Svenska Handelsbanken byter namn till HENdelsbanken (satir)

Det finns många sätt att runda ett okänt kön utan att skriva hen, vi överlevde ju trots allt 90-talet!

Det är dialektalt också, främst i talspråk. Men det förekommer även skriftligt, då är det ofta av just politiska skäl.

Ganska tråkig satir på ämnet måste jag säga.

Språk är ju dynamiska och ändras över tid, nya ord tillkommer, vissa bortfaller, andra får nya betydelser. Så en förändring är ju inte bra eller dåligt i sig och helt naturligt. Personligen så tycker jag det är bra att införa mer könsneutralitet om det inte uppenbart är ett könsfenomen. Denna mindre information som du åsyftar här är ju endast relevant om det verkligen tillför mer information. Jag tänker mig snarare att det minsta man kan göra är att ersätta formuleringar där man skriver “han/hon” med “hen”. Där är ju informationsnivån identisk och hen mer inkluderande.

Skulle du kunna utveckla detta argument? Att något fungerat på ett sett historiskt är ju varken ett argument för eller emot en förändring.

1 gillning

Alla får ha sin åsikt!

Om vi lämnar de politiska skälen att skriva “hen”, så är “hen” därtill ett lika stort tecken på språklig lathet som att skriva “han/hon”.

Alla som gått ur högstadiet med godkänt betyg borde kunna klara av att formulera om en mening så att detta kan undvikas.

Jag ser fortfarande inget argument som motsätter en förändring? Ser ingen “lathet” i det, helt enkelt ett mer effektivt sätt att uttrycka sig. “Vederbörande” och dylika alternativ som ersätter “han/hon” är oftast inte inkluderande.

2 gillningar

Jag uppskattar ordet “hen” just som ersättare för han/hon. I den meningen tycker jag inte att ordet kan användas för mycket i relevanta kontexter. Just när det gäller gravida är inte en sådan kontext :sweat_smile:

I övrigt kan jag inte undgå att tänka på Magnus Betnér när jag läser trådstarten. 2:55 i följande klipp :joy: https://youtu.be/jhitAEAyn7g

4 gillningar

Det här är en typ av satir som är ganska effektiv - inte speciellt rolig men som trampar på en hel del ömma tår.

Rent lingvistiskt, så vad gäller hen verkar det ha haft en viss utarmande effekt på språket tyvärr - om vi tidigare haft kanske tio olika sätt att uttrycka han/hon så tycks de alla nu ha ersatts av hen. Det är inte ovanligt att se meningar där hen används både fyra, fem och sex gånger, inte sällan om namngivna personer av känt kön.

2 gillningar

“Inkluderande”?

Vad menar du med det? Kompensering för personer med autistiskt bristande inlevelseförmåga?

Se upp så du inte kör fast i PK gyttjan!

1 gillning

Av seriös nyfikenhet: vilka sätt då? Jag är inget lingvistik under det är jag den första att erkänna, men jag kan inte på rak arm komma på något.

Jag överlevde nog 90-talet genom att säga “han” eller “hon” oavsett om det var en man eller kvinna eller genom att säga “han eller hon”. På 2000-taket blev jag lite modernare och sa “han slash hon”. Kan inte påstå att det känns som ett bättre språkbruk än “hen”.

Helt enig i att det blir fånigt när det är uppenbart att det gäller ett visst kön.

Ickebinära. Skippa gärna funkofobin också.

1 gillning

"Generellt sett beror mitt huvudsakliga motstånd till “hen” på att jag ogillar försöken att stöpa om vårt samhälle med hjälp av språket."

Detta var ju en intressant mening. Har du funderat på att flera av förespråkarna för att använda hen och liknande könsneutralt språk faktiskt vill förändra samhällsstrukturer som av många upplevs som både hindrande, dåliga och fängslande? Har du över huvud taget funderat på varför det är så viktigt för dig hur någon annan upplever sin könstillhörighet och hur denne önskar bli tilltalad? Lägger du lika stor vikt vid vad någon heter? Jag tror att du skulle få ut mer av att fundera på varför ett könsneutralt pronomen får dig att bli motfalls än vad du får av att försöka provocera alla s.k. pk-förespråkare på ett forum.

10 gillningar

Kan vi inte också prata om vilka som känner sig kränkta över att IKEA döpt om sin julmust till ”vintersaga” och ”festival drink”?
Det känns ännu mer angeläget. :rofl:

5 gillningar

Jag visste inte att detta var en diskussion om programmering? :slight_smile:

Till ämnet, någon gång får en minoritet (icke-binära, vad det nu är) finna sig i att hela samhället inte kan anpassa sig till dem. Dessutom tror jag det är enbart en minoritet av minoriteten som tycker det är en bra idé att hela vårt språk skall anpassas till sagda minoritet.

Dessutom tror jag du får vara mer försiktig med vem du kallar funkofobisk. Det skulle väl vara ganska rasistiskt om du (vit?) förbjöd svarta att använda N-ordet?

En rullstolsbunden har svårt att gå. En autistisk person har problem med sin naturliga inlevelseförmåga. Fakta!

Trots att jag hade starka misstankar om att du tramsar runt när du frågar om definitionen av “inkluderande” så valde jag att föra diskussionen vidare genom att istället svara ärligt. Ditt svar är då att göra narr av detta?

Du uttryckte dig funkofobiskt. Fakta!

Okay. Får en svart använda N-ordet? Får en rullstolsbunden driva med sitt eget handikapp?

-“Vi skall icke främja HANDEL vi skall främja HENDEL”

“Han beskrev många nya arter och gjorde viktiga bidrag i forskningen om tvåvingarnas högre taxonomi”

1 gillning

Totalt skilda situationer, du åsyftade dem som använder “hen” och menar på att dessa skulle ha “autistiskt bristande inlevelseförmåga”.

1 gillning

Friedrich Georg Hendel – Wikipedia

“Kritiseras dock av nutida genusforskare då hans verk inte anses tillräckligt inkluderande, då han helt bortsett från att beskriva icke-binära tvåvingars situation.”

1 gillning

Nej, den kommentaren från mig gällde din kommentar att texter bör skrivas “inkluderande”.

Språk är ett uttryck av tradition, kultur och vanor, ingen naturlag. Därav är det i ständig förändring.

I finskan, och i många andra språk, har ordet hen (där heter det “hän”) funnits i många generationer. Det går ingen nöd på dem. Orden man och kvinna finns fortfarande och går att använda vid behov.

Jag skulle hävda att ett språk är fattigare om det saknar alternativ att uttrycka sig på. Om jag pratar om en person och inte har informationen om vilket kön det tillhör kan jag via ordet hen förmedla att den informationen saknas (eller att jag inte vill binda informationen till personens kön för att det är irrelevant). Låter som ett mycket rikare och mer nyanserat språk i min värld!

7 gillningar

Om du nu skall förmedla någon sorts information med hen, hur skall vi då veta varför du använder det, det finns ju många möjliga orsaker:

  • kön okänt
  • kön irrelevant
  • politiska skäl
  • konformistiska skäl
  • språklig slapphet

Är tanken att man skall höra det på din röst eller se det på dina kläder, just din anledning till att använda hen?