Belåning av Allvädersportfölj hos Avanza och Nordnet

Hej alla som har läst jakten på den ultimata allvädersportföljen. Pingar in @Zino som skapat tråden och gjort ett bra research-arbete :slight_smile: .

Jag skrev i den tråden lite beräkningar på belåning hos Avanza och Nordnet. Nu i efter att ha dykt ned i det ännu lite mer, ser jag att det blev lite fel tidigare i mina siffror. Kommer därför presentera mina uträkningar här igen och be er att dubbelkolla att allting blivit rätt.

Kredit hos Avanza

Kredit hos Nordnet

Om jag fått allting rätt innebär det följande result om man sammaställer det i en tabell:

Gammal och inkorrekt tabell
Institut Belåning Faktiskt Hävstång Ränta Kreditinvestering Avkastning Meravkastning
Avanza 0% 1.0x 0% 1 000 000 56 385 0
Avanza 40% 1.20x 2,17% 1 208 000 63 599 7 214
Avanza 60% 1.31x 6,10% 1 312 000 54 45 -1 440
Nordnet 0% 1.0x 0% 1 000 000 56 385 0
Nordnet 40% 1.32x 1,19% 1 324 000 70 798 14 413
Nordnet 60% 1.48x 2,17% 1 486 000 73 242 16 857

Uppdaterad tabell

Institut Belåning Faktiskt Hävstång Ränta Kreditinvestering Avkastning Meravkastning
Avanza 0% 1.0x 0% 1 000 000 56 385 0
Avanza 40% 1.43x 2,17% 1 433 333 71 415 15 030
Avanza 60% 1.65x 6,10% 1 650 000 53 85 -3 000
Nordnet 0% 1.0x 0% 1 000 000 56 385 0
Nordnet 40% 2.50x 1,19% 2 504 762 200 997 113 602
Nordnet 60% 3.25x 2,17% 3 257 143 235 678 148 283

Har jag fått allting rätt?

I sådana fall finns det ju ingen anledning att ha hävstång på en sådan portfölj hos Avanza, då det inte bär sig ekonomiskt om man har en belåning över 50% av portföljen.

Denna portfölj har en CAGR runt 7% och en volatilitet under 10%, vilket gör att det tuggar långsamt uppåt över tid. Vilket gör mig nyfiken på vad just du hade tänkt kring att skapa en hävstång, för att få upp CAGR och samtidigt hålla volatiliteten under en normal global aktiefond?

Här är aktuella och bättre uträkningar som @Marknadstajmarn gjort:

Nordnet

Avanza

6 gillningar

Jag föredrar Nordnet eftersom:

  1. De har belåningsvärden på ETF:er (avanza har bara på ett fåtal)
  2. Nordnet har, som du noterat, hyfsat låg ränta upp till 60% belåning, medans 50% gäller på avanza.

Nu har jag säkert missat något, men varför blir avkastningen högre på nordnet än avanza?

Institut Hävstång Ränta Kreditinvestering Avkastning Meravkastning
Avanza 40% 1,19% 1 324 000 67 623 11 238
Nordnet 40% 1,19% 1 324 000 70 798 14 413

Och vad menas med att 324 000 kr är maxkredit vid 40% belåningsgrad och att det skulle motsvara 40% hävstång?

324 000 kr kredit blir väl 24.5% belåningsgrad och 1.324x hävstång?
Belåningsgrad: 324 000 kr / (1 000 000 kr + 324 000 kr) = 24.5%
Hävstång: 1 324 000 kr / 1 000 000 kr = 1.324x

Eller tänker jag fel?

4 gillningar

När man går från 40% till 60% belåningsgrad så stiger räntan på HELA lånet från 1,19% till 2,17%. Det innebär ju i praktiken att de sista 20%enheterna man lägger till från 40% till 60% belåning egentligen kostar 4,13% i ränta. Det är ju fortfarande under CAGR för portföljen så jag förstår att det i snitt är lönsamt ändå, men jag tycker att det är lättare att avgöra om lånet är värt att ta om man ser det på det viset. Det gör i praktiken att den extra delen av portföljen (sista 20%-enheterna av lånet) har CAGR på 3-4% efter avdragen räntekostnad men fortfarande lika hög standardavvikelse som resten av portföljen, sen får man avgöra själv om man tycker att den avkastningen är värd risken. Jag personligen hade hållit mig under 40% belåning, men inte tyckt att det var en katastrof om jag halkade över på en högre räntenivå ett tag på grund av nedgång i portföljens värde.

