Hedga elpriset - investera i ett batteri

Det har varit mycket diskussioner om att investera i solceller här på forumet på sistone. Kanske har även batteri diskuterats, men inte alls i samma utsträckning. Jag vill påstå att investeringscaset för att koppla ett batteri till solcellerna och elnätet har förbättrats avsevärt det senaste året av två anledningar - större prisskillnader på el över dygnet och möjlighet till frekvensreglering genom aggregator.

Förutsättningar:

 • Grön teknik-bidrag - Idag får man en skattereduktion på 50% av kostnaden för material och arbete upp till 50 000 SEK per person. Detta gäller för 2022, men det är inte troligt att det försvinner 2023.
 • Installerar man solceller samtidigt så får man 50% även på växelriktaren (istället för 15% som man får för solcellerna).
 • Mina antaganden gäller för SE3. Det funkar även i SE4, men i SE1 och 2 är investeringscaset mycket svagare.

Förutsatt att man har timprisavtal på el och solceller (krävs för att få grönt bidrag på batteriet) så kan man utnyttja sitt batteri på (minst) 3 olika sätt:

 1. Lastförflyttning över dygnet i sitt eget hushåll (kräver dygnsvariation i elpriset)

  Vinterfallet. Batteriet laddas från nätet på natten när elen är billig. El från batteriet används under de dyra morgontimmarna. Batteriet laddas under dagen av solceller (eller eventuellt från nätet) för att laddas ur igen under kvällstoppen.

 2. Spotprisarbitrage (kräver dygnsvariation i elpriset)

  Sommarfallet. Batteriet laddas från nätet på natten. Elen säljs under morgontimmarna. Solcellerna laddar batteriet under dagen och elen säljs under kvällstimmarna.

 3. Frekvensreglering av elnätet

  Man kan “hyra ut” sitt batteri på timbasis till elnätsoperatören som använder det för att frekvensreglera elnätet. Aggregator och balansansvarig tar 25% av förtjänsten. Läs mer här:

  [CheckWatt | Smarta tjänster för hållbar energianvändning]

  Under stor del av tiden är detta det mest lönsamma alternativet. Denna tjänst är inte heller lika känslig för sjunkande elprisvariationer över dygnet eller att elpriserna sjunker i allmänhet.

  För att en tjänst som Checkwatts ska fungera krävs att hårdvaran är kompatibel och att din elhandlare har ett avtal med Checkwatt för balansansvar.

  En beräkning av förtjänst med 2021 års elpriser visade på en inkomst i storleksordningen 24 000 SEK/år för ett batteri som kan leverera 10 kW och lagra 10 kWh. För 2022 kommer förtjänsten öka.

Jag gjorde en servettkalkyl på användning 1 och 2 ovan. Det tydligaste utfallet var att batteriinvesteringen är mycket känsligare än solcellsinvesteringen gällande elpris. När jag räknade på dagens elpriser och jämförde med priser från 2020 så ändrades återbetalningstiden en faktor 20 (från 3 till 30 år) för batteriet. Men då har jag inte räknat med det jag tror är mest lönsamt framöver, frekvensreglering.

Känslighetsanalys

 • Elpriset kommer inte fortsätta variera så mycket över dygnet

  Detta scenario känns enligt mina källor ganska troligt då många större aktörer (industri) idag skulle tjäna stora pengar på att flytta sina laster.

 • Elpriset kommer inte fortsätta vara så högt

  Det är här jag sett mest spridning i vad folk tror (särskilt här på forumet). Det är få som tror att elpriset kommer fortsätta ligga på dagens nivåer, men frågan är när, om någonsin, vi kommer se samma nivåer som 2020?

 • Även om elpriserna sjunker så tror jag det dröjer innan frekvensregleringsmarknaden blir ointressant. Mer vindkraft och mindre kärnkraft kommer öka behovet de närmaste åren.

 • Enligt reglerna för Grön teknik-bidrag “Det är bara det aktuella hushållets egenproducerade el som ska kunna lagras och den lagrade elen ska bara kunna användas av detta hushåll.” Man får alltså inte köpa/sälja el från nätet. En väldigt märklig regel i mitt tycke - det borde komma alla till gagn att mer el finns tillgänglig dagtid.

