Investmentbolag - varför inte bara investera 100 % i investmentbolag?

Jan :construction_worker_man::guardsman::bride_with_veil::policeman:!:pray: Då backar jag direkt. Haha. Länkarna var forskning om indefonder vs aktiva fonder. Amf småbolag riktigt bra billig aktiv småbolagsfond,Avanza Emergingmarkets borde ge mer långsiktigt än LF Global indexnära. Problemet är bara då måste man övervikta de fonder i portföljen ordentligt om man ska ha nytta och överavkastning jämfört med LF Global indexnära. Då räcker det knappast med 10% småbolag och 10% Emerging markets! Det är det jag vill säga. Små poster i portföljen gör lite bredare och större risksspridning . Om man vill att det ska merkas lite mer i slut avkastning och tror på det att historiken ska hålla i sig borde man köra 25% Amf Småbolag eller Spiltan Aktiefond inestementbolag. 25% Avanza EM. 50% LF Global indexnära om man vill ha större effekt och positiv påverkan på portföljen. Något liknade förslag får man i Avanzas portföljgenerator långsiktigt. Då behåller man ändå gaska bra riskspridning i portföljen. Man kan gör portfölj på 100 olika sätt. Det finns inget fel rller rätt. Går även köra 50% Global index. 50% Emerging markets. Riktig bred portfölj hela världen. Lite högre risk med större möjlighet till överavkastning. Frågan är bara med vilken fördelning är man nöjd och vilken är bäst om 15år? Det borde Jan kunna svara på. Vad är rätt och fel?

1 gillning

Tycker du ska analysera min portfölj lite mera. Undersök avgiften i fonderna jag valt. Undersök betat (historisk svängning vs avkastning). Undersök hur stor andel Sverige den faktiskt har (det är inte 30% utan mera). Jag har heller inte 5% i 3 fonder.

Jag har 5% bankkonto och 5% i en lång US government ETF. Detta har jag främst för att det är billigare att ha kvar ETFen än att sälja den och byta till bankkonto (kombinerat med att jag även anser att 20-30 year US treasury bonds är bästa skyddet mot börskrascher). Undersök hur stor andel småbolag det finns.

Undersök hur stor andel indexfonder det är i portföljen. Och kanske framförallt, läs igenom texten ovanför om beta och belåning och vad syftet med min portfölj är. Min portfölj är ett resultat av 13 års analyserande av börsen så varenda innehav är genomtänkt och har ett syfte och jag har analyserat det och vägt det mot en hel drös andra alternativ men kommit fram till att dessa är de jag anser bäst just nu.

@Daniel_Nilsson, jag tycker din portfölj ser spännande ut. Får jag provprata?

Vad sägs om att byta ut Spiltan-fonden mot t.ex. SEF Kavaljer Investmentbolag samt Swedbank Robur Nyteknik mot t.ex. iShares MSCI World Inf. Tech eller motsvarande teknik-fond? Då tänker jag att man minimerar bolagsrisken och får mer en marknadsrisk?

Kanske även en poäng att minska lite på småbolagsfonderna och lägga till PLUS Mikrobolag?

Korrelationen mot Spiltan investment ser väldigt hög ut. En fördel är att investor inte väger lika tungt och att man får internationell exponering samt större exponering mot USD. Jag gillar inte den totala kostnaden på 0.83%. Har du någon info om varför förvaltningsavgiften är 0.3% men total kostnaden hela 0.53% högre?

Fördelen är ju en lägre avgift, större exponering mot Euro och fler bolag. Dock har jag blivit allergisk mot att investera i ETFer med växlingsavgift. Vill åtminstone testa konceptet lite mera i fonder där jag inte betalar så hög köp/sälj avgift. Just teknik vill jag dessutom ombalansera ofta för att undvika att den växer allt för mycket när kraschen kommer. Det är mycket möjligt att jag kommer göra detta byte framöver när jag testat på portföljen lite mera dock då jag helt klart ser fördelarna.

Jag tror det blir problem när bolagen blir för små. Trassligt att investera (stor spread för fonden), svårt att ta sig ur om fonden har stora summor osv. Historiken för överavkastning finns inte där heller. I dagsläget säger jag nej till den här fonden.

