Ekonomibyrån - Fondblåsningen

Förvånades av att SVT Ekonomibyrån avhandlade passiv VS aktiv fondförvaltning ikväll. Inget nytt under solen för oss här på RT och givetvis inga djupare diskussioner på ämnet så som effektiva marknaders vara eller icke vara. Men ändå roligt att se kunskapen spridas mer brett i public service. :slight_smile:

9 gillningar

Såg precis det online. Jag skrattade lite gott åt den där snubben som företrädde fondförvaltarna och som klamrade sig fast vid att de visst minsann ofta slår index. :slight_smile:

5 gillningar

18 inlägg delades upp till ett nytt ämne: Fondtradingstrategi

Borde vara allmänbildning tyvärr. Kanske dags att införa på hemkunskapen i högstadiet eller ekonomi-grundkurs obligatorisk för alla gymnasieelever.

2 gillningar

Då borde man även lära ut på hemkunskapen att man faktiskt inte behöver välja fonder på livstid utan man kan byta flera gånger om året eller ännu oftare om man vill. Visst är det så att aktiva fonder på lång sikt sällan slår indexfonder som grupp men man behöver ju faktiskt inte äga fonderna på 10 år eller mer. Undantag finns också om man exempelvis tittar på fastighetsfonder, de har historiskt varit bland de allra bästa valen även på längre sikt, här på 10 år och i jämförelse med OMXS30 och LF Global Indexnära. Den typen av jämförelser visade man inte i programmet givet att man har en annan agenda som det verkar.

Annan kul grej i programmet:

“80% av svenskarna sparar i fonder”

Ja tacka fasen för det, eftersom det ju inkluderar PPM. Man formulerar det klickvänligt så det förslår på SVT numera.

2 gillningar

Kommer alltid gå att cherrypicka en fond eller branch som går bättre än index. Dogecoin har slagit index med flera tusen procent varje år den funnits . Något att lära ut till kidsen?

Här är en tabell som visar vilka tillgångar som gått bäst varje givet år. Jag kan personligen inte se något mönster jag empiriskt kan förhålla mig till framgent. Därför investerar jag brett inom alla branscher och tillgångar eftersom det även är vad forskningen säger ger högst riskjusterad avkastning.

4 gillningar

Jag tyckte dom sa i programmet att man jämför fonden med sitt index. Då är det väl inte rätt att jämföra en fastighetsfond med OMXS30?
En fastighetsfond borde innebära högre risk än en global indexfond så det känns inte som det är rättvist att jämföra dom heller.

2 gillningar

Ja och det är en form av nidbild från mannen till vänster som förde fram detta. Man KAN jämföra en fond mot sitt jämföreseindex men man MÅSTE inte som han försökte få det till. Jag väljer fonder på hur de presterat i en kortare närtid och jämför då potentiellt ALLA fonder med varandra oavsett vilket jämförelseindex en fond. En fond som presterar bra slår ju ofta bredare index som OMXS30 även om man inte slår sitt eget jämförelseindex.

Mannen till vänster sa även att man betalar höga avgifter för att en aktiv fond ska slå sitt jämförelseindex. Det är också en nidbild. Jag väljer fonder som efter avgift (fonders avkastning redovisas alltid EFTER avgift) presterar bra jämfört med övriga fonder. Vad fonden har för jämförelseindex blir då totalt irrelevant.

Vad gäller risk så finns det olika sätt att kontra detta, exempelvis med att vara aktiv med bevakning och byten. Antagandena personen gör implicit med resonemanget om jämförelseindex och lång tid är just det att man förutsätts behålla fonden i 10 år eller mer. Men det behöver man ju inte och då faller alla antaganden personen gör.

Lite cherrypicking ändå väl att välja en så pass gammal tabell, 8 år gammal, när det finns nyare där tex EM finns med? Dessutom saknar den genomsnittlig avkastning per tillgångsslag.

Jag såg ej programmet men läste artikeln på SVT.
Tycka vad man vill angående aktivt jämför med passiv förvaltning, men jag tycker SVT gör fel i att vara jämföra alla fonder mot index, helt utan hänsyn till vilken riskprofil, eller tillgångslag, fonden har.

Nordea svarade på kritiken med ”ja men vår fond är ju delvis räntor, ni kan ju inte jämföra det med aktie-index”, vilket jag tycker är rimligt.

Att bara jämför historisk avkastning mot index är farligt. Detta är något jag försökt, gång på gång, förklara för min mamma och även för min svärmor. Men det är inte helt lätt att kommunicera. Där har SVT en möjlighet för public service och folkbildning.

2 gillningar

Länk gärna en som du tycker passar bättre.

Hade hellre sett en jämförelse mellan olika ”branscher” i Sverige men hittar ingen.

