Har Sverige medvetet eller omedvetet lagt sig i Rysslands hand?

Ryssland har en nationalprodukt på 15 biljoner kronor. Sverige har en på 5 biljoner kronor.

Vi är ekonomiskt sett i samma storleksordning.

Ryssland lägger senaste åren ca 20% av GDP på militären – Sverige kring 1.5%.

Pacifisterna har sagt att Sverige ska stå neutralt mellan stormakterna.

Frågan är: Vilka stormakter?

USA/NATO är den ena. Denna stormakt kan även sägas vara Väst, som Skandinavien dessutom utgör en central del av.

Det är helt otänkbart för Nederländerna att invadera Belgien, eller för Irland att förklara krig mot Norge: Vi är nämligen alla på samma sida, del av samma stormakt.

Ryssland är bara en stormakt eftersom de just har satsat enormt på försvaret. De har givetvis också några vänner, men gemensamt för de alla är att de är odemokratiska och korrupta skurkstater, som dessutom skulle hugga varandra i ryggen om det innebar mer inflytande.

Det går inte att komma till någon annan slutsats än att vi helt aningslöst dansat efter ryssens pipa i årtionden.

Alla vill såklart ha fred. Men att nedmontera sitt försvar för att få fred på jorden är som att bränna upp sina pengar för att man inte tycker om samhällsklyftor.

Ryssland vill ha en militärt svag omgivning. Vi har nedmonterat försvaret. Vi har naivt sett oss själva som en ledande god kraft. Helt uppenbart har rysk propaganda haft inverkan på Sverige, in på högsta nivå, främst på de “goda”. Det handlar bara om slumpen att vi inte helt avvecklat kärnkraften och gjort oss beroende av rysk kol.

Vi har trots att vi är en del av Väst manipulerats att anse sådant som är negativt för Ryssland dåligt, och ansett allt som försvagar vårat samhället gott.

Att vi nedmonterat försvaret är väl inte så jättekonstigt eftersom vi har “världsrekord i fred”. I frånvaro av krig tror jag de flesta som röstar hellre lägger pengarna på skola, omsorg, pension, etc. Mig inkluderad.

Finns det bevis att nedmonteringen är styrd av rysk propaganda?

3 gillningar

I frånvaro av sjukdom, varför ska jag betala för sjukhus?

Vad du säger är ett utmärkt exempel på hur vi som svenskar tänker helt omvänt och blint, till Rysslands direkta vinst.

Det tror jag också dom flesta vill göra. Men när man ser vad som händer i Ukraina varje dag, så är det i min mening naivt att tro att det ens ska räcka med att lägga 2% av BNP på försvaret om vi inte är med i Nato. Efter Ryssland förlorat detta kriget kommer dom sannolikt backa hem och förbereda en hämndaktion världen aldrig skådat förut. Vad ska vi göra då? Fly till Norge?

1 gillning

Varför ha på sig säkerhetsbälte under tiden man inte krockar?

Denna jämförelse är inte ens tillräcklig – ett försvar är nämligen inte bara ett försvar, utan även en avskräckande anledning att inte anfalla oss alls.

Om vi vill vara “neutrala” (vilket är en strategiskt och moraliskt rutten idé) så ska vi ha ett extremt starkt försvar och inte under några omständigheter skicka hjälp till utlänsk militär.

2 gillningar

Jag tar för givet att alla, även du, antingen varit på sjukhus, har familj som varit på sjukhus, eller läst om bristerna i sjukvården.

Jag vågar påstå att din jämförelse haltar jämfört med +200 år av fred i vårt land.

Men oavsett, för att komma tillbaka till on-topic, vad finns det för bevis/teorier/hörsägnen att väst manipulerats av Ryssland att nedmontera försvaret? Att Rysk propaganda är att skylla på?

Och varför fly till Norge?
Jo, för att de är uppbackade av världens starkaste militär. Vi lever alltså på våra vänners militära satsningar.

Om man tror att fiender inte attackerar eller kränker oss bara för att vi är “snälla” så är man naiv och aningslös.

Visst, om vi får försvar i utbyte mot teknologi, kvalitativ arbetskraft och stabilitet så är allt gott, om vi tror vi kommer ha det att erbjuda för alltid. Men då ska det ses för vad det är: en allians och ett kontrakt. Vi är antingen inne eller ute.

I nuläget har vi ingen garanti, och vi är precis där Ryssland vill ha oss. Trots att de inte har något att erbjuda oss förutom piska.

Jag tror du är medveten om att Sverige och alla våra grannländer varit i krig, och 200 år är extremt kort tid ur ett människohistoriskt perspektiv. Och det är som du sa världsrekordet. Du kan inte använda ett världsrekord som typexempel.

Tänk på följande:

Vi lassar in 10 000 pansarskott i Ukrainas militär, menade att döda ryssar. Detta är med våran lilla miniatyrmilitär.
Hade vår militär varit fem gånger större hade vi kunnat skicka mycket mer utrustning. Hur skulle detta påverkat Rysslands invasion?

