Hävstång - hur hanterar man det praktiskt?

Nej, varken Nordnet eller Avanza flyttar ut några pengar från ISK automatiskt för då måste man ju betala ”insättningsskatt” när man återinvesterar dem.

En annan närbesläktat grej: På både Nordnet och Avanza betalar man bara för nettobelåningen, så det spelar för räntans skull ingen roll om pengarna finns på ISK eller kreditkontot. Däremot bryr sig Skatteverket enbart om behållningen på själva ISK-kontot, så om man har mycket likvider som står på ISK kan det vara idé att för skattens skull använda dem till att minska skulden på kreditkontot inför ett kvartalsskifte. Visserligen behöver man betala ”insättningsskatt” när man använder krediten nästa gång så att de sätts in på kontot igen, men eftersom den kvartalsvisa ”behållningsskatten” är lika stor som ”insättningsskatten” kan man flytta pengarna för säkerhets skull. Om det skulle råka gå mer än ett kvartal innan man använder dem igen går man plus, annars går det jämnt ut.

1 gillning

Jag förstår, det jag tänkte var att det vore bra om utdelningar betalade av krediten i första hand, så undviker man skatta i fall man inte vill återinvestera. Vill man återinvestera kan man i så fall bara göra det med krediten. Då kan man också återinvestera i förskott, och då hinner man före alla andra. Jag tänker inte lova att det är en bra strategi dock :wink:

1 gillning

Tack, Nightowl!

Det är inte helt lätt med räntor. Man måste tänka på hela räntekurvan samtidigt som man tar riksbankens styrränta, repor och även kvantitativa lättnader i form av obligationsköp i beaktande. Dessutom ska man ta hänsyn till inflationen för att kunna beräkna realräntan. Som om det inte skulle vara nog, så agerar placerarna framåtblickande och ibland i flock driver upp priserna på vissa tillgångsslag till orimliga nivåer utan att det finns några egentliga bakomliggande faktorer. Allt detta kanske är dåliga ursäkter - jag har nog svårt att erkänna att jag nog helt enkelt tänkte fel!

Om man tittar på Citis Mutli-Asset Investment Clock, som troligen är skapad då man fortfarande hade sjuttitalets stagflation i färskt minne, så ser man att korta räntepapper “Short Term Gov Bonds” har sin bästa tid mellan kl.12 och kl. 1. Sedan kommer det faser i börscykeln då räntorna stiger och det flesta andra tillgångsslag faller. Här ger det nog en viss tröst att sitta med korta räntepapper, men enligt dig så äts detta sedan upp av att jag får betala högre ränta på mitt portföljlån. Skulle jag då ha varit bättre gynnad av att inte ha några lån på portföljen? Eller att ta lån men inte alls investera i korta räntepapper?

Det beror på. Vad vill du betta på? Vad är målet med portföljen? Maximera avkastning eller minimera volatilitet? Hur mycket viktar du avkastning relativt volatilitet respektive risk?

Alltså det svåra är är inte att hitta på en portfölj, utan en som ger dig bästa möjliga utefter dina mål.

1 gillning

Den portfölj som jag slarvigt beskrev inom parenteser, var inte Ray Dalios “All weahter portfolio” utan liknar mer Harry Brownes “Permanent portfolio” vilken innehåller 25% aktier, 25% guld, 25% korta räntor och 25% långa räntor. Ray Dalios “All weather portfolio” består i stället av 30 % aktier, 40 % långa räntor, 15 % medellånga räntor, 7,5 % olja och gas samt 7,5 % guld.

Jag hittade också två webbsidor som ger förslag på hur man kan modifiera och även anpassa dessa portföljer för belåning:

Värt att nämna är att ingen av portföljerna innehåller korta räntor när de modifierats för belåning!

Tack igen, Nightowl! Jag lärde mig massor bara för att du påpekade detta!

2 gillningar

Vid årsskiftet flyttar Avanza ut KF pengarna automatisk.

Så har de gjort för mig. Det är en bra grej.

1 gillning

Jag tolkade ordet “allvärdersportfölj” som du beskrev som mer generellt värdebevarande portföljer, inklusive PP, RikaTillsamansportföljen (baserad på PP), all weather portfolio eller något annan värdebevarande portfölj. Alltså inte specifikt bara “All weahter portfolio”.

Personligen är jag mer förespråkare för att dra upp aktieandelen om man har högre avkastningskrav än att lägga till belåning på en portfölj med låg andel aktier. Jag förstår inte riktigt varför man viktar en portfölj för att minimera volatilitet för att sen öka den igen med hävstång. Gå över ån för vatten och dessutom behöva betala brovakten ränta på lånet.

