Hur kan privatleasing vara så förmånligt?

För att säga att något inte är jämförbart måste man först gjort en jämförelse.

Ergo: Allting är jämförbart.

Fast nu handlar ju inte tråden om bensinare vs elbilar, utan om hur leasing kan framstå som så fördelaktigt. Finns ju alltid alternativet att köpa en ny eller bättre begagnad elbil.

Erik, det stämmer inte utifrån perspektiv mest ekonomisk lösning. Återigen, se den andra tråden.

Jag räknade och jämförde med att köpa en begagnad V90 på Blocket kontant eller med lån på huset vs behålla nuvarande vs att köpa nytt.

Räkna på det själv istället för att killgissa annars tappar du trovärdighet även i de trådar där du har koll.

5 gillningar

Helt sant, men inte heller det klarar jag att räkna hem.

Jag räknade på en 2 år begagnad e-Niro och fick i bästa fall samma månadskostnad som en ny på leasing.

1 gillning

Du menar den som är 500+ inlägg lång? :joy:

Jag kan erkänna att jag inte lusläst andra tråden eftersom jag inte har några planer på att byta bil för tillfället och säkert ha missat din uträkning, så vore bussigt om du kunde slänga in den även i denna tråd.

Påstår mig inte vara någon expert på området och mycket väl kan vara helt ute och segla i frågan, men mitt utgångsläge är att jag inte ser logiken i att leasing skulle vara mer ekonomiskt fördelaktigt. Men jag har inga problem att ändra uppfattning, har ingen som helst nytta av att bära omkring på villfarelser.

Här är de två relevanta inläggen i den tråden:

Samt:

Men du håller med om att det då är någon form av felprissättning på marknaden? Antingen är de begagnade för högt prissatta, eller så kostar de nya mer än man tror vid första anblicken. Vilket absolut kan vara fallet, men då börjar varningsklockorna ringa och man vill gärna mäta saken närmare både två och tre gånger innan man sågar.

1 gillning

Yes, det är absolut en felprissättning på marknaden.

 • felprissättning i skatt på elbil vs ICE-bil, dvs bonus / malus
 • felprissättning gällande momsen
 • att elbilar är väldigt mycket billigare på el än bensin (också en skattefråga)
 • att bilhandlarna ger rabatt i kampanjer
 • felprissättning där man utnyttjar olika länders bonussystem (många bilar går på export efter avslutad leasing)
 • felprissättning i omställningen för biltillverkarna som får krav på sig
 • låg ränta på marknaden
 • hög efterfrågan på elbilar och lågt utbud

Någon kan säkert komplettera med mer. :wink:

Men det betyder inte att man inte kan utnyttja den för egen del. :red_car:

5 gillningar

Där är ingen tvekan, min ursprungliga fråga till dig var dock hur leasingen kan bli dyrköpt?

Jag, och fler på forumet och på andra håll, har synat detta ganska väl skulle jag säga. Jag ser inte hur detta skulle kunna bli dyrköpt.

Ser dock ingen jämförelse mellan köpa vs. leasa en elbil i länkarna, utan handlar mest om varför det är billigare med en elbil vs fossilbil. Det enda argumentet i första länken gällande att köpa en elbil istället för att leasa är egentligen “värdeminskningen är väldigt svårbedömd på grund av att det knappt finns någon begpris-historik på elbilar ännu i kombination med snabb teknikutveckling.”, inga siffror = killgissning? :wink: Hade varit önskvärt med en uträkning där man kan granska siffrorna så att man undviker detta.

Sedan håller jag inte med om detta resonemang gällande finansieringen vid köp:

“Förutsättningarna vad gäller kapital och löpande kostnader måste vara desamma vid båda alternativen, dvs det är totalt orättvist att säga att om jag köper en bil för 300 000 kr så ökar jag bara huslånet med låg ränta och simsalabim så har jag plötsligt 300 000 extra, men när jag privatleasar en bil så behöver jag inte dessa pengar och då lånar jag dem inte heller och då finns inte heller alternativkostnaden. Detta ger en helt skev jämförelse. Jag anser att man måste börja med att säga. Här har jag 300 000 kr (oavsett var dessa kommer ifrån), vad ska jag nu göra med dem? Investera på börsen och privatleasa, alternativt köpa en bil?”

