Bör jag flytta över mina fonder till en kapitalförsäkring om jag avser bosätta mig utomlands?

Mitt mål är att flytta utomlands där vädret är bättre och levnadskostnaderna lägre än i Sverige och det lutar mot Sydamerika eller Sydostasien, men jag har inte bestämt mig och flytten ligger minst 5 år framåt i tiden. Idag har jag mina investeringar (8 miljoner i globala indexfonder och hos Lysa) i ISK. Jag har läst att man i vissa fall kan låta en kapitalförsäkring ligga kvar i Sverige och beskattas i Sverige även om man bor utomlands. Tydligen kan man inte “flytta” investeringarna från ISK till kapitalförsäkring utan man blir tvungen att sälja fonderna och köpa tillbaka dem, vilket kommer att trigga en ganska saftig engångsbeskattning. Bör jag flytta över mina pengar från ISK till kapitalförsäkring så fort som möjligt eller hur hade ni gjort?

2 gillningar

Avgiften för KF kommer tas ut i Sverige oavsett om dina tillgångar även beskattas av annat land. Det är olika per land hur det blir. Jag har kollat upp detta för tex Spanien, där det skulle bli dubbelt beskattat pga att avgiften inte anses vara en skatt. Skatten för KF är en skatt som ägaren betalar (alltså inte du som förmånstagare). Du betalar en avgift som då inte avräknas enligt dubbelbeskattningsavtal.

Det låter ändå som en bra plan :slight_smile: du har tid att få rätsida på dessa saker. ISK är bra ändra fram tills du skriver ut dig ur landet skulle jag tippa.

1 gillning

Det beror helt på:

  1. Hur skattesystemet ser ut i landet du kommer bosätta dig i
  2. Huruvida Sverige fortsatt kommer anse dig obegränsat skatteskyldig
  3. Eventuella dubbelbeskattningsavtal

Om skattesystemet är mer gynnsamt än i Sverige och du kommer bli begränsat skatteskyldig (de första 5 åren efter utflytt har du bevisbörda) i Sverige så kan du behålla dina värdepappersfonder på ISK för då skattas dessa inte alls av Sverige (svenska aktier beskattas som på vanlig depå). Om skattesystemet är mer gynnsamt i Sverige, givet att du kollar hur KF hanteras, byt till KF.

1 gillning

Hej,

Som ovan beskrivits beror det mkt på hur det funkar från land till land och dina övriga förhållanden. Jag har tex själv fortfarande en fastighet i Sverige, och anses därmed fortsatt obegränsat skattskyldig i Sverige. Pga av detta kan jag behålla min ISK, och eftersom jag bor i Schweiz där de inte betalar reavinstskatt, så behöver jag inte betala reavistskatt varken i Sverige eller Schweiz. I UK kan man skatta på ”remittance basis” så där behöver man inte heller skatta på reavinst från sitt ISK. Det är alltså inte alls givet att byte till KF är nödvändigt eller bäst vid utflytt.

Summa summarum - när dwt drar ihop sig till flytt så ta hjälp för detta är komplicerat!

Mvh

F

1 gillning

om du har fonderna i en ISK får du ingen skatt att betala vid försäljning. bara sälj av och flytta över pengarna till en KF.

skriver man ut sig från sverige förvandlas ISK till en vanlig aktiedepå med vinstskatt som vanligt vid försäljning. KF förblir densamma oavsett var du är skriven i världen.

Om man flyttar och innehållet i iskn sen skattas som en aktiedepå: blir inköpsvärdet då värdet vid utflytten eller värdet från när värdepappret först köptes? Jag tycker att logiskt borde det bli det första. (Men ibland är reglerna inte logiska.)

Det stämmer inte att ISK i alla situationer automatiskt blir en aktiedepå! Det beror på om man är fortsatt skattskyldig i Sverige eller inte. Jag har mailat med Skatteverket om detta, så jag är ganska säker. Dessutom bor jag i Schweiz och har en ISK på Nordnet som lever och har hälsan…

Mitt råd kvarstår - ta professionell hjälp före utflytt!

Mvh

F

Håller med om detta

Detta är inkorrekt på flera sätt. Beskattning av ISK utgår från huruvida man är obegränsat skatteskyldig eller begränsat skatteskyldig, inte huruvida man är utskriven eller ej. Även som utflyttad/utskriven kan man vara obegränsat skatteskyldig, vanligtvis genom vad som kallas “väsentlig anknytning” och det ofta på grund av att man behåller en permanentbostad som man äger. Som obegränsat skatteskyldig i Sverige så fungerar beskattning av ISK på samma sätt som om man skulle fortsatt bo i Sverige (det är detta som @DrF nämner). Om man är begränsat skatteskyldig så beskattas innehav på ISK inte riktigt som en aktiedepå för någon som är obegränsat skatteskyldig. Ett exempel är att som begränsat skatteskyldig så skattas inte vinster vid försäljning av värdepappersfonder av Sverige alls! Däremot beläggs svenska aktier med 30% vinstskatt om de säljs inom 10 år.

Jag håller med @DrF och @htguy att man bör ta professionell hjälp före utflytt för att få allt rätt. Speciellt om man inte är sugen på att lusläsa rättsliga sidorna på Skatteverket, inkomstskattelagen, samt diverse dubbelbeskattningsavtal :joy:

3 gillningar

Där lärde jag mig något nytt, tackar.

1 gillning

@chineseinvestor: om du har fonderna i en ISK får du ingen skatt att betala vid försäljning. bara sälj av och flytta över pengarna till en KF.

