntehöjningarna stoppas. Vad tror ni är det början på en ny ”Lehman Brothers” som kastar oss ner i djup recession eller en fluga som försvinner? Jag börjar ana lite oråd när man ser hur många företag som är involverade… eller är det bara jag som har en foliehatt på mig?

3 gillningar

Jag tycker att detta är en ganska bra graf som ger lite perspektiv på situationen. Kommer från CNNs artikel Silicon Valley Bank collapses after failing to raise capital.

3 gillningar

Lite mer kontext kring detta vore vettigt. Utan det så riskerar det att kännas lite ”foliehattigt”. :slight_smile:

“SVB’s institutional challenges reflect a larger and more widespread systemic issue: The banking industry is sitting on a ton of low-yielding assets that, thanks to the last year of rate increases, are now far underwater — and sinking,” wrote Konrad Alt, co-founder of Klaros Group.

Jag tror snarare detta är början på vändningen. Många har redan ropat “stopp” (med räntehöjningar) och börjar räntehöjningarna orsaka stora risker i hela finanssystemet nu så kommer antagligen räntehöjningarna sättas på paus, alt. inleds räntesänkningar tidigare än trott.

Även om krypto och aktier, speciellt finansaktier, faller och endast guldet verkar stå emot så borde det inte vara någon fara men man vet aldrig om snöbollen rullar vidare. Lite av en speciell situation då två något udda men solida banker drabbats av ett problem relaterat till kombinationen kraftigt höjda räntor och många kunder som plötsligt vill ta ut sina pengar samtidigt.

Som jag förstår det så har personer och företag parkerat sina kontanter i dessa banker som sedan har investerat pengarna i bombsäkra amerikanska statsobligationer med löptider 3 år+ för att tjäna pengar på skillnaden mellan räntan de ger sina kunder och räntan de får på obligationerna, inget konstigt med detta. När kontoinnehavare sätter in pengar så köper banken obligationer och när kontoinnehavare vill ta ut pengar så säljer banken obligationer. Vad som knäckte bankerna var att många kontoinnehavare plötsligt ville ta ut sina pengar samtidigt vilket gjorde att bankerna tvingades sälja stora mängder obligationer, vilka hade sjunkit i värde tillfälligt p g a räntehöjningarna och till slut så gick inte ekvationen ihop. När räntan går upp så sjunker andrahandsvärdet på obligationer (ju längre löptid desto mer sjunker värdet). Om de istället hade kunnat vänta tills inlösendagen så hade inga pengar gått förlorade på obligationerna men kunderna ville ha sina pengar nu och när det sprider sig så vill allt fler ta ut sina pengar tills det inte längre finns täckning och banken kollapsar " a run on the bank".

Kan detta hända i svenska banker?
Absolut och egentligen när som helst men något måste trigga oss att vilja ta ut våra pengar samtidigt.
En amatörgissning är att det räcker med om kunder sammanlagt vill ta ut 10% av det totala insatta kapitalet i en bank under samma vecka så gungar banken men det kanske finns någon annan som har en mer kvalificerad gissning att bistå med.

2 gillningar

Stopp och belägg.

Sakta i backarna.

Vad är det vi vet?

  • En bank i USA har kommit i ekonomiska svårigheter
  • Denna bank har primärt investerat i tillväxt- och teknikbolag
  • Kolla in slumpmässig aktie för ett tillväxt- eller teknikbolag hur det har gått senaste 3 åren
  • Alecta i Sverige valde att sälja svenska storbanker och istället investera i smala nischbanker i USA

Utifrån detta är det en slutsats jag kan dra: lägg inte alla tillgångarna på ett volatilt och riskfyllt tillgångsslag i form av tillväxt- och teknikbolag.

Dra en linje från SVB över till generell bankrusning i Sverige går inte göra givet ovanstående information. Eller… det går att göra men det är ingen grund till det om det görs. Bankerna inom EU har krav på solvens motsvarande 8% av sina tillgånger. Sedan har det tillkommit krav om ytterligare 3% reserverat kapital via Basel III. Vilket betyder att om 10% av tillgångarna begärs under en bankrusning, har banken fortfarande kapital kvar utan att börja avyttra tillgångar eller avsluta kreditbrev.

Lugn nu.

