Hur kan privatleasing vara så förmånligt?

Utifrån min lite chockerande insikt i den separata tråden:

och @MaxB:s fråga:

Någon som har några tankar?

1 gillning

Det får en att undra hur dem kan göra det. Leasingfirman ska ju köpa bilen, styra med lokaler, personal, ta lite vinst. Biltillverkare har ingen sådär jättelysande vinstmarginal så några sådär jättelysande rabatter lär dem ju inte få. Undrar genuint, hur gör dem?

Några spontana tankar:

 • Lite rabatt på inköpspris
 • Nedförhandlade försäkringspremier
 • På elbilar får dem pengar från staten
 • Bra priser på däck
 • Beräknar att räkna hem lite på “onormalt slitage”

Finns det något mer?

@kero eller @Skogstomten kan säkert svara, men mina tankar är:

 • Extremt låga räntor idag (och kommande 36 månader)
 • Rabatt på massinköp på standardiserade bilar
 • Skaldriftsfördelar i service (de kan ge service mycket billgare än vad vi kan + bilarna går på garanti)
 • Skalfördelar vid försäljning efter leasing-periodens slut
 • Pengar från staten på elbilar
 • Skalfördelar på däckköp/byte/förvaring

Det är nog ett nollsummespel. De vill få ut fler begagnade bilar på marknaden vilket det finns ett behov av. Där tjänas pengarna.

2 gillningar

Men många av privatleasingarna är ju nya bilar? :roll_eyes: Eller du menar att man tjänar pengar i steg 2?

Nu hade du otur när du tänkte tror jag :wink:.
Ja, De hyr ut nybilar på tre år för att öka utbudet av tre år gamla bilar på marknaden. Du har betalat värdeminskningen och sedan säljer de bilen

5 gillningar

Det är ändå kunden som kommer få ta smällen vid ränteförändringar eller om lagstiftningen förändras.

Från Volkswagen,

 1. Beräkning av leasingavgift
  7.1 Leasegivarens anskaffningskostnad, inklusive skatter, avgifter och kostnader för Fordonet samt Fordonets restvärde utgör faktorer som beräkningen av leasingavgiften baseras på. Leasingavgiften kan komma att reduceras med anledning av utbetald klimatbonus. I leasingavgiften ingår även ränta som kan vara rörlig eller fast. Räntan beräknas på faktiskt antal dagar under aktuellt kalenderår med en Räntedagsbas 365/360.
  7.2 För avtal som löper med rörlig ränta följer räntan förändringar i Leasegivarens upplåningskostnad, VWFS basränta. Basräntan fastställs en gång per månad och publiceras på internetsidan www.vwfs.se. Räntan kan därför både höjas och sänkas under avtalstiden, men vid fastställande av rörlig ränta tas inte hänsyn till negativ ränta. För avtal med fast ränta gäller angiven fast ränta utan hänsyn till förändringar i ränteläget.

 2. Rätt till förändring av leasingavgift
  8.1 För den händelse att Leasegivarens kostnader ökar i anledning av kreditpolitiska åtgärder, ändrad skattesats för mervärdesskatt, förändrad lagstiftning eller myndighetsbeslut eller anvisningar, har Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften för framtida betalningsperioder för att få full kompensation för sina ökade kostnader. Leasetagaren har motsvarande rätt till ändring av leasingavgiften för det fall Leasegivarens kostnad till följd av någon av ovannämnda omständigheter skulle minska.
  8.2 Leasetagaren ska aviseras skriftligen om förändring enligt 8.1 av leasingavgiften, varvid Leasegivaren ska informera Leasetagaren om orsaken till förändringen.

Din slutsats bygger väl på antagandet av att en nyköpt bil tappar 50% av värdet efter 3 år och 4500 mil.
20% årlig värdeminskning. Är det verkligen så högt nu för tiden?

Om det faktiska restvärdet är högre så tillfaller det leasegivaren. Jag instämmer i att MGs elbil är grymt subventionerad, men jag tror därför inte att alla leasingerbjudanden är gratisluncher…

Jo men förstår inte ändå hur de får det att gå ihop, värdet på bilen borde gått er mer än dem har fått in i hyra för att kunna generera vinst med lokaler och personal? Dem kan ju inte sälja bilen dyrare än marknadspris?