Med tanke på portföljens låga maxdrawdown borde risken för margincalls vara försvinnande liten så den risken kan man nog försumma och därmed bara ta hänsyn till räntorna man lånar för.

Ska bli intressant att se vad alla andra tycker här!

5 gillningar

Bra fångat, tack för det! Jag hade fyllt i fel värden i tabellen. Det skiljer sig pga räntan hos Avanza är högre för det beloppet än vad den är hos Nordnet. Allt annat är lika förutom räntekostnaden. Jag har reducerat avkastningen med räntekostnaden för det helåret, vilket gör att det diffar lite.

Det är där jag också fastnat i hur det egentligen fungerar. Belåningsgraden bestämmer det totala beloppet man kan låna av för varje värdepapper. Min förståelse är att i det här fallet med en investering om 1 miljon kronor, är maximala kreditvärdet hos Avanza 405k upptill 50% belåning. Om jag använder 80% av det, blir det 40% hävstång av det jag kan belåna. Den totala hävstången på investeringen blir 32,4% som du skriver. Det är åtminstone hur jag förstår det.

Jag har uppdaterat min tabell i förhoppningen att den blir enklare att förstå och har korrekt information. Har du rätt vad gäller belåningsgraden, betyder det väl också att det går att använda mer kredit och ändå hålla sig under de 50% som Avanza satt upp för den gränsen?

Här förstår jag inte helt. Jag läser två olika saker av det du skriver här. Med Portföljbelåning Plus med ränterabatt 2, dvs maximalt använder 60% av belåningsvärdet, säger du att man skall betala 4,13% i ränta? Det är inte så som jag förstår av informationen på Nordnets hemsida eller deras ränteexempel. Där står det istället 2,17% effektiv ränta. Det här är ofantligt viktigt att få rätsida på, då det diffar väldigt mycket :slight_smile: .

Tänk dig att du får låna upp till 100t kr till 1,09% ränta. Om du lånar exakt 100t kr så betalar du 1090 kr i ränta. Ifall du lånar 10t kr till så hamnar hela lånet på 2,17% och du får betala 2387 kr.

Då kan du se det som att du betalar 1090 kr för de första 100t kr, plus 1297 kr för de sista 10t kr. I mitt exempel betalar du då 1297/10000 = 13% ränta på de sista 10t kr. De sista 10t kr måste avkasta mer än 1297 kr för att det ska vara värt att låna dem, annars kan du lika gärna låna ett lägre belopp.

Du har räknat rätt, du kan sätta 2,17% för hela lånet. Det är bara att det otaktiskt att låna mer i vissa lägen (när man ligger nära nedre delen av ett räntesteg).

2 gillningar

Belåningsgrad är extremt förvirrande. Det blir komplicerat eftersom värdepappret/fonden du köper höjer portföljens totala värde, och då kan du plötsligt låna ännu mer.

Exempel: Du har 100 kr. Du köper LF Global (85% belåningsgrad) för 100 kr. Därefter kan du låna 85 kr för att köpa ytterligare LF Global. Därefter kan du låna 85 * 0,85 = 72,25 kr för att köpa ytterligare LF Global, och så vidare.

Totalt kommer du kunna köpa LF Global för 100 / (1 - 0,85) = 666,66 kronor. Belåningsgraden i din portfölj blir då 85% (15% av 666,66 = 100 kr, dvs ditt ursprungliga kapital).

Det är därför Nordnet gör reklam med:

För att din uträkning ska bli korrekt tänker jag att du därför behöver räkna ut typ totalt användbart kapital + kredit för varje fond.

Exempel: LF Global, 85% belåningsgrad, vi vill dock använda enbart 40% belåningsgrad för att hålla oss under 1,19% ränta. Vi vill investera 30% av portföljen i denna fond (300k kronor).

Totalt användbart kapital + kredit för LF Global = 300k / (1 - 0,40) = 500k. Portföljen kan alltså köpa 500k LF Global.

Någon klokare får gärna rätta mig om jag tänkt fel!