Om du avstår att köpa fler eller säljer aktier för att köpa bilen uppstår absolut en alternativkostnad, men inte enbart av att du lånar mot dem. Mängden risktillgångar förblir oförändrade om du amorterar lånet i takt med värdeminskningen. Här skulle jag istället säga att det är fördel köp eftersom du när som helst kan sälja bilen och amortera lånet, medan leasingen har negativ inverkan på kassaflödet under hela perioden.

Dock är det ju egentligen bara momsen och ev. exporten som påverkar leasing- vs. köpa-delen :thinking: Moms-argumentet upplever jag inte heller som klockrent. Vi kan alla vara överens om att man betalar moms under leasingperioden, så den är samma oavsett. Men sen när bilen ska säljas vidare måste köparen av bilen betala momsen på den begagnade bilen, vilket naturligtvis påverkar priset före moms, dvs. hugget som stucket både för bilhandlaren och staten? Är bilen redan momsad är det bara vinstmarginalen handlaren behöver betala moms på.

Då återstår egentligen bara det mytomspunna Norge-arbitraget, men det har jag inte heller sett någon fakta kring :man_shrugging:

Du får jättegärna länka till detta.

1 gillning

Säg att S tar bort bonusen för bilar som förs ut hur landet inom 5 år. Finns redan förslag till lagstiftning på detta.

Det ger ca 60 000 som ska läggas på leasingsavgiften, utslaget på antal månader kvar av kontraktet.

Kan bli riktigt dyrt snabbt.

Nu får vi hoppas det inte blir så men som jag tolkar leasingavtalen har de rätt att genomföra detta. Sen kanske de inte vågar genomföra avgiftshöjningen alternativt får vi ett regeringsskifte alternativt genomförs regelförändringarna bara för nya bilar.

Fast att hela den ”kostnaden” för bortfallen bonus skulle landa på leasingavgiften under bilens första 36 månader i bruk är lika orimligt som att hela bonusen skulle komma leasingkunden till del.

Idagsläget går ju en stor del av leasingbilarna på export efter 36 månader.

Då är ju frågan om leasingsföretagen eller kunden ska ta kostnaden för en sån regelförändring.

Det kommer ju bli vad marknaden tål, som med allt annat. Dock kommer det aldrig bli hela summan eftersom hela summan omöjligen kommer kunden till del idag, de kommer ju liksom inte höja sina vinstmarginaler pga. en sådan förändring - annars hade de gjort det redan idag.

För existerande kunder blir det en avvägning mellan att riskera att förlora kunden och att få in de extra pengarna… så om en går före och kräver hela summan enligt avtalen kommer andra följa efter, då blir det liksom neutralt i den aspekten.

Köp versus leasing finns en kvot för att räkna ut när det är fördelaktigt, det finns i någon av trådarna men jag orkar inte leta fram det. Jag tror det var @kero som skrev om det. För elbil är det ofta det, speciellt på kampanj.

Gällande argumenten som @janbolmeson räknade upp (alla möjliga ock relevanta) så spelar det ingen större roll för mig varför marknaden ser ut som den gör, förutom att det är intressant. Om det finns ett erbjudande som är fördelaktigt, oavsett orsak, varför inte dra nytta av det?

Menar du och kanske @Guldfeber att det skulle gå för Santander, i mitt fall, att öka kostnaden retroaktivt för ett redan påskrivet kontakt för att riksdagen skulle ändra kraven för miljöbilar?

Konkretisera det här med dyrköpt, tack.

Normalt står det i avtalet att de har rätt att göra det.

Ex från carplus,

Skatter eller avgifter i övrigt som under leasetiden debiteras Leasegivaren i dess egenskap av fordonsägare eller på grund av upplåtelsen av fordonet och som icke kunnat beaktas vid leasingavgiftens bestämmande enligt detta avtal skall berättiga Leasegivaren att av Leasetagaren erhålla motsvarande belopp vid anfordran.

Leasegivarens kostnadsbild ändras som en följd av lagstiftning, kreditpolitisk åtgärd eller annan anledning som Leasegivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks äger Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften.

Om S försämrar möjligheten för skattegynnad export av miljbilar kan leasingsföretag flytta kostnaden till sina kunder,

Säger inte att de kommer göra bara att möjligheten finns.

