Så rika är svenskarna | Jämför dig själv

Jag skulle ta dessa värden med en nypa salt, frågan är hur många 79-åringar har Avanza-konton :thinking:

De två som har snittar iaf på 5125 i månaden. :wink:

4 gillningar

Resultatet från en undersökning om sparande Folksam har beställt:

Faktablad
Undersökningen ”Så sparar svenskarna” är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Folksam. Den
genomfördes mellan den 11–17 mars 2021. Sammanlagt genomfördes 2003 intervjuer över hela
Sverige i åldrarna 25–65 år, 1 012 män och 991 kvinnor deltog.
360 personer uppgav att de hade en inkomst på mindre än 24 999 kronor i månaden, 576 uppgav att
de hade en inkomst på mellan 25 000 – 34 999 kronor i månaden, 647 uppgav att de hade en
inkomst på mellan 35 000 – 49 999 kronor i månaden och 278 uppgav att de hade en inkomst på
över 50 000 kronor i månaden.

Jepp, även att enbart 49% av alla på Avanza har över 50 000.

Tror du antar fel här, 51% av alla Avanzakunder har under 50 000 kr.

Kollar man på bilden för årskullar är det bara för ålderskullen under 34 år som har median under 50 000.

Slår ihop dessa två faktan från Avanza så verkar de ha en överrepresentation av yngre kunder.

1 gillning

Lite för ensidigt fokus på ISK? Varför använder folk ISK istället för KF?

Tycker de att det är roligt att rösta på bolagsstämmor, eller är de sugna på att betala hög skatt vid utlandsflytt?

Jag har gjort en tråd som inte exakt handlar om detta, men ett närliggande ämne, mycket lämpat för egen jämförelse!

En annan intressant rapport från FI inom detta område,

På grund av beräkningsmodell har de räknat på 2012 så det är några år sedan men grunden bör stämma relativt bra idag. Bland annat har de kommit fram till att hälften av alla hushåll har under 150 000 i likvida medel.

Våra beräkningar visar att de likvida tillgångarna är ojämnt fördelade. Nästan 30 procent av hushållen har mindre än 50 000 kronor i (totala) tillgångar och 45 procent har mindre än 100 000 kronor (diagram 4). Detta kan jämföras med medelvärdet baserat på aggregerad data motsvarande den som redovisas i tabell 1 men för 2012. Medelvärdet var då 580 000 kronor och medianlåntagaren hade cirka 130 000 kronor i likvida tillgångar.Inlåning är den mest likvida tillgången och behåller sitt värde även när tillgångspriser förändras. Drygt 60 procent av hushållen har mindre än 100 000 kronor i inlåning. I inlåning räknas också tillgodohavande på lönekonto, vilket betyder att en stor andel hushåll har inget eller ett mycket litet övrigt banksparande. När de andra tillgångsslagen läggs till så sjunker andelen hushåll med små likvida tillgångar något men inte mycket. Det innebär att inlåning är det dominerande tillgångsslaget för de flesta hushåll som har litet sparande. Med andra ord är diversifieringen mellan olika tillgångsslag bland denna kategori av hushåll begränsad. När vi beaktar alla likvida tillgångar har hälften av hushållen mindre än 150 000 kronor.

Ungefär ett av tio hushåll har likvida tillgångar som motsvarar högst två månaders disponibel inkomst och var tredje hushåll har likvida tillgångar som motsvarar högst fyra månaders inkomst.

För att slippa frågan definition av likvida tillgångar,

Vi definierar likvida tillgångar som summan av sedlar, mynt och banksparande (inlåning), räntebärande värdepapper, fondandelar och noterade aktier. Fondandelar i pensionssystemet eller onoterade aktier kan inte säljas på kort tid och vi räknar därför inte dessa som likvida.

Länk till rapporten,

4 gillningar

Vad gäller kapital är jag ganska säker på att det innehåller pensionspengar. Jag har inte det själv, men har vänner som fick Platina “lätt” på Avanza
Kundservice | Avanza
pga de har haft anställningar där de betalade pension till Avanza.

Hmm… så är det nog. Då är det ju nästan ännu värre än jag trodde.

Roade mig med att sammanställa nedan från Avanzas milstolpar i appen. På 5 000 000 kr, alltså inte ens dollarmiljonär, passerar man 99 % av alla deras kunder.

