Vilket parti är bäst för börsen?

Jag sitter och försöker lista ut vilket parti som har den mest börs-vänliga ekonomiska politiken.

Spontant skulle jag säga något av höger-partierna. Men de verkar mest vilja ha balans i statens ekonomi och sänka löntagarskatter. Inte självklart att det lyfter börsen.

Vänstersidan känns intuitivt tveksam då deras bidrag- och högskattepolitik knappast gynnar företagande. Å andra sidan kanske de “investerar” mer i stimulanser od. med mindre hänsyn till statskassans balans vilket i sin tur kanske lyfter börsen.

Någon som har en bra uppfattning/teori kring detta att dela med sig av?

OBS! Bara partiernas ekonomiska politiks påverkan på svenska börsen i fråga här, allt annat lämnas därhän i denna frågeställning!

Efter mina år i politiken skulle jag påstå att inget parti är bestämt mycket bättre eller sämre för börsen än något annat. Du får komma ihåg att om parti A gör något fantastiskt bra för en grupp människor eller bransch, glömmer de oftast bort eller till och med försvårar för en helt annan grupp människor eller bransch. Vad är då bäst för börsen i stort?

Sedan har alla partier bidrag som huvudsakligt verktyg att stimulera just sina hjärtefrågor. Avdrag är också bidrag. Kolla vem som gynnas av de olika avdragen och bidragen som läggs fram och hur den generella ekonomin utvecklas till följd av dem. Hint. Det är inte förvånande att ett visst parti har prenumererat på regeringsmaken.

4 gillningar

Man kanske kan skilja på vad som är bra för börsbolagen (sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt osv) och vad som är bra för börsen. Ett visst parti har ju förespråkat miljonärskatt och tak på ISK-kontot. Hon som hade det utspelet kommer med all sannolikhet att leda det partiet inom kort . :wink:

2 gillningar

Samma person har INGET sparande i aktier eller fonder. En fet röd flagga.

1 gillning

Ministrar får inte äga aktier eftersom det leder till jäv

1 gillning

Ett mer korrekt svar på den här typen av fråga kräver mer specifikation. Långsiktigt borde det partiet vars ekonomiska politik leder till högst långsiktiga ekonomiska utveckling vara bäst för börsen, på kort sikt kan långsiktigt skadliga åtgärder gynna börsen.

Andra frågetecken är på vilken nivå. I EU skulle jag i alla fall säga att det är rätt så självklart att det är frihandels, och globaliseringsivrarna i LYMEC/Renew som är bäst för långsiktig utveckling. Där är kontrasterna större och i de andra blocken finns det gott om MEP:ar som vill minska handel och utbyte mellan länder.

I riksdagen är det såklart svårare och beror en hel del på hur man ser på världen. Personligen skulle jag även här luta åt ett ekonomiskt liberalt parti, gärna med förslag på offensiv basforskning, frihandel och låga skatter. Men tror man på Marxistisk ekonomisk analys drar man säkert andra slutsatser.

4 gillningar

Det är ett missförstånd. Många avstår från aktier för att minska risken för JÄV, men det finns inga krav på att inte äga aktier. Däremot är det sed att offentligt redovisa sina aktieinnehav, något som bland annat nuvarande utrikesminister fått skit för att hon inte gjorde när hon tillträdde.

3 gillningar

Man måste skilja på bra för börsen och bra för den privata plånboken.
Om inkomsterna från börsen beskattas högt har man inte mycket glädje av de fina kurvorna.

1 gillning

Sen borde ju risken för jäv handla främst om specifika bolag. Köper en politiker hela marknaden genom indexfonder så bör det väl knappast vara någon som reagerar.

Personligen tror jag det är svårt för partipolitiken att kraftigt påverka marknaden. Visst finns det politiska styrmedel men alltjämt handlar väl det om kortsiktiga justeringar och är inte direkt kopplat till den långsiktiga avkastningen - den står ju marknaden och företagen i den för.

Jo, då kommer rubriker som MP-ministrarna investerar i kol, olja och kärnkraft. Hade jag varit politiker hade jag ägt mina aktier / fonder anonymt via kapitalförsäkringar. Då står man inte på någon ägarlista vilket gör det svårare för journalister att komma fram till vad exakt det är man äger.

3 gillningar

Ja alltid är det någon som ska läsa som fan läser bilen :slight_smile:

Då menar jag inte dig, utan journalister och andra som tror att politiker är annat än människor. Men absolut, visst är det risker man får ta att någon blir ledsen. Jag menade mer att man är väl troligen inte i en rättslig jäv-situation även om väljarna och journalisterna kan reagera negativt.

1 gillning

Torde det inte finnas forskning på det här. Har det varit någon större skillnad på börsen när högerblock, sossar eller mittensosseblock styrt?

1 gillning

Varför börsen stiger borde vara lika viktigt som att den gör det.

Tyvärr går det inte att mäta riktigt så. Fetblad ta allt mellan en månad och 30 år för en reform att få genomslag. Ta liberaliseringarna under 1800-talet som exempel, de speglade hela ekonomiska utvecklingen i Sverige fram till 70/80-talet. Skolreformen likadant, kommer att ta decennium innan vi får se hur skolreformen slagit ut på ekonomin - och då finns det tyvärr inte ens möjlighet att mäta dessa effekter specifikt.

Sen om det finns forskning som stödjer viss policy så är det självklart så, och en bra kont är att titta på vilka typer av partier som ledande forskare ekonomi röstar på, eller vilka partier som delar deras slutsatser. Ta debatten om att prissätta utsläpp exempelvis. Forskningen är väldigt tydlig om vad som fungerar - finns partier som driver den frågan, och andra som inte gör det.

2 gillningar

Jag undrar spontant om inte svenska kronan är en mer intressant variabel än “börsen”. Den tenderar att påverkas en del av det politiska läget.

Det bästa för börsen borde väl vara om alla har det bra ställt, och har råd och tid att konsumera varor och tjänster. Det vore väl också bra om det gällde hela världen och inte bara Stockholmsbörsen.
Jag tror inte nyliberal marknadsekonomi är rätt sätt att komma dit, lika lite som jag tror på planekonomi och kollektivt ägda fabriker.

Skulle “högern” få makten och som under Reinfeldt börja privatisera och sälja av det som är offentligt idag skulle säkert börsen få sig en skjuts uppåt, men till vilket pris?

Om vi skulle höja kraven på företag när det kommer till miljö och utsläpp så skulle säkert börsen gå ner, men vore det inte värt det?

Svåra frågor.

8 gillningar

Rätt enkla frågor.

Att ställa jordens mående mot börsen torde inte vara ett svårt alternativ för någon.

Kanske för en Bond-skurk. Men bara kanske även där.

1 gillning

Vilken moral har en juridisk person?

Företag borde absolut lyda under något slags moraliskt övergripande ramverk. Att juridiska personer per definition ska härja runt som vinsttörstande sociopater är en motbjudande tanke.

Om inte annat finns människor som jobbar på dessa företag, och dessa borde i sin tur ha moralisk skyldighet att värna mänsklighetens väl.

1 gillning

Inte givet att alla bolag skulle gå ner om det blir mer regleringar. Vissa bolag skulle gå ner och andra skulle gå upp. Det är möjligt att regleringarna skulle göra många varor dyrare och därmed sänka konsumtionen generellt på längre sikt men det skulle nog inte märkas så mycket på börsen här och nu.