Jag har tre olika portföljer med olika fördelning av Globalfonder, Asien, Sverige, Småbolag osv. Sparportföljen brukar jag jämföra med LF Global Indexnära, vilket är trubbigt då dollarkursen spelar så stor roll.

Vill inte gå in i fajten index vs passiv igen då index alltid har trumfkorten forskning från 60-talet och bättre riskjusterad avkastning :wink:

Kan fortfarande inte se att något tillgångsslag som skulle vara en “one trick pony” för bättre avkastning framgent.

Att investera brett i allt och omfördela mellan alla tillgångsslag tycks fortfarande vara det som ger högst riskjusterad avkastning.

1 gillning

Jag håller med, trodde det skulle bli större skillnad när inte både IT-bubblan och finanskrisen fanns med.

Håller med om det också. Det svåra då är att veta när man ska omfördela.

2 gillningar

Jag bestämmer en procentuell fördelning för var tillgång. Sen omfördelar jag löpande genom att föra in pengar på den tillgång som ligger under den procentuella nivån. Senaste månaderna har mycket gått in i guld/silver, eftersom den tillgången haltat.

Sen tycker jag att metoden 10% aktivt (lekhink) är superbra. Där kan man ta aktiva bets på vad man tror ska gå bra, utan att den totala risken i portföljen blir allt för hög.

1 gillning

Själv håller jag mig till 100% Global index med lite onödiga byte mellan globala indexfonder. Det får man vara nöjd med långsiktigt :+1:. Finns ingen optimerad värld :joy::+1:. Finns ingen optimerad portfölj :+1:. Automatisk månadssparande i global indexfond. Vid mer tillgång av pengar långsiktigt sätter jag in de i arbete samma dag. :grin:

2 gillningar

Det känns som att du har missuppfattat syftet med ett jämförelseindex. Om en aktiv fond inte slår ett index som har samma risk och samma avkastning som den aktiva fonden (före avgifter), varför ska jag välja den aktiva fonden istället för indexet?

Jag förstår att du vill maximera avkastningen men du måste tänka på risken när du jämför. Hög risk ger högre avkastning och det är därför dom flesta nischfonder slår OMX30 (i alla fall i tider när börsen går upp)

5 gillningar

Jag tycker att programmet endast ville visa att indexfonder är bättre än aktivt förvaltade fonder. Om jag minns rätt sa de att de aktivt förvaltade fonderna som grupp slår inte sitt jämförelseindex över tid vilket jag tycker är icke-relevant. Självklart finns det massa dåliga fonder, att ta dem och jämföra som grupp kan vara missledande, många av dem levererar år efter år bättre avkastning (efter avgift) jämfört med indexfonder med lägre risk.

Sedan är det som andra säger: man behöver inte ha samma aktivt förvaltad fond i 10 eller 20 år, man kan byta när den slutar leverera bra avkastning (med risk att tajma fel men det är därför dessa skall vara i lekhinken) eller när man slutar tro på en viss branch.

Jag tycker det var ett jättebra avsnitt som belyser olika perspektiv, historien, och för och nackdelar tycker jag kom fram bra. SVT när de håller på med folkbildning vilket i fallet med fondavgifter är väldigt lågt. Enda provokativa är väl att det heter just ”Fondblåsningen” som säkert får en del att se rött.

Några actions som jag tycker att Riksdagen skulle ta

  1. Bank rådgivare måste kallas bank säljare för det är precis vad de är. Bara oberoende rådgivare skulle få kallas rådgivare dvs där man betalar för deras tid och råd med kort eller faktura.
  2. Inför krav på att banker måste visa någon typ av jämförelse pris när man föreslår fonder. Tex: Avgiften för föreslagna fonden. Billigaste alternativa fonden. Och helt enkelt förklara skillnaderna och hur de funkar.
  3. Införa krav på att avgiften presenteras både som % av kapitalet (som idag) och som % av genomsnittsavkastningen senaste 5 och 10 åren. Det är en väldig skillnad att konfronteras med 1.5% (avgift på kapital) eller tex 15% (1.5% avgift på 10% i genomsnittsavkastnig). Levererar en fond bra, åtminstone historiskt, så ser den ju bra ut i en jämförelse. Norman beloppet tycker jag är för luddigt för att förstå hur mycket av avkastningen som faktiskt går i avgifter.

Först då tror jag att gemene hen kan förstå vad det är man köper och fatta mer rationella beslut.

Därmed inte sagt att alla kommer att välja index men antagligen väldigt många fler eftersom vi svenskar är rätt prismedvetna i övrigt.

Det som talar emot att detta händer är sannolikt den lobbying som banker gör mot politiker för att skydda kassakon, tyvärr :slight_smile:

6 gillningar