Jag har 7000kr mindre i lön än jämlika kollegor

Jag har nu fått ta del av information ang lönesituationen på min arbetsplats. Det visar sig att jag ligger långt under många andra som har motsvararnde erfarenhet som jag och som är jämngamla. Givetvis känns inte detta bra. Jag gör ett bra arbete och är omtyckt på min arbetsplats. Istället för att bli förbannad och bitter tänkte jag nu istället försöka utnyttja detta till min fördel i ett samtal med min chef. Så till alla er som anser er vara bra på att förhandla, vad är era bästa tips? Hur lyfter jag denna diskussion med min chef på ett bra sätt? Jag vill verka objektiv i mina förklaringar men samtidigt vill jag sätta hårt mot hårt. Jag skulle inte ha svårt för att skaffa ett nytt jobb.

3 gillningar

Jag skulle bytt jobb.

15 gillningar

Där har du nog svaret. Ytterst sällan man lyckas uppnå några större lönelyft på samma tjänst.

6 gillningar

Jag “brukar” fråga hur jag ska tolka löneskillnaden. Gör jag ett 7 000 kr sämre jobb än kollegor? Om ja - be om en redogörelse så du kan förbättra dig. Om nej - be om en redogörelse för varför det finns en skillnad samt vad arbetsgivaren avser göra åt det. Går det inte att göra något åt det, eller att det går för långsamt, får du väl finna dig i det, eller söka ny tjänst (internt eller externt).

41 gillningar

Det här tror jag är en jättebra strategi. Be också om en lönejustering och inte en lönerevision, en lönejustering kan chefen besluta om som ligger utanför den årliga lönerevisionen.

8 gillningar

Tror det är helt rätt approach. Be arbetsgivaren förklara EXAKT vad som skiljer.

Det tydliggör att arbetsgivaren kommer få betala one way or the other. Antingen genom att du byter tjänst och ersättaren blir dyrare , eller att det billigare alternativet att du får en högre lön. Du skall nog inte räkna med att du får hela glappet täckt av en löneförhöjning och bör överväga att byta jobb om du inte får så du är nöjd.

Har du pratat med ditt fackförbund om du är ansluten?

4 gillningar

Prata med din chef. Du måste inte alls byta jobb även fast det kanske finns en risk.

I mitt team finns det individer som legat efter och senaste två åren blivit höjda runt 10,000 kr

Om arbetsgivaren är mån att behålla dig och inte är helt analt så finns möjligheterna absolut.

I vårt fall så har vi haft “generella” problem med folk som slutat för man kunnat få mycket högre på andra ställen, alltså vissa har inte haft marknadsmässig lön. Det har arbetsgivaren insett och korrigerar.

Jag skulle be chefen beskriva grunderna till varför du har den lön du har och sedan be om en lönejustering. Därefter skulle jag tagit kontakt med det lokala skyddsombudet och kontakta mitt fackförbund för rådgivning.

Det åligger arbetsgivarna att varje år genomföra en lönekartläggning och agera för att jämna ut ojämlika löner. Misstänker ni inte har kollektivavtal och att ni har en väldigt svag om ens någon facklig organisation på jobbet. Har ni ens skyddsombud/arbetsplatsmiljöombud?

1 gillning

Jag skulle kräva en högre lön för att kompensera föe bortfallet du lidit av historiskt

5 gillningar

Du kan alltid överväga att få ett externt erbjudande och be din nuvarande chef att matcha det.

3 gillningar

Är ni anställda ungefär samtidigt? Om inte, var nelägrt annorlunda när de andra anställdes?

Har faktiskt inte för avsikt att få precis samma lön på kronan. Vi har individuell lönesättning och jag köper att vissa förhandlar bättre än andra. Så en skillnad på någon tusenlapp hade jag inte höjt ögonbrynen för men när det handlar om uppemot 20% högre lön kan jag inte förbi se det.

Jag är inte medlem i vårt fackförbund, vet om att jag inte hade fått något stöd därifrån nu heller.

Vill du verkligen arbeta för en arbetsgivare som låter dig jobba för en så mycket lägre lön än de betalar för likvärdiga tjänster?

2 gillningar

Det skiljer ca 2 år

Nej, därför har jag tänkt göra något åt det

Jag menar i det större perspektivet, skulle du vara nöjd med att arbetsgivaren sa: ”jaså hoppsan, du har upptäckt detta nu, jamen då kanske vi måste justera lite då”

2 gillningar

Ja jag har en imaginär gräns för vad som krävs för att jag ska stanna kvar. Får jag det så stannar jag.

Lönen ska återspegla vad du tillför företaget och är individuell. Jag skulle aldrig använda andras lön som argument för en lönehöjning. Värdesätter de inte din insats och du är missnöjd hade jag bytt arbetsgivare (Om lönen inte går att få upp nämnvärt var du är idag).

1 gillning

Hur skulle du göra då om du var i min situation?

Jobbar du inom region eller kommun med 7000 mindre i lön med samma utbildning eller har personen en vub?