Undersökning: vad är din skuldsättningsgrad?

Blir kanske inte helt rätt att räkna “dela med din årsinkomst” för dom som har gemensam ekonomi? Då är ens andel av den gemensamma mer intressant.

1 gillning

För att du inte får låna 10ggr din årsinkomst, i mitt exempelfall.

Det är ju ändå rätt vanligt att man har, om man inte bor i hyresrätt.

Ja

Varför låna 10 gånger årsinkomsten när de finns kapital att bli skuldfri å fortfarande ha kvar värdepapper samt slippa utgiften av räntan på lånet som tär på inkomsten som man försöker leva av…

För att man i mitt exempel ovan skulle förfoga över 3MSEK istället för 1MSEK.

Utan att gå in på exakta siffror så har jag flera miljoner i bolån. Och jag har ännu flera miljoner i likvida tillgångar (läs: bankkonto, portfölj, andra investeringar som kan avbrytas, etc). Jag skulle alltså vilken dag som helst kunna amortera bort alla miljoner i banklån och bli helt skuldfri. Men det gör jag inte, för jag tror att de miljonerna gör sig bättre på börsen långsiktigt än vad jag långsiktigt tror jag betalar i ränta på banklånet. Så har det hittills också varit i praktiken. Även inklusive både corona-dippen och nuvarande inflationshysteri.

2 gillningar

I exemplet me den låga inkomsten blir de svårt å leva å betala räntan för lånet…
Som sagt va de bara ett exempel…

Alla har vi olika sätt å se vad som passar oss själva…

Räknar vi på inkomst hamnar vi på runt 300 % men är mer intresserad av soliditet på balansräkningen. Där är skuldsöttningen ca 33 % på totalt kapital exkl pension.

1 gillning

Precis, det var ett exempel för att illustrera att skuldsättningsgrad (och sättet det räknas på) är missvisande/otillräckligt mått på någons ekonomiska status. Exemplet var överdrivet för att visa på hur någon med ganska mycket pengar ändå hade riktigt dåligt värde på just skuldsättningsgrad.

Att ha lån eller inte är egentligen en annan fråga, och exemplet ovan med 10x skuldsättning var inte ett inlägg i diskussionen om lån är bra eller ej. Mitt andra exempel med mitt eget lån, däremot, exemplifierar att lån (rent matematiskt) kan vara fördelaktigt. I synnerhet i de fall där avkastningen på pengarna överstiger lånekostnaden, vilket jag tror i mitt fall.

Genomsnittlig skuldkvot för nya låntagare är ca 350% på landsbasis. Givetvis betydligt högre i exempelvis Stockholm. 13% har över 450%.

Källa

1 gillning

0%‎. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

300% (bolån). Kan betala av lånet när som helst (utan att sälja boendet)

Studielån på runt 10% av taxerad inkomst. Fattar dock inte varför man skulle jämföra med den istf med nettoinkomsten.

Det blir konstigt om man inkluderar bolån då bostaden har ett värde som man inte tar hänsyn till i uträkningen. Räknar verkligen UC på detta sätt?

Fullt medveten om att skuldsättningsgraden blir missvisande när inte tillgångar räknas me… Liknande är de med att ta lån när betalningsförmåga räknans i inkomst å inte tillgångar…

Höga skulder ger mer ränteavdrag och ofta bra lånevillkor om man har bra kontakter och kanske amorteringsfrihet.
Frågan är väl om man kan bära det eller inte?

En skuld är en skuld?!
CSN är ju också en skuld även om inte en direkt bankskuld
Att välja skulder att inkluderas verkar konstigt

Ja, ingen har sagt något annat?
Det jag skrev var att enbart titta på skulderna i förhållande till inkomst är missvisande.

Ja?

Vad menar du egentligen?

Jag svarade fel ska vara att jag är skuldfri iom att den enda lånet jag har är CSN.

1 gillning

Ligger strax under 300% efter senaste bostadsköpet i juni. Tidigare bostad som jag ägde själv innebar att större lån och jag låg på 410%.

Att balansera med så har jag haft minst motsvarande 50% av lånen i fonder.

Trots god lön så skuldsätter man sig mycket mer än vad föräldrarna gjorde (med detta mått) och det som hade varit möjligt att köpa för ens föräldrar är för dyrt för en själv - givet samma livssituation och lägre/samma relativt räknad inkomst. :confused:

1 gillning

Missvisande på vilket sätt?
Frågan handlar om kassaflöden vs lån, inte “Hur bra ekonomi har du? Så här kan du räkna ut det!”

Jag vet inte hur UC räknar, men t.ex. om du ska ansöka om kreditkort så är de oftast inte alls intresserade av vad du har för kapital. Endast andra lån och inkomster.