Vilken ska man välja PLUS Småbolag eller AMF Småbolag?

Om de har samma avgift och samma avkastning så är de ju samma. Men om de har samma avkastning (efter avgift) och olika avgift så är den med högre avgift bättre, ja. Eller så missar jag något fundamentalt här. :man_facepalming:

Diskussionen här gäller ju AMF Småbolag vs PLUS småbolag indexfond. Om concensus är att aktiva fonder överpresterar indexfonder INNAN avgift så blir ju slutsatsen att AMF aktiefond småbolag borde vara bättre. Detta är dock tvärtemot det Aen skrev tidigare.

Jag hade valt Amf aktiefond småbolag. Samma avg som index. Billig aktiv förvaltning brukar löna sig långsiktigt.:+1:. Kolla även på Amf aktiefond Global aktiv global fond som inkl tillväxtm har avkastat bättre senaste 15-20 år än LF Global indexnära och ändå tagit mindre risk än Global index. Om det är slump eller ej vet vi ej. Men det vi vet att den är billig aktiv fond och minimal risk att underprestera index men stor möjlighet att ge en hel del mer än index.:+1:. 110 st aktier räcker för att få riktigt bra riskspridning globalt. Amf Global har utklassat Spp aktiefond Global tror jag på alla perioder sedan fonderna startade.

Jag satt precis häromdagen med samma jämförelse (AMF Aktiefond Småbolag vs. PLUS Småbolag Sverige Index) och eftersom AMF är aktivt förvaltad till marginellt högre kostnad och historiskt överpresterat så valde jag att köra på den.

Det här med att det inte går att slå index gäller väl främst globalt index. Den principen har ju många av oss redan struntat i när man kör home bias på 10-20+% (kanske med “specialfonder” som Spiltan investmentbolag). Kommer man ner till svenska småbolag är man en bra bit från idealet globalt eller ens svenskt index så då dyker man ju i riskpoolen.

AMF:s fond har bara 65 bolag mot PLUS 182, alltså knappt 36%. Med tanke på att de lyckats förut och avgiften är likvärdig får de gärna plocka ut godbitarna åt mig. Övriga småbolag får jag ändå i PLUS Allabolag, som jag också sparar i.
Grejen är väl att småbolag i sig knappast är särskilt intressanta. Syftet med en småbolagsfond måste vara att vara med tidigt i tillväxtfasen för de bolag som snabbt överpresterar mot sitt index?

Såg när jag gjorde lite stickprov att AMF har en del bolag som inte fanns i PLUS-fonden. Kan det vara bolag som växt sig för stora för indexet men AMF ändå valt att behålla ett litet tag? Kan ju i så fall också vara en uppsida, ifall det finns regler för hur en indexfond måste sälja av. Någon som vet?

1 gillning

En aktivt förvaltad fond har ju möjlighet att köpa aktier på andra marknadsplatser som First North också, jag tror inte det ingår i indexet. Jag ser i AMFs årsredovisning att fonden har en del sådana investeringar. Den hade en active share på 51,5% förra året, men mycket lägre tidigare år. Så den kommer troligtvis inte avvika jättemycket från index, men om man ser det som ett alternativ till en indexfond kanske det är bra.

1 gillning

Jag tycker att båda dessa fonder är två väldigt fina och bra val att ha i sin portfölj.

Det jag skulle vilja lyfta dock som jag inte tror någon har sagt än (kan ha helt fel här) är att det finns fler saker att titta på vid val av småbolagsfonder.

Något som jag brukar titta på är förvaltat kapital. Anledningen till varför jag tycker det är viktigt är att ett problem man kan stöta på om man investerar i småbolagsfonder med mycket förvaltat kapital (>15-20k MSEK) är att man inte längre får den exponering mot småbolag som man är ute efter - det kan fortfarande vara en jätte bra fond (bra lösning/metod) men den ger dig inte den exponering du vill ha (pusselbiten passar inte i pusslet ovasett hur fin den är - lösningen passar inte problemet).

Med mycket kapital kan en aktivt förvaltad småbolags fond tvingas att:

  1. Köpa in andra bolag som annars inte hade inkluderats i fonden för att sprida kapitalet - kan leda till att det mer och mer liknar en indexfond.
  2. Köpa in större och större bolag som kan ta emot stora mängderna kapital som strömmar in i fonden.
  3. Ha väldigt mycket i ett enskilt innehav.

När man börjar investera i större och större bolag så försvinner en del av den tillväxtpotential som vi många är ute efter, och då löser inte fonden sitt syfte längre - även om det fortfarande är bra fond som kan fortsätta ge bra avkastning i framtiden.

Alltså, det KAN finnas ett värde i att investera i småbolags fonder som fortfarande har ett mindre förvaltat kapital så att de verkligen kan investera i de fina småbolag med stor tillväxtpotential vi söker exponering mot, och inget annat.