Visst finns det utfall där ett batteri blir en dålig investering, men min bedömning är att just nu är den minst lika intressant som solceller. Jag tycker det är så intressant att jag tryckte på köpknappen för 7,3 kW solceller och 10 kWh batteri igår, så jag kan återkomma om något år med mer än gissningar.

Vad har jag missat?

13 gillningar

Ingenting har du missat, du har gjort en jättebra analys. Det finns en tröghet i dagens industrisektor och det kommer ta flera år innan majoriteten av företagsledningar har kommit till samma insikt som du. Även om tyngre industrier skulle flytta sin effekt på det sättet du beskriver skulle det krävas en annan teknik än batterier och där är vi inte än så du kan vara helt lugn. Det är mina tankar iaf.

Äh jag svamlar dom har redan sett fördelar med det du tar upp men tekniken finns inte, att lägga om till nattskift är ett sätt. Batterier blir för dyrt, solceller kan vara ett sätt men där sätter vintern stopp, kan då privatkunder hjälpa till så är detta jättebra såklart. Så därför tror jag också på din investering. Borde tänkt lite mer innan jag postade. :woozy_face:

2 gillningar

Att kunna använda batteriet som reservkraft om vi får flertalet bortkopplingar i vinter är ju en annan fördel. Själv har jag nyligen installerat en UPS till hemmaserver och nätverk.

Något jag tycker du missar i analysen är följande fråga:

 • Om det är lönsamt att investera i batterier, varför görs det inte redan av till exempel vindkraftsproducenter, som borde ha mycket att tjäna på detta?

Förövrigt skulle jag inte hålla det för osannolikt att grön-teknik-bidrag och liknande subventioner försvinner väldigt snart, med tanke på kommande regeringsunderlag.

Ja, nattskift känns som den snabbaste lösningen för energiintensiva industrier.

Ja, det system jag köpt klarar inte ödrift, men det finns möjlighet att få ut enfas från batterierna, så man kan hålla igång kylskåp, lite belysning och en punktvärmekälla i värsta fall.

Två delar gissar jag. Det har inte varit lönsamt särskilt länge så marknaden har inte hunnit reagera. Dessutom har de inte 50% rabatt på investeringen. Det gör att de måste titta längre in i framtiden för att få tillbaka investeringen, och då blir det en större risk.

2 gillningar

Väldigt synd att man inte förutsåg detta behov inför elbilsboomen, det är lite lätt olustigt att ha 75kWh batteri i bilen som man inte kan använda för att skicka tillbaka el till hushållet/elnätet, tänk vilken skillnad det kunnat göra nationellt. Jaja, det kommer väl i kommande generationer:)

3 gillningar

Precis, när V2G och V2L blir standard så kommer inte mitt pluttbatteri vara så mycket att hänga i granen.

2 gillningar

Det finns till bla Nissan och några andra bilmärken. Dock kostar laddaren ca 55 tusen.
Det är bara några år bort innan bilen kopplas mot huset.
I princip har alla bilmärken stöd för V2X nu 2022.
Nu ska bara laddarna ut på marknaden. Tekniken finns redan.

2 gillningar

Vet du hur stor effekt man kan få ut från en bil?

När det gäller frekvensreglering så är det effekten som är avgörande snarare än energimängden. När man hyr ut batteriet för frekvensreglering så står det stand-by största delen av tiden. Man får betalt för effekten, här kan man se hur priset varit historiskt, men också vad det kommer att vara närmaste dygnet:
https://mimer.svk.se/PrimaryRegulation/PrimaryRegulationIndex

Osäker med effekten. För egen del handlar det i första hand om att drifta huset.
Jag vet att större företag på min ort med större solcellsanläggningar börjar snegla på frekvensreglering via större batterier.

Vad tror ni om en setup där man använder bilbatteriet (säg stor bil med 100kwh batteri) till frekvensutjämning eller att bara köpa billigt och sälja dyrt över dygnet med typ halva kapaciteten och sparar resten för att kunna köra bilen med, och man gör det med en leasad bil?

Det känns ju tveksamt att göra det med sin ägda elbil för att man sliter på batteriet om man utöver sin användning också laddar och förbrukar 50kwh per dag på elförsäljning, men det lär väl inte finnas regler mot det i leasingavtalen (än)?