2 gillningar

Det är också viktigt att ta nedgångsbuffert i beaktande när man belånar sig.

Säg att vi helst vill hålla oss under 40% belåningsgrad på Nordnet och definitivt under 60%.

Säg att vi börjar med 1 000 000 kr och 33.3% belåningsgrad:

  • Eget kapital: 1 000 000 kr
  • Totalt kapital: 1 000 000 kr / (1-0.333) = 1 500 000 kr
  • Kredit: 500 000 kr @ 1.09% ränta vid upp till 40% belåningsgrad och 2.17% vid upp till 60%
  • Hävstång: 1 500 000 kr / 1 000 000 kr = 1.5x

Vad skulle det totala kapitalet ligga på med 500 000 kr kredit och 40% belåningsgrad?
500 000 / 0.4 = 1 250 000 kr

Det vore en nedgång på 1 - (1 250 000 kr / 1 500 000 kr) = 16.7% på underliggande tillgångar.

Vårat eget kapital är efter det året värt 1 250 000 kr - 500 000 kr * 1.0109 = 744 550 kr

En förlust på 1 - (744 550 kr / 1 000 000 kr) = 25.6%
I enlighet med 1.5x hävstång: 16.7% * 1.5 = 25% (och sedan plus ränta)


Vad skulle det totala kapitalet ligga på med 500 000 kr kredit och 60% belåningsgrad?
500 000 kr / 0.6 = 833 333 kr

Det vore en nedgång på underliggande tillgångar på:
1 - (833 333 kr / 1 500 000 kr) = 44.4%

Vårat eget kapital är efter det brutala året värt 833 333 kr - 500 000 kr * 1.0217 = 322 483 kr

En förlust på 1 - (322 483 kr / 1 000 000 kr) = 67.8%
I enlighet med 1.5x hävstång: 44.4% * 1.5 = 66.6% (och sedan plus ränta)


Slutsats: 33.3% belåningsgrad (1.5x hävstång) bör vara hyfsat lugnt med en allvädersportfölj med 70%+ belåningsvärde på Nordnet.

4 gillningar

Ja, det är viktigt att hålla reda på huruvida värdepappret man köper har belåningsvärde och ränterabatt eller inte.

(Detta vill man inte göra, för att köpa värdepapper som inte har belåningsvärde och ränterabatt blir väldigt dyrt i ränta!)

2 gillningar

Hej! Intressant sammanställning. Jag följer era tidigare diskussioner om allvädersportföljer med stort intresse. Jag tror dock att det blivit fel i din beräkning för din allvädersportfölj på Avanza; stämmer belåningsvärdena på de underliggande innehaven verkligen?

1 gillning

Fast är det verkligen en rimlig slutsats? Det beror väl delvis på hur högt belåningsvärde på portföljen man lyckas få till? Om man konstruerar en allvädersportfölj likt Aethers första förslag i första inlägget här, på Avanza, får man ett belåningsvärde på portföljen på 52 % (om jag räknat rätt). Att då lägga 1.5x hävstång på denna portfölj känns inte hyfsat lugnt…

Hade främst Nordnet i åtanke, där det iaf är lätt att skapa en portfölj med 70%+ belåningsvärde.
Hur räknade du för att få fram 52% belåningsvärde?


Om vi räknar lite på Avanza då.
Låt oss igen börja med 1 000 000 kr eget kapital, 500 000 kr i kredit (=33.3% belåningsgrad och 1.5x hävstång) och en maximalt önskad belåningsgrad på 50%.

500 000 kr / 0.5 = 1 000 000 kr

1 - (1 000 000 kr / 1 500 000 kr) = 33.3% nedgång på underliggande tillgångarna.
Det vore en extrem nedgång på en välbalanserad allvädersportfölj.

Vill man spela säkert kan man självklart välja lägre hävstång på Avanza,
men jag skulle inte säga att det är en galen hävstång heller.

Ett annat argument för lägre hävstång på Avanza är också att gränsen för 1.19% ränta går vid 25% belåningsgrad (1.33x hävstång).

Jag skulle aldrig belåna min portfölj så mycket som ni talar om här. Diskuterades inte belåningsgraden i ett avsnitt med Plus-fonder med slutsatsen att belåning ger mer avkastning vid en relativt låg belåning på 5-15% men skadar portföljen mer vid hög belåningsgrad?