Vill man sen ha ännu mer avkastning så föredrar jag hävstång mot koncentration. Helt enkelt för att koncentration ger upphov till massa dåliga risker.

2 gillningar

Om man tittar på bilden nedan, vilken kommer från en av länkarna i mitt senaste inlägg, så ser man att All Weather Portfolio med 3 ggr hävstång (3xAWP) gett en mycket bättre avkastning än index. Det är kanske svårt att bedöma volatiliteten men jag tycker inte att den ser så mycket farligare ut för AWPx3 än för index. Skulle detta kunna vara en anledning?

Bra frågor att ställa sig:

  • Är det en tidsperiod som är tillräckligt lång för att vara relevant?
  • Är S&P 500 ett rimligt index att jämföra med?

Tittar du grafiskt då? För den grafen verkar vara i logaritmisk skala, så ju längre ner på skalan, desto mer “förstärks” svängningarna grafiskt.

Är sen makroläget under den tidsperioden relevant för att jämföra? Det är jag ganska (läs väldigt) skeptisk till. Min uppfattning är att räntorna i princip gått ner mer och mer och mer under hela perioden. Alltså väldigt gynnsamt för räntepapper (ju mer desto längre löptid). Vilket kan skeva jämförelsen ordentligt.

2 gillningar

Hur gör du rent praktiskt för att få 3x belåning? Finns det en fond som investerar enligt detta eller måste du belåna som privat person? Alla strategier som innehåller långa räntor bör man nog vara lite försiktig med när man kollar historisk data då marknaden räknar med en avkastning på dem på mycket lägre nivåer än historiskt.

1 gillning

I länken nedan finns det instruktioner. Så vitt jag förstår så handlar det om att välja ETF:er som i sig själva innehåller 3 ggr hävstång. Detta är dock ingen jag tänker försöka mig på utan jag stannar nog på en hävstång på 1,15 ggr som finansieras genom belåning av portföljen hos Nordnet.

Jo, du har rätt i att skalan är logaritmisk. Man kan även se i tabellen ovanför att stdv är större för 3xAWP än för index. Man ser dock att “worst year” är -18.77 % för 3xAWP medan det är -37,02 % för index. Man ser också att den genomsnittliga årliga avkastningen (CAGR) är fantastiska 18,76 % för 3xAWP medan den är 10,69 % för index. Det är precis det här många vill åt - högre avkastning och mindre risk för extrema fall i värdet på tillgångarna.

Huruvida det makroekonomiska klimatet under den senast 30-års perioden är representativt för den kommande 30-års perioden (min placeringshorisont) är en intressant fråga. Tack för att du ställde den!

Räntorna kommer nog inte att falla mer och det finns även risk för ökad inflation. Jag tar med detta i beräkningen när jag planerar för min egen “latmaskportfölj”. Men ytterligare diskussioner om denna portfölj sparar jag nog till en annan tråd.

1 gillning

Jag tror dessa i sig har inbyggda kostnader och nackdelar. När jag kollade på detta sist så rekommenderades inte att ha dessa på lång sikt utan de är till för kortsiktig spekulation på grund av att kostnader/tid utanför marknaden äter upp inkomsten. Jag tror det blir väldigt svårt att i praktiken få till en ETF/fond som kan replikera ett index med 3x hävstång utan att det får ganska stora negativa konsekvenser.

Med 1.15 hävstång hamnar du i ett helt annat läge, men jag antar att du då har en ren aktieportfölj? Eller hur har du tänkt portföljen ska se ut med denna hävstång?

Personligen tror jag det smidigaste sättet att få en rejäl hävstång är fastighetsinvesteringar. Dessa svänger betydligt mindre än börsen också.

En stor skillnad är förväntad avkastning räntor. Det går att kolla upp exakt vilken förväntad avkastning marknaden förväntar sig på räntepapper genom att räkna på pris, kupong och löptid. Jag föreslår att du jämför denna med marknadens förväntningar för 30 år sedan. Det är MYCKET lättare att beräkna förväntad avkastning på räntor än aktier och guld.

Ren spekulation om vad som kommer hända i framtiden. Räntorna kan gå både neråt och uppåt (speciellt om vi pratar Amerikanska räntor) precis som inflationen. En förväntad sänkning/ökning av räntan ligger dessutom redan inprisad i kostnaden för räntepapper.

3 gillningar

Hej @Nightowl, tycker din tankar här är intressanta kring motsägelsen att hålla korta räntefonder vs. låna/hävstång.

Dock, om jag lusläser inläggen så gäller det alltså ifall andelen aktier är låg till att börja med. Skulle du säga att det gäller även om portföljen har 90% aktier? Dvs. är det dåligt att ta hävstång för en 90/10-portfölj också?