Beror på att fonden är relativt liten och då slår transaktionskostnaderna mycket månad från månad. Minskar med att fonden får mer tillgångar.

Kloka svar i övrigt. Håller med. Tack för att du delar med dig. :pray:

1 gillning

Jäkligt spännande portfölj, denna ska jag bevaka och troligtvis köra på. Tack Daniel

Jag har en del kontakter inom finans som inte alltid kan eller har tiden att skriva på forumet. Här kommer en sådan reflektion på den här tråden.


Har nu läst tråden i sin helhet lite mera noggrant och måste säga att det är en väldigt spännande tråd. Måste även tillägga att jag blir imponerad av den sparringpartner du hittat i @Daniel_Nilsson som verkar väldigt kunnig och dessutom både saklig, intresserad och mån om att dela med sig av sina ideer och sin erfarenhet.

Jag är som sagt ingen expert på investmentbolag men tycker det som skrevs i orginaltråden lät bra. Alltså:

Tes: Svenska investmentbolag kommer avkasta ungefär som svenska småbolag.

Om man sedan utgår från forskningen som säger att det optimala är en marknadsviktad väldiversifierad portfölj till så låga avgifter som möjligt så kan man fråga sig om investmentbolag tillför något till en sådan portfölj.

Min utgångspunkt blir att svaret är ja om de investmentbolag man investerar i innehåller tillgångar (eller kanske snarare tillgångsklasser) som man inte kan få exponering mot på något annat sätt eller ger andra strukturella fördelar som inte går att erhålla på något annat sätt. Två aspekter lyftes i tråden som jag tog fasta på.

Tillgångsslag

I viss mån innehåller investmentbolag onoterade bolag som man inte kan få exponering mot på annat sätt. Dessa kan vara intressant att få exponering mot förutsatt att man inte gör avkall på andra aspekter som hög koncentration eller illikviditet i en för stor del av portföljen.

Här spelar premie/rabatt in en del antar jag då denna (till viss del) beskriver marknadens syn på värdet av de onoterade innehaven i ett investmentbolag. Du själv skrev i tråden att investmentbolag kan liknas vid förklädda private-equityfonder vilket är en intressant liknelse.

Man kan även notera att väldigt många långsiktiga investerare (institutioner, pensionsfonder, universitetsfonder etc.) investerar delar av sitt kapital i både private-equityfonder (och för den delen fastigheter som även togs upp i tråden) vilket indikerar att de ser fördelar med detta.

Nackdelen med att investera i investmentbolag endast för att komma åt småbolag eller onoterade bolag kan vara att man får en del större bolag på köpet och måste justera sin övriga portfölj för att ta höjd för detta.

Strukturella aspekter

Här tänker jag framförallt på belåningen, även detta något som togs upp i tråden. Och det är ju precis så att många vanliga fonder inte får jobba med belåning på det sättet som ex AP7 gör. De fonder som har den möjligheten är ofta specialfonder och kan inte vända sig till allmänheten på samma sätt.

Eftersom börsen tenderar att gå upp över tid så kommer en belånad portfölj att över tid prestera ännu högre än börsen. Nu har jag inte stenkoll på hur andelen belåning i investmentbolagen har förändrats över tid och huruvida detta kan påverka framtida avkastningsmöjligheter.

Sen antar jag att även dessa bolags skattesituation påverkar möjligheten till ränta-på-ränta i och med att de kan återinvestera utdelningar och vinster relativt kapitaleffektivt.

1 gillning

Tack för komplimangerna. Men trots det så kan man ändå konstatera att jag inte följer de råd som forskningen ger om man kollar på nästa påstående:

Så är inte det här min investeringsfilosofi. Jag har ju på konstgjord väg försökt återskapa en belånad portfölj utan att ta lån genom att välja ut fonder som har högt beta. Istället för att vara exponerad mot hela marknaden har jag alltså valt ut fonder som har högt beta och låg korrelation mellan varandra. Detta kombinerat med innehav (guld, långa räntor och bankkonto) med låg eller negativ korrelation mot aktier men med låg avkastning. Om detta är en vinnande strategi eller inte får framtiden utvisa, men själva grundtesen blir en helt annan.