Ryssland har alltså i nuläget en direkt vinst från Sveriges svaga militär.

Haha va? 200 år är väl jäkligt lång tid jämfört med förra månaden/kvartalet/året när nån av ens föräldrar var på sjukhuset sista gången. Och din liknelse med säkerhetsbälte vet jag inte vad jag ska göra med, det finns ju ingen alternativkostnad med det? Jämfört med att ta miljarder från landets budget som annars kan läggas på nånting annat.

Och igen, för att gå on-topic, du får gärna utveckla angående Rysslands propaganda.

  1. Ryssland arbetar aktivt med desinformationsspridning.
  2. I vems intresse ligger det att Sverige nedmonterar sitt försvar?
  3. Ryssland mördar bokstavligen kritiker.

Var du lika kritisk när det sades att Ryssland påverkade det amerikanska valet?

1 gillning

Man kan nog vända på resonemanget också. Säg att Sverige hade haft ett 10 gånger större försvar. Kanske skulle då Ryssland också ökat sitt försvar lite till utifall att de skulle anse sig behöva angripa oss i framtiden. Då hade man kanske också haft lite mer att skicka in i Ukraina. Alltså är det långsiktigt viktigt med nedrustning snarare än upprustning.

I vårt intresse om den delen av budgeten gör mer nytta nån annanstans?

Du gav ett påstående utan källa, därav bad jag dig utveckla. Jag har inte påstått att jag är kritisk till teorin.

Med den extremt avgörande skillnaden att Ryssland redan är nära att maxa sitt försvar utan att bli Nordkorea, och Sverige skulle kunna dubbla sina satsningar utan att det ö h t skulle märkas mot det årliga BNP-bruset.

Vilket då talar emot att Sverige skulle öka på sitt försvar. Rysslands är ändå så stort att det inte märks. Kanske krävs det lite nytänkande. Utbilda 100 000 svenskar på hur man använder pansarskott och NLAW, Stinger etc. Se till att dessa finns tillgängliga från dag 1 av en invasion. Det är då inte mascherande soldater som behövs, inte heller stridsvagnar. Lite som man gör nu i Ukraina när man snabbuttbildar i strid och skippar kadaverdisciplinen med marscherande och överdriven sängbäddning.

I min värld är det som att i januari prata om att det är årets fattigaste månad. Där, den 20 januari, är det för sent att göra något åt. Det skulle man tänkt på 6 månader tidigare. Det är ju därför vi alla är överens om att det behövs buffert.

En mycket tänkvärd dikt:

“Gud och soldaten vördar vi när i tider av fara de står oss bi. När faran är borta och fyllda är faten, då glömma vi Gud och föraktar soldaten.”

5 gillningar

Att nedmontera försvaret var ju väldigt naivt och kortsiktigt, ibland obegripligt (t.ex att lägga ner regementet på Gotland av alla ställen). Men att se det som ett resultat av rysk manipulation är nog att överskatta deras propagandamakt. Ryssland var väldigt försvagat på 90-talet och många drog förhastade slutsatser om att de aldrig skulle utgöra ett hot igen.

Det finns procent av statens budget som går till oviktigare saker än dess överlevnad. Med detta argument måste man först skala bort helt ovidkommande utgifter.

Fair enough! Jag ska försöka ta fram nåt.

1 gillning

Värt att reflektera över är att vi ger i princip samma till internationellt bistånd som vi lägger på försvaret…

  • Sveriges internationella bistånd 2022 - 57,4 miljarder
  • Försvarsmakten - 60 miljarder inkl. anslag till FMV.

(Har för mig att vi lägger mer på bistånd men hittar inte källorna just nu…)

Källor:

Jag skulle säga att vi rör oss lite för mycket abstrakt här. Såklart är det svårt att precisera sig här, men det jag skulle vilja fråga är:
Antag att vi spenderade lika stor del av vår BNP på militären som Ryssland, dvs. 20%. Hade vi kunnat försvara oss effektivt mot Ryssland då, om de vill invadera?
För om vi skall öka från 1.5% till 20% antar jag att samhället behöver göra betyande uppoffringar. Och då får vi ändå slåss mot en fiende vars försvarsbudget är tre gånger så stor som vår och som har en befolkningsmängd som är mer mer än tio gånger så stor, och som dessutom har kärnvapen. Om vi som litet (sett till befolkningsmängd) land skall försvara oss är väl det rimliga att ha allierade som är villiga ställa upp, ungefär som NATO.

Alltså, om vi talar om Ryssland specifikt som fiende, var gör dessa ökningar av försvarsbudget egentligen, förutom att ta från andra saker i samhället som också behöver resurser? Finns det någon summa vi kan spendera som gör Sverige tryggt och säkert? Att förstärka sitt försvar kan ju rentav i sig, som så många gånger i historien, trigga igång ett krig.