Socialt accepterad pensionsålder

I nuläget går det att ta ut tjänstepension och privata pensionsförsäkringar vid 55 års ålder.
Allmän pension kan lyftas från 62 års ålder och kommer framöver att beräknas utifrån medellivslängd (riktåldern är sedan maj 2021 satt till 67 år).
Trots denna flexibilitet är 65 fortfarande den vanligaste pensionsåldern vilket verkar sitta fastetsat i folksjälen.

Låt oss anta att Olle 20 år gammal och Pelle 30 år börjar sitt första jobb på samma arbetsplats samtidigt och har en identisk löneutveckling.
35 år senare slutar bägge för att bli pensionärer.
De har gjort samma insats för samhället och betalt lika mycket i skatt.
Arbetskamrater och bekanta ser inget konstigt med att Pelle går i pension medan Olle däremot möts av höjda ögonbryn och ifrågasättande om han verkligen skall sluta arbeta redan.

Inte bara allmänheten utan även politiker ser det som problematiskt att ta ut pension tidigt och straffbeskattar den som går i pension innan 66.
Däremot finns inga skattelättnader på individnivå för den som börjar jobba tidigt i livet.

Även arbetsmarknadens parter pekar i samma riktning.
Tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän börjar räknas först från 28 års ålder.
Olle i exemplet ovan kommer inte komma upp i de erfordrade 360 månaderna utan kommer att få 10% avdrag på sin tjänstepension, men Pelle däremot får full tjänstepension trots lika lång arbetstid.

Vilken är en allmänt accepterad pensionsålder?

4 gillningar

Har inget bra svar på sakfrågan, men är precis som du tycks vara förvånad över hur mycket mer socialt accepterat det är att ägna sig åt självförverkligande mellan 20 och 30 än mellan 50 och 60.

3 gillningar

Vad spelar det för roll? Man slutar väl jobba när man kan och vill. Jag förstår inte frågeställningen riktigt.

Staten vill ju såklart stävja att folk sitter hemma och chillar i förtid eftersom det innebär ett skattebortfall, ganska naturligt.

Hänger inte riktigt med på frågan, men min upplevelse är att åldern som lever för människor är 65 år. Men att den med stor sannolikhet i framtiden kommer behöva höjas med ca 10 år om jag inte minns fel från undersökningar jag läst.

Det är väl för att det är vanligare att flumma runt i ungdomen än senare i livet. Och det som är vanligt har en tendens att bli socialt accepterat. Därmed inte sagt att det är rätt eller att man måste följa den normen.

1 gillning

Mycket beror väl på hur ålderdomen och arbetslivet ser ut framöver… hur länge orkar folk jobba? Det kanske är en gammalmodig arbetsmoral, men tänket att den som kan vara med och bidra i arbetslivet ska göra det också kan nog leva kvar länge. Om folk lever längre och är friskare längre kanske den socialt accepterade pensionsåldern ökar till 70 år…

Hej, en faktor att ha koll på är reglerna för beskattning och arbetsgivaravgift av arbetsinkomst respektive pension som beror av åldern. Skatt/avgift ändras vid 65 respektive 66. Allmänt bör man börja ta ut de ”sämsta” fonderna först. Kanske välja kortast utbetalningslängd framför livslångt och lägga överskottet i ISK. Påbörjade TJP-uttag kan ju sedan inte ändras, vilket går att göra med Allmänna-pensionen.

Min tes är att den som börjar arbeta tidigt och vill ta ut pension tidigt (vid 55) missgynnas av regelverk för pension och skatter, samt får konfronteras med omgivningens normer gällande valet av pensionsålder.

Om politiker och myndigheter vill stärka inkomstsidan i pensionssystemet vore det sunt att inte bara fokusera på att få medborgarna att jobba vid en högre ålder, utan också skapa incitament för att främja tidigare inträde på arbetsmarknaden.
Studiestödssystemet kanske är en kandidat.

Reinfeldts 75 år som pensionsålder saknar nog i alla fall folklig förankring i nuläget :slight_smile:

1 gillning

Förstår inte frågan heller. Jag går i pension när jag känner för det och har kapital som han försörja mig resten av mitt liv.

Löneslavar utan sparkapital lär få jobba till 70 framöver, och säkert ännu längre. De kommer helt enkelt inte ha råd att gå i pension tidigare.

/H

Frågan är om vilka konsekvenser det får? Att folk snackar lite är väl inget större problem?

Däremot kan man nog på sin arbetsplats ses som en som sviker laget möjligen. Att gå i förtid kan nog lätt tolkas som ett missnöje. Jag vet att vi ibland har anlitat gamla kollegor som gått i pension men att det aldrig varit aktuellt att fråga en person som gick vid 60. Det är något med det där med att hen gick i förtid som gör att banden klipps mer radikalt. Så möjligen kan det få effekter i vissa fall om man vill hålla dörren öppen för småjobb inom samma bransch?

1 gillning