Som orientering:
PLUS Småbolag Sverige Index
Förvaltat kapital: 545 MSEK

AMF Aktifond Småbolag
Förvaltat kapital: 16 070 MSEK

Källa: Avanza

Om någon har bättre koll på detta än vad jag har så får ni gärna rätta mig om jag har fel.

3 gillningar

Okej, nu börjat det förbli lite väl avancerat för mig.

Hur utläser man hur stor del av PLUS Allabolag Sverige Index som är sk. småbolag?

För om man får tillräckligt många småbolag i PLUS Allabolag borde man kunna välja den istället för separata Sverige-fonder (t.ex. SEB Hållbar Sverige bredvid PLUS Småbolag).

1 gillning

Det är helt korrekt. Tack för att du lyfter perspektivet. Det är därför många fonder blir “sämre” ju större det är. Extra viktigt är det på småbolags-fonder särskilt i Sverige där man lätt som fond kan köpa upp hela bolaget eller vara kursdrivande i fel riktning.

2 gillningar

Gäller detta resonemang även när vi jämför en passiv och en aktiv fond?

Baserat på ditt högst rimliga argument; skulle du säga att PLUS Småbolag är den småbolagsfond med störst potential?

Jag vågar inte uttala mig om det. Men, varför välja mellan dessa två?

Du menar att man kanske ska ta båda?

Då är vi tillbaka på resonemanget om hur många fonder man vill ha i en portfölj.

Svenska småbolagsfonder är tänkt att utgöra 5 % av min portfölj. Ska jag verkligen ner och börja köra 2,5 % AMF och 2,5 % PLUS?

Jag antar att det i slutändan handlar om personliga preferenser…

Antalet fonder i en portfölj spelar ju faktiskt ingen roll om man vet vad man håller på med. :slight_smile:

1 gillning

Punkten 1 är väl redan sann för en indexfond, och utan att veta så är väl punkten 2 och 3 absolut en potentiell risk.

Edit: Tror jag hade lite otur när jag tänkte om punkten 2 & 3 här. Följer fonden ett index så vore det konstigt om det helt plötsligt började köpas in större företag som ligger utanför indexet. Det sagt så händer det säkert att fonder gör det iallafall. Och följer de ett index så BÖR inte fördelningen avvika för mycket från marknadsviktningen i indexet.

Detta bör dock innebär att andra risker kan uppstå i en småbolags-indexfond som får “för stort” förvaltat kapital.

Svårt för mig att svara på om jag ska vara ärligt. Förvaltat kapital är ju också en faktor bland många i en total bedömning.

Kan vara öppen med att mitt skin in the game är att jag har investerat i två stycken småbolagsfonder, dock inte i dessa två. Det sagt så är de två fonderna som omnämns ovan två som jag absolut skulle kunna tänka mig att lägga mina pengar i, men tyvärr så tillåter inte min strategi dessa, åtminstone inte just nu.

Japp, det finns argument för och emot bägge dessa två. Jag har själv bägge två likafördelat. Dock har jag betydligt mer än 5% svenska småbolag.

Intressant! Hur stor andel svenska småbolag har du och hur går dina tankegångar?

Jag vill nog blanda SEB Hållbar Sve Ind, Spiltan, PLUS Småbolag och AMF Småbolag. Totalt ligger dessa på 20 % av min portfölj.

Jag blandar Spiltan Investmentbolag, Amf Aktiefond småbolag och PLUS småbolag. Dessa tre har väldigt hög korrelation med varandra. De består just nu av 20% av min portfölj. Jag anser dessa typer av fonder (svenska småbolag/svenska investment) tillhör det mest lönsamma att investera av alla fonder som finns tillgängliga och jag skulle gärna sätta en högre siffra än 20% på dem men ifall jag har fel har jag begränsat mig till 20%. Mycket möjligt att jag kommer öka delen till 30% i framtiden dock.

2 gillningar

Okej! Är de tre fonderna din totala Sverige-exponering eller har du fler Sverige-fonder?

Är det inte så att under 1 år så är index medel av all aktiv förvaltning / alla aktier. Så det specifika året så är 50% bättre och 50% är sämre.
Men det är i det långsiktigt sparandet som de aktiva fonderna blir slagna av index i 99,94% av fallen och det är även då som det finns några fler som slår index innan avgifter, men inte efter avgifter.

Nej, om man bortser från avgifter så måste ju fortfarande 50% slå index även på sikt? Det som gör att indexfonder vinner på längre sikt är ju just avgiften. Då antar jag att transaktionskostnader är ungefär samma för en indexfond som för en aktiv fond.

Jag bestämde mig till slut för att AMF Aktiefond småbolag är bättre eftersom det är den enda aktiva fonden jag har och jag drog ner andelen småbolag till 5% Men jag tror det är hugget som stucket vilken man väljer.

Så här ser min portfölj ut som referens:

1 gillning