Belåning av Allvädersportfölj hos Avanza och Nordnet

Jag skulle iaf säga att ditt första sätt att räkna var rätt.

Hur fungerar egentligen vår värdepapperskredit? (Avanza)

Sen en detalj: SEB realräntor har väl inte 0 belåningvärde på avanza?


Nordnet har dessa villkor för ränterabatt:

Belåning_nordnet


På nordnet får man dessutom extra belåningsvärde beroende på hur diversifierad
ens portfölj är.

Belåning_nordnet1


Det som däremot kan begränsa ens värdepapperskredit är ens “kreditlimit”,
vilket är ett annat maxbelopp som de kommer fram till efter en kreditbedömning.


Gör gärna det :slight_smile:

1 gillning

Jag känner mig osäker! Det du citerar tolkar jag bara som det som räknades ut i detta inlägg:

Dvs att “summan av belåningsvärden” är 0,52, och att “gränsen för hur mycket du får låna” därmed är 1M / 0,48 = 2,08M. Det tycker jag är ganska tydligt.

Tycker dock inte citatet besvarar frågan vad “max x% belåning” egentligen betyder. Det enklaste är nog att försöka reducera problemet:

V har 100 kr och köper en fond med 20% belåningsvärde. Vi maxar möjlig belåning.
Totalt kapital + kredit = 100 / 0,8 = 125 kr.

Hur mycket betalar vi i ränta?

 1. 6,10% på 25 kr, eftersom vi använder 100% av möjlig kredit. Detta talar för att räkna som mitt första inlägg.
 2. 1,19% på 25 kr, eftersom portföljen endast är 20% belånad. Detta talar för att räkna som mitt andra inlägg.

Stort tack för att du orkar försöka reda ut detta en gång för alla!

Ah, okej. I det exemplet tror jag att vi betalar 1.19% ränta.
(Dock finns det egentligen också krav för att få ränterabatt. Se nedan.)

Men eftersom vi maxat våran belåningsgrad så har vi ingen nedgångsbuffert
och minsta lilla nedgång skulle göra att vi får “margin call”:
vi skulle tvingas att snabbt sätta in mer pengar eller själva sälja av innehav.
Annars åker vi på tvångsförsäljning tills vi är under 20% belåningsgrad igen.


Så här skulle jag räkna:

Totalt kapital med 1 000 000 kr eget kapital och 40% belåningsgrad:
1 000 000 kr / (1-0.4) = 1 666 667 kr

Varav kredit: 1 666 667 kr - 1 000 000 kr = 666 667 kr

Hävstång: 1 666 667 kr / 1 000 000 kr = 1.67x


Med 40% belåningsgrad betalar vi 2.17% ränta på denna kredit,
förutsatt att vi uppfyller kravet för ränterabatt.

På avanza är tyvärr de flesta ETF:er inte godkända för ränterabatt…


Var kommer då 52% maximal belåningsgrad in i bilden?
Det sätter gränsen för våran maximala nedgång innan tvångsförsäljning.
(Räknade också på en nedgångsbuffert för nordnet i post #7)

666 667 kr kredit blir 52% belåningsgrad vid ett totalt kapital på:
666 667 kr / 0.52 = 1 282 052 kr

Kommer vårat totala kapital under denna summa så får vi “margin call” och riskerar
tvångsförsäljning.

Det vore en nedgång på underliggande tillgångarna på: 1 - (1 282 052 kr / 1 666 667) = 23.1%

Egna kapitalet är då värt: 1 282 052 kr - 666 667 kr = 615 385 kr
En nedgång på egna kapitalet på: 1 - (615 385 kr / 1 000 000 kr) = 38.5%
I enlighet med 1.67x hävstång: 23.1% * 1.67 = 38.5% (och sedan måste vi betala ränta…)

Vi skulle kunna kalla det en semi-riskabel belåning.
Även om allvädersportföljen “bör” klara att undvika en nedgång på 23.1% så skulle iaf jag vilja ha lite mer nedgångsbuffert.
Dessutom går ju gränsen för högsta räntan på avanza vid 50% belåning,
så nedgångsbufferten är egentligen lite mindre.

3 gillningar

Tänkte att det kunde vara intressant att simulera olika hävstänger,
med olika räntor och se vilka resultat vi får.