1 gillning

Tack för att du läste noga. Du har helt rätt! Jag missade att föra över rätt siffror när jag gjorde om tabellerna på slutet. Har nu uppdaterat mitt första inlägg med korrekta siffror. Det sänkte avkastningen för Avanza rejält, då det är mindre möjlig kredit man får låna där.

1 gillning

Jag förstår. Med 70%+ låter ditt tidigare resonemang mycket mer rimligt. Jag knappade bara in siffror från Avanza enligt nedan:

Fond/ETF Andel Belåningsvärde
Ava global 30,00 % 80,00 %
AMF mix 20,00 % 80,00 %
Danske inv. Gl Real 20,00 % 0,00 %
Amundi Vol 15,00 % 40,00 %
VZLD/GZUR 15,00 % 40,00 %
Portfölj 100,00 % 52,00 %
1 gillning

Ajrå, att Danske Invest Realräntor har 0% belåningsvärde på avanza är inte optimalt såklart (80% på nordnet). Och guld har 60% på nordnet.

Alltså, så länge avkastningen är högre än räntan så tjänar man på att låna så mycket som möjligt (något förenklat talat).

Sen är ju den stora frågan vilken nedgångsbuffert som krävs för att inte risken ska överväga fördelarna.

Vi pratar här om en allvädersportfölj som har väldigt mycket mindre volatilitet än 100% aktier.

Enligt simulering av @Zino
allväder_vs_sp500

2 gillningar

Hm, lyckas fortfarande inte få ihop dina siffror :thinking:

Sammanlagd belåningsgrad av ditt portföljförslag på Avanza: 52%
Maximal investering (eget kapital+ kredit): 1M / 0,48 = 2,08M
Maximal kredit: 2,08M - 1M = 1,08M
40% av denna kredit: 1,08M * 0,4 = 433k

Borde inte tabellen därför vara:

Institut Belåning FaktisktHävstång Ränta Kreditinvestering Avkastning Meravkastning
Avanza 0% 1.0x 0% 1 000 000 56 385 0
Avanza 40% 1.43x 2,17% 1 433 333 80 800 24 415

Och så vidare på samma sätt?

Bör vi inte räkna med räntan i meravkastningen?

1 433 333 kr * 5.64% avkastning = 80 840 kr

80 840 kr - 433 333 kr * 2.17% ränta = 71 437 kr

71 437 kr - 56 385 kr = 15 052 kr meravkastning

Effektiv hävstång: 71 437 kr / 56 385 kr = 1.27x
Hävstångens “prisvärdhet” (hemmasnickrat mått): 0.27x / 0.43x = 63%

2 gillningar

Jag tackar ännu en gång för era skarpa ögon och hjärnor. Om det du skriver stämmer för Avanza har jag nu ändrat i mitt räkneark. Gäller då samma beräkningar för Nordnet?

Den snor jag. Kan vara en bra indikator :slight_smile: .

1 gillning

Efter att ha sovit på saken inser jag att det kanske inte var så skarpt av mig…

Tror nog inte att Avanza eller Nordnet räknar såhär ändå, det är ologiskt att räkna på max kredit 1,08M när vi bara köper 40% av det.

Det korrekta sättet är nog att räkna hur mycket belåning är möjlig per fond:

Exempel: 1M eget kapital. Fondfördelning enligt första inlägget, men vi begränsar oss till 40% belåning per fond.

30% (Avanza zero) * 0,4 + 20% (AMF Räntefond) * 0,4 + 15% (guld) * 0,4 + 15% (Amundi vol) * 0,4 + 20% (Danske realräntor) * 0 = Snittbelåningsvärde 0,32

Maximal investering vid 40% belåning (eget kapital+ kredit): 1M / 0,68 = 1,47M

Maximal kredit: 1,47M - 1M = 470k

Snarlikt mitt förra resultat, men ändå olika. Att det ska vara så förvirrande! Ser det rätt ut tycker ni?

Jag tror faktiskt jag kontaktar både Avanza och Nordnet för att få deras svar på det. Om vi har flera olika tolkningar utifrån den information de har på sina hemsidor, kan det lika väl vara så att de har ytterligare en tolkning.

2 gillningar