Vad är anledningen till den höga inflationen samt elpriser?

Man läser mycket om den höga inflationen i Sverige och USA. Idag skrev Lars Wilderäng att Sverige har sin högsta inflation sedan 1993, och att man inte enbart kan skylla det på energipriserna. Och USA har skyhög inflaition. När börserna går ner, frågar jag mig hur inflationen kan gå upp? Svaret är väl att den höga inflationen inte beror på hög köpkraft, men vad beror den då på?

Tycker detta med elpriserna också är svårt att få grepp om, läste att höga priser på gas driver upp priset på all el, samt ökad efterfrågan på el efter uppöppningen efter coronna. Känns inte helt logiskt, då det efter uppöppningnen borde gå +/-/0 i förhållande till före nedstängningen?

Är ingen expert på inflation så kan inte ge något djupare svar där mer än att jag skulle gissa att det till stor del beror på att alla länder har belånat sig högt nu och då ligger det i deras intresse att devaluera valutan lite.

Gällande elpriserna så har du rätt om du ser mängden el vi behöver som ett konstant flöde med en buffertreservoar. Vatten samlas i reservoaren när vi använder mindre och sedan töms när vi använder mer. Problemet är att vi inte har någon reservoar (batterier) som kan hantera att vi sparar in så oerhört många Twh och därmed finns inte direkt någon ström sparad. Därmed ökar priserna när det behövs mer. I viss mån kan man givetvis sätta in fler skift samt öka kapaciteten på diverse anläggningar som producerar el. Men det gör inte mer än några % i extra tillgång.

Tja, lägger vi ner en massa kärnkraftverk samtidigt som elkonsumtionen ökar, så är det klart att priset stiger.
Både Sverige och i än högre grad Tyskland har hjort samma dumhet.

Att förlita sig vindkraft som inget producerar när det inte blåser är inte speciellt smart. Det borde tom ett barn kunna inse, men tydligen inte våra politiker.

15 gillningar

Jag är ingen expert men personligen känns det som att kärnkraft och vattenkraft skulle vara en bra bas för vårat energibehov för att sedan kunna komplettera med vind och solkraft eftersom dom är såpass billiga.

Det optimala vore ju om vi producerade mer än vi behövde och kunde exportera till andra länder och således finansiera delar av vår välfärd genom det.

2 gillningar

Stater (och i synnerhet svenska staten) har betalat ut enorma summor för att hålla igång ekonomin under pandemin. De pengarna måste komma någonstans.

Jag tänker att det är en kombination av flera faktorer, inklusive pandemin (och post-pandemins samhälle), kriget i Ukraina och att kostnaden för riktade bidrag nu börjar kännas av.

1 gillning

Som av en sjuk slump så är Kärnkraft och Vattenkraft de kraftslag som utgör “baskraften” i den svenska elproduktionen. Så exakt så funkar det.

3 gillningar

Du levererar en delförklaring. Man måste även räkna in de överföringsproblem som finns mellan norra och södra Sverige, samt att vi är sammankopplade med Nord Pool.

1 gillning

Ja, Nord Pool är helt rätt.

Bygga kraftledningar mellan norra och södra Sverige kan vi däremot strunta i. Enligt Sveriges Radio skulle i så fall priset i elområde 1 stiga med över 60 procent, samtidigt som priset i elområde 4 skulle sjunka med enbart 14 procent.

  1. På grund av det kallare klimatet behöver norrlänningarna mer el än skåningarna.
  2. Skall vi bygga batterifabriker, ha fosilfritt stål, mm finns det snart inget elöverskott i Norrland heller.
1 gillning

Kul när man råkar har rätt :raised_hands::smile:

1 gillning

Ryssland har sedan förra året minskat sin export av gas till Europa av oklar anledning (kanske som förberedelse inför invasionen av Ukraina) varför tillgången är sämre än före corona. Det har gjort att energipriset på kontinenten inkl el har stigit. Eftersom man har byggt ihop Sveriges elnät med kontinentaleuropa så smittar det höga elpriset av sig hit, då vi trots att vi har ett överskott på el även inhemskt får betala det elpris som kontinenten är beredda att importera för.

1 gillning

Halvledarbristen och de globala logistikproblemen är fortfarande stora. Utbudet av många varor är lågt och då stiger priserna.

1 gillning

En stor del av inflation är just pga av allt snack om inflation. Företag passar på att höja priser för att höja vinsten, med hänvisning till “inflationen”. :frowning:

1 gillning

@Jbl Har vi några källor på det?

Tänker att utan en kartellbildning i alla de områden där priserna ökar så vore höjning av priset ut mot konsument ett säkert sätt att förlora kunder.

