Räntepapper hjälp

Hej! Detta kommer förmodligen få mig att bära dumstrut ett bra tag framöver men jag chansar. När värdet faller på tex en obligation så behöver jag inte oroa mig för ekonomisk förlust så länge jag inte säljer på andrahandsmarknaden eftersom lånet “oftast” betalas tillbaka till 100 %.

Borde inte ett omvänt scenario fungera likadant, att stiger värdet på skuldebrevet så får jag ändå bara nominella beloppet tillbaka på förfallodagen? Förstår inte hur jag kan realisera en vinst bortsett från kupongräntan efter att papperna löpt ut. Vem betalar för det kalaset? /Tack för mig

1 gillning

Ditt resonemang stämmer helt om du behåller den löptiden ut. En reavinst eller reaförlust blir det bara om du säljer obligationen före löptiden slut.

2 gillningar

Tack för svar! Dessa förutsättningar gäller väl inte för en räntefond? När jag köper en räntefond så låter jag den bara flyta på. Det skapas väl en högre avkastning för mig (i fonden) än bara kupongränta när räntekursen (pris) ökar? Är det pga handeln att det byggs upp mycket kapital när människor/institutioner säljer till ett högre pris som jag också får ta del av trots att jag inte säljer själv?

Frågan har tagits upp här:

Vill man (nästan) helt säkert få tillbaka investerat kapital är bäst att köpa en statsobligation och behålla den till den förfaller så man får tillbaka investerat kapital och har fått ränta under tiden.

När jag talade med Nordnet om detta (några år sedan) så krävdes investering över en million i statsobligation för att få köpa genom nordnet.

Jag antar att Nordnet/bankerna tjänar mer pengar genom att sälja räntefonder med högre risk till småsparare än att erbjuda handel med obligationer.

Har Avanza obligationshandel för småsparare?

1 gillning

Tjena Niklas! Jo jag har läst det där 1000 gånger och förstår principen men har uppenbarligen kört fast.

Om räntan sjunker så stiger marknadsvärdet på de räntepapper fonden innehar, och sålunda stiger marknadsvärdet på din andel i fonden, dvs om du säljer så har du gjort en vinst pga ränteförändringen, och motsvarande en möjlig förlust om räntan skulle stigit.

Följande fabel kan kanske räta ut en del oklarheter?

1 gillning

Om jag då märker att fonden ökar mycket i värde är det bättre att jag säljer av till hög reavinst innan förfallodatum för att generera högre avkatning? För annars får jag ju bara tillbaka nominella beloppet och kupongräntan vilket kan ge lägre avkastning.

Nej, du köper andelar i en fond som kommer rulla sina räntepapper hela tiden. Därmed får du aldrig tillbaka på det sättet.

Sen sätts hela tiden priset på en obligation på en öppen marknad så att alla sånna effekter tas av potentiella köpare i beaktning.

1 gillning

Det kan du bara svara på efter att du gjort en analys av vad du tror ränteutvecklingen kommer vara under den relevanta tiden framöver, och hur den ränteutvecklingen givet fondens innehav och strategi bör påverka värdet (och som @Nightowl säger, i en fond kan du inte vänta tills förfallodatum då du har en andel i hela innehavet, inte ett specifikt papper, så jag svarar på huruvida du ska sälja nu eller senare)

1 gillning

Det är någonstans här ni tappar mig, totalt utzonad!

Kanske lättare att förklara om du först ger oss din ungefärliga bild av hur en räntefond arbetar. Kanske är något där som är helt fel vilket gör att du kommer fel.

1 gillning

En fond av mängder av olika obligationer med förfallodatum.

OM DU SOM ENSKILD PERSON KÖPER ELLER SÄLJER ANDELAR PÅVERKAR INTE SJÄLVA FONDENS VÄRDEUTVECKLING.