Det intressanta är även att de har rättighet att höja avgiften om räntan går upp men ingen skyldighet att sänka avgiften om det blir minusränta.

1 gillning

Här gör @guldfeber en tankevurpa. Jag skriver inte denna kommentar för att argumentera med @guldfeber (det har jag redan gjort ett fruktlöst försök till) men för alla er andra. Gör er själva en tjänst och gör en rättvis jämförelse istället där utebliven avkastning tas med till fullo.

Låt mig ta en enkel jämförelse för att belysa denna tankevurpa.

 1. Person A har tidigare i livet valt att amortera hårt och har därför en belåningsgrad på 50% på ett hus värt 2 MKr och inga kontanter. A lånar därför 500 000 kr extra på huset och köper bil. Efter bilköpet har A belåningsgraden 75%.

 2. Person B har amorterat långsammare och har därför en belåningsgrad på 75% på ett hus värt 2 MKr, men har istället sparat 500 000 i kontanter på nollräntekonto som B köper bil för.

 3. Person C har också amorterat långsammare och har därför en belåningsgrad på 75% på ett hus värt 2 MKr, men har sparat i investeringar värda 500 000 kr som C säljer och köper bil för.

 4. Person D har också amorterat långsammare och har därför en belåningsgrad på 75% på ett hus värt 2 MKr, Person D har till skillnad från A, B och C hög riskaptit så D belånar 500 000 kr med sina investeringar som säkerhet till förmånlig ränta som D köper bil för.

Om vi ska försöka göra en generell jämförande TCO-kalkyl för privatleasing vs bilsköp, ska vi då säga att person A och B inte har någon utebliven avkastning medans C och D har det? Eller ska vi säga att B också har utebliven avkastning trots att B hade pengarna på nollräntekonto? Självklart inte.

Min slutsats är att det enda rimliga och rättvisa sättet att jämföra köp vs privatleasing är att räkna på utebliven avkastning på hela köpesumman, och att även räkna på utebliven avkastning på den del av månadskostnaden vid privaleasing som blir kvar efter att kostnader för service, däck, och annat räknats av.

4 gillningar

Om jag inte minns fel så lärde jag mig kvotberäkningen av Alrik på AutoMotorSport. Denna kvot är bara en första grov kontroll om privatleasingpriset verkar vettigt eller ej. Du behöver så klart göra en mer noggrann analys för att bedöma ett erbjudande. Du dividerar nybilspriset med leasingpris/månad för 3 år/4500 mil. Ju högre värde, desto bättre privatleasingerbjudande jämfört med nybilsköp.

Brasklappar: En del erbjudanden inkluderar försäkring, andra inte, vilket kan göra kvoten missvisande. Denna kvot tar inte heller hänsyn till att olika varumärken har olika värdeminskning. Som sagt, det ger en första fingervisning och det viktigaste är att försöka göra en så rättvis jämförelse som möjligt mellan de specifika modeller/erbjudanden man är intresserad av får tillfället.

Bästa kvoten jag hittat hittlls är 159 för MG ZS EV (339 900 / (1990+150)), alternativt 126 om man räknar efter avdragen bonus på 70K (vilket jag föredrar eftersom det är mitt faktiska köppris just nu).

Som jämförelse ger Volvo XC60 B4 AWD en kvot på 84.

2 gillningar

Tack för det! En risk som jag inte riktigt tagit med i mitt övervägande, att priset skulle öka pga politiska beslut. Det kan klart vara värt att fundera över, dock inget som får mig att omvärdera mitt beslut.

Nu önskar man nästan lite att det skulle hända, för att se hur bolagen skulle hantera det. Jag har svårt att tro att de skulle ta ut hela deras minskade intäkt mot sina befintliga kunder, men vem vet.

1 gillning

Jag killgissar att en framtida kilometerskatt, för att täcka upp inkomstbortfallet då ICE-bilarna minskar i antal, kommer att läggas enhetligt på alla bilar oavsett bränsletyp.

Detta skulle innebära att skillnaden i driftkostnad består.
Det blir bara dyrare för alla. :sweat_smile:

Privatleasing för elbil vs ICE skulle alltså fortsätta vara billigare enligt den gissningen.