16 gillningar

Silicon Valley Bank är USAs näst största bank failure i historien. Bara en bank, men en väldans massa tillgångar. SVB:s konkurs har fler nominella tillgångar än de sammanlagda 140 banker som gick i konkurs 2009

Från FDIC’s hemsida

6 gillningar

grafen säger ju inte om 2023 blir ett nytt 2007 eller inte

1 gillning

Vad jag förstår så har de investerat i ‘säkra’ långa amerikanska statsobligationer för att generera avkastning till kunder. De kraftiga räntehöjningarna har gjort att de fått grova problem.

Är SVB ensamma att göra så?

1 gillning

Läs artiklarna som länkats istället är mitt tips.

The bank partnered with nearly half of all venture-backed tech and health care companies in the United States, many of which pulled deposits out of the bank.

Mike Mayo, Wells Fargo senior bank analyst, said the crisis at SVB may be “an idiosyncratic situation.”

“This is night and day versus the global financial crisis from 15 years ago,” he told CNN’s Julia Chatterly on Friday. Back then, he said, “banks were taking excessive risks, and people thought everything was fine. Now everyone’s concerned, but underneath the surface the banks are more resilient than they’ve been in a generation.

1 gillning

Analytiker och media säger vad de säger under sådana här omständigheter. Finns många liknande citat från tidigt under Finanskrisen som är dråpliga i efterhand. :slight_smile:

Personligen litar jag på att marknaden gjorde rätt i att åtminstone prisa in en svansrisk för bankkris även i Sverige med -5,7% på Swedbank igår tex. Not great, not terrible.

Oavsett hur det går finner jag det märkligt att 97,3% av inlåningen skulle överstiga insättningsgarantin om $250K för kunderna… Varav många tech-startups. Låter som mycket dålig riskhantering :flushed:

3 gillningar

https://messaging-custom-newsletters.nytimes.com/template/oakv2?campaign_id=4&emc=edit_dk_20230311&instance_id=87473&nl=dealbook&productCode=DK&regi_id=79556268&segment_id=127525&te=1&uri=nyt%3A%2F%2Fnewsletter%2F4f04de5a-98f9-5456-94ad-fe5a5f3e218b&user_id=730db2905f88d893ab12ddae6c9f21f9

The collapse may have been an unforced, self-inflicted error: The bank’s management chose to sell $21 billion of bonds at a $1.8 billion loss, in large part, it appears, because many of those bonds were yielding an average of only 1.79 percent at a time when interest rates had risen drastically and the bank was starting to look like an underperformer relative to its peers. Moody’s was considering downgrading its rating. The bank’s management — with the help of Goldman Sachs, its adviser — chose to raise new equity from the venture capital firm General Atlantic and also to sell a convertible bond to the public.

1 gillning

Skulle förvåna mig om de är ensamma om denna situation. Säkerligen fler banker som inte vill undersprestera / förlora kunder och därmed tar onödig risk. Obs spekulation dock.

2 gillningar

Denna typ av uttalande från federala akademiker är högst oroande.

Yellen försäkrar: Bankerna är ”motståndskraftiga”

USA:s finansminister Janet Yellen samlade tillsynsmyndigheter på fredagen för att diskutera utvecklingen kring Silicon Valley Bank, rapporterar flera medier.

Ellen uppgav att hon har ”fullt förtroende” för att regulatorer vidtar lämpliga åtgärder. Hon la till USA:s banksystem fortfarande är ”motståndskraftigt”, enligt ett uttalande från finansdepartementet. Bankkollapsen är den största som inträffat sedan finanskrisen 2008-2009, skriver Reuters.

2 gillningar

Man får lite 2008 vibbar tyvärr. Hoppas och tror att de lärt sig sen förra gången :grimacing:

2 gillningar

Jag undrar om det där stämmer. Vad jag läst handlade försäljningen av delar av obligationsportföljen om att täcka upp ett ökande utflöde av inlåningsmedel från kunder.

En kommentator menade att deras HTM (Held-To-Maturity) portfölj med obligationer tagit så mycket stryk att dom tekniskt sett var insolventa. Konsekvensen blev senare att när det inte fanns något kvar att sälja förutom HTM obligationerna var det bara att försöka ta in mer kapital och det ledde som vi såg till ett ännu större utflöde.

Värst är då de plötsligt ger ett svar trots att ingen har frågat.

4 gillningar

Anledningen till att hålla långa statspapper är väl mer för att få någon avkastning på eget kapital med dom inlåningsmedel som inte går till utlåning (och inte behöver ligga i kortare papper för likviditetshantering).

Helt korrekt.