Skadestånd pga konkurrensklausul, rimligt och storlek?

Hej,
Så, efter några andra inlägg på forumet har jag nu till slut sagt upp mig med intentionen att starta eget AB. Chefen valde därav, att för min del, ta den sämsta av sämsta vägar i situationen.

Verksamheten är en konsultfirma inom byggbranschen.
Jag fick bli delägare i dotterbolag på 15% för snart 4 år sedan. Skrev under ett aktieägaravtal med konkurrensklausul. I princip står det att jag “inte får, direkt eller indirekt, bedriva, ha intresse i eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med bolaget”.
Sedan så klart även att inte ta med kunder, kollegor, projekt och liknande, men det är inte planen/ tanken.
Vidare står det att om jag bryter mot konkurrensdelen ska jag betala vite motsvarande skadans storlek, dock minst ett prisbasbelopp.

Jag planerar ju att starta en konkurrerande verksamhet. Och chefen hotar då med detta vite/skadestånd och vägrar förhandla bort detta, har kommit med förslag men han är inte intresserad. Jag försökte säga att det ju bara kan bli basbeloppet i skadestånd då ingen annan skada sker av att jag startar eget, chefen hånade mitt uttalande och sa att han alltid kan hitta på några skador med belopp.
Jag blev nu nervös över att han kan ha rätt i sak?

Någon som kan förstå eller vet vad han skulle kunna hitta på att skadan skulle vara?
Och vad kan det handla om för belopp? Eller är han ute och cyklar?

Suck, ångest och hjälp!

Har du skrivit på en konkurrensbegränsningsklausul och sen startar konkurrerande verksamhet så kan han mycket väl ha rätt i sak.

Hur lång tid gäller konkurrensbegränsningen?

3 gillningar

Du har egentligen bara två realistiska val… avvakta tills klausulen löper ut eller göra klart för karln att du kommer jävlas tillbaka, helst genom att först utföra något och sedan låta honom veta att du ligger bakom. 99% av befolkningen backar i det läget. Risken finns att han tillhör den sista 1%.

Jag hade bara hållit mig till avtalet helt enkelt. Plugga eller gör något annat kul under tiden du väntar ut klausulen.

3 gillningar

Kan du förhandla med ditt delägarskap? När du äger en del skulle du ju i praktiken kunna ställa till med en hel del oreda i företaget.
Det är ju inte förbjudet att göra dåliga affärer eller På annat sätt göra livet surt för företaget.

Hade jag varit chef hade jag velat förhandla. Kanske att du får starta eget mot att du inte jobbar för existerande kunder exempelvis.
Alternativt som Underkonsult åt nuvarande företag under en viss tid. Då får dom ju in lite vinstpengar.

Tror att det bästa är att komma överens, du har mycket plus på din sida med som delägare.

@Fredrik_77 , @Guldfeber, @Aktiv_Forvaltning

Klausulen är giltig 1 år efter att aktierna avyttrats.

Jag är helt införstådd med att han har rätt i sak att han kan komma in med ett skadestånd när jag startar eget. Det jag blev rädd för är om det kan föreligga skada för min arbetsgivare som kan göra att skadeståndet blir större än prisbasbeloppet? Ett skadestånd på 50.000 (avrundade prisbasbeloppet uppåt) tar jag som risk och kan hantera. Men om det blir skadestånd på betydligt större belopp? Är det ens rimligt?

Chefen är extremt känslostyrd, och i min mening rätt empatilös, och använder härskartekniker och översittarroll. Risken är för stor att han är en just den sista 1%. Att jävlas och göra dåliga affärer skulle jag vara för rädd för att iscensätta då det kan slå tillbaka som skadestånd?

Har funderat på att göra annat eller ta anställning hos annat bolag, men kände att risken för skadestånd på 50.000 var värt det (upprundat prisbasbelopp). Men när han hotar med större skadestånd blir jag rädd/nervös och funderar på om det ens kan gå att definiera en större skada när jag i praktiken bara startar eget. Ur min synvinkel så är det kontraktsbrottet att jag startar eget och då ett minimibelopp som skadestånd då ingen ekonomisk skada sker för min nuvarande arbetsgivare. Rätt?