Ang elproduktion.
Om ni inte redan kollat in Kontrollrummet, kan jag starkt rekommendera det: https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

Massor kul att nörda ner sig i, tex flöden till/från grannländerna och hur elproduktionen ser ut i Sverige, i realtid-ish! :slight_smile:
Exempel:

4 gillningar

Är det så illa att elen från Norrland tar vägen via Finland för att det svenska överföringskapaciteten är begränsad? :thinking:

Företag gör rekordvinnst efter rekordvinnst och höjer priserna ännu mer.

Men många affärstidningar skriver om det.

1 gillning

Det går 191 mellan Finland och Sverige medan det går 6708 mellan SE2 och SE3. Snarare att Finland har ett konstant underskott men att vi skänker dem billig el från SE1 som de använder. Men visst, hade det varit större överföringskapacitet mellan SE2 och SE3 så hade priset i SE2 också närmat sig 211€. Notera att vi har fullt tillräckligt med kapacitet att transportera tillräckligt med el till SE4 och att det exporteras till såväl Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Knappast någon “svensk” elbrist i SE4 men ändå högt pris för att Europa har brist.

Tillägg: Man kan även se i elområdena i sydvästra Norge där det finns en stort produktionsöverskott, men priset är ändå högt för att kringliggande områden driver upp priset.

Makroekonomiskt så hänger allt ihop (butterfly effect), i detta fallet så är inflationen till stor del en konsekvens av energikrisen i Europa. På grund av en låg andel planerbar energi så har elpriserna gått upp kraftigt. Detta gör exempelvis att fabriker och jordbruk inte vill/kan gå för fullt, vilket skapar sämre tillgänglighet på i princip alla varor. Detta rubbar balansen mellan tillgång och efterfrågan vilket medför stigande priser. Notera att vi pratar extrema kostnader för el i Europa, upp emot 2000% vissa stunder jämfört med för ett par år sedan. Inte många företag som kan hålla samma priser som innan när inköpspriset på en så pass viktig ”basvara” ökar så pass. Just energi har den farliga egenskapen att det slår mot ALLT, jämfört med om vi skulle ha brist på någon annan råvara. Sedan kan man krydda detta med pandemin som skapat ojämnvikt i den globala leveranskedjan där alla containrar är på fel ställen. Priset på en container från kina har ökat med 1000% i vissa fall, om man ens får tag i någon. Ukraina är störst i världen på ädelgaser, vilket behövs för att köra elektroniska komponenter, vi har sedan tidigare även brist på halvledare som även de är delar av elektroniska komponenter. Ryssland och Ukraina är mycket stora producenter av spannmål, vilket ökar priset på matvaror, inklusive kött då djurens foder till delar är spannmål. Kriget i Ukraina skapar även en allmän oro i det finansiella systemet, och vi lever ju i en spekulationsekonomi.

Energipriserna gör också konkurrenskraften hos våra bolag sämre än övriga världen (då de måste höja sina priser), vilket kan leda till ökad arbetslöshet samtidigt som vi har en kraftig inflation. Vi hamnar då i så kallad Stagflation, vilket inte är superbra.

En mycket grov delförklaring till inflationen. Det är förstås mer komplext än så här, syftet är mer att visa på att man måste ha på sig riktigt stora glasögon, annars kan man missa root causes. Man får köra lite ”Five Why” principen, ställ frågan ”varför” tills man inte kan komma längre (oftast 5 ggr, därav namnet) så brukar man hamna på grundorsaken till ett problem/lösning.

3 gillningar

Man kan se när de startade elproduktion från OL3 i Finland :+1:

Kärnkraft gick från 2800 MW till 3129 MW från 2022-03-12. Den har kapacitet på 1600 MW och de kommer öka nuvarande produktion över tid fram till sommaren. Undra vad det kommer ta bort. Antagligen värmekraft, kolkraft.

Hur billig är Vindkraft då du samtidigt måste ha lika mycket till i reservkraft då det sällan blåser konstant?
Stora nya ledningsgator ska byggas från fjäll/skärgårdar genom hela Sverige är tanken.
10,000 tals enorma vindsnurror som sänker vardet på fastigheter och kvalitet på människans liv.
All producerad el i norr kommer stanna där då all el behövs till de nya stålverken.
För halva kostnaden av detta kan vi bygga nya moderna reaktorer utspridda i hela Sverige.
Ingen vindkraft som stör. Älvar kunde öppnas upp.
Låga elpriser över hela Sverige.
Export till koleldande länder skulle fungera också.
25 öre kwh kostar den att producera och finns konstant i alla väder.
Överproduktion av el främst vår till höst kan/ska vätgas göras så vi kan tanka vätgasbilar istället.
Elbilar passar inte alla hushåll helt enkelt

1 gillning