Straffansvar vid uttag från barnens konton

Hej.
Intressant avsnitt idag. Vi använder ju barnens personnummer för att delta i IPOs vilket har genererat en fin avkastning för dem både 2020-2021. Saken är den att vi vill undvika att det finns för mycket pengar på deras KF konton när dem blir 18. Vi vill kunna bestämma själva när det är rimligt att dem ska få sina pengar och inte en viss tidpunkt. Därför plockar vi ut pengar löpande från deras KF konton och för över till vårt konto. (Uppenbarligen inte okej enligt lagen). Någon som vet vad det kan bli för rättsliga konsekvenser? Det är ju inte deras pengar från början så rent moralisk känns det inte alls fel. Vi använder bara deras konton för att öka tilldelningschansen.

3 gillningar

Det kan väl ändå inte blivit allt för många 10-tusenlappar i vinst per barn. Används pengarna till barnens utbildning, uppfostran och uppehälle har jag svårt att se att det skulle bli några konsekvenser av detta.

Att kapitalet till stora delar finns kvar med tanke att det senare skall delas ut, gör saken inte sämre.

2 gillningar

Varför inte då? Som vårdnadshavare är det väl “dina” pengar tills de fyller 18 så att flytta pengar borde väl vara samma som att du flyttar mellan dina egna konton?

Nej, barn kan äga tillgångar och som förälder ska du inte blanda ihop barnets tillgångar med dina egna. Se under punkt 5.2 i senaste bloggavsnittet:

I den länkade PDF:en Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna står det bland annat:

Eftersom föräldrarnas rätt att förfoga över barnets till­-
gångar begränsas till rättshandlingar å barnets vägnar får
föräldrar som regel inte förfoga över barnets tillgångar för
egen räkning, själva ianspråkta eller låna barnets pengar,
sätta in omyndigs medel på eget konto eller orsaka annan
sammanblandning. En förmyndare som uppsåtligen eller av
vårdslöshet har orsakat barnet skada kan bli skadestånds­-
skyldig, 12 kap. 14 § FB [Föräldrabalken]

I PDF:en ger de fler exempel, inklusive ett fall där föräldrar dömts för brottet Trolöshet mot huvudman. Då hade föräldrarna köpt bil och tvättmaskin för barnets pengar.

1 gillning

Sök bara på dina egna konto (som det säkert va tänkt från början) så uppstår inte problemet… En ipo kan väl heller knappast räknas som lagom risk för förvaltning eller? Va tror ni?

2 gillningar