Underpresterar Rikatillsammans portföljen?

Underpresterar Rikatillsammans-portföljen samt Globala barnportföljen i förhållande till index respektive Lysa/Opti senaste året?

Kollar på Shareville och det verkar så? Tolkar jag det fel?

Rikatillsammansportföljen är en värdebevarande portfölj. Så i uppgångsmarknader kommer den nästan alltid underprestera index.

5 gillningar

På shareville så jämförs väl dessutom portföljerna med OMX30 vilken blir helt knas när Globala Portföljen är just global med enbart 10% i Sverige? Blir ju fel att jämföra med 100% Sverige. Dessutom innehåller den portföljen 10% kontanter/räntor vilket ändå hämmar utvecklingen lite när det går uppåt.

4 gillningar

Som ovan nämnt så ska den underprestera per definition, den består ju bara av 25 procent aktier. Däremot är poängen att den i princip aldrig ska gå back och om den mot förmodan gör det, så ska det vara högst marginellt.

3 gillningar

Vad innebär värdebevarande och att den i princip aldrig går back om vi skulle uppleva ett ras på 30-40%? Känns ju tilltalande för en del av portföljen om svaret är 0-5% ner men så bra kan den väll ändå inte vara eller?

@AndreasM Här är portföljen på Shareville där du kan se utvecklingen:

https://www.shareville.se/medlemmar/rikatillsammans/portfolios/11573/yield

Om du klickar i “3 år” så kan du se dippen förra våren. När aktiemarknaderna sjönk ca 30% så gick Rikatillsammans-portföljen ned 8% (från “125” (+25%) till “115” (+15%)). Det är ungefär vad man kan vänta sig eftersom portföljen innehåller en fjärdedel aktier och 30%/4 = 7,5%. Egentligen är det inte ett toppenbra resultat eftersom man hade önskat att övriga tillgångar skulle ha “vägt upp” och minskat nedgången. Det beror antagligen på att det inte finns några särskilt bra alternativ till aktier just nu när räntorna är så låga. Men se hur jämn och fin kurvan är ändå :slight_smile:

Eller vad säger du @janbolmeson, har du någon annan förklaring? Visst hade man önskat att de övriga tillgångarna skulle dämpat fallet ännu mer?

2 gillningar

Frågan man ställer sig är om de 8% ner i kombination med att den endast är 0,61% upp senaste året skulle ge mig en bättre känsla än 30% ner i kombination med 45% upp som index anger(oavsett om det är rätt index eller ej)?

Gissar att det verkliga testet blir när nergången blir mer långvarig då känns kanske en grundare dipp betydligt bättre.

2 gillningar

Problemet med att kolla på sånt här är ju alltid vilket intervall man väljer. Tittar man på de senaste 5 åren så känns det ju ganska trevligt jämfört med OMX30, och man får ganska mycket mindre svägningar.

Men man bör inte ta beslut utifrån liknande historiska intervall. Man bör ta beslut om ens portfölj beroende på saker som mål, tidshorisont och hur mycket man har råd att förlora. Sen är ju inte denna portfölj designad för att göra en rik utan bevara ens rikedom. Så är du rik är den ett bra alternativ, vill du bli rik så finns det nog bättre val.

3 gillningar

Precis, en snabb dipp med en kraftig följande börsuppgång ger ju plus för en aktieviktad portfölj med högre risk. Värdet av en sån här portfölj visar sig framför allt i en längre period av börsnedgång, vilket vi omöjligt kan veta när det ska hända. Denna portfölj är bra enligt mig om man är i en situation där man vill/behöver ta mindre risk så som alltid är det viktiga att värdera sin egen situation

2 gillningar

Hur rik, dvs hur stort sparkapital, anser ni att man bör ha för att överväga Rikatillsammans portföljen och inte tycka att den underpresterar? Under förutsättningen att man befinner sig i Stay Rich då.

Tror att man mer ska relatera till den som en portfölj för mellanriskhinken. Det vill säga att svaret kommer utifrån Fyra-hinkar-principen.

När man är i stay rich behöver måste man inte prestera som/överprestera index. Då kan det finnas mer värde i att minska risken. Att få optimal avkastning är mest viktigt i get-rich fasen

2 gillningar

Kanske lite off topic men när balanserar man om när man har en sådan portfölj? Balanserade @janbolmeson om i April 2020 eller gjorde han inga förändringar förrän i Januari 2021?
Känns som att det inte är några problem att balansera om en gång om året ifall marknaden rör sig stabilt men vad gör man när ett tillgångsslag faller med t.ex -50% mitt under året? Väntar till Januari innan man gör något?

Jag balanserar en gång om året (januari) om det inte sker en stor rörelse i portföljen där en del rör sig med 5 procentenheter (dvs en del kan röra sig i vikten 20 - 30 procent).

Balanserade du om rikatillsammansportföljen i April 2020 då efter att aktiedelen hade fallit med 30%?
Det tråkiga med såna värderingsfall är att man helst inte vill behöva logga in ens men ändå måste göra det för att göra ombalanseringen.

1 gillning

Yes, gjorde mindre ändringar då. Men det hade egentligen inte behövts om jag minns rätt.

2 gillningar