Ah, där ser man, jag trodde att uttag också skulle adderas till schablonintäkten. Men, insättningen till kapitalförsäkringen kommer ju att bidra till en högre schablonintäkt hos kapitalförsäkringen så totalt sett kommer jag få en högre “engångsskatt” om jag gör det här. Statistiskt sett kommer ju värdet på fonderna att öka med tiden och därmed också “engångsskatten” så om jag ska flytta fonderna så gör jag det helst så fort som möjligt.

@DrF Summa summarum - när dwt drar ihop sig till flytt så ta hjälp för detta är komplicerat!

Kan du tipsa om någon man rådgöra med? En del av problemet är jag inte har bestämt vilket land jag ska flytta till än. Hur mycket jag kommer att behöva betala i skatt kommer att väga tungt när jag gör mitt val.

En annan sak jag har funderat över är att ha kvar min bostadsrätt, förbli skriven i Sverige och obegränsat skatteskyldig i Sverige och sedan spendera typ 11 månader/år på semester i olika länder så jag inte behöver något visum. Fast detta tror jag är off-topic på detta forumet, eller?

Ett tillägg bara som kanske är viktigt för dig, för om jag kommer ihåg rätt investerar du en del i utdelande fonder (eller har iaf rekommenderat sådana). För utdelningar i svenska värdepappersfonder (alltså där själva fonden har säte i Sverige) betalar man fortfarande skatt enligt kupongskattelagen som begränsat skatteskyldig, dvs 30% om inte ett skatteavtal säger annat.

Vi tänker göra något liknande men mer 50/50.

EDIT: Nedan stämmer inte. Gränsen för när man ”ska” skriva ut sig är 12 mån, inte kortare som jag skrev nedan. Så att det är tydligt och gör resonemanget helt annorlunda för dig.

Som jag förstått det så ska man väl skriva ut sig om man har för avsikt att vara utomlands mer än 6 månader. Det påverkar inte skattestatus, man är fortfarande obegränsat skattskyldig, men det skapar andra problem. Som utskriven är det mycket som strular tex

  • Kan i vissa banker inte bli kund, öppna nytt konto
  • Banker kan strula till det (tex hade jag en ISK som banken rapporterade till SKV som en depå, trots obegränsat skattskyldig). Gick att rätta till men strul
  • Digitala recept slutar fungera. Pappers recept verkar helt nerlagt så jag har blivit förvisad till att fixa medicin lokalt. Vården däremot kan jag fortfarande få i Sverige eftersom jag skattar där :upside_down_face:

Sen behöver man väl inte vara i Sverige precis 6 mån i sträck för att följa regeln kring utskrivning, utan man kan nog ha Sverige som bas att utgå ifrån.

Är man borta 11 mån om året i sträck så kan det kanske bli strul, men allt hänger väl på upptäcktsrisken och varför SKV / Folkbokföringen skulle hoppa på en person som betalar skatt och sköter sig i Sverige, att en sådan person skulle tvångsutskrivas (om det ens är möjligt). Osäkert på vad konsekvenserna blir om man inte skriver ut sig enligt reglerna. Vet många som struntat i det utan problem förr men saker och ting ändrar ju sig.

Sen tror jag det skulle bli lite jobbigt att resa runt bara med visa on arrival utan vi tänker oss att ha en bas utomlands och sedan ha visum för att kunna utgår därifrån halva året. Skattemässigt har rätt många länder en regel om att det först är efter 6 mån som man överhuvudtaget kan komma på fråga skattemässigt. Alltså att vistas i många länder upp till 180 d i sträck ska inte vara ett problem så länge man har visum för vistelsen (tex längre turist visum). Men det är ju sådant man får kolla före man sätter upp en bas i landet.

Så det jag hade först fokuserat på är vilket land du vill vistas i del av året och kolla upp reglerna mht tex visum, KF och om mer långsiktigt mht att äga ett boende där.

Lycka till :slight_smile:

Tror absolut inte detta är off-topic. Med det upplägget så kommer du dock säkert bara fortsätta betala skatt som vanligt i Sverige på alla dina inkomster. Är du skriven i Sverige så skattar du i Sverige (skulle jag tro).

Om man inte vet än var man ska flytta och skattesituationen är extra viktig är det definitivt läge att prata med en speccialist på internationell skattelagstiftning! Prova tex EY eller googla.

Mvh

F

För folkbokföringen ska du inte / behöver du inte skriva ut dig om du inte planerar vara utomlands mer än ett år.

När du gör det ska du skriva ut dig direkt dag 1.

1 gillning

Om man alltså vill (vilket är lite ovanligt :cowboy_hat_face:) vara skriven i Sverige så är det väl inga problem? Det enda jag kan tänka mig är väl att man kan få återbetala FSK ersättningar eller saker man utnyttjat på socialförsäkringen. Om det anses att man inte bott där eller tillhört en annan socialförsäkring.

Det är nog viktigare att vara noga vid utflyttning så att man kan visa att man avyttrat allt (hus, bil, abonnemang) och sagt upp avtal osv som stödjer en önskan om begränsad skattskyldighet. Där har man ofta själv bevisbördan.

1 gillning

Ett tips: Så snart du skrivit ut dig från Sverige och flyttat ut från EU så kan du öppna en Offshore depå och beroende på vilket land du flyttar till så kan beskattningen av kapitalvinster och utdelningar bli noll eller nära noll.

Om du kan sälja av ISK innehavet utan att betala skatt innan du flyttar så för du över pengarna till en Offshore depå efter att du har en ny adress och köper vad du vill.

Nä, inte om du gör det kring ett årsskifte – enda kostnaden är några dagars cash drag. Gjorde själv så när jag emigrerade. Senare kom jag dock på att det är bättre att använda vanlig depå eftersom det då blir helt skattefritt (om man bosätter sig i rätt land).