Det är dock två problem med dessa simuleringar:

 • Den använder konstant daglig hävstång, vilket fungerar annorlunda än värdepapperskredit.

 • Räntan var betydligt högre förr, så vi hade inte kunnt låna till denna låga ränta i verkligheten.

En annan sak att ta i beaktande är att “max drawdown” här gäller vårat egna kapital.
När vi räknar på nedgångsbuffert för att undvika högre räntenivåer eller tvångsförsäljning
är det egentligen totala kapitalet (fondernas utveckling) vi ska räkna på.
Så t.ex mellan 2001 och fram tills nu har allvädersportföljen haft en maximal nedgång
på ~13% i underliggande tillgångarna, vilket betyder att vi hade behövt åtminstone 13%
nedgångsbuffert på totala kapitalet vid belåning (i verkligheten vill man såklart ha ännu mer buffert).

Med varje hävstång så räknar vi först utan ränta och sedan med ränta,
för att se hur mycket räntan påverkar meravkastningen.
Från det kan vi sedan räkna på hur “prisvärd” hävstången var.


Allväder utan hävstång:

 • Avkastning: 51 034 kr - 10 000 kr = 41 034 kr

1.25x hävstång @ 0% ränta

 • Avkastning: 75 845 kr - 10 000 kr = 65 845 kr
 • Meravkasting: 65 845 kr - 41 034 kr = 24 811 kr

1.25x hävstång @ 1.19% ränta

 • Avkastning: 71 215 kr - 10 000 kr = 61 215 kr
 • Meravkastning: 61 215 kr - 41 034 kr = 20 181 kr
 • Hävstångens prisvärdhet: 20 181 kr / 24 811 kr = 81%

1.5x hävstång @ 0% ränta

 • Avkastning: 112 214 kr - 10 000 kr = 102 214 kr
 • Meravkastning: 102 214 kr - 41 034 kr = 61 180 kr

1.5x hävstång @ 2.17% ränta

 • Avkastning: 89 206 kr - 10 000 kr = 79 206 kr
 • Meravkastning: 79 206 kr - 41 034 kr = 38 172 kr
 • Hävstångens prisvärdhet: 38 172 kr / 61 180 kr = 62%

Som vi ser så blir hävstången mindre prisvärd när räntan stiger.
Dock är meravkastningen fortfarande klart högre än vid 1.25x hävstång @ 1.19% ränta i absoluta tal.


2x hästång @ 0% ränta

 • Avkastning: 242 338 kr - 10 000 kr = 232 338 kr
 • Meravkastning: 232 338 kr - 41 034 kr = 191 304 kr

2x hävstång @ 6.1% ränta:

 • Avkastning: 66 768 kr - 10 000 kr = 56 768 kr
 • Meravkastning: 56 768 kr - 41 034 kr = 15 734 kr
 • Hävstångens prisvärdhet: 15 734 kr / 191 304 kr = 8%

2x hävstång med 6.1% ränta ger oss fortfarande högre avkastning än utan hävstång,
men betydligt mindre avkastning än med lägre hävstång med lägre ränta.
Mindre avkastning och större risk… ingen bra deal!


Hävstång Belåning Ränta Avkastning Meravkastning Prisvärdhet Nedgångsbuffert (till 50% belåningsgrad)
1x 0% 0% 41 034 kr 0 kr 100% Ingen belåning
1.25x 20% 0% 65 845 kr 24 811 kr 100% 60%
1.25x 20% 1.19% 61 215 kr 20 181 kr 81% 60%
1.5x 33.3% 0% 102 214 kr 61 180 kr 100% 33.3%
1.5x 33.3% 2.17% 79 206 kr 38 172 kr 62% 33.3%
2x 50% 0% 232 338 kr 191 304 kr 100% 0%
2x 50% 6.10% 56 768 kr 15 734 kr 8% 0%
4 gillningar

Tack! Jag har tänkt på hur jag skall kunna göra en sådan utvärdering, så kommer du här och gör den. Mycket bra!

