Tveksam till "SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A"

Tidigare har Jan varit tveksam till globala investmentbolag, se följande artikel: https://rikatillsammans.se/spiltan-global-investmentbolag/

Eftersom Jan nu tar in fonden “SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A” i portföljerna, har Jan då ändrat sin åsikt med tanke på artikeln jag refererade till ovan. Observera att artikeln är från 2016, så möjligen har Jan bytt åsikt vilket man absolut får göra. Men jag är nyfiken vad det är som resulterat i detta?

Själv är jag skeptisk till fonden då den dels består av globala investmentbolag men även då den är aktivt förvaltad, något vi på denna sajt är mycket tveksamma till. Utöver detta så är fondens nuvarande totala avgift 0,9 %, Jan motiverar detta med att på sikt kommer denna avgift sänkas. Men när kommer avgiften gå ner till en rimlig nivå? Istället för att spekulera, vore det inte bättre att i så fall köpa denna fonden när väl avgiften gått ner till en ok nivå?

En extrem liten detalj i sammanhangen är att fonden dessutom har sitt legala säte i Luxemburg, vilket då innebär nååågot högre skatt än om den hade haft Sverige som legalt säte.

Vill vi verkligen ha en aktivt förvaltad global investmentbolagsfond i vår portfölj som i dagsläget har en total avgift på 0,9%?

Eller missar jag något?

Jan skrev detta i artikeln “Extra ombalansering och ändringar i portföljerna pga Corona”:

“Det kommer säkert bli kommentarer på att jag väljer SEF Kavaljer Investmentbolag framför Spiltan Aktiefond Investmentbolag som är en av Sveriges mest populära fonder (284 286 st ägare på Avanza(!), SEF har 3 653 st). Det är inte ett olycksfall i arbetet utan en medveten och väl avvägt tanke.”

“Jag tänker så här:”

  • Skillnaden i årlig förvaltningsavgift är bara 0.1 % (Spiltan: 0.2 %, SEF: 0.3 %)
  • Diffen i avgift på grund av transaktionskostnader bortser jag från då de minskar över tid när flöden (in/ut) har stabiliserats
  • SEF har förutom fokus på de svenska investmentbolagen även ett internationellt fokus
  • Jag upplever förtroendet för Spiltan som fondbolag något naggat i kanten
"Om man inte håller med så är det ju helt OK att välja Spiltan Aktiefond Investmentbolag istället."

och detta:

“Beror lite på hur man räknar och vad man tittar på. ? Du har helt rätt om man räknar med transaktionsavgifterna som en procentuell andel av fondförmögenheten. Den blir dock missvisande i tider som nu med mycket transaktioner. Jag själv brukar titta på den avgift som förvaltaren tar ut då snittet tenderar gå mot den siffran över tid. Det är ju därför som t.ex. för en stor fond som LF Global Indexnära skiljer sig dessa inte åt, medan för en liten fond kan det slå väldigt mycket från vecka till vecka.”

“För Kavaljer är fondförvaltningsavgiften (exkl. transaktioner) 0.3 % och för Spiltan är den 0.2 %. Därav mitt påstående om en skillnad på 0.1 %.”

Tycker inte dessa citat besvara mina fråga “Vill vi verkligen ha en aktivt förvaltad global investmentbolagsfond i vår portfölj som i dagsläget har en total avgift på 0,9%?”.

Det vi idag betalar för att äga denna fonden är 0,9 %. En avgift på 0,9 % trodde jag aldrig skulle komma in i någon portfölj på någon av våra portföljer. Om denna avgift på sikt kommer gå ner, varför då inte avvakta att köpa fonden tills dess att den kommit ner till en rimlig nivå? Varför så bråttom?
Varför ska vi ha en aktivt förvaltad aktiefond? Trodde inte det skulle ske i någon av våra portföljer.
Globala investmentbolag, hur motiverar vi det?

Jan fortsätter att skapa frågetecken. Först det alldeles oklara om hur han placerar likvider(VILKEN bank hos Avanza med sparkonto+). Nu påstår han enligt denna tråd att avgiften för SEF Kavaljer är 0.3%. Den är 0.9% vad jag kan se på Avanzas sida

Vad gäller?

Jan påstår korrekt att det är förvaltningsavgiften som är 0,3 %, så jag tycker inte han skapar frågetecken angående vad fondens avgift är.

Jag tycker att Spiltan Act. investmentbolag är bästa alternativet ,jag tycker oxo att folk har överreagerat när S.Räntefonden blev stoppad för handel som bevisades vara rätt beslut ,många andra fondbolag har stoppat handel i räntefonder men det är ingen som pratar om detta .