Jag skapade en tråd här (Hävstång på räntefonder dålig idé?), kanske det borde varit en inlägg i denna tråden istället :nerd_face:

1 gillning

Hej, jag är mer riskbenägen med 100% aktiefonder och använder hävstång vid nedgång på börsen. Investerar för riktigt långtid.
Jag vill gärna ha kommentarer och tänker så här när jag ombalanserar mellan Globalfonder och Småbolagsfonder.
Global indexfond är mindre volatil och bra när börsen tenderar att vara övervärderad jämfört med småbolagsfonder som i sin tur tenderar att bli undervärderade efter en nedgång.
Så jag utgår från att börsen toppade ungefär 1 Jan 2022. Där ville jag ha 50% Globalfonder och 50% Småbolag. Nu när börsen gått ned 15% så viktar jag upp Småbolagen till 80%.

Jag utnyttjar dessutom hävstång när börsen gått ned.
Nu i Augusti är börsen (OMX30) ned ca -15% har jag 6,5mkr + 1,5mkr belåning=8mkr. 23% belåningsgrad.
20%i Global index och 80% i Småbolagsfonder.
Går börsen ned till -20% så belånar jag mer till mitt tak på 2tkr och ombalanserar till 90% Småbolag. Om börsen går upp så amorterar jag av belåningen och viktar om till mer Global index enligt tabellen.

Vad tycker ni om detta? Är det dumdristigt eller logiskt om jag har en riktigt lång horisont? Tacksam för kommentarer.

Problemet är hur man hanterar nya toppar…

1 gillning

Så du, Pengamaskinen, rekommenderar alltså att ombalansera med hjälp av ökad belåningen, ner till 20% börsnedgång, och köp av ett specifikt tillgångsslag, småbolagsfonder. Detta fungerar säkert bra under vissa perioder. Har du någon plan för vad du gör om börsen fortsätter ner mer än -20 %. Vad gör du t.ex. vid börsfall på -30%, -40%, -50%, -60%, eller -70%. Jag antar att du inte kommer att öka till belåningsgrad på 70%?

Den ursprungliga tanken med min “Allväderportfölj” var inte att ändra belångningsgraden eller relationen mellan de olika tillgångsslagens andelar, utan att istället vid varje ombalanseringstillfälle återställa dem till det som från början var bestämt. Det är alltså stabiliteten som prioriteras på bekostnad av avkastningen.

I andra portföljer tillämpar jag dock en mer spekulativ strategi och en mycket lägre belåningsgrad.

Hävstång - Välj en startsumma, en strategi och gör ett kalkylark och låtsas-handla i några månader, anteckna allt och glöm inte kostnaden för spread samt courtage för köp o sälj.

Efter några månader (eller när du gått låtsas-bankrutt) så utvärderar du - varför gick det dåligt /bra?
Hade jag behövt mer information? Handlade jag på känsla? Varför gick mitt Bull certifikat ner fastän underliggade index gick upp? Osv.
När du har svar på alla frågor så korrigerar du din strategi och kör några test månader till.

… Och så rullar man på tills man kan se sig själv faktiskt tjäna mer pengar än man förlorar.

Därefter börjar du testa med riktiga pengar, max 1000kr per köp.
När du förvandlat dina 1000kr till 10.000kr kan du gå vidare, MEN LÅNGSAMT!
Många små affärer som ackumulerat ger en okej avkastning i slutändan är den rätta vägen att gå de första 5 åren.
GÅ INTE IN MED STORA BELOPP FÖRRÄNS EFTER FLERA ÅRS ERFARENHET AV TRADING.

Lycka till! :blush:

Får inte ihop bilden med texten.
Du säger 90/10 portfölj i toppen i januari. Sen säger du 20/80 portfölj när börsen gått ner 15%.
Men i tabellen går börsen från +20 till -15, alltså ner mer än 15% sen årsskiftet

Hej Multiplus
Jag vet inte vad som är bäst men jag tänkte att -20% nedgång är relativt vanligt så jag la min maxbelåning där. Går det ner mer så belånar jag inte mer. Skulle jag sänka gränsen ytterligare så vore det mer sällan som jag utnyttjar maxbelåning och då skulle ju inte hävstången utnyttjas till Max särskilt ofta.
Jag har full respekt för allvädersportföljer men jag tänker att med en riktigt lång horisont för sparandet så borde aktiefonder trumfa både guld och räntor.

1 gillning

Hej AimHigher
Ja du har rätt, det skulle vara 50%/50% global/småbolag vid förra toppen och om det ökar 20% över förra toppen så tänkte jag ombalansera till 90% global och 10% småbolag.
Tack för bra inspel!

1 gillning