Givet det resultat du kommer fram till och de beräkningar jag själv gjort via baktester och tabellerna i min första post landar jag i en bekväm hävstångs-härad. Den sträcker sig från 1.25x till 1.5x för en långsiktig allvädersportfölj. Över 1.5x vill jag absolut inte gå, men samtidigt vill jag inte ligga för nära 1.25x heller. Inom detta intervall får vi ett bra värde på krediten och samtidigt tillräckligt bra skydd mot den plötsliga och oväntade ekonomiska kollapsen.

Jag har jämfört och räknat vid sidan om på flera olika typiska portföljer och vilka grader av hävstång som är vettiga för dem. Dels är det då allvädersportöljen, men också en klassisk 60/40, en svensk allvädersportfölj, bara svenska aktier och bara globala aktier. Givet korta 5 års historik, landar jag i att en allvädersportfölj är jag bekväm med 1.5x hävstång. En 60/40 skulle jag inte tåla mer än 1.25x. För en svensk indexfond skulle jag inte ha hävstång alls. Slutligen för en global indexfond kan jag sträcka mig till 1.1x hävstång, med undantag till att börja med det först efter nästa björnmarknad i USA.

4 gillningar

Grymt @Marknadstajmarn , tycker att du generellt bidrar med riktigt bra inlägg, det ska du ha! :slightly_smiling_face: en liten detalj, vid 1,5 ggr hävstång är räntan 1,19 fortfarande va, eller har jag missuppfattat något kanske?

Såg på nordnet nu att räntorna dessutom är avdragsgilla, så i praktiken ligger de på 0,83% , 1,51% och 4,27% så länge ränteavdraget är kvar!

3 gillningar

Fantastisk sammanställning, tack! När jag har tid ska jag uppdatera min tråd om allvädersportföljen med en ny del om belåning, där jag kommer länka till denna tråd :slightly_smiling_face:

Håller helt med dig och @Aether om att 1,25-1,5x tycks vara optimal hävstång på Avanza, vilket ger portföljen en respektabel CAGR kring 10% med klart acceptabel risk.

Skulle dock vilja att vi även reder ut hur belåningen verkligen fungerar på Avanza och Nordnet. Har grubblat och läst de senaste dagarna, och har nog äntligen förstått!

Först måste vi reda ut begreppen:

 • Ränterabatt. Talar om vilka värdepapper som kan användas för att erhålla för Avanzas “Superlån” resp. Nordnets “Portföljbelåning plus”. På Avanza är detta en separat variabel för varje fond, på Nordnet är definitionen att fonden har minst 70% belåningsgrad. För att få bra ränta kan vi enbart räkna med dessa fonder, annars är räntan extremt dålig (>6%).

 • Belåningsgrad. Används för att räkna ut ens maximala kredit till ordinarie ränta (>6%). Separat variabel för varje fond på både Avanza och Nordnet. Går man över sin maximala kredit tvångsförsäljs fonder. Vi kan i princip strunta i detta, eftersom vi inte vill komma i närheten av ordinarie ränta.


Exempelportfölj Avanza (100 kr eget kapital):

Fond Andel Ränterabatt? Belåningsgrad
LF Global 25 kr JA 80%
iShares Treasury 20+ (IS04) 25 kr NEJ 30%
UBS TIPS 10+ (UIMB) 25 kr NEJ 0%
Wisdomtree Phys Gold (GZUR) 25 kr NEJ 60%

Summa av fonder med ränterabatt (“Superlån-summan”): 25 kr
Andel av portföljen med ränterabatt (“Superlån-andelen”): 0,25 (25%)

Snittbelåningsgrad: 0,425 (42,5%)
Uträkning: Viktat snitt av ovanstående belåningsgrader.

 • Hur mycket kan vi låna till 6,1% ränta OM vi köper fonder med samma proportion som ovan? 74 kr
  Uträkning: Eget kapital / (1 - Snittbelåningsgrad) - Eget kapital

 • Hur mycket kan vi låna till 1,19% ränta OM vi bara köper fonder UTAN ränterabatt för krediten? 6,25 kr
  Uträkning: 25% (Avanzas gräns) av Superlån-summan.

 • Hur mycket kan vi låna till 1,19% ränta OM vi bara köper fonder MED ränterabatt för krediten? 8,33 kr
  Uträkning: 25 % * Superlån-summan / (1 - 0,25)

 • Hur mycket kan vi låna till 1,19% ränta OM vi köper fonder med samma proportioner som exempelportföljen? 6,68 kr
  Uträkning: 25% * Superlån-summan / (1 - Superlån-andelen * 0,25)

Sammanfattat: Avanza ger en hävstång på 1,07x av exempelportföljen till 1,19% ränta.


