Skall man verkligen ha tillväxtmarknader in sin portfölj?!

Diversifieringsargumentet för att investera i tillväxtmarknader håller bara givet att marknaden är någorlunda effektiv, och själv ser jag ingen som helst anledning att tro på det antagandet i de flesta tillväxtmarknader. Det är ju t.ex. ingen som egentligen vet hur mycket Kina fipplar med bokföringen eftersom det är helt upp till CCP att bestämma vad som ska redovisas. Om man investerar i tillväxtmarknader för att diversifiera sina innehav så spekulerar man i praktiken på att korrupta diktaturer egentligen inte för med sig alla dom informationsproblem och transaktionskostnader som forskningen om och om igen har visat att dom gör.

Eller så spekulerar man i att marknaden har prissatt därefter.

Vilket är anledningen till att exempelvis BABA handlas till ~20 P/E. Var hittar du dessa priser någon annanstans tänker jag.

För egen del är tillväxtmarknader helt glasklara att ha med i en portfölj. Förvånad att det ens är en fråga på forumet.

Varför? Hur har det gått för emerging markets efter BRIC-bubblan sprack?

Man har nu pratat i tio år att tillväxtmarknaderna kommer att rocka snart, för att prisnivån är så låg. Jag väntar på det fortfarande.

1 gillning

Marknaden sätter priset efter informationen som finns tillgänglig. Om informationen som finns tillgänglig är asymmetriskt fördelad mellan köpare och säljare kommer prissättningen bli skev. Det är typ det mest grundläggande exemplet på marknadsineffektivitet som finns.

Här är lite argument tvärtemot trådstarten: Cornucopia?: Grantham: Amerikanska börsen i en episk bubbla - rekommenderar skifte till tillväxtländer och värdeaktier

Men med facit i hand såhär på ett halvårs sikt har det ju inte lönat sig… Särskilt inte den senaste månaden :grimacing: Men vad som helst kan ju hända framgent och värderingarna är ju faktiskt lägre i Asien generellt.

Ett axplock:

Problemet är att det är i princip omöjligt att pricka rätt med en bubbla, vilket Grantham diskuterar. Det väsentliga är råden. Nämligen att inte gå ur börsen, utan att gå bort från den övervärderade amerikanska börsen. Grantham rekommenderar tillväxtmarknader (eng emerging markets ), dvs U-länder, samt klassiska värdeaktier . Bägge är relativt den amerikanska börsen fortfarande lågt värderade.

Logiken där är förstås att bubblan kan fortsätta upp i några år, vilket Grantham påtalar kan hålla på även över fyra år och påtalar att han själv var tre år tidig med att peka ut Japans börsbubbla och GMO gick ur Japan 1987 när p/e låg på 40x, men börsen fortsatte upp till 65x innan den slutligen kraschade och GMO i slutändan tjänade bra på det hela.

På samma sätt var man tre år tidiga med att peka ut IT-bubblan och gick ur diskretionär förvaltning i USA några år för tidigt. P/e gick från 21x till 35x med stigande vinster, men i slutändan tjänade GMO på det ändå.

Det har också sagts att Europa och Japan ska börja rocka igen.
Nedan kan man se tydligt att Emerging Market gått mycket bättre än Europa och Japan.
Så ska vi dissa Europa och Japan också?
70% SPP Aktiefond USA och 30% SEB Sverige Indexnära, vilka är med mig?

Här är Emerging Market senaste 15 åren, gått från 100 till 261:

Här är Europa senaste 15 åren, gått från 100 till fjuttiga 207:

Här är Japan senaste 15 åren, gått från 100 till ännu fjuttiga 170:

Jag tänker så här:
Antingen avstår jag från att spekulera i vad som kommer att gå bra eller dåligt, och har marknadsvikt/CAPM i min portfölj, och då vilar jag i att portföljen går som marknaden. Där har 10-15% tillväxtmarknader sin givna plats, oavsett vad jag tänker, tror eller tycker om tillväxtländer.

Eller så väljer jag att just tro, tänka eller tycka. Jag ser inget fel alls i det, om det är min preferens och jag är ödmjukt medveten om att min förmåga att förutsäga sannolikt är liten.

Jag är personligen inte övertygad om att tillväxtländer nödvändigtvis kommer att gå bättre än västvärlden i framtiden, en del pekar på motsatsen. Det finns en retorik att länder som Kina eller Indien är framtiden, men om demokrati och frihet är bra parametrar för en hälsosam marknad ser jag mycket som talar mot utvecklingsländer (inte alla) i närtid. Tittar man över längre tid har stora förbättringar skett i tillväxtländer (och frontier) men om mitt tidsperspektiv är de närmaste 20-30 åren är jag inte övertygad att många tillväxtländer kommer tillföra så mycket till världsmarknaden. Men jag kan mycket väl ha fel, därför lutar jag huvudet mot CAPM-kudden, släpper ratten och har kvar 10% tillväxt.

2 gillningar

Ja, men denna osäkerhet borde väl också vara inprisad, så att den förväntade riskjusterade avkastningen är densamma?