Jag försökte förhandla med olika alternativ med fick endast svaret att de inte alls är intresserade av någon förhandling. De är inte intresserad av att köpa mina timmar, ens billigt. Inte heller intresserade av att jag stannar kvar extra för att lära upp andra inom de områden jag har spetskompetens. Jag skulle inte våga ta med kunder då det ger ytterligare möjligheter för skadestånd som då kan bli rätt stora.
Chefen vägrar förhandling och har sagt att han tänker hålla mig vid kontraktet, bryter jag mot punkten om att starta eget så kommer han inkomma med skadestånd. Det jag är rädd för är att han försöker få det att låta som om att det kommer vara större än prisbasbeloppet.

Inte rätt, konkurrensklausulen täcker också förlorad intäkt på grund av att du konkurerar med arbetsgivaren så beloppet kan vara enorm beroende på vilka kunder ni konkurerar om.

6 gillningar

Låter märkligt! I praktiken blir du ju låst till din anställning och det brukar inte främja sin kreativitet eller arbetslust.
Ta kontakt med en jurist och berätta hur det ligger till, så borde Dom kunna hjälpa till. Du borde ju bli utköpt om du vill sluta.
Finns det flera delägare? Kalla till styrelsemöte och ta upp frågan med allihop.

Jag tänker också i all välmening,
var lite försiktig med vad du skriver här om det är ditt riktiga namn. Om han läser detta kan det elda på hans vilja att maxa ut från dig.

Vad jag tänker mig att han kanske hoppas på och beroende på bransch så kan väl skadeståndanspråk kopplas till förlorade intäkter om de exempelvis inte får behålla uppdrag och liknande, rekryteringskostnader för att anställa/utbilda motsvarande kompetens om du nu konkurrerar med den etc.

2 gillningar

Ta hjälp av jurist direkt, innan du fortsätter kommunikationen med chefen. Och gör all kommunikation med chefen hädanefter i skrift (e-Mail).
Bara så att du vet kan du lagligt också spela in alla samtal med chefen, sålänge du är en del av samtalet.

Med det sagt.
Som anställd har man väldigt bra skydd i Sverige. Konkurrensklausuler är i princip helt uddlösa. Om man ska använda den klausulen så behöver arbetsgivaren kompensera den anställda som slutat rimligt, det brukar ofta betyda att arbetsgivaren måste fortsätta betala den anställdes lön under hela tiden som de vill använda konkurentklausulen.
Det är därför som konkurrensklausuler i Sverige, med anställda, mest använda för att ”skrämma” och i princip aldrig används.

Men, med det sagt. Det är hårdare om man varit delägare. Då är konkurrensklausuler helt plötsligt väldigt relevanta.
De måste dock bara rimliga och tidsbestämda.

Ta genast hjälp av en jurist som kan hjälpa dig avgöra vad som gäller i ditt fall.

10 gillningar

Mina spontana tankar givet den lilla insyn jag har är

  • Formulera till alla runtom ditt företag att du skall skapa nått helt unikt, erbjuda nått som ert nuvarande företag inte gör (att ni har någon mjukvara, eller att ni är super nischade på något som ditt nuvarande företag gör idag osv). Måla en bild av att du inte alls startar konkurrerande verksamhet, rentav eventuellt kompletterande som är till gagn för dett nuvarande företag.
  • Din chef skall i domstol kunna direkt bevisa skadan hans företag lidit. Det kommer han aldrig någonsin kunna göra sålänge du inte direkt snor hans kunder från honom och levererar exakt samma tjänst. Du kan också skriva in skrikt konfidentialitet med dina eventuella nya kunder, så hur din chef då skall bevisa nått vet jag inte.
  • Att han ens drar det i domstol är osannolikt. Advokater kostar multum, och det är extremt energikrävande för honom själv. Så vilka krav han än ställer på dig, ekonomiska eller andra, dessa avfärdar du på det vänligaste och tydligaste sätt som du bara kan. Prata om en politiker helt enkelt.
  • Din chef är rädd för sin egen business helt enkelt, vilket man kan förstå. Han använder skrämseltaktik nu för att få dig att agera som han vill. Spelar du dina kort rätt kan jag inte se att han lyckas få ut ett öre av dig i skadestånd eller annat.