Exempelportfölj Nordnet (100 kr eget kapital):

Fond Andel Ränterabatt? (dvs >= 70% belåningsgrad) Belåningsgrad
LF Global 25 kr JA 85%
iShares Treasury 20+ (IS04) 25 kr JA 85%
UBS TIPS 10+ (UIMB) 25 kr JA 80%
Wisdomtree Phys Gold (GZUR) 25 kr JA 70%
Detta är sannolikt fel, se diskussion nedan!

Summa av fonder med ränterabatt (“Superlån-summan”): 100 kr
Andel av portföljen med ränterabatt (“Superlån-andelen”): 1 (100%)

Snittbelåningsgrad: 0,8 (80%)
Uträkning: Viktat snitt av ovanstående belåningsgrader.

 • Hur mycket kan vi låna till 6,53% ränta OM vi köper fonder med samma proportion som ovan? 400 kr
  Uträkning: Eget kapital / (1 - Snittbelåningsgrad) - Eget kapital

 • Hur mycket kan vi låna till 1,09% ränta OM vi bara köper fonder UTAN ränterabatt för krediten? 40 kr
  Uträkning: 40% (Nordnets gräns) av Superlån-summan.

 • Hur mycket kan vi låna till 1,09% ränta OM vi bara köper fonder MED ränterabatt för krediten? 67 kr
  Uträkning: 40% * Superlån-summan / (1 - 0,4)

 • Hur mycket kan vi låna till 1,09% ränta OM vi köper fonder med samma proportion som ovan? 67 kr
  Uträkning: 40% * Superlån-summan / (1 - Superlån-andelen * 0,4)

Sammanfattat: Nordnet ger en hävstång på 1,67x av exempelportföljen till 1,09% ränta.


Notera hur EXTREMT mycket bättre Nordnet är för att bygga en avancerad allvädersportfölj, eftersom ETF:er ingår i ränterabatten och gränsen för första räntenivån ligger på 40% istället för 25%.

@Marknadstajmarn, skulle du kunna göra en räkneövning/simulering såsom du gjorde, fast med Nordnets villkor? Dvs upp till 40% belåning (1,67x hävstång) till 1,09% ränta, samt 60% belåning (2,5x hävstång) till 2,17% ränta?

Detta var droppen. Jag kommer byta till Nordnet under året.

4 gillningar

(OBS: Uträkningarna för belåningsgrad och nedgångsbuffert stämmer troligtvis inte i mina uträkningar i denna post.
Se diskussion nedan.)

Ja, att Nordnet är det bättre alternativet kan vi nog säga att vi konstaterat nu iaf. :slight_smile:
Enda gången Avanza skulle vara bättre är väl om man vill använda 10% belåning till 0% ränta.

Verkar som att man vill flytta från ISK på avanza direkt till ISK på nordnet för att slippa
extra skatt: Genererar en överföring mellan mina ISK någon skatteeffekt?


Körde nu simuleringar på:

 • 1.67x hävstång (40% belåning) @ 1.09% ränta
  och
 • 2.5x hävstång (60% belåning) @ 2.17% ränta.

Men i verkligheten vill man ju inte lägga sig exakt på dessa gränser,
så körde några simuleringar med varianter som har lite nedgångsbuffert också.

Nedgångsbufferten till 40% belåningsgrad är inte lika viktig tänker jag,
eftersom även lån till 2.17% ränta är lönsamt,
så kan vara värt att lägga sig hyffsat nära den gränsen iaf.
Nedgångsbufferten till 60% belåningsgrad är däremot såklart väldigt viktig.

