Ständiga frågan, investera på en gång eller dela upp på några månader?

Tvärtom! Jan har inte motiverat sitt påstående i bloggen. Om han nu har glömt bort detta så är jag tacksam att du plockar fram det år mig!

@nhb . Instämmer!

Jag gör en blandning, minskat insättningarna och staplar en del istället. Det ska dock in pö om pö efter slutet av februari när våra bolån är förnyade eller flyttade, beroende på vad utfallet av det blir…

1 gillning

Öh, va? Vad har jag inte motiverat? Det är ju ett avsnitt på 1.5h

och ytterligare ett i form av avsnitt 92 tror jag.

För övrigt tror jag ingen på är så sugen att plocka fram saker på befallning. Med en trevligare ton kommer man ofta längre. :wink:

3 gillningar

Jan, instämmer med att du pratar väldigt mycket. Det är möjligt att dina motiveringar göms i ordaflödet, men de framträder dåligt.

Håller med om att en hövlig ton hos alla är bra.

På det här forumet rekomenderas två strategier som är varandras motsats 1) att gå in med hela sitt kapital vid ett tillfälle och 2) att fortsätta månadsspara så mycket man kan medan börserna faller.

Att göra något mitt emellan 1 och 2 verkar vara utanför folks tankevärld.

I en stigande trend är bäst att gå in med allt kapital genast, inte i fallande trend.

Consensus på forumet är att man inte kan avgöra var vi ligger i en trend eller konjunkturläge. (Det kan duskuteras).

1 gillning

Bra sammanfattat!

1 gillning

Om kursen idag är högre än kursen för X antal dagar eller veckor sedan är trenden tvivelsutan uppåt. Den biten behöver inte vara så komplicerad.

1 gillning

Jag delar inte att de är varandras motsatser, snarare exakt samma sak. Alltså en strategi.

Den motsättningen du gör mellan dem framstår för mig som att du plockar de två formuleringarna (1 och 2) ur respektive kontext vilket gör att det ser ut som en motsats. En motsats jag inte ser finns.

Fortsätta månadsspara uppfattar jag är i kontexten att behålla sparande från inkommande kassaflöde i form av tjänsteinkomst. Oavsett vad man tror om marknaden. Alltså investera pengarna direkt när man har dem.

Gå in med hela sitt kapital direkt är i kontexten man har en summa pengar som inte är direkt från det månatliga kassaflödet (tjänsteinkomst eller lön om man så vill). T.ex. arv, extra utbetalningar, lottovinster eller tidigare “dåliga” val att sälja. Alltså även detta att investera pengarna så fort man har dem.

1) och 2) är båda “investera direkt” men från olika kontexter.

3 gillningar

Hej,

Hur placerar du denna situation:

Du får en oväntad inkomst 100 000kr. Du sätter pengarna på ett rörligt sparkonto (2% ränta) och från detta konto dras sedan månadsvis belopp som placeras i fonder.

Är detta 1 eller 2 ? Det blir ju inte “investera direkt” och knappast all-in.

Det är ju inte all in utan mer att likna vid månadssparande.

Börser går nästan aldrig ner mer än tre år i rad och vi har gått ner ett år snart.
Det är ingen ide att sprida ut köpen under många år.

Jag gick in med 1/4 av mitt kapital vid fyra tillfällen 2015-16.
Börsen vände upp våren -16.
Jag ångrar mig inte.

Det blir ju ingen av dem. Det blir ju att sprida ut en engångsinvestering. Något som man kan göra av känslomässiga skäl. Ifall det är tufft att bära den extra risken.

Vilket man kan räkna på in absurdum och prata om såväl känslomässiga som ekonomiska aspekter av.

Jag är anti att göra så i enlighet med Rational reminders beräkningar kring det. Max drawdown förbättras inte tillräckligt enligt mig för att den ska kompensera för hur avkastningsdistributionen förändras i den övre halvan.