Eller kan de det? Priserna hos handlare är ju alltid högre än privat. De har bättre möjligheter att snabbt, billigt, enkelt rekonda en bil att se bättre ut (öka värdet). Många vill handla på firma för att det är tryggt de första åren.

Men risken att en 3 år gammal bil ska gå sönder ganska låg. Dvs. de säljer garantier, avbetalningar och serviceavtal med Mycket god marginal eftersom så nya bilar sällan behöver läggas mycket pengar på.

Fortsättningsvis gör de pengar på bilen personerna som köper de tre år gamla bilarna kommer in med. De har äldre bil som ges ett skambud på via någon auktionstjänst och säljer den direkt med liten vinst till en mindre bilfifflare i Årjäng.

Det kan ju de reguljära bilformorna/begagnatfirmorna oxå göra… det är ju inte som att en tidigare privatleasad bil är dyrare än samma bil som titigare är privat eller företagsägd.

Underligt, mycket underligt. Dem är ju proffs på att sälja bilar, du gör en affär med någon som jobbar med att göra affärer. Att du går ut som förlorare är nästan en garanti. Som du säger, en 3 år gammal bli strular inte i första taget så då behövs ju inte några garantier.

Köper man den privat så köper man av en amatör.

Lite som med aktiehandel, köper du helst en aktie som säljs av JP morgan som sitter på mest info, eller en aktie som säljs av Bengt 56 från Julita? Jag vet vad jag väljer i alla fall.

3 gillningar

Ett inlägg har sammanfogats med ett befintligt ämne: Onormalt slitage vid leasing | Några erfarenheter?

När det gäller elbilar på korta kontrakt så är dessa med rätt stor sannolikhet sålda redan till Norge. 70k pengen räcker rätt långt till delar av värdeminskningen plus lite vinst. Resten betalas genom leasingavgiften. Delar av momsbördan lättas ju också genom leasing vilket utgör 25% av totalpriset annars.

Har alltid varit skeptisk till leasing och föredrar att köpa bilar med cash som jag behåller 7-9 år. Kostar mig cirka 5000 kr i månaden eller runt 25 kr milen inklusive allt (även tvätt).

Att köpa en elbil får cash är en ekvation som är svår att få ihop om man inte hittar deals och maximerar det man får från staten och flippar bilen.

När det gäller bilar med konventionella motorer år det ett sätt att sänka tröskeln för ”köp” i kombination med extremt låga räntor.

3 gillningar

Nej just det, stämmer ju mycket riktigt. Då är ju frågan om allt bara är subventionerat av bonus-malus samt att elbilar har betydligt högre marginaler som möjliggör en annan nivå av leasingerbjudanden. Har för mig någon skrev tidigare att leasing-kalkylen är inte alls lika spännande på en ICE-bil.

Precis. I min värld köper jag gärna av privatpersonen. Då kan jag ju titta han/hon i ögonen och se att bilen har blivit väl vårdad (eller inte). :slight_smile:

Har du några siffror på detta?
Alltså du kan mycket väl ha rätt, men det borde gå hitta siffror på hur vanligt det är med export till Norge.
Minns att jag läste på ett bilforum där någon hävdade att det inte är så vanligt som folk tror, men har inte hittat inlägget.

Jag har inga siffror. Har sett exportstatistiken tidigare men minns inte var. Däremot har jag kompisar som är insiders hos större bilhandlare och trenden med EV på kortare kontrakt som är mer sannolika att hamna i Norge har jag rätt god empirisk bevisning för.

Så vitt jag förstår det så beror det till stor del på att Norges tilldelning av nya elbilar inte har räckt till och dels på hur det fungerar med skatten på bilar som är mer än X månader gamla (minns inte vad X var).

Sedan är det ju som med allt annat sanningen ligger förmodligen någonstans mitt emellan.

Myndigheten trafikanalys redovisar antalet bilar per drivmedel som exporteras. Om man kontaktar dom kan man säkert få data per land också.

För varje fjärde ny elbil så exporteras det en elbil.

Undra om/hur mycket leasingavgiften kommer höjas om ny regler för elbilsexport införs. Iaf min tolkning av avtalen så har företagen rätt att höja avgiften om detta införs.

1 gillning

Min granne är bilhandlare.
“Jag skulle aldrig leasa en bil till dig. Jag gillar ju dig.”

17 gillningar