I uträkningarna förutsätter jag att superlån-summan är samma som egna kapitalet = 100% superlån-andel


Allväder utan hävstång:
Avkastning: 51 034 kr - 10 000 kr = 41 034 kr


1.5x hävstång @ 0% ränta (33.3% belåning)
Avkastning: 108 972 kr - 10 000 kr = 98 972 kr
Meravkastning: 98 972 kr - 41 034 kr = 57 938 kr


1.5x hävstång @ 1.09% ränta (33.3% belåning)
Avkastning: 97 066 kr - 10 000 kr = 87 066 kr
Meravkastning: 87 066 kr - 41 034 kr = 46 032 kr
Prisvärdhet: 46 032 kr / 57 938 kr = 79%

Nedgångsbuffert till 40% belåning: -17%
Uträkning: 50 kr kredit blir 40% belåning vid ett totalt kapital på: 50 kr / 0.4 = 125 kr
En nedgång på: (125 kr / 150 kr) - 1 = -17%

Nedgångsbuffert till 60% belåning: -44%
Uträkning: 50 kr kredit blir 60% belåning vid ett totalt kapital på: 50 kr / 0.6 = 83 kr
En nedgång på: (83 kr / 150 kr) - 1 = -44%


1.67x hävstång @ 0% ränta (40% belåning)
Avkastning: 141 388 kr - 10 000 kr = 131 388 kr
Meravkastning: 131 388 kr - 41 034 kr = 90 354 kr


1.67x hävstång @ 1.09% ränta (40% belåning)
Avkastning: 121 099 kr - 10 000 kr = 111 099 kr
Meravkastning: 111 099 kr - 41 034 kr = 70 065
Prisvärdhet: 70 065 kr / 90 354 kr = 78%

Nedgångsbuffert till 60% belåning: -33%
Uträkning: 67 kr kredit blir 60% belåning vid ett totalt kapital på: 67 kr / 0.6 = 112 kr
En nedgång på: (112 kr / 167 kr) - 1 = -33%


1.75x hävstång @ 0% ränta (43% belåning)
Avkastning: 159 706 kr - 10 000 kr = 149 706 kr
Meravkastning: 149 706 kr - 41 034 kr = 108 672 kr


1.75x hävstång @ 2.17% ränta (43% belåning)
Avkastning: 113 087 kr - 100 00 kr = 103 087 kr
Meravkastning: 103 087 kr - 41 034 kr = 62 053 kr
Prisvärdhet: 62 053 kr / 108 672 kr = 57%

Nedgångsbuffert till 60% belåning: -28.6%
Uträkning: 75 kr kredit blir 60% belåning vid ett totalt kapital på: 75 kr / 0.6 = 125 kr
En nedgång på: (125 kr / 175 kr) - 1 = -28.6%


2x hävstång @ 0% ränta (50% belåning)
Avkastning: 233 004 kr - 10 000 kr = 223 004 kr
Meravkastning: 223 004 kr - 41 034 kr = 181 970 kr


2x hävstång @ 2.17% ränta (50% belåning)
Avkastning: 147 132 kr - 10 000 kr = 137 132 kr
Meravkastning: 137 132 kr - 41 034 kr = 96 098 kr
Prisvärdhet: 96 098 kr / 181 970 kr = 53%

Nedgångsbuffert: -16.7%
Uträkning: 100 kr kredit blir 60% belåning vid ett totalt kapital på: 100 kr / 0.6 = 167 kr
En nedgång på: (167 kr / 200 kr) - 1 = -16.7%


2.5x hävstång @ 0% ränta (60% belåning)
Avkastning: 489 247 kr - 10 000 kr = 479 247 kr
Meravkastning: 479 247 kr - 41 034 kr = 438 213 kr


2.5x hävstång @ 2.17% ränta (60% belåning)
Avkastning: 245 862 kr - 10 000 kr = 235 862 kr
Meravkastning: 235 862 kr - 41 034 kr = 194 828 kr
Prisvärdhet: 194 828 kr / 438 213 kr = 44%


2.5x hävstång @ 6.53% ränta (60% belåning)
Avkastning: 61 352 kr - 10 000 kr = 51 352 kr
Meravkastning: 51 352 kr - 41 034 kr = 10 318 kr
Prisvärdhet: 10 318 kr / 438 213 kr = 2%