Tror att det är just det marknaden diskuterar. Tror inte att biltillverkarna vill ta garantin på batteriet vid sådan användning.
Bil som gått 1500mil men har ett batteri som är slitet som om bilen gått 15000mil.

2 gillningar

Som sagt, när man frekvensreglerar får du betalt för effekten, inte energin, så här har du ingen nytta av ett stort batteri.

Däremot är energimängden intressant när du kör elprisarbitrage, så länge effekten är tillräckligt stor så att du hinner sälja när det är dyrt.

Gjorde en uträkning för frekvensreglering på historiska data.
För 2021 betalas det ut 3900 kr per kW och år om du kör frekvensreglering hela tiden.
För 2022 betalas det ut 5400 kr per kW och år (räknade på ett snitt fram till dagens datum. Känns inte troligt att snittet minskar de sista månaderna, snarare ökar.)

Det skulle innebära att ett batteri med 5 kW effekt skulle inbringa 20 250 SEK i år (avdraget det aggregator och balansansvarig tar). Kostnaden för ett sådant stationärt batteri är ca 50 000 SEK (med bidrag inräknat).

1 gillning

Vet ej men någon med en formelsamling lätt tillgängligt borde kunna räkna vilken effekt det krävs för att slunga ca 2000kg från stillastående till 100 km/h på 4,5 sekunder, det borde ge ca max uteffekt från batteriet eller?

2 gillningar

Haha, nja, jag är inte säker på att kraftöverföringsmöjligheten mellan batteri och elnät är densamma som mellan batteri och motor.

Elprisarbitrage sliter garanterat på batteriet, men jag är inte säker på att frekvensreglering påverkar livslängden i någon större utsträckning.

Ok, jag är dåligt insatt i just det, men det är ju lovande isåfall. Är dock väldigt intresserad att köra frekvensreglering och att köra elbilen V2G oavsett.
Man kan ju köpa en äldre Nissan Leaf och testa….
Då slipper man ju garantidiskussionen samt kan låta bilen så på sin P-plats som andrabil.

Precis, jobbigt när man börja kolla vad priset är på frekvensregleringsmarknaden innan man åker till jobbet.

 • Nja, jag tar nog cykeln till jobbet idag, annars blir det 52 kr i förlorade intäkter…
2 gillningar

Funderade på ett Nilar-batteri när vi installerade solceller förra sommaren. Min kalkyl landade i marginellt förkortad återbetalningstid, men eftersom investeringen blev större så skulle den absoluta årliga intäkten öka. Tänkte då utnyttja batteriet genom att ladda under lågpris och sälja under högpris, som ni säger. Till slut blev det inget batteri p.g.a. utrymmesproblem. (Har kallgarage så vi måste ha batteriet i huset.) Sen så har väl Nilar haft lite problem också…?
Ska man ha lite större batteri och inte vill ha Li-jon i huset så blir de ju lite bulkiga. Bättre då att ha ett stående på uppfarten. Nästa bil blir V2G.

1 gillning

Priserna i slutet av September började bli dyra även nattetid.
Att då ladda ett litet batteri på 7,5 kw där det går i mer än vad du får ut gör att det inte är mycket att spela på.
Bättre att använda elen själv och sälja överproduktionen.
Har funderingar själv på att sätt in en backup men fick ett pris på 40,000 för 7,8kw om jag inte missminner mig.Hybridinverter valde jag direkt för att vara förberedd.
Man slipper köpa el på kvällar/nätter under April till september någonstans.
Får utvärdera detta till nästa år Då anläggningen är från i somras.
Frågan sedan är om detta system kommer att fortsätta med betalning till privatpersoner.
Kan gå hur som helst då de vänder kappan efter vinden i rose’n bad.

Hej, det här verkar väldigt lovande. Jag har några frågor som jag hoppas att någon kan svara på.

Går det att balansera mellan spotprisarbitrage och frekvensreglering? Hanterar checkwatts tjänst detta automatiskt i så fall? Går det att göra båda samtidigt?

Ungefär vad ligger totalkostnaden på för en installation på 10 kwh om man vill använda samtliga tjänster som erbjuds till privatperson?

Kan Checkwatt hjälpa till med att ta fram alla uppgifter som behövs för att göra skatteavdrag i deklarationen? Är det några andra skatter förknippat med de erbjudna tjänsterna som man bör tänka på?