I många portföljer är detta en nackdel. I min portfölj är det en fördel eftersom den är underviktad stora bolag.

En annan nackdel som inte diskuterats tidigare är att jag tror det är svårare rent psykologiskt att behålla en portfölj som bara har en enda aktiefond, men jag kanske bara utgår från mitt eget psyke här. Kan till och med vara så att för vissa kanske detta är lättare?

Det här är ju väldigt tråkigt. Synd att det inte finns något lika bra alternativ som AP7 utanför PPM. Jag vet att jag diskuterade med en anställd på Nordea som också påstod att det var svårt att lansera fonder som var för “komplicerade”. Antar att en fond med belåning kanske räknas hit? Om det fanns en fond med låg avgift och belåning som helt enkelt replikerade ett värdlsindex så skulle den direkt få en stor del av mina investeringar och jag tror många med mig. Om till exempel Lysa gav möjligheten att investera i 125% aktier så skulle det ju helt plötsligt bli väldigt intressant att ha lite pengar där, vilket jag i dagsläget inte har.

Jag är tveksam till att investmentbolag har högre belåning än andra företag? Men det kanske blir en dubbel effekt av belåningen om investmentbolaget kan låna, men även bolagen i portföljen?

1 gillning

Menar din vän att investmentbolag med en högre andel av onoterade innehav värderas högre av marknaden generellt eller är det jag som missuppfattar?

Detta hade varit väldigt intressant att undersöka vidare. Om både investmentbolaget och underliggande bolag är högt belånade så ökar väl risken i sämre tider?
Förövrigt väldigt intressant tråd och inlägg.

@Daniel_Nilsson
Kör du allt på Avanza / Nordnet för ett samlat sparande eller har du delat upp det mellan olika aktörer? Tänker på Savr är ju prisvärdare ur ett sådant sätt när det kommer till vissa av dina fondval. Eller värderar du den mentala biten högre med att ha det samlat? :slightly_smiling_face:

Om man skulle sätta upp en portfölj innehållande de investmentbolagfonder som finns hur hade ni gjort då?
Har tidigare sett varianter som 50/50 Spiltan/SEF eller 50/25/25 SEF/Spiltan/Kvartil.

Hade varit intressant att höra era tankar kring detta.

Jag har både Nordnet (lägst courtage för ETFer), Savr (lägst avgift för aktiva fonder) men även länsförsäkringar för att bli förmånskund och få rabatt på alla mina och min sambos försäkringar samt 1200 reducerad självrisk en gång per år. Har även en liten del på Avanza, men den är egentligen bara en rest för att det är så besvärligt att flytta pengar mellan olika ISK med skatten.

2 gillningar

Tack för svar Daniel!

Fick tips på följande relevanta länk:

Gillar du total avg i den här fonden? Förvaltnings avg + avg på undrliggande investement bolag! Vad blir det totalt när man summerar det Jan?:thinking:

Har jag otur igen när jag tänker? Jag tänker att avgiften är 0.6 % jämfört med att äga de underliggande innehaven själv.

Jag jämför ju inte här med en billig global indexfond utan inom investeringsstrategin ”investmentbolag”.

Även så är den dyrare 0.40% än Spiltan i total avg.

Ja, men den är bredare och sedan får man själv bedöma om man tror på förvaltningsstrategin och diversifieringen som man betalar för. Jag har inte gjort den analysen på djupet i fonden. Men jag tycker tex att det är ett intressant resonemang att tex köpa de underliggande innehaven när man bedömer att det är mer förmånligt än att äga själva investmentbolaget. Det bör ju skapa ett mervärde. Är det större än 0.4 %? Ingen aning.

Då måste man tro på aktivt förvaltning. Annars får man svaret om 10 år om man har gjort rätt eller fel.:+1:. Det är så att det kommer alltid något nytt förvaltarna kommer med för att lättare locka åt sig kunder. Den här gäller alla rakt av. Nu ska man vara efterklok och tänka klart vem man ska lita på. :grin::clap:.

Bjud in förvaltaren till ett avsnitt, jag med flera är säkert nyfikna på att lära sig mer om hur de jobbar och tänker. :slight_smile:

1 gillning