AMF Räntefond Mix: Minus 8 års avkastning nästan

Snart -8 års avkastning på AMF Räntefond Mix, nästan samma för AMF Räntefond Lång.

3 gillningar

När räntorna går upp så faller de långa räntefonderna snabbt.

Korta räntefonder hinner byta ut sina innehav pga korta durationer men de långa räntefonderna har längre löptider och det tar längre tid för dom att byta ut obligationerna till nya med anpassad ränta.

1 gillning

Det var ju en tidsfråga innan räntorna skulle stiga.

Jag ser det som att det äntligen börjar bli rimligt att ta räntepositioner om man vill undvika 100% aktier, innan har det som jag sett det inte varit en bra risk/reward

2 gillningar

Inflation med stigande räntor och fallande avkastning på obligationer är typiskt för en konjunktur som peek-at.

Blir det lågkonjunktur kommer det omvända att gälla.

Vilken tidlinje ser du för AMF Räntefond Mix and AMF Räntefond Lång kommer anpassa nya med anpassad ränta?

Jag har samma åsikt som @Aen, jag har svårt att förstå när det är bra att ha AMF Räntefond Mix and Lång. Det gick dåligt för dessa räntefonder när börsen gick super bra, och det går fortfarande dålig för dessa räntefonder när börsen går dåligt…

Jag tror jag förstår argumentet för räntor, att de prissätts effektivt, att historiskt har de haft låg korrelation mot aktier och därmed rört sig annorlunda, att det historiskt minskat risken i portföljen och ökat riskjusterad avkastning.

Räntefonderna kommer fortsätta gå ned, speciellt de med längre duration, tills räntorna slutat höjas, när det sker tror jag det är svårt att veta bättre än marknaden. Exempelvis så kan olika institutionella investerare korta räntor.

1 gillning

Fortsätter de gå ned efter att räntorna har slutat höjas? Eller är bara den förväntade avkastningen lägre tills obligationerna har bytts ut?

Nu förstår jag lite mer! Super intressant input från @MattiasA90, väl skrivit! @MattiasA90 vad skulle du säga är investeringshorisont för respektive AMF Räntefond Mix och AMF Räntefond Lång? Minst 3 år för båda?

https://rikatillsammans.se/forum/t/sparkonto-eller-rantefond-for-kort-sparande/36487/4?u=ag1

Här kan du läsa mer om innehaven i Amf mix och förfallodatum för obligationerna och kupongräntan.

Här kan du läsa samma om Amf Lång:

Enligt fondfaktabladet så rekommenderas en sparhorisont på minst 3 år för Mix
AMF Räntefond Mix - Fondfakta!

Och för Lång en sparhorisont på minst 3 år också.
https://fondmarknaden.se/Fonder/Fondfakta/867.aspx

1 gillning