Är AP7 Aktiefond en indexfond?

Hur vet du det? Enligt fondbestämmelserna har de ganska många olika sätt att investera på som inte följer jämförelseindexet. I den mån fonden avviker från sitt jämförelseindex (som var till det sämre mot LF Global index de senaste 5 åren), så kan ju vi inte veta vad som beror på hävstången eller vad som beror på det andra såsom värdepapper, penningmarknadinstrument, valutor, konto etc.

§ 5 Fondens placeringsinriktning
Fondens medel får placeras

  1. i överlåtbara värdepapper,
  2. i penningmarknadsinstrument,
  3. i derivatinstrument med underliggande tillgångar som utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, växelkurser eller utländska valutor,
  4. i fondandelar i sådana typer av fonder som anges i 5 kap. 15 § lagen om värdepappersfonder (i huvudsak andra värdepappersfonder samt vissa fondföretag och specialfonder) och som har en placeringsinriktning som är förenlig med Fondens placeringsinriktning i övrigt, och
  5. på konto i kreditinstitut.
1 gillning

OK då tar vi en annan 5-årsperiod då, 2013-2018, där det gick bättre för AP7 jämfört med LF. Man ser en tydlig skillnad men då du säger att 5 år är för lite för att se effekten i linjär skala av hävstången så måste det man ser istället bero på något annat än hävstången?

Jag tror du bara trollar och spelar dum.

Du försöker absolut inte diskutera i någon som helst god tro.

Adjö.

3 gillningar

Tystar också den här tråden och bryr mig inte om något trams :+1::person_tipping_hand:

För de som är intresserade av frågeställningen om AP7 är en indexfond.

Jag hävdar att den inte är det pga att den har frihet att investera på ganska många olika sätt, inte bara via hävstång. AP7 själva hävdar att den är aktivt förvaltad. Tittar man på fondbestämmelserna och deras egen information så tycker jag att det är uppenbart att det inte är en indexfond

Tittar man bara på senaste 5 åren så är utvecklingen väldigt lik den som för jämförelseindexet och LF Global Index. Men tittar man på andra tidsperioder som 2013-2018 så stämmer detta inte alls. Vad detta beror på vet jag inte men gissar att man under olika tidsperioder bara gjort olika offensiva eller defensiva val. Kanske har man varit extra defensiv de senaste 5 åren och följt sitt jämförelseindex mer slaviskt än vad man hade behövt. Det brukar även hävdas att man hade större hävstång tidigare. Resultatmässigt de senaste 5 åren förefaller den ju inte ha lyckats bättre än “index” (sitt eget jämförelseindex) så där ser den ju mer ut som en medioker indexfond mot sitt jämförelseindex. Eller har någon annan någon bra förklaring varför den utvecklades så annorlunda 2013-2018 jämfört med de senaste 5 åren, i jämförelse med LF?

Vad gäller framtida utveckling borde rimligen de senaste 5 årens historik i högre grad vara representativa för framtiden än hur den utvecklades längre tillbaka. Så den kanske fortsätter att resultatmässigt bete sig som en medioker indexfond även de kommande 5 åren. Detta är i alla fall min gissning just nu.

Hela resonemanget är lite kvasi i min mening.

If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.

Med den tankegången så beter sig AP7 som en indexfond så då är det väl en indexfond :joy:

Det spelar stor roll vilken tidsperiod man tittar på @Pellepennan eftersom hävstången ändrats flera gånger sedan 2010.

  • Utsprunglig hävstång 50% vilket både var faktisk och normalnivå
  • 2015 sänktes faktiska hävstången till 25%
  • 2016 sänktes normalnivån från 50% till 35%
  • 2018 sänktes faktiska hävstången till 15% medan normalnivån sänktes till 25%

AP7 kan alltså när de ser en möjlighet till överavkastning höja hävstången till 25% utan regeländring.

2 gillningar

Ja ap 7 sova är en indexfond

Ja om man valt att inte utnyttja hela sin handlingsfrihet enligt fondbestämmelserna. Men då är den ju inte heller längre så bra som vissa hävdar baserat på sin historik. Man kan precis lika gärna eller hellre välja LF Global Index eller annan likvärdig fond. AP7 tycks vara på dekis helt enkelt.

Så här skriver man även om hävstången:

Diversifierad globalfond med riskhöjande inslag och tydlig ESG-profil. Nuvarande risknivå något över index (hävstång 15% är numer en delkomponent som inte ger helhetsbild av risk, se i stället riskvärden nedan)

Inkomstpensionen är
En ränte fond more or less

Kanske det men här pratar vi ju inte om inkomstpensionen utan om premiepensionen.

Du bör nog välja en annan eftersom du tror att den är på dekis. Kan ju vara bra att gå på sin magkänsla.
Om andra väljer annat spelar ju inte dig nån roll.
Om 5år så kan du jämföra om valet gav bästa tänkbara resultat eller inte.

Man kan absolut välja LF Global om man inte vill ha aktivt förvaltade AP7 med hävstång. Aktiv förvaltning har alltid sina risker :wink:

Att AP7 skulle vara på dekis får stå för dig. Jag har den och tänker inte byta ut den. Inte minst eftersom LF Global nyligen gjort en hel del ESG exkludering och plockat hem förvaltningen till LF själva. Inget jag gillar.

Känns som att ditt tonläge i den här tråden är mer fokuserat på att skapa konflikt än att faktiskt komma fram till ny information tillsammans med andra.

1 gillning

Nepp vet det så min tanke är att Ap 7 är indexfond med viss hävstång men i grunden o botten index

Det här var ju en utbruten diskussion om huruvida AP7 är en indexfond eller inte. Hur jag väljer fonder på PPM har inte med saken att göra (och det har jag skrivit om i andra trådar).

Även AP7 har ESG-profil

Ojdå jag ber så om ursäkt

Okej, ja jag var lite förvånad att du började förespråka indexfonder på PPM :wink:

Det gjorde jag inte. Om så vore hade jag i dagsläget lika gärna kunna välja någon annan fond som är indexfond eller beter sig som en sådan likt AP7 “på dekis” verkar göra numera.

Allstså 7ap som jag förstått är en aktivt förvaltad fond med risk. Men som är mer defensiv i stora loppet över tid.

Är det någon som har snittutveckling på Ap 7 sen 30 år tillbaka vore kul att se.

1 gillning

Har den ens funnits i 30år?