1 gillning

Detta rör egentligen bara avkastningen. Ponera att jag köper värdepapper som ger en årlig avkastning på te.x. 3 %. På en 100-lapp ger det 3 kr, så långt är jag med. Går räntan ner så ökar sedan värderpapperna/fonden i värde pga att mina papper blir mer eftertraktade på markanden eftersom nya skuldsedlar ges ut till en lägre ränta. Kontentan: om fondens värde (kurs) går upp fem procent då har jag ju helt plötsligt 8 procents avkastning om jag säljer (5+3). känner en viss ambivalens att jag får 8 % om jag säljer på andrahandsmarknaden men jag får även 8 % om jag väntar tills förfallodagen. Enda sättet att få dessa 5 procenten måste ju vara att någon köper annars är ju värdet bara ett värde. Går väl att jämföra med aktier, aktiekursen kan gå upp men säljer jag inte realiseras ingen vinst. Jag tror Nighowl är inne på rätt grej men jag förstår det inte riktigt.

Du måste bestämma dig om du köpt ett papper eller om du köpt en andel i en fond som köpt ett papper. Det ger helt olika svar.

För enkelhets skull antar jag att du pratar om ett papper med löptid på 1 år, med en 3% kupong, och att det är dag 2 du står inför valet.

Om du köpt pappret: Ja det är bara att räkna på om du tror att det nuvarande marknadsvärdet är högre än nuvärdet av att hålla pappret till förfallodag givet din analys av räntebanan. Du får ju dock inte 8% om du behåller pappret tills kupongen och nominella belopp betalas. Du får ju bara kupong och nominella tillbaka. Likaså, om du säljer idag får du ju inte 8% avkastning, du får 5% för du får ju inte kupongen.

Om du köpt andel i fond: Vad är förfallodagen? Begreppet finns inte. Fonden innehar detta papper, samt en mängd andra papper som har förfallodagar både innan och efter just detta papper. Du har en andel i alla.

1 gillning

Bra skrivet! fortfarande rörigt för en proletär som mig men tackar alla för gedigen insats.

Kursen på ett räntepapper kommer aldrig gå upp över det nominella värdet (om inte räntan blir negativ) Om du köper ett ettårigt räntepapper för 100 kronor och räntan är 3% kommer det att vid slutdatum om ett år ge 103kr. Om räntan dagen efter du köpte sänks till 2% kommer kursen på ditt papper att öka till cirka 101kr., vilket är rätt bra utveckling på bara en dag. Du kan då sälja ditt papper och och köpa ett nytt för 100kr som ger dig 102kr om ett år. När året har gått kommer du att ha 103kr oavsett om du bytte papper efter räntesänkningen eller inte.

Papper med längre löptid svänger mycket mer eftersom det är flera års ränta som ändras samtidigt. Men så länge du byter till nya papper med samma sluttid varken tjänar eller förlorar du på att byta papper i samband med ränteändringar, Däremot kan du efter en räntesänkning välja att sälja en del av dina räntepapper och köpa aktier för att räntedelen av din portfölj plötsligt blev för stor i förhållande till aktiedelen och din valda fördelning. Efter en räntehöjning gör du tvärtom.

1 gillning

Det är väldigt enkelt egentligen.

En obligation är ett värdepapper som i praktiken är en säljbar skuld. Se det en skuld med avtalad ränta som kan säljas.

Dessa handlas sen på en öppen marknad och marknadspriset är bara priset på den senaste transaktionen som genomfördes. Marknadspriset är bara det pris som en säljare och köpare kommer överrens om vid en enskild affär.

En räntefond är sen en fond som köper och säljer dessa skuldsedlar.

Sjunker räntan och du har en obligation med bunden ränta, så får du en överavkastning jämfört med nyutgivna obligationer. Värdestegringen på din obligation är i princip en nuvärdesberäkning av den överavkastningen.

Mycket extremt förenklat. Du har en obligation med 5 års löptid. Räntan sjunker långsiktigt 1 procent. Då stiger obligationen med 5 procent i värde. Du säljer och tar hem 5000 kr i vinst. Alternativ 2. Du behåller obligationen. Då tjänar du 1 000 kr mer än vad marknaden i övrigt gör under 5 åt gör. Summa vinst 5 000 kr.

Verkligheten är mera komplicerad än så, men jag hoppas att du förstår principen.

1 gillning

Märker att jag snöat in lite på fel spår men nu klarnade det för mig på ett annat sätt. Har legat sömnlös ett par månader men nu börjar jag se en ljusgång

1 gillning

Den här artikeln kan kanske kasta lite ljus på det också:

1 gillning