Viktigaste är nog att du slirar på sanningen om vad ditt nya företag gör, att du ens skall starta det, osv.
Du kan ju hävda att du skall börja någonannanstans, men egentligen rampar du upp ditt eget företag osv…

Lycka till !

1 gillning

Nja, jag skulle säga att du missar en viktig poäng… han har ju ingått i ett delägarskap och är således inte bara anställd längre. Jag har själv gått in och skrivit på sånt här i samband med att jag själv blev delägare i företaget jag arbetar för. Om man skulle utgå från att alla sådana här kontrakt är hyfsat lika och då handlar det inte bara om att man att man inte får konkurrera. Det är även flera punkter om att man kan dömas till skadestånd om man gör saker med illvilja under kontraktets tid, att allt du tar fram under denna period tillhör företaget etc etc etc. Så det fungerar inte bara med att ”arbeta dåligt” och tro att man kommer undan.

Varför man skriver på något sånt här är oftast för att man är en nyckelperson för företaget och man vill låsa in kompetensen. Belöningen är ju helt enkelt att du kan göra väldigt fina pengar. Din insats gånger multipeln exiten landar på. Låt säga 6-12 ggr pengarna.

De som har tittat på mitt kontrakt säger att det är väldigt genomarbetat och jag skulle nog tro att ditt är det också. Så jag hade inte riskerat något. Du har skrivit på kontraktet och ska således veta vad du har skrivit under. Tid ut stormen. Ta det säkra före det osäkra.

Jag missade slutet av ditt inlägg om delägarskap :see_no_evil:

Läs andra stycket i mitt svar. :slight_smile:

Detta borde du kolla upp. Jag tror inte det är ett lagligt sätt att uttrycka sig i den här kontexten. Gissar att det inte finns några bevis på utsagan ? Det skulle kunna tolkas som utpressning eller hot.

1 gillning

Haha ja, jag såg det direkt efteråt, sorry :see_no_evil: skrev ett svar om att jag missade ditt stycke där - men det svaret kom på annat ställe visst

Hur har du kommit denna slutsats?

Är dessa klausuler verkligen förenliga med svensk arbetslagstiftning?

Genom att jämföra med en situation med byggfirma som jag själv varit med om och som diskuterades med advokat. Det är inte exakt samma kontext men tillräckligt lik skulle jag tro.

Det var en tvist som slutade gott för egen del och inte behövde dras igenom domstolar iofs

1 gillning

Jag tror att det ska gå att säga upp ett aktieägaravtal. Typ inom rimlig tid.
Skulle tro att det handlar om 6månader om inget annat anges.
Det kanske är det lättaste.
Som sagt kolla med en Advokat eller jurist.

Detta är helt klart rätt tips.

Utöver detta tips kan jag råda om att se över din hemförsäkring och kolla att du har skydd för kostnader i tvister och att skyddet gäller denna fråga. Kolla även om detta gäller en tvist mellan ett företag och en privatperson, i så fall kan du ha bättre skydd från start. Även efter kontakt med jurist så får man sällan ett svartvitt svar, det blir en ekonomisk fråga att driva vidare. Så det kan vara värt att dra in lite offerter och även kolla direkt med myndighet om kostnader du kan bli skydlig att ersätta vid förslust i första instansen. Alla dessa saker har jag iaf inte fått så mycket hjälp av jurist med, så det blir nog en del förberedelser man måste göra själv också. Det är extremt viktigt när du fått hjälp av jurist att endast föra vidare kommunikation med tvistens andra part som är nödvändig och rätt.

Det kanske även finns allmän hjälp att få från fackligt håll om du är med där ? Jag har aldrig varit med där så är inte säker.

1 gillning