Var ska pengar för resor, renovering och bilspar ligga?

Hej

Har sedan tidigare ett visst sparande men vill nu göra sparandet mer organiserat.

Är en familj på två vuxna och tre barn under 10 år. Vi bor i villa vilken under kommande 7 år behöver bla nytt kök och badrum.

Vi har en bufferthink på 200000 och ska nu börja fylla på i mellanhinken och passiva hinken. 70 000 av bufferten är tänkt att föras över till mellan och passiva hinken då vi tycker att det räcker med 130 000 i bufferthinken. Bör man föra över dessa 70000 på samma gång eller över tid?

Det vi undrar mer är vart sparar vi utgifter för husrenoveringar, årliga semestrar och kostnad för ex bilreparationer? Som vår ekonomiska situation ser ut har vi möjlighet att spara totalt 4000 varje månad som ska sorteras ut för våra behov för både renovering, resor, bilreparationer, fylla på mellan- och den passiva hinken.

Tack för svar Hälsningar nybörjare

Jag märker att jag har varit lite otydlig i beskrivningen av de olika hinkarna. Tanken är att man tar höjd för målsparandet när man väljer storlek på bufferthinken och mellanriskhinken. Sedan tar man pengar för dessa kostnader från dessa två hinkar. Tanken är således inte att man ska behöva ha något sparande vid sidan av dessa hinkar.

Är det förståeligt?

Tack för svar.
Så om jag förstått det rätt skall finansieringen av ex renovering, semester osv. tas från buffert och mellanhinken. Om man tar ut pengar 2-4 ggr per år för ovanstående bör man då öka medlen mer i buffert eller mellanhinken?
Hur tänker ni kring de 70000 som ska fördelas från bufferthinken? Bör de fördelas över tid eller som en klumpsumma?

Ja, man räknar om storleken för varje år. Angående fördelningen, kolla gärna artikeln: