Riskmått - hur tänker ni?

Jag skulle vilja få en bättre bild över hur min portfölj är distribuerat riskmässigt, men de riskmått som finns känns helt värdelösa. (eller så är det jag som är värdelös på att hitta/tänka…)

Låt säga att jag har en blandad portfölj av en bunt olika indexfonder, några specialfonder och en mindre hink med aktier.

Instinktivt tycker jag att:

  • En global indexfond är mindre risk än en USA-fond som är mindre risk än en sverigefond (vi bortser från valutarisken)
  • En branchfond mot medicinbolag är mindre risk än en branchfond mot elbilar
  • En fond som täcker många bolag har mindre risk än en fond som har få (givet annat samma)
  • Investor har mindre risk än Saab som har mindre risk än Bredband2, helt enkelt pga storlek och kassa

Men jag hittar inga bra riskmått att utgå från. De flesta riskmått baseras på statistiska mått typ volatilitet, men det är ju ett rätt korkat mått. Isåfall har Bredband2 samma risk som Global Index…

Hur tänker ni, finns det några bättre kvantitativa basmått att utgå från?

Jag betraktar volalitet som en risk. Att jämföra olika grafer över en längre period, kanske några år, kan ge en indikation. Statistiska mått i all ära men de utgår ju också från en historik och bara för att måttet är en siffra betyder inte nödvändigtvis att den är sannare än en visuell bedömning.

1 gillning

Absolut, volatilitet mäter ju en sorts risk. Men jag skulle ju dessutom vilja ha nåt riskmått som baseras på nån form av marknadsstorlek eller liknande. Att hela världsekonomin kraschar borde ju vara mindre risk än att Sverige krashar, även om volatiliteten just nu skulle vara lägre i Sverige.

Jag skulle gärna ge dig min take på det hela om du kunde delge lite mer info kring:

  • i vilket syfte vill du veta dessa detaljer?
  • vilket totalbelopp rör det sig om i detta fall?

Men jag förstår att du kanske inte vill outa svaret på sista frågan.

/A

Syftet är framförallt att förstå om jag ökar/minskar risken genom en viss omallokering.
Beloppet borde inte spela så stor roll, tycker det är lika instressant för en liten som en stor portfölj.

Det har visat sig nu senast att globala fonder som noteras i annat än sek har gett ett skapligt skydd i och med att sek har försvagats.

Jag har inte kollat så noga historiskt men det är väl rimligt att tro att t.ex globala indexfonder har gett och kommer att ge ett visst skydd i dåliga tider då svenska kronan ofta försvagas.

Risken är kanske då den omvända i bra börstider. Nu placerar inte jag passivt men om jag hade gjort de skulle jag nog kört 50/50 med global resp svensk indexfond.

Nja, om det är mindre belopp som avses, känns det som du inte behöver lägga någon energi på att djupdyka i sådana här detaljer.

Om det däremot är ett större belopp kommer allt i en annan dager.

Kvantitativ analys blir svårt, man får nöja sig med kvalitativ och approximationer.

Sen beror det på om du ser risken på kort eller lång sikt. Då marknader är olika stabila eller volatila över tid så blir det vanskligt att USA-fond har mindre risk än en Sverigefond exempelvis, det kan vara tvärtom periodvis. För mig som omallokerar innehav frekvent är bedömningen primärt på kort sikt, den som tänker sig buy and hold får förstås tänka annorlunda. Det är viktigare att man har ett tänk och en riskmitigering än att det blir perfekt i något avseende.

1 gillning

Hmm, tycker mest att det borde finnas nån enkel formel som är typ:

Fondrisk → function( antal innehav, marknadsstorlek, antal brancher) = nån formel
Aktierisk → function( marknadsvärde, kassakista, vinst över tid) = nån formel

Förstår självklart att det blir ett trubbigt mått, men det är iallafall något slags mått och är förvånad att det inte verkar finnas nåt sånt.

Jag tycker att man hyfsat lätt med empiriska studier borde kunna komma fram till att Bredband2 har betydligt större risk att konka inom ett halvår jämfört med Astra?

Eller att en indexfond som täcker ett land med 10M invånare borde ha typ 5 gånger större risk för en börskrasch än en vad en fond som täcker den globala ekonomin har?

Vill påpeka att jag främst undrar detta från ett intresse/förståelse perspektiv, snarare än att jag ororar mig för min portfölj.

Så enkla samband finns inte. Det är härligt med siffror men faran är att de kan få oss att tro att allt är mätbart. Så är det inte. Det handlar mycket om bedömningar och vägningar för och emot.

1 gillning

Tycker det låter tveksamt att det inte skulle finnas sådana samband. Om man gör en forskningsstudie skulle jag bli mycket förvånad om inte risken för en krasch är korrelerad till antal marknader en fond täcker. Sen är det självklart ett trubbigt mått, men måttet i sig borde enkelt gå att ta fram statistiskt.

Ett sådant samband finns inte. T.ex. har Argentina, som är ett land med 45 miljoner invånare, haft betydligt fler krascher och betalningsinställerser sista århundradet än Sverige med 10 miljoner. USA, med 330 miljoner invånare har också bevittnat större börsras 3 gånger de sista 22 åren (Dotcom, GFC och Covid), och det är definitivt inte 4 gånger färre ras än Tyskland med 83 miljoner invånare över samma period.

Riktigt intressant, men det jag nämnde senast var ju att om man investerar i fler marknader så borde risken vara mindre. Egentligen argumenterar jag för diversifiering, detta borde ju gå att visa som ett mått på en fond om inte annat?

Statistik kan säkert gå att få fram. Nästa fråga blir då om den statistiken är tillämplig i det enskilda fallet och mot framtiden. Är den inte tillämpbar har man ju ingen nytta av den i praktiken, dvs man får ett slags falsk konfidens genom att man ser en siffra, utan att inse att den är meningslös i den konkreta tillämpningen.

Lite som att vissa tror att om man läser av en digitaltermometer med en decimal så är den mer exakt än den analoga termometern fast det kan vara precis tvärtom, man förstår inte skillnaden på onogrannhet och upplösning. Många förstår inte skillnaden mellan vad statistik visar för en grupp händelser, och giltigheten framåt för en enskild händelse. Jag ser ofta sådana felaktiga slutsatser i detta forum där man försöker luta sig mot statistik på ett rent felaktigt sätt.

Man kan självklart diskutera trubbighet i ett riskmått eller historik garanterar ingenting om framtiden. Men det gäller ju för all riskmått och är det inte underligt att det finns otroligt många riskmått som baseras på historiska kursrörelser, men inga riskmått som baseras på nån slags fundamenta eller diversifiering?

Väldigt stor del av den ekonomiska forskningen baseras på varians och co-varians som enbart handlar om historiska kursrörelser. Jag är mest förvånad över att det inte finns några andra typ av mått?

Håller ni inte med om att risken för att ett bolag som Bredband2 ska gå i konkurs borde vara betydligt större än att Astra ska gå i konkurs på kort sikt?

Kanske det men det är ändå svårt att kvantifiera. Sen är risk inte allt, man måste även se till möjlighet till avkastning. Väga samma bägge aspekterna. Om man absolut vill få en siffra på risk kanske man ska ha ett slags checklista där man svarar på ett antal frågor och väger samma till någon slags poäng, och så tuggar man igenom detta då och då i takt med att förutsättningarna och poängen ändras över tid. Men återigen kanske man bara lurar sig av att få en poängsiffra, det kanske ändå är bättre att bara göra en bedömning. Checklistan är dock inte fel att ha, den kan man ju köra utan att sätta poäng och man får en slags ordnad bedömning ändå.

1 gillning

Det är just detta mått som Sharpekvot m.fl. försöker göra. Antingen genom att kolla på historik (ex post) eller på förväntad avkastning/volatilitet (ex ante).

http://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm

1 gillning

Googla ”modern portfolio theory”. Kortfattat beskrivet kan man genom att kika på historisk standardavvikelse skapa kovariansmatriser. Med dessa till underlag så kan ett antal instrument kombineras för att uppnå önskad avkastning med önskad risk.

Jag har själv jobbat med att implementera black-litterman modeller på modern portföljteori, så vet ändå relativt mycket om riskberäkningar på historiska kurser.
Men förbryllas ändå över att man aldrig diskuterar andra riskmått än de som baseras på just kursrörelser… :thinking:
Tycker liksom att det saknas nåt. Värderingsmått finns ju många dom baseras på fundamenta (p/e, p/s osv)

1 gillning

Du letar efter icke-kvantitativa kvantitativa mått på risk då, eller hur skall man tolka dig?