Vanguard: Årlig avkastning och påverkan av att missa de 10, 20 eller 30 bästa dagarna

En uppdatering av ett klassiskt exempel från Vanguard som visar på svårigheten med bl.a. marknadstajming:

From 1928 through 2021, there were more than 23,300 trading days in the U.S. stock market. Out of those, the 30 best trading days accounted for almost half of the market’s return. Being out of the market at the wrong time is costly. And many of those best trading days were clustered closely with the worst days in the market, making precise timing nearly impossible.

Även denna bilden är intressant:

Despite all the advantages of their professional asset managers—armies of analysts, sophisticated computer models, and other resources beyond those of the average investor—tactical allocation funds had a lower median return and a greater distribution of outcomes (in essence, more risk) than their counterparts with strategic allocations.

8 gillningar

Om man inte tror på marknadstajming är detta en typisk selekterad information som stärker den egna uppfattningen.

Vad säger att den som försöker tajma marknaden missar alla de bästa dagarna?

2 gillningar

Motsätter mig också argumentet lite. Ja, om du missat de bästa dagarna blir det sämre resultat. Men om du missar de sämsta dagarna då? Eller om du missar både de bästa och sämsta? Eller missar de 15 sämsta månadsperioderna?

3 gillningar

Hade samma tanke. Om jag är med i marknaden och får de bästa dagarna, då får jag också de närliggande sämsta dagarna.

3 gillningar

Nåmen det är precis det som taktiska allokeringstrategierna försöker att göra. Och många studier visar att det inte hänt någonsin. Och dessa studier forskar tex hedgefondförvaltare som har stora teams som gör analys och multistrategi-investering.

Det är omöjligt att hoppa av tåget och hoppa tillbaks tillräckligt tidigt. Eller använda riskparitet av olika tillgångsslag på det viset att man får den bästa nyttan av dom.

Jag kanske lyckades med taktisk allokering i somras när jag sålde mina guld- och hedgeinvesterigar i juni och köpte aktiefonder men det var helt o hållet tur. Faktiskt tappade nerven och ville bara bli av med sådan skit så fort som möjligt. Skiten med vilken jag har faktiskt endast förlorat pengar under senaste +5 åren. Nu räcker det. Vill inte bry mig om och använda energi på sådant längre.

Just keep buying och strategisk allokering enligt din riskförmåga är det enda sättet. Man kan absolut ha hobbies som kostar pengar men det är en annan story.

2 gillningar

Jag som trodde att det räckte att aktiva småsparare har god självförtroende :thinking::face_with_hand_over_mouth::wink::shushing_face::joy::person_tipping_hand: ! Övertror du inte på dig själv längre @JayR ? :face_with_hand_over_mouth::partying_face:

1 gillning

Har faktiskt aldrig gjort det. Har lyssnat på olika poddar och läst alla slags artiklar aaaalllldeles för mycket och hamnat i en analysis paralysis tidigare. Har nu rensat bordet och är back on track. :smiley:

2 gillningar

En fegis till på RT bloggen. :stuck_out_tongue_winking_eye::heart: . Tur att vi växer åt rätt håll i alla fall :grin: . Nu ska vi bara få @janbolmeson ur alla onödiga rena skit aktier :grin::sunglasses: ! Göra Jan fri från alla tidigare synder :heart_eyes::heart::two_hearts: .

Hoppas bara du har tagit in 15-20% EM index i portföljen för att följa hela marknaden globalt så brett som möjligt :thinking::face_with_hand_over_mouth: ?! Vad säger du om det förslaget @JayR :ok_hand::raised_hands: ?

Tack Jacke för din EM kampanj, men ska absolut inte placera 15-20% i tillväxtmarknaderna. Mera typ Norden och nordiska småbolag.

Norden och US (samt kanske Tyskland) kommer ur det här kriset som vinnare. Som många gånger tidigare. Norden för våra demokratiska samhällen, integritet, kultur och värderingar. US och GER för att de har de bästa bolagen och företagsledare i världen.

Kina har sin interna tryck att luta åt en bipolar världsordning och jag har inget intresse att vara med i det spelet med mina pengar.

2 gillningar

Ville bara höra lite om du hade ändrat dig lite haha :joy::joy::joy::wink::face_with_hand_over_mouth::person_tipping_hand: .
Har inget EM kvar i mina privata portföljer.
Sedan finns EM inkluderade i Ap7 aktiefond och Amf aktiefond global :+1:

1 gillning