2 gillningar

Brist på information (risk) är redan ”inprisat”.

Ja det stämmer, men vill man åt bolag i olika storlekar så är det MSCI ACWI IMI indexet som gäller. Då det inkluderar även små och medelstora bolag i allt utom frontier markets. Det är även rätt intressant att kolla på diagram och statistik ifrån Morgan Stanley Capital International’s hemsida över bland annat tillväxt marknaderna. Där kan man se att emerging markets indexet idag ligger på samma nivå som på toppen i november år 2007!
Medan den MSCI World indexet ser mycket övervärderat ut, minst sagt.

MSCI Hemsida!

Fantastiskt bra förklarat och visualiserat, tack så mycket för det! :100: :ok_hand:

1 gillning

Ja, priset blir satt baserat på ett antagande om att prissättningen är (eller i alla fall kan vara) missvisande. Det är bra nyheter för skillade aktiva investerare eftersom de kan utnyttja informationsövertag etc till att göra bra affärer. Det är dåliga nyheter för ignoranta passiva investerare eftersom det ökar sannolikheten för att hamna på den förlorande sidan av sagda affärer.

Det jag motsäger mig är alltså inte att tillväxtmarknader kan vara en bra affär, utan specifikt att de skulle utgöra ett naturligt portföljinslag för dem som gillar breda indexfonder. Om tillväxtmarknaderna inte är effektiva kommer prissättningen för de marknaderna vara skeva. Och om prissättningen är skev kan man inte bara slentrianmässigt lägga till typ 10% tillväxtmarknad och tro att det skulle ge en bättre diversifiering än att skippa dem helt. Det är en gissning man får göra.

Det är ett väldigt starkt bett MOT EHM att det inte finns nog med effektivitet på de globala aktiemarknanden att prisätta tillväxtmarknader i relation till utvecklade marknader “rätt”. Alltså bara marknadsrisk.

Därmed är det naturliga att vikta tillväxtmarknader efter den globala marknadsvikten.

Varför skulle de utvecklade delarna av den globala aktiemarknaderna vara signifikant mycket mera effektiva?

Hur definierar du ”diversifiering”?

Ett annat argument för och en möjlig förklaring till att tillväxtmarknader underpresterat mot USA senast tiden är att det penga tryckande som främst USA men också andra delar av västvärlden ägnar sig åt inte förekommer där.

Det kan ju vara enanledning att tro på att tillväxtmarknader är en diversering mot USA/Väst. Man kan ju också spekulera i en rekyl , men det är just spekulation.

Så starkt bett skulle jag nog inte kalla det. Men effektiviteten kan så klart variera en hel del mellan olika regioner. Om jag inte minns helt fel så ligger t.ex. Sydamerika i princip i linje med Europa nuförtiden med avseende på hur sannolikt det är för index att slå aktiv förvaltning, medan index i Indien och Kina ligger betydligt sämre till. Till standardförklaringarna för varför tillväxtmarknader ofta är mindre effektiva hör saker som redan har nämnts i tråden, t.ex. korruption, men också att det generellt finns färre institutionella aktörer som poolar information.

Skilj på ineffektiviteter inom tillväxtmarknader och den globala marknadens potentiella ineffektivitet att balansera prissättning på tillväxtmarknader vs andra delar av den globala marknaden. De 2 (potentiella) ineffektiviteterna behöver inte korrelera.

1 gillning

Accepterar du att transaktionskostnader förvränger prismekanismen? Om inte så har det tilldelats en hel del nobelpris på det temat under de senaste decennierna, t.ex. Coase, North, Williamson, och Hart, som kanske kan utgöra lite spännande sommarläsning.

Accepterar du att tillväxtmarknader generellt omfattar högre transaktionskostnader än utvecklade marknader? Det var annars en stor del av poängen med att man ursprungligen separerade mellan developed och emerging markets.

Om man accepterar ovanstående premisser så följer det omedelbart att en marknadsviktad allokering som inkluderar både utvecklade och tillväxtmarknader inte nödvändigtvis behöver ge en bättre riskjusterad avkastning än en marknadsviktad allokering som bara inkluderar utvecklade marknader. Detta eftersom tillväxtmarknadskomponenten då introducerar en prisförvrängning som man annars hade undvikit. Extrapoleringen fungerar bara oproblematiskt under det heroiska antagandet att hela den globala marknaden är effektiv, dvs. vi måste förkasta ovanstående premisser.

Den rimliga preskriptionen blir i min mening att om man verkligen tror att t.ex. Kina utgör en någorlunda effektiv marknad så kan man med fördel applicera samma diversifieringsstrategi där som man normalt gör i utvecklade marknader. Om man däremot inte tror att Kina utgör en effektiv marknad så bör man istället förpassa sina Kinesiska investeringar till lekhinken.

3 gillningar

Du bakar in ett antagande till, att valutorna inte drivs av riksbankerna för att göra den globala marknaden mer effektiv.

Kina (hela EM egentligen) kan alltså pressa ner sin valuta relativt utvecklade marknader för att få in mer kapital. För att motverka skillnaden i transaktionskostnader.