Belopp Andel Avanzianer
10 000 kr 71,00%
25 000 kr 60,00%
50 000 kr 49,00%
100 000 kr 38,00%
250 000 kr 23,00%
500 000 kr 14,00%
750 000 kr 9,60%
1 000 000 kr 7,20%
1 500 000 kr 4,50%
2 000 000 kr 3,20%
3 000 000 kr 1,90%
4 000 000 kr 1,20%
5 000 000 kr 0,87%
6 000 000 kr 0,63%
7 000 000 kr 0,48 %
5 gillningar

Jag brukar roa mig med att titta på Avanzas tabell för att jämföra kapital och månadssparande mellan årskullarna.

En 33-åring har i median sparat 48501 kr och har ett månadssparande på 1500 kr. Om vi helt struntar i avkastning på investeringarna så borde det efter 1 år bli 48501+(1500*12) = 66 501 kr. Men 34-åringarna har bara 51738 kr, alltså 15000 kr mindre än förväntat. Som om 10 av 12 månadssparanden plockas ut från kontot.

Man kan gissa hejvilt om vad det här beror på. Min egen gissning är att många faktiskt har en tidshorisont på sina investeringar som är kortare än ett år (fast det kanske är konstig matematik när man tittar på makronivå? Rätta mig gärna i så fall!).

En snällare tolkning är att alla kan ha börjat spara ungefär samtidigt på grund av någon samtidig kulturell förändring.

4 gillningar

Min erfarenhet är att på PB nivåer så har Avanza och Nordnet inte haft det så där jätteenkelt att locka över dessa kunder. Kanske har förändrats, men kontaktpersoner hos de traditionella PB bankerna verkar tycka att deras erbjudande fortfarande är starkt genom att de har lyckats behålla en större andel av dessa kunder. Kan ju skilja sig mellan olika områden så klart. Flera utav mina rikare bekanta kände inte ens till Avanza när jag pratade om dem i samband med diskussioner om IPO:er.

1 gillning

Gissningsvis har det en del med folks stock picking att göra också :wink:

Det är lätt för oss invigda i indexfondernas kyrka att glömma hur lätt man förlorar pengar på börsen då. Även i goda tider.

Kan det vara så att de redovisade siffrorna för månadssparande är genomsnitt för de som faktiskt månadssparar? De som inte sparar eller som sparar sporadiskt ingår i så fall inte i siffran.

2 gillningar

Finns liknande statistik hos Nordnet?

Men gör man antagandet att det är samma så ligger jag riktigt bra till. Och då räknar jag bara pengarna på nordnet, som är min minsta depå. :money_mouth_face:

1 gillning

Inte sett någon tyvärr. :thinking:

Detta är intressanta siffror! Som man finner i tråden nedan, så verkar de med hög lön och pengar över i ganska hög grad välja att sätta av extra pengar i pensionsbesparingar. Till skillnad från mig som sätter in noll extra i pensionsbesparingar.

Minpension och deras Pensionsstatistik - Jämföra sin egen kommande pension med andra med samma "nuvarande" "lönenivå", storlek på månadssparande, rimliga värden?

Dessa betydande besparingar syns inte i Avanzas statistik, förutom i det sällsynta fallet att pengarna är hos Avanza, på samma sätt som sparande i andra banker som Nordnet, SHB etc inte syns heller.

När jag har tittat på mäklarstatistik från IPO:ers första handelsdagar, får jag intrycket att det är väldigt hårt säljtryck från Nordnet. Många verkar ha konton där för att teckna/sälj. Sedan behåller nog många det dom vill behålla på Avanza. Så gör jag själv också.

Nordnets webbsite saknar helt enkelt överblickbarheten, speciellt om man har flera konton. Att de dessutom inte klarar av att uppdatera transaktioner, portföljsammanfattning och kontosaldon i någorlunda realtid är ju ett skämt 2021.

1 gillning

Det som gör det intressant är att ca 109 000 personer har över 1 miljon på Avanza.

Samtidigt finns det ca 142 000 personer i Sverige med över totalt 1 msek på ISK konton.

Om man slår ihop siffrorna verkar det som att Avanza har en stor del av sparandet i Sverige alternativ har mycket privat sparande utanför ISK

Jättemånga har fortfarande kapital (värdepapper) i gamla AF depåer de inte vill sälja p.g.a. skatt, okunskap och/eller dålig koll.

Jag känner flera miljonärer (i värdepapper) som inte har över 1 MSEK i ISK.

1 gillning

Med all rätt.

Jag vet inte om jag själv skulle sälja av ett gammalt sparande över miljonen i AF-depå idag med tanke på rådande debatt om ISK.

Om man är riktigt långsiktig med sitt sparande är det svårare än någonsin att välja idag.

1 gillning

Behöver inte ens vara själv sparade pengar. Ärvda aktier/fondandelar, barnbarn/barn sparande från släkt o.s.v.

1 gillning