Att välja att göra enligt den metod du beskriver är precis den metod som @janbolmeson babblar om i ett helt avsnitt. Tom det han själv refererade till ovan:

Hej, För mig kommer här frågan om ålder hos den sparande (dvs placeringshorisonten). Om man är yngre hinner man förhoppningsvis rätta till sitt liv om man investerade fel, är man äldre så har man mindre tidsmöjligheter.

Största risken bör finnas vid äldre och all-in. Hur jag än lyssnar på poddar får jag inget begrepp om vad som är äldre.

Nu pratar jag inte om 60+, snarare 30 kontra 40 kontra 50 års ålder.

Känslomässig hantering av risken är en aspekt.

Matematiskt är det så att det behövs inversa kursuppgångar för att ta igen förluster.
En förlust på 30% kräver 42% uppgång för att återhämta förlusten. 1/0,7=1,42.

Du behöver därför inte gräma dig om du missar att köpa precis på botten.
Den som ligger back har mycket mer att ta igen än den som kommer in lite sent när trenden uppenbart har vänt upp.

Mark Spitznagels bok "Safe Haven, Investing for financial storms"handlar om att en portfölj bör minska fallhöjden i nedgångarna.
Den långsiktiga exponentiella tillväxten i en portfölj bestäms i stor grad hur låga/stora kursfall portföljen har.
Spitznager ger matematiska exempel på att det ofta t o m är värt att betala för försäkringar/optioner för att undvika de värsta börsfallen, för den långsiktiga exponentiella tillväxtens skull.

Den som går in med sitt kapital utspritt på 1-2 års tid i en fallande trend har mycket mindre förluster att ta igen. Kommer personen in lite sent med de sista pengarna så är det bättre än att satsat allt tidigt i fallande trend och behöva återhämta en större förlust.

Antagandet att trender och konjunktur inte kan avgöras är fel, men det är omöjligt att exakt bestämma dag för när trenden vänder…

2 gillningar

Man får ta frågorna i ordning.
-Vad är syftet med investeringen?
-När behövs pengarna?
Ålder kan vara en faktor i besvarandet av frågorna ovan.
Sen följer:
-Vad ska man investera i? Guld, räntor, aktier etc.
-Hur ska man investera andelen i aktier? “All-in” eller sprida köpen?
Du kan inte blanda in ålder i sista frågan då du redan hanterat det när du bestämde dig för hur du ska bygga upp portföljen.

Det är din åsikt och jag delar den verkligen inte. Jag menar att det finns nästan ingen praktisk möjlighet för en småsparare att öka sin riskjusterade avkastning genom att anpassa sin exponering efter sin tro om marknadsläge.

Jag menar även att det finns forskningstöd för det jag menar. Men jag orkar inte ha den diskussionen

1 gillning

Hej, jag tycker att man kan blanda in ålder in din sista punkt. Ålder bestämmer mkt av den byggnad av portföljen som du väljer likväl som hur du startar byggandet. Rent prakiskt har du mindre möjlighet att rätta till dina felinvesteringar när du är 50 år jfört med när du är 30år. Felaktigt All-in kan vara förödande när du är 50 år men överkomligt när du är 30 år.

Då kan du ta med det i risktagandet under punkt tre, där du bestämmer hur portföljen ska se ut.
När du redan bestämt portföljen så har ålder inget med sista punkten att göra.

2 gillningar

Det håller inte jag med om. Ålder anser jag bör hållas borta. Det som är intressant är tidshorisonten oavsett ålder. Visserligen korrelerar ålder en del med tidshorisont, men inte alltid.

Så detta stämmer inte för alla och fångas helt av begreppet tidshorisont:

Vissa har inte tillräckligt med tid redan vid 30 att rätta till misstag. Så tidshorisonten är det relevanta och unika för varje individ. Åldern bara samvarierar i en del fall.

4 gillningar

Hej, så grovhugget som vi resonerar här går det inte att se tidshorisonten för individuella personer. Är det inte ett alternativ att då tala om 30, 40, 50-åringar så det finns möjlighet att relatera till det som diskuteras? Varje person väger sannolikt in sina privata “angelägenheter”.