Sammanställning för Nordnet

Hävstång Belåning Ränta Avkastning Meravkastning Prisvärdhet Nedgångsbuffertar (40% belåning & 60%)
1x 0% 0% 41 034 kr 0 kr 100% Ingen belåning
1.5x 33.3% 0% 98 972 kr 57 938 kr 100% 17% & 44%
1.5x 33.3% 1.09% 87 066 kr 46 032 kr 79% 17% & 44%
1.67x 40% 0% 131 388 kr 90 354 kr 100% 0% & 33%
1.67x 40% 1.09% 111 099 kr 70 065 kr 78% 0% & 33%
1.75x 43% 0% 149 706 kr 108 672 kr 100% 28.6%
1.75x 43% 2.17% 103 087 kr 62 053 kr 57% 28.6%
2x 50% 0% 223 004 kr 181 970 kr 100% 16.7%
2x 50% 2.17% 137 132 kr 96 098 kr 53% 16.7%
2.5x 60% 0% 479 247 kr 438 213 kr 100% 0%
2.5x 60% 2.17% 235 862 kr 194 828 kr 44% 0%
2.5x 60% 6.53% 51 352 kr 10 318 kr 2% 0%
3 gillningar

För er som är osäkra på hur belåning fungerar hos Nordnet kan ni få leka med min excelfil jag använder för att hålla reda på hur belåningen ser ut för min Dragon Portfolio inspirerade portfölj.
Belåning hos Nordnet

Beloppen som visas är exempelsummor där eget kapital är 100 000kr med en belåning på 50 000kr.
De blå cellerna är variabler och är de enda som är tänkta att ändras, om inte fonderna eller belåningsgraderna ändras.

Lek lite med de olika variablarna så får ni en känsla för hur de påverkar portföljens totala belåningsgrad, vilken hävstång ni får, vad räntan blir, hur mycket ni kan låna osv.

Jag lade även till Marknadstajmarns prisvärdhetsmått och om jag nu har räknat rätt så får min portfölj hela 80,9% om avkastningen skulle vara 5,64% :star_struck: Jag reagerade dock på att prisvärdheten inte påverkas av hur mycket jag lånar så länge som räntan eller avkastningen inte ändras vilket känns konstigt.

Jag använder även samma fil för att se hur mycket jag ska fylla på varje fond vid köp för att gå mot den önskade fördelningen, dvs en “mjuk” ombalansering.

4 gillningar

Definitivt. Ja, själva flytten är inte svår egentligen, problemet är att det verkar ta 4-6 veckor (tänk om en kraftig börsrörelse sker under tiden), och extra courtage eftersom jag måste sälja av nuvarande belåning :confused:

Detta är ju fantastiska siffror! CAGR på >12%, Max Drawdown på -21%, god marginal till de -33% som krävs för att drabbas av ordinarie ränta! Jag kommer nog att försöka lägga mig här, precis under 1,67x hävstång. Precis som du skriver gör det ju inte så mycket om man under korta perioder hamnar över 40% belåning.

Tyvärr går det inte att få en hävstång på 1,67x med 40% belåning hos Nordnet.

Max hävstång vid 40% belåning är 1,56x och detta är om dina fonders genomsnittliga belåningsgrad är 90% vilket är extremt svårt att uppnå.

Förklara gärna! Jag förstår att räntan på 1,09% gör att den faktiska hävstången blir något lägre än 1,67x, men såsom jag tolkat villkoren i mitt förra inlägg har belåningsgraden inte med ränterabatten att göra, så länge alla dina fonder har minst 70% belåningsgrad?

Jag har faktiskt inte ens dragit bort räntan från hävstången så den effektiva hävstången blir ännu lägre.

Belåningsgraden räknas ut på följande sätt där FGB = Fondernas genomsnittliga belåningsgrad:

Lånebelopp / ( (FGB * eget kapital) + (FGB * lånebelopp) )

FGB är därför helt avgörande för vad belåningsgraden hamnar på, ju högre desto bättre.

Räkneexempel där hävstången är 1,5x
Lånebelopp 50 000kr
Eget kapital 100 000kr
FGB 87%

50 000kr / ( (87% * 100 000kr) + (87% * 50 000kr) ) = 38% belåningsgrad hos Nordnet

1 gillning

Tack för förtydligandet! Hur har du kommit fram till den formeln?

Ursäkta om jag är påstridig, men jag vill verkligen förstå detta en gång för alla.

Jag hade faktiskt ingen aning om att det var så man räknade tills jag kontaktade Nordnets kundtjänst för några månader sen som gav mig ett liknande exempel och som sedan kollade på min excelfil så att jag hade räknat rätt :blush:

Personligen tycker jag att det är extremt schysst att vi får låna mer ju mer vi lånar i princip :sweat_smile:

Lek gärna med min excel Belåning hos Nordnet för att få en känsla av hur det funkar i “praktiken”.

2 gillningar

Väldigt fin Excel-fil och intressanta fondval, men jag är mer ute efter att gå till botten med det teoretiska!

Får inte riktigt formeln att gå ihop. Det den räknar ut är ju hur stor andel av din maxkredit du använder. Detta kan inte vara samma sak som belåningsgrad?

Det tydligaste exemplet är om man maxar sin kredit:
Fondernas Genomsnittliga Belåningsgrad: 90%
Eget kapital: 100 kr
Lånebelopp: 900 kr

Total portföljbelåning enligt din formel: 900 / 90 + 810 = 100%.

Men portföljbelåningen kan inte vara 100%, eftersom det är otillåtet på Nordnet. Vi vet dock att man får belåna portföljen till 90% (10x hävstång), för det gör de reklam för på sin hemsida. Vi har en motsägelse.

Du råkar inte ha kvar mailet som de skickade till dig?

1 gillning

Tack :slight_smile: Jag tycker inte att det låter konstigt att andel av maxkredit = belåningsgrad :thinking:

Så här skrev Nordnet:

Hej, Om du har en portfölj på 1msek där värdepapperna har en genomsnittlig belåningsgrad på 70%, skulle detta innebära att du har 700 000 i belåningsvärde, lånar du sedan 400 000 och handla värdepapper med 70% i belåningsgradskulle du få 280 000 ytterligare i belåningsvärde. Detta innebär att ditt totala belåningsvärde är 980 000.

400 000 av 980 000 = 40,8% i belåningsgrad.

Jag tyckte inte heller det, förrän jag lekte med följande tanke:

Eller om jag uttrycker ovanstående exempel med din formel:
Fondernas Genomsnittliga Belåningsgrad: 20%
Eget kapital: 100 kr
Lånebelopp: 25 kr

Total portföljbelåning enligt din formel: 25 / 20 + 5 = 100%.

Enligt din formel skulle vi alltså betala >6% ränta i ovanstående fall. Jag har lusläst Avanzas villkor, och även räknat på min egen kreditmätare på Avanza, och precis som @Marknadstajmarn också svarade så är alternativ 1 fel. I ovanstående fall betalar vi 1,19% ränta.

Håller helt med fram tills detta, men belåningsvärdet (som jag föredrar att kalla “maxkredit”) är irrelevant för uträkning av portföljens aktuella belåningsgrad.

Detta tror jag faktiskt är fel, enligt ovanstående resonemang. Den vedertagna definitionen av en portföljs belåningsgrad är:

Belåningsgrad = lån / totalt innehav
Belåningsgrad = 400 000 / 1 400 000 = 28,6%

1 gillning

Gick in på min kreditsida inne på Nordnet nu, där visas mitt Maximalt belåningsvärde.

Tar jag min nettokredit / maximalt belåningsvärde så får jag 0,35% vilket jag även får med min formel om jag fyller i mina siffror, så formeln stämmer :grin:

Jag kom precis på att det finns olika sätt att räkna på.
Det traditionella sättet att räkna ut belåningsgrad är ju Lånebelopp / Eget kapital.
Nordnet har dock sitt egna sätt att räkna ut belåningsgrad enligt formeln jag har nämnt och det är den som gäller för att avgöra vilken ränta man hamnar på. Detta gynnar oss eftersom att även summan vi lånar hjälper till att höja belåningsvärdet vilket gör att vi kan låna mer.

1 gillning

Absolut, formeln talar om hur stor andel av ditt maximala belåningsvärde du använder.

Men är detta verkligen samma sak som portföljens belåningsgrad, som talar om vilken ränta du har på ditt lån?

Jag får nog helt enkelt maila dem! :slight_smile:

Nej, lånebelopp / totalt innehav. Annars får en portfölj med 90 kr lån och 10 kr eget kapital en belåningsgrad på 90 / 10 = 900%. Det korrekta är 90 